Katowice informacja o zbędnych I zużytych składnikach majątku ruchomegoPobieranie 77.65 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar77.65 Kb.
Pałac Młodzieży

KATOWICE
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.


o samorządzie gminnym oraz zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym
miasta Katowice:
Pałac Młodzieży Katowice informuje, iż przekaże w formie darowizny lub odsprzeda,
zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jego własnością
wg poniższego zestawienia na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż miasto Katowice, publicznych szkół wyższych, instytucji kultury, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej działających na rzecz młodzieży, osób prawnych prowadzących działalność charytatywną lub innych jednostek sektora finansów publicznych, jeżeli może być przez te podmioty wykorzystany w związku z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami miasta Katowice wg niżej podanych zasad tj. - na podstawie złożonego wniosku w terminie do 02.06.2008 (realizacja zapotrzebowań nastąpi
wg kolejności ich wpływu).
Podstawą dokonania darowizny jest wniosek (zał. Nr 1/2) kierowany do Dyrektora Pałacu Młodzieży oraz protokół odbioru.

Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu darowano ten składnik majątku.


Odsprzedaż majątku może nastąpić po zakończeniu realizacji wniosków o których mowa wyżej, na podstawie złożonych do 02.06.2008 ofert cenowych
w zamkniętych kopertach na wybrany składnik majątku (zgodnie z tabelą).
Realizacja sprzedaży nastąpi dla tych oferentów, których cena za dane urządzenie będzie najwyższa w terminie do dnia 10 .06.2008 r.


LP

Nazwa ,nr fabryczny


Nr inwentarza/

PracowniaData nabycia

Stan techniczny

Wartość rynkowa

1

Niszczarka Sigma /Novi Tech

163/księgowość

2002 r

Uszkodzony wyłącznik , wypracowane rolki i przekładnia

0,00

2

Poręcze i żerdzie

244/s. gimnastyczna

1991

Drobne spękania

złom 20,00

3

Batut gimnastyczny

279/ s. gimnastycz

1995

Tkanina postrzępiona, mocno wyeksploatowany

złom 15,00

4

Materac piankowy

343/s. Gimnas

1996

Pianka ,spękana ,wykrusza się, pokrycie spękane

0,00

5

Drukarka HP DeskJet 610

302/judo

1999

Mocno wyeksploatowana

5,00

6

Telefon komórkowy Nokia

63/sekret

1999

Wyeksploatowana bateria niesprawne gniazdo

15,00

7

Monitory CRT 14 – 6 szt

469,532,534,466,533,626

/biologia1999

użytkowane intensywnie , mocno wyeksploatowane

20,00/szt

8

Szafki ubraniowe,

868-874 , 849-853 pływalnia

1998

Skorodowane niekompletne

30,00/szt

9

Stolik aktorski biurko

82/impresar

1990

zniszczone

0,00

10

Biurko pod komputer

89/impesar

1993

zniszczone

0,00

11

Drukarki Seikosha SP

47,48/informat.

1988

Wyeksploatowane

0,00

12

Komputer CPC 6128

82/informat

1988

Techniczne przestarzały

107,50

13

Zasilacz awaryjny APC 620 Smart

316/informat

2001

Akumulator nie trzyma napięcia

10,00

14

Drukarka igłowa Start LC 10

160/informat

1998

wyeksploatowana

50,00

15

Drukarka igłowa Star LC 20

159/informat

1992

wyeksploatowana

175,00

16

Magnetofon do komp.Commodore

94/informat

1992

wyeksploatowany

7,00

17

Rozdzielacz internetowy HUB

182/informat

1999

uszkodzony

2,99

18

Mikrokomputer Comodore

93/informat

1992

wyeksploatowany

202,50

19

Komputery 486 DX

120,121/informat

1994

wyeksploatowane

150,00

20

Skaner Mikrotec

110 /informat

1992

wyeksploatowany

9,00

21

Stacja robocza + klawiatura

164/informat

1999

wyeksploatowana

99,00

22

Płyta główna DFI

213/informat

2001

uszkodzona

21,00

23

Dysk HDD

197/informat

2001

niesprawny

1,00

24

Podtrzymywacz napięcia APC 629

216/informat

2001

niesprawny

10,00

akumul w złomn25

HDD Quantum

197/informat

2000

Zepsuty

0,00

26

Ploter Sony

80/informat

1988

Niesprawny

5,50

27

Drukarka Epson

49/informat

1992

Niesprawna

1,00

28

Komputer PC 1512

83/informat

1988

Niesprawny

21,50

29

Mikrokomputer Amstrad CPC

84/informat

1988

Niesprawny

44,00

30

Filtr

108/informat

1993

nieprzydatny

0,00

31

Drukarka laserowa

111/informat

1992

Zepsuta

0,00

32

Rozszerzenie pamięci + Emulator Postscript

112,113/informat

1992

Zepsute

0,00

33

Karty Ethernet 8 szt

123-130/informat

1998

Uszkodzone /spalone

0,00

34

Karty Ethernet

4 szt


155-158/informat

1998

Uszkodzone /spalone

0,00

35

Drukarka Deskjet

152/informat

1998

Zepsuta

0,00

36

CD ROM creasic

191/informat

2000

uszkodzona elektronika

0,00

37

Filtr Polaroid

202/informat

1998

Nieprzydatny zepsuty

9,99

38

Monitor Mono

203/informat

1997

Nieprzydatny , niesprawny

10,00

39

Karta sieciowa

208,209/infor

1999

Nie działają

0,00

40

Płyta Shuttle DDF

196/infor

2001

Zepsuta

0,00

41

Procesor AMD K-2

198/infor

2000

Zepsuty /spalony

0,00

42

Procesor CELERON 633

212/infor

2001

Zepsuty /spalony

0,00

43

Drukarka HP Deskjet 690 c

64/informacja

1999

Zepsuta

1,00

44

Szafki katalogowe biblioteczne

20,51,87,88/bibliot
Nieprzydatne wyszły z użytku

0,00

Wnioski i oferty prosimy przesyłać w wyżej podany termin na adres:


Pałac Młodzieży

40.066 Katowice

ul. Mikołowska

Administracja

z dopiskiem: mienie zbędne i zużyte.


Instytucje bądź osoby zainteresowane oględzinami w/w mienia winny tego dokonać
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt : Lech Panek administracja tel. 032-2516431 – 3 wew 339


Dyrektor Pałacu MłodzieżyJan Kulbicki
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy