Kassk 2010, która przebiegała pod hasłem „Oblicza eSzkoły”Pobieranie 5.34 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.34 Kb.
W dniach 9 – 11 kwietnia 2010 roku w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu odbyła się VI Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2010, która przebiegała pod hasłem „Oblicza eSzkoły”.

Szczególny nacisk położono na wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Tegoroczną Konferencję swoim Patronatem objęli: Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński.

Wszystkim uczestnikom organizatorzy zaproponowali udział w wykładach, spotkaniach warsztatowo – seminaryjnych, ćwiczeniach i panelach, przygotowanych przez profesjonalistów: nauczycieli liderów, firmy komputerowe, fundacje, instytucje oraz koordynatorów edukacji informatycznej. Uczestnikom stworzono możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i praktyką, kontaktu z najnowocześniejszą technologią, spotkań z profesjonalistami, z ekspertami, do których często trudno dotrzeć.


Zamiarem organizatorów: Andrzeja Wałęsy i Dariusza Stacheckiego była również prezentacja własnych doświadczeń w tym zakresie, pokazanie, że polska szkoła może być nowocześnie wyposażona i zarządzana.

Podczas panelu samorządowego z udziałem przedstawicieli MEN i kuratoriów oświaty podjęto próby odpowiedzi na pytanie Ile kosztuje eSzkoła i jakie powinno być źródło jej finansowania. Pani kurator Elżbieta Walkowiak podkreśliła ważną rolę organów prowadzących w tym zakresie. Jednocześnie zwróciła uwagę, że wszechobecne nowe technologie powinny mądrze wspierać proces dydaktyczny, abyśmy nie uczyli świata papierowo – komputerowego, a częściej odwoływali się do doświadczenia i otaczającej młodego człowieka rzeczywistości. Jeśli nauczyciele wzbogacą swoje lekcje, a uczniowie nie będą bali się kreatywności i samodzielności, to można liczyć, że zmiany w polskiej edukacji nastąpią szybciej niż myślimy.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy