Kharkowski nacionalny techniczny uniwersytet agrarny petra wasylenkoPobieranie 13.28 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.28 Kb.
KHARKOWSKI NACIONALNY TECHNICZNY UNIWERSYTET AGRARNY PETRA WASYLENKO

Katedra UNESKO «Filozofia czloweczeskoj komunikacji»

Katedra kultury
SUMSKI PANSTWOWY UNIWERSYTET

Katedra filozofii
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Widział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
28-30 marca 2012 roku w KhNTUA

będzie poprowadzona Międzynarodowa naukowo-teoretyczna konferencja

«FILOZOFIA KOMUNIKACJI: KULTURA, JĘZYK, CENNOŚCI»

Jak programowy oferuje się rozpatrzyć następne tematy:

1. Komunikacja jak egzystenciał ludzkiego bytu.

2. Poznawcze aspekty komunikacji.

3. Aksiologiczny kontekst komunikacji.

4. Lingwofilozoficzne kwestii komunikacji.

5. Rola medii w tworzeniu kultury komunikacji w świecie globalniem.

6. Etyczny-estetyczna komponenta środków gromadnej komunikacji.

7. Tolerancja w systemie meźkulturnej komunikacji.

8. Idealni faceci kultury i spoleczno-polityczna rzeczywistość.

Komitet Organizacijny funduje do współpracy uczonych, fachowców i organizacje, jakie zainteresowane w spólnoj czynności:

1) w domenie studium filozoficznych, medialnych i lingwofilizoficznych aspektów komunikacji i raty w takie ukraińskich i зарубежних myślicieli;

2) w domenie studium wpływu aksiologicznych i etyczny-estetycznych idej na rozwój nowoczesnych imaginują o wiele form komunikuje.

Dla gości konferencji planuje się gościna muzeów i pamiętnych historyczny-kulturalnych miejsc Charkówu i Charkowskiej domeny.

Enuncjację na uczestnictwo w konferencje, autorski atest (nazwisko; uczony stopień i tytul, miejsce czynności, adres dla przepisywania, telefon i E-mail), a także tezy odmarszu podawać w adres Komitet Organizacijny do 12 marca 2012 roku. Organizacyjna rata dla uczestników konferencji – 80 zl. (doktorzy nauk od platy dymisjonują się).

Tezy mogą być zaprezentowane na ukraińskich, rosijskiej, polskiej albo angielskiej językach. Postulatu do formy tez: objętość 5000-6000 znaków z interwałami. (Odsyłacze na wykorystanu literaturę nasprowadzać w końcu tekstu. Na przykład: [1, 23]. Spolautorow nie więcej dwa, listę literatury (do 5-і zdrojów) nasprowadzać w końcu tekstu w ładzie nadmienia. Tekst odpieczętować i przyłożyć doń elektronową wersję na disketa 3,5". W celach przyśpiesza dostawy materiałów można korzystać elektronową pocztą: kntusg_unesco@mail.ru albo alburnus@mail.ru

Komitet Organizacijny pozostawia poza sobą prawo doboru tez, zwłaszcza nalega na dotrzymaniu wymogów do formy ich tekstu. Materiały nie recenzujemy i nie wracamy. Powzięte Komitetom Organizacijnym materiały będą opublikowane na początek konferencji.

Poza bilansami konferencji Komitet Organizacijny planuje operatywny opublikować artykuły uczestników w filozoficznych i filologicznych naukowych edycjach. Oferujemy uczestnikom konferencji przygotować teksty статей na początek jej doprowadza. O warunkach publikuje autorom zakomunikujemy na dobitek.
Modła formy tez:

Tadeusz Mocak – prof. zw, dr hab (Lublin)

tm1966@umcs.pl

AKSIOLOGJA I KULTURA MEDIA

(dalej, odstąpić jeden interwał i wyłożyć miąższ tez).

Enuncjację i materiały wysyłać poza adresem: Komitet Organizacijny konferencji, Katedra UNESKO, KhNTUA, ul. Artema, 44, Charków, Indeks 61002, Ukraina.Kierownik zakladu, prof. Testamentowy Sergej Aleksandrowich ÷ Tel. sl. +38-057-716-41-56.

Komitet Organizacijny
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy