Strona główna

Kilka rad dla Czwartoklasistów, jak napisać dobrą notatkę Cele lekcji


Pobieranie 12.45 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar12.45 Kb.

Kilka rad dla Czwartoklasistów, jak napisać dobrą notatkę

1. Cele lekcji


a) Wiadomości

Uczeń:


 • wymienia cechy notatki,

 • zna zasady przygotowywania notatek,

 • zna reguły selekcjonowania informacji.

b) Umiejętności


Uczeń potrafi:

 • napisać notatkę,

 • samodzielnie wybrać kluczowe informacje,

 • dokonać selekcji informacji pod względem znaczeniowym.

2. Metoda i formy pracy


Praca z tekstem, praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne


Tekst pomocniczy, słowniki.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


Na wstępie nauczyciel omawia z uczniami wszystkie niezbędne na zajęciach pojęcia. Wyjaśnia i pokazuje ich zastosowanie w praktyce.

Następnie omawia cel lekcji, czyli opowiada o sposobach przygotowywania notatek oraz sytuacjach, w których wykorzystuje się notowanie.


b) Faza realizacyjna


Nauczyciel rozdaje uczniom teksty pomocnicze (karta pracy ucznia) i prosi o wykonywanie kolejnych zadań.

 1. W tekście pomocniczym zaznacz wszystkie zdania, podkreśl czasowniki będące orzeczeniami.

 2. Zielonym kolorem podkreśl te fragmenty, które informują o zmieniającej się sytuacji, nowych zdarzeniach.

 3. Czerwonym kolorem zakreśl wszystkie określenia, przymiotniki.

 4. Przeczytaj po cichu informację, która powstała po analizie tekstu.

 5. Zastanów się, czy twój tekst zawiera wszystkie najważniejsze informacje.

 6. Jeśli okaże się, że znajdują się w materiałach pomocniczych jakieś określenia, postaraj się je wyeliminować lub zastąpić krótszymi wypowiedzeniami.

 7. Jeśli nadal twoja notatka będzie zbyt obszerna, powtórz czynności opisane w punktach 2–4.

Uczniowie czytają tekst i postępują według planu przedstawionego przez nauczyciela.

c) Faza podsumowująca


Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z analizą tekstu uczniowie redagują notatkę. Zdania, które, według nich, informują o przebiegu zdarzeń, zapisują w zeszycie, pamiętając o odpowiednim rozmieszczeniu tekstu, akapitach.

Na zakończenie nauczyciel omawia pracę domową.


5. Bibliografia


E. Niziurski, Sposób na Alcybiadesa, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1972.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia


TEKST POMOCNICZY (fragment utworu)
Umilkliśmy zaintrygowani dziwnym brzmieniem słów. Alcybiades powiódł okiem po klasie.

 • Zasępa, czy możesz wskazać bliżej, o co chodzi?

 • Zasępa zmieszał się. Oczywiście, nie mógł wskazać, nie tylko bliżej, ale w ogóle, o co chodzi. Z ust Alcybiadesa wydobyło się westchnienie.

 • A więc nie wiesz, Zasępa (...)

 • Nie wiem panie profesorze.

(...)

 • My wszyscy interesujemy się historią- podniosły się głosy. – My uwielbiamy historię.

 • Istotnie, zauważyłem w waszej klasie historyczną odmianę – rzekł Alcybiades. – Można powiedzieć: renesans. Czy ty wiesz, co to znaczy renesans? – zapytał Zasępa, a mnie się zdawało, że słyszę w jego głosie szyderstwo, ale może mi się zdawało.

 • Zasępa miotał się na boki rozpaczliwe, bezradne spojrzenia, a nas zaczął ogarniać coraz większy niepokój, by nie rzec strach. Dryf nie wychodził. Alcybiades odrzucił pogardliwie przynętę w postaci spodni Mnożka i przechodził najwyraźniej do kontrataku gogicznego*.

Mój mózg pracował gorączkowo. Coś trzeba robić, coś kombinować.”
* charakterystycznego dla nauczycieli (przypis autorki scenariusza)
Źródło: Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa, str. 154 – 155, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1972.

b) Zadanie domowe


Przygotuj notatkę z ostatniej lekcji twojego ulubionego przedmiotu. Praca powinna liczyć maksymalnie 15 zdań pojedynczych

7. Czas trwania lekcji


45 minut

8. Uwagi


Scenariusz przeznaczony jest do realizacji w klasie 4.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość