Strona główna

Katolicki uniwersytet lubelski jana pawła II dział Bezpieczeństwa I Higieny Pracy


Pobieranie 8.57 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.57 Kb.



KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

20-950 Lublin; Al. Racławickie 14

Tel. + 48 81 445-42-68; Fax + 48 81 445-41-61;

REGON 000514064, NIP 712-016-10-05





Część A
...................................... ........................................

imię i nazwisko miejscowość i data


......................................

kierunek i rok studiów

.......................................

nr albumu


Do Dziekana Wydziału

Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II

za pośrednictwem

Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy




WNIOSEK
O zwolnienie z obowiązku odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na studiach stacjonarnych / niestacjonarnych II stopnia, które odbyłam / odbyłem podczas studiów I stopnia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

...............................................

podpis studenta

–-----------------------------------------------------------------------------------------------



Część B

Decyzja Dziekana Wydziału


Na podstawie § 1 pkt. 2 Zarządzenia Prorektora ds. studenckich z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie organizacji szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy studentów KUL, zwalniam wnioskodawcę z obowiązku uczestnictwa w szkoleniu.

.....................................................



data, podpis, pieczątka



©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość