Strona główna

Katedra automatyki I elektrotechniki


Pobieranie 39.91 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar39.91 Kb.
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTROTECHNIKI

Propozycja tematów prac dyplomowych magisterskich

studia niestacjonarne II stopnia – sem. IItermin złożenia prac – 28.02.2013

Lp.

Propozycja tematu/krótki opis

Sugerowany stopień,

kierunek studiów oraz specjalność
Rodzaj pracy

Promotor

1.

 1. Mobilna platforma wykrywająca ruch osób w pomieszczeniu.

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie modelu mobilnego urządzenia śledzącego osoby poruszające się w pomieszczeniu zamkniętym. W ramach pracy należy dokonać przeglądu układów umożliwiających detekcję ruchu osób w pomieszczeniach, dokonać wyboru konkretnego rozwiązania stosownie do przyjętych założeń. Zaprojektować autonomiczny mechanizm napędowy. Projekt powinien zostać zrealizowany w formie działającego modelu, a więc konieczne będą: zbudowanie modelu, napisanie odpowiedniego oprogramowania i uruchomienie całości.
Koszty realizacji pracy pokrywa zainteresowany dyplomant.


Kierunek:
Elektrotechnikamagisterska

Dr inż. Lech Grodzki

2.

 1. Zastosowanie algorytmów logiki rozmytej w układzie regulacji kąta obrotu serwomechanizmu.

Praca ma charakter teoretyczno-eksperymentalny. Temat dotyczy aplikacji regulatorów opartych na logice rozmytej w zastosowaniu do regulacji kąta obrotu elektromechanicznego układu skrętnego. Będące w posiadaniu K.A. i E. stanowisko laboratoryjne układu jest wyposażone w zespoły realizujące klasyczne (PID, LQR itp.) algorytmy sterowania (analogowe i cyfrowe). Naturalnym uzupełnieniem tej konfiguracji byłyby regulatory wykorzystujące algorytmy logiki rozmytej.

 1. Zastosowanie metod sterowania ślizgowego w regulacji położenia wahadła odwróconego.

Praca ma charakter teoretyczno-eksperymentalny. Temat dotyczy aplikacji regulatorów opartych o metody sterowania ślizgowego zastosowaniu do regulacji (stabilizacji) położenia wahadła odwróconego. Będące w posiadaniu K.A. i E. stanowisko laboratoryjne układu regulacji wahadła jest wyposażone w zespoły realizujące klasyczne (PID, LQR itp.) algorytmy sterowania (analogowe i cyfrowe). Naturalnym uzupełnieniem tej konfiguracji byłyby regulatory wykorzystujące metody sterowania ślizgowego.
Podstawowa koncepcja stosowania sterowania ślizgowego (Sliding Mode Cotrol) oparta jest na wykorzystaniu zmian struktury sprzężenia zwrotnego (Variable Structure System), gdy wektor stanu przekracza ustaloną powierzchnię w przestrzeni stanów, zwaną powierzchnią przełączeń. Metody syntezy analizy i syntezy układów VSS wywodzą się z metod graficznych na płaszczyźnie fazowej oraz z metod rozwiązywania równań różniczkowych z nieciągłą prawą stroną. Dzięki regulacji w trybie ruchu ślizgowego zyskuje się uproszczenie dynamiki obiektu poddanego takiej regulacji (redukcja rzędu oraz linearyzacja równań różniczkowych opisujących zamknięty układ regulacji), niewrażliwość układu na zmiany parametrów obiektu oraz odporność na zakłócenia Sterowanie ślizgowe jest formą sterowania dwustanowego w którym trajektoria fazowa układu „ślizga się” po powierzchni przełączeń wyznaczonej przez projektanta układu regulacji. 1. Analiza pracy układu sterowania częstotliwościowego z silnikiem asynchronicznym z wykorzystaniem sterowania ślizgowego.

Analiza będzie oparta na eksperymencie symulacyjnym.

Temat dotyczy aplikacji regulatorów opartych o metody sterowania ślizgowego w układzie napędowym z silnikiem asynchronicznym. Regulatory ruchu ślizgowego będą stosowane w sterowaniu prędkością wału silnika, strumieniem stojana i momentem elektromagnetycznym

Podstawowa koncepcja stosowania sterowania ślizgowego (Sliding Mode Cotrol) oparta jest na wykorzystaniu zmian struktury sprzężenia zwrotnego (Variable Structure System), gdy wektor stanu przekracza ustaloną powierzchnię w przestrzeni stanów - powierzchnię przełączeń. Metody syntezy analizy i syntezy układów VSS wywodzą się z metod graficznych na płaszczyźnie fazowej oraz z metod rozwiązywania równań różniczkowych z nieciągłą prawą stroną. Dzięki regulacji w trybie ruchu ślizgowego zyskuje się uproszczenie dynamiki obiektu poddanego takiej regulacji (redukcja rzędu oraz linearyzacja równań różniczkowych opisujących zamknięty układ regulacji), niewrażliwość układu na zmiany parametrów obiektu oraz odporność na zakłócenia Sterowanie ślizgowe jest formą sterowania dwustanowego w którym trajektoria fazowa układu „ślizga się” po powierzchni przełączeń wyznaczonej przez projektanta układu regulacji.

Dostępna jest literatura polsko i angielskojęzyczna.
Kierunek:
Elektrotechnika

magisterska

Dr inż. Zbigniew Prajs


3.

Temat 1: Częstotliwościowa analiza określonej klasy obwodów elektrycznych niecałkowitego rzędu o niepewnych parametrach.

Zakres pracy. Będą rozpatrywane liniowe pasywne obwody elektryczne RLC niskiego rzędu zawierające tzw. superkondensator. Związek pomiędzy wartościami chwilowymi prądu i napięcia na superkondensatorze jest opisany za pomocą równania różniczkowego niecałkowitego rzędu. Zakres pracy jest następujący: 1) podanie modeli transmitancyjnych rozpatrywanych obwodów oraz komputerowych metod służących do wyznaczania zbioru wartości rodziny transmitancji widmowych oraz obwiedni rodzin charakterystyk częstotliwościowych modułu i fazy, 2) opracowanie w środowisku systemu MATLAB programów do wyznaczania brzegów zbioru wartości oraz obwiedni rodzin charakterystyk częstotliwościowych, 3) dokonanie przykładowych obliczeń.

Podstawowa literatura w języku polskim i angielskim.


Temat 2: Analiza wybranych klas chaotycznych układów nieliniowych niecałkowitego rzędu.

Zakres pracy. Będą rozpatrywane proste układy nieliniowe niecałkowitego rzędu, w których występują drgania chaotyczne, w tym układ elektryczny zwany układem Chua. Celem pracy jest analiza teoretyczna dotycząca określenia warunków występowania drgań chaotycznych oraz opracowanie programów komputerowych w środowisku systemu MATLAB/SIMULINK do badań symulacyjnych.

Podstawowa literatura w angielskim i polskim.


Temat 3: Tłumienie drgań w układów oscylacyjnych niecałkowitego rzędu.

Zakres pracy: 1) Przedstawienie na podstawie literatury metod opisu drgań (oscylacji) występujących w układach elektrycznych (lub elektronicznych) oraz mechanicznych (np. drgania belki jednostronnie podpartej, drgania wieżowca pod wpływem działania wiatru, itp.) z wykorzystaniem rachunku całkowitego i niecałkowitego rzędu oraz metod tłumienia tych drgań. 2) Opracowanie programów komputerowych w środowisku systemu MATLAB/SIMULINK do wyznaczania sprzężeń zwrotnych oraz badań symulacyjnych rozpatrywanych układów.

Podstawowa literatura w angielskim i polskim.


Temat 4: Badanie odpornej stabilności dodatnich układów 2D o niepewnych parametrach.

Zakres pracy: Przedstawienie na podstawie literatury podstawowych wiadomości z zakresu dodatnich układów dwuwymiarowych (2D) oraz dokonanie przeglądu metod badania stabilności takich układów. Opracowanie programów komputerowych w systemie MATLAB służących do badania odpornej stabilności dodatnich układów 2D, przeprowadzenie przykładowych obliczeń.

Podstawowa literatura w języku polskim i angielskim.
Kierunek:
Elektrotechnika

magisterskie

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz


4.

1. Badanie algorytmów regulacji automatycznej w cyfrowym układzie programowalnym.
Zadanie obejmować będzie: przygotowanie układu przetwornika A/C oraz C/A będącego interfejsem pomiędzy obiektem ciągłym a cyfrowym układem programowalnym FPGA, implementację różnych algorytmu (np. szybkościowe, pozycyjne) sterowania automatycznego (PI, PID) w środowisku VHDL, prezentację działania układu regulacji automatycznej na wybranym obiekcie ciągłym, porównanie wyników działania algorytmów regulacji.

Przewidywane koszty nie przekroczą 200zł.

Kierunek:
Elektrotechnika

magisterskie

Dr inż. Łukasz Sajewski

5.

Temat 1.: "Tester cewek, aparatów i modułów zapłonowych pojazdów samochodowych" 

Temat 2.: „Realizacja wybranych magistral transmisji szeregowej w układach programowalnych FPGA".


Kierunek

Elektrotechnikamagisterskie

Dr inż. M. Gilewski

6.

Temat 1: Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania sieci I2C multi - master / multi – slave z wykorzystaniem mikrokontrolerów z rodziny AVR8.

Zakres:


 1. Opis magistrali I2C

 2. Opis standardowego bloku I2C w mikrokontrolerach AVR8

 3. Projekt i wykonanie węzłów I2C master

 4. Projekt i  wykonanie węzłów I2C slave

 5. Oprogramowanie systemu

 6. Badania laboratoryjne uruchomionego systemu

 7. Podsumowanie i wnioski końcowe

Przewidywany koszt elementów 300 zł., finansowanie: środki KAiE.

Temat 2: Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania sieci CAN

Zakres:


 1. Opis magistrali CAN

 2. Opis wybranego kontrolera CAN

 3. Projekt i wykonanie węzłów CAN

 4. Oprogramowanie systemu

 5. Badania laboratoryjne uruchomionego systemu

 6. Podsumowanie i wnioski końcowe

Przewidywany koszt elementów 300 zł., finansowanie: środki KAiE.

Temat 3: Projekt i wykonanie przekształtnika DC / DC do zasilania LED mocy z niskiego napięcia

Zakres:


 1. Przegląd układów podwyższających napięcie do zasilania LED mocy

 2. Projekt przekształtnika i układu sterującego

 3. Oprogramowanie sterownika

 4. Badania laboratoryjne

 5. Podsumowanie i wnioski końcowe

Przewidywany koszt elementów 150 zł., finansowanie: środki KAiE.

Temat 4: Projekt i wykonanie modelu pojazdu typu Segway

Zakres:


 1. Przegląd znanych konstrukcji oraz opis metody sterowania pojazdu typu Segway

 2. Projekt i wykonanie układu mechanicznego

 3. Projekt przekształtnika i układu sterującego

 4. Oprogramowanie sterownika

 5. Badania laboratoryjne

 6. Podsumowanie i wnioski końcowe

Przewidywany koszt elementów 1200 zł.,

finansowanie: środki KAiE.Temat 5: Projekt i wykonanie monitora magistrali I2C z interfejsem USB

Zakres:


 1. Opis magistrali I2C

 2. Opis wybranego sprzętowego kontrolera I2C

 3. Projekt i wykonanie monitora

 4. Oprogramowanie monitora

 5. Badania laboratoryjne

 6. Podsumowanie i wnioski końcowe

Przewidywany koszt elementów 80 zł., finansowanie: środki KAiE.

Kierunek:
Elektrotechnikamagisterska

Dr inż. Wojciech Wojtkowski


 


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość