Strona główna

Kinga Litowska – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Pobieranie 23.32 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23.32 Kb.
LAUREACI NAGRODY PREZYDENTA MIASTA TORUNIA ZA ROK 2013

Kinga Litowska – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Absolwentka Wydziału Teorii i Kompozycji Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 5 września 2005 r. uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuki muzycznej, dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Na co dzień pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu. W 1999 roku znalazła się w gronie założycieli toruńskiego Chóru „Astrolabium” Od momentu utworzenia jest jego dyrygentką. Przez wiele lat chór istniał przy Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, obecnie działa jako stowarzyszenie, wspierane finansowo miasto. Chór prowadzi aktywną działalność koncertową, promując Toruń w Polsce i za granicą. Uświetnia też wiele miejskich wydarzeń i uroczystości. Współpracuje z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz z Chórem Wydziału Teologicznego UMK "Tibi Domine". Na swoim koncie ma liczne osiągnięcia, m.in. : nagrodę dla najlepszego dyrygenta oraz Grand Prix festiwalu „Musica Sacra a Roma” w 2011 r., II miejsce na 42. Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat” w 2011 r. W 2013 roku ukazała się autorska płyta Miłosza Bembinowa wykonana przez Chór „Astrolabium „ oraz sopran Aleksandrę Turalską „Astrolabium Sings Bembinow”, która była nominowana - w kategorii muzyka poważna, album roku, muzyka chóralna, oratoryjna i operowa - do nagrody Fryderyk 2014.Pan prof. Andrzej Tomczak – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przedwojenny harcerz, żołnierz Armii Krajowej, w roku 1946 trafił do Torunia, gdzie pracując na UMK jednocześnie studiował i w 1948 r. ukończył studia historyczne. Zwolniony w roku 1950 jako „obcy ideologicznie”. Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń studentów. Poza pracą dydaktyczną prowadził badania naukowe, zwieńczone wieloma pracami naukowymi , w tym związanymi bezpośrednio z Toruniem np. od lat 60. cykl artykułów o kartografii Torunia w okresie staropolskim.

Na UMK stworzył pierwszy w Polsce ośrodek kształcenia archiwistów. W roku 1973 otrzymał stopień profesora, a w 1983 profesora nadzwyczajnego. Od połowy lat 80. członek Klubu Historycznego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, który był przykrywką dla działalności kombatanckiej Okręgu Pomorze AK, ale i pracy niepodległościowej. W roku 1989 podjął działania, które doprowadziły do powstania w Toruniu Stowarzyszenia Żołnierzy AK, które następnie weszło do ŚZŻAK. Autor wielu publikacji dotyczących AK.

Anna Spandowska – Troska o człowieka

Wieloletni szkolny pedagog w Szkole Podstawowej nr 6 w Toruniu, w 1998 roku założyła Świetlicę Środowiskową PKPS przy SP 6, wówczas przeznaczoną głownie dla dzieci z Dębowej Góry. Placówka działa już 15 lat i co roku gromadzi 60 dzieci. Jej celem jest wspomaganie ich rozwoju osobowego, zapewnienie im odpowiedniej opieki wychowawczej, dydaktycznej i profilaktycznej. Tam czują się bezpieczne, mogą odrobić lekcje, zjeść posiłek oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także uczyć się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pani Anna Spandowska dba o to, aby wychowankowie nie byli głodni, godnie spędzali święta, odpoczywali ciekawie i bezpiecznie w czasie wakacji i ferii (kino, basen, muzea itp.). W oparciu o kontakty z dziećmi, wizyty w ich domach, rozmowy z rodzicami oraz szczegółowe ankietowe badania socjologiczne w 2000 roku pani Anna Spandowska stworzyła raport na temat warunków życia i sytuacji bytowej rodzin z Dębowej Góry. W 2001 r. z jej inicjatywy odbyła się Regionalna Debata „Dzieciństwo bez przemocy" oraz powstał „Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie", a w 2007 r. Stowarzyszenie Przyjaciół SP 6 i Świetlicy Środowiskowej. Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom z rodzin ubogich, zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie, oprócz działalności charytatywnej, jak finansowanie dla dzieci obiadów, zakup podręczników czy ubrań, przyznaje stypendia dla zdolnych uczniów z SP 6, organizuje wolontariat, który głównie pomaga dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej PKPS przy SP 6. Wspiera też różnorodne formy wypoczynki letniego i zimowego dla dzieci oraz prezentacje promujące kulturę i naukę. Warto dodać, że cztery wychowanki świetlicy zostały w poźniejszych latach laureatkami Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych.Ireneusz Bandura – Promocja miasta

Komendant Garnizonu Toruń i od kilku lat mieszkaniec Torunia aktywnie działa na rzecz promocji miasta. Prowadzi uroczystości patriotyczne i rozrywkowe organizowane w Toruniu przy współudziale wojska, czuwa nad ich sprawnym i godnym przebiegiem. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych i festynów wojskowych dla mieszkańców Torunia, m.in. w roku 2011 festynu militarnego na Rynku Nowomiejskim, garnizonowych obchodów święta dziecka czy corocznych pokazów sprzętu i wyposażenia podczas Finałów WOŚP, Święta WP, Narodowego Święta 11 Listopada, Święta Flagi RP i 3 Maja. Wspiera też organizację wielu wydarzeń, jak imprezy plenerowe Caritas Diecezji Toruńskiej, Michayland czy Bieg Jana Pawła II. Jest pomysłodawcą i organizatorem przysięg wojskowych na Motoarenie i na placu św. Katarzyny, w których bierze udział nawet 5-10 tys. osób spoza Torunia.Jan Świerkowski – Promocja miasta

Absolwent astronomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, jest prezesem Fundacji Platon i organizatorem Cosmic Underground. Założyciel i dyrektor Instytutu B61 - grupy performatywnej, składającej się z artystów i naukowców, która od 2009 roku organizuje wydarzenia przedstawiające wiedzę naukową przez wykorzystanie sztuki multimedialnej (spektakl teatralny, piosenka aktorską i koncert estradowy). Grupa osób skupionych wokół tego przedsięwzięcia tworzyła już widowiska m.in. w opuszczonym browarze (na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest 2010), w byłym komisariacie policji (dla Międzynarodowego Festiwalu Światła Skyway 2010 w Toruniu) oraz w XIX-wiecznym forcie pruskim (podczas Międzynarodowego Roku Astronomii 2009). Na przełomie września i października 2010 Instytut B61 zrealizował też projekt "Zderzenie", którego wykonawcy jeździli po Polsce specjalnym pociągiem, zatrzymując się na dworcach kolejowych (Warszawa Centralna, Poznań Główny, Łódź Fabryczna, Bydgoszcz Główna, Toruń Główny i Włocławek), wystawiając tam spektakle zainspirowane powstaniem Wielkiego Zderzacza Hadronów. W 2011 r. Jan Świerkowski był prelegentem zaproszonym do udziału w Lux Scientia, eksperymentalnym projekcie z obszaru sztuki i nauki w Toruniu, Tallinie, Durham i Londynie.Katarzyna Bilska - Edukacja

Nauczycielka dyplomowana w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu. Od 1997 r. kieruje Zespołem Pieśni i Tańca „Młody Toruń”, który liczy ok. 120 wychowanków w wieku od 7 do 20 lat. Prowadzi zajęcia w oparciu o autorskie programy, m.in. program zajęć tańca polskiego w formie towarzyskiej. Jest choreografem większości programów tanecznych, prezentujących tańce, zabawy i obrzędy różnych regionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu Kujaw. Przygotowywane przez nią pary odnoszą wiele sukcesów w Ogólnopolskich Turniejach Tańca Polskiego w Formie Towarzyskiej. Trzykrotne zdobyły tytuł Mistrza Polski, a w roku 2014 - Wicemistrza Polski. W latach 2000-2005 inicjatorka turnieju "O Toruńską Katarzynkę". Pod jej kierunkiem „Młody Toruń” promuje miasto i województwo na wielu imprezach w Toruniu, Polsce i za granicą. Aktywnie włącza się też w ogólnopolskie imprezy charytatywne, jak WOŚP, czy "Kapele serc". Katarzyna Bilska jest laureatką nagród prezydenta Torunia (1996 r. i 2004 r.), w 2004 r. - tytułu Zasłużonego Działacza Kultury, a w 2012 r. Nagrody Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zespół, którym kieruje, może poszczycić się znaczącymi medalami: „Zasłużony dla Miasta Torunia”, „Zasłużony dla Województwa Toruńskiego” oraz Medalu Prezydenta Miasta Torunia Thorunium”. Wielokrotnie nagradzany na ogólnopolskich festiwalach folklorystycznych, np. w roku 2012 zajął I miejsce w kategorii zespołów zagranicznych w paradzie organizowanej z okazji Dni Św. Patryka w Irlandii.Barbara Kwiatkowska – Ochrona zdrowia

Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog. Od blisko dwóch dekad kieruje Oddziałem Kardiologiczno-Internistycznym w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu. Oddział ten, prócz funkcji leczniczej, pełni też rolę silnego ośrodka dydaktycznego. Wykształciło się w nim wielu lekarzy internistów. Jest to niewątpliwie w dużej mierze osobista zasługa p. dr B. Kwiatkowskiej, która sama, przywiązując olbrzymią wagę do kształcenia podyplomowego, uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych oraz kardiologii i nadal regularnie uczestniczy w wielu zjazdach sympozjach i szkoleniach. Zdobytą w ten sposób wiedzą chętnie dzieli się z młodszymi lekarzami udzielającymi świadczeń w kierowanym przez nią Oddziale. Pod kierownictwem dr B. Kwiatkowskiej w ostatnim dwudziestoleciu ponad 20 lekarzy uzyskało specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, co w dobie niedoboru specjalistów w wielu dziedzinach medycyny zasługuje to ze wszech miar na uznanie. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu, umiejętnościom oraz ogromnej wiedzy i kreatywności Pani dr Barbara Kwiatkowska przyczyniała się do rozwoju Specjalistycznego Szpitala Miejskiego i zapisała się w pamięci wielu mieszkańców Torunia jako człowiek niosący pomoc w trudnych dla każdego chwilach utraty zdrowia.Adam Sośnicki – Ofiarność i odwaga

Dzięki kierowcy autobusu MZK Adamowi Sośnickiemu za kratami znaleźli się sprawcy, którzy pobili na moście Piłsudskiego 23-letniego torunianina. Zatrzymał wóz, ruszył w pościg i ujął jednego z ulicznych bandytów. Do incydentu doszło w czerwcu 2013 r. 36-letni kierowca w niedzielę wczesnym rankiem kierował autobusem linii nr 12. Jadąc mostem do centrum, spostrzegł dwóch napastników brutalnie bijących młodego mężczyznę, jeden uderzał m.in. jego głową o poręcz balustrady. Jak się potem okazało, cała trójka poznała się wcześniej w jednym z lokali na starówce. Po wyjściu z imprezy dwaj mężczyźni - mieszkańcy Inowrocławia w wieku 20 i 22 lat - zaatakowali swojego towarzysza, torunianina, na rogu ulic Ducha św. i Flisaczej, kradnąc mu portfel i telefon komórkowy. Ograbiony chłopak zdołał pobiec za sprawcami, próbując odzyskać swoje rzeczy. Dogonił ich na moście, gdzie został pobity po raz drugi. Na szczęście wówczas nadjechał wspomniany na wstępie autobus linii nr 12. Jego kierowca widząc, co się dzieje, zatrzymał wóz i spłoszył bandytów, a następnie pomógł policji, wezwanej przez ochronę hotelu na starówce, ująć sprawców uciekających w stronę Podgórza. Najpierw przecięli rozbójnikom drogę ucieczki, a następnie 36-latek sam ujął jednego z nich, a mundurowi drugiego. Aresztowanym grozi od 2 do 12 lat więzienia. Pobity 23-latek trafił do szpitala.Czesław Nosewicz - Sport

Założyciel w 1967 roku Automobilklubu Toruńskiego, jego wieloletni prezes i członek zarządu. Zasłużony dla rozwoju sportów motorowych i popularyzacji turystyki motorowej w regionie oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. poprzez organizowanie Młodzieżowych Turniejów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim. Od kilku kadencji do chwili obecnej członek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy. Był jedną z osób reaktywujących w 1970 roku wyścigi samochodowe w Polsce, a potem w latach 1976-1992 dyrektor i organizator wyścigów samochodowych w ramach Mistrzostw Polski w Toruniu. Od 1998 do 2012 roku dyrektor i organizator Toruńskich Rajdów Samochodowych - największej i najstarszej imprezy rajdowej w Okręgu Kujawsko-Pomorskim. Wychowawca czołowych zawodników kartingowych i samochodowych. Inicjator wielu nowatorskich przedsięwzięć w sporcie i turystyce motorowej. W 2002 roku organizator Międzynarodowego Zlotu Zabytkowych Mercedesów w Toruniu, który stał się największą tego typu imprezą organizowaną w Polsce (co roku wydarzenie w innym mieście). Organizator Samochodowych Mistrzostw Torunia. Organizator Międzynarodowego Motorowego Zlotu Gwiaździstego Policji w Toruniu, współorganizator wyścigów motocyklowych w ramach Mistrzostw Polski i Pucharu Polski SUPERMOTO na toruńskim torze Racing Arena. Przyczynił się do powierzenia Polsce organizacji 21. Światowego Zlotu Miłośników Citroena 2CV, który w 2015 roku odbędzie się w naszym województwie z bazą w Toruniu. To największa w Europie impreza motorowa, w której uczestniczy średnio około 15 tys. osób z całego świata.Elmedin Omanić – Sport

Bośniacki trener koszykarski, obecnie szkoleniowiec zespołu Energa Katarzynki Toruń. W rodzinnej Bośni był trenerem Željezničara Sarajewo oraz kobiecej reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Do Polski trafił po raz pierwszy w 2005 roku, bezpośrednio po zdobyciu złotego medalu z żeńskim zespołem z Sarajewa. W 2008 r. zatrudniony przez toruński klub Katarzynki, początkowo na jednoroczny kontrakt. Już w drugim sezonie w Toruniu Omanić poprowadził Katarzynki do największego sukcesu w historii klubu - trzeciego miejsca i brązowego medalu Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet. Wynik ten powtórzyły dwa lata później.Jadwiga Wojciechowska – Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna

Od ponad 30 lat zaangażowana w pomoc społeczną oraz współpracę z młodzieżą. W latach 1980 do 2002 roku organizatorka corocznych akcji letniego wypoczynku PCK dla dzieci z rodzin zaniedbanych wychowawczo, patologicznych oraz najuboższych. Instruktor Społecznych Instruktorów Młodzieżowych przy PCK, wykładowca w kursach pierwszej pomocy przedlekarskiej. Dyrektor Zarządu Okręgowego Polskiego Krzyża w Toruniu. Po przejściu na emeryturę w 2002 roku, wspólnie z 15-osobową grupą osób założyła Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Bank Żywności, które jest odpowiedzią na potrzeby czasu - ubożenie społeczeństwa i rosnące bezrobocie. Początkowo siedziba znajdowała się w Toruniu przy ul. Włocławskiej, a po rocznej działalności, za sprawą Urzędu Miasta Torunia, przeniosła się na ul. Wały Gen. Sikorskiego 27/29, gdzie działa do chwili obecnej. Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz ośrodkami pomocy społecznej w województwie toruński Bank Żywności wspiera artykułami spożywczymi i rzeczowymi osoby najuboższe, niezaradne życiowo. Organizuje darowizny w postaci sprzętu rehabilitacyjnego dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu oraz hospicjów i toruńskich fundacji, a także odzieży, sprzętu AGD i mebli dla organizacji pozarządowych. W 2005 roku Jadwiga Wojciechowska założyła Fundację Bank Żywności w Toruniu w celu realizacji projektu unijnego „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. W chwili obecnej Fundacja Bank Żywności w Toruniu oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Bank Żywności współpracuje z 68 podmiotami, wśród których są organizacje pozarządowe z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie. W ciągu roku z działań fundacji i stowarzyszenia korzysta 52 000 osób najuboższych. Od 2012 roku Jadwiga Wojciechowska jest członkiem Komisji 8 Wspaniałych w Toruniu. Działa też w Toruńskiej Teatralnej Grupie Efata przy Fundacji Światło.Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr hab. Maciej Wojtkowski, dr Iwona Gorczyńska, dr Anna Szkulmowska, dr Maciej Szkulmowski – Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna

Zespół naukowców związanych z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy przekuli sukces naukowy w komercyjny, zakładając firmę AM2M. Zaprojektowali i zbudowali prototypowy tomograf optyczny do bezbolesnego i nieinwazyjnego obrazowania tkanek oka. Osiągnięty stopień zaawansowania tych prac umożliwił udostępnienie know-how firmie OPTOPOL Technology z Zawiercia i wspólne skonstruowanie prototypu tomografu SOCT COPERNICUS, wystawionego na targach przemysłowych, a następnie – w ciągu roku od podjęcia współpracy – seryjną produkcję tego tomografu. Był to pierwszy na rynku światowym tak szybki tomograf do badania oka. Spółka AM2M oferuje unikatowe w skali Europy usługi prowadzenia profesjonalnych badań rozwojowych na zamówienie firm zewnętrznych z zakresu nieinwazyjnego obrazowania niewielkich obiektów z mikrometrową rozdzielczością. Proponowane rozwiązania znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach naukowych i przemysłowych. Spółka podpisała umowę o współpracy z UMK, która gwarantuje pracownikom spółki dostęp do infrastruktury laboratoryjnej Zespołu Optycznego Obrazowania Biomedycznego oraz reguluje kwestie praw własności intelektualnej pomiędzy wspólnikami, spółką AM2M, a UMK.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość