Strona główna

Klasa: II / V rok nauki Temat: Die Fahrt ins Grüne – praca z tekstem Sprawnośc


Pobieranie 33.43 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar33.43 Kb.
Konspekt lekcji języka niemieckiego dla klasy 2 gimnazjum.

Konspekt lekcji

Szkoła: gimnazjum

Klasa: II / V rok nauki

Temat: Die Fahrt ins Grüne – praca z tekstem

Sprawności: słuchanie, pisanie

Media/Pomoce: tablica, kreda, kaseta der, die, das neu 2, kolorowe kartki, domino z formami czasowników w Imperfekcie w 3 kompletach, kartka z tekstem z lukami i zdaniami do uzupełnienia, kartki z pytaniami i odpowiedziami, szary papier, szary papier z kryteriami do oceny prac pisemnych i punktacją, magnesy, markery, formularz samooceny

Podręcznik: der, die, das neu 2

Formy pracy: plenum, praca indywidualna, praca w grupach

Metoda: aktywizująca
Techniki: domino, przyporządkowywanie pytań do odpowiedzi, tekst z lukami, zdania z lukami, słowo przypadkowe
Cel główny:


 • Uczeń rozwija umiejętność selektywnego rozumienia tekstu czytanego „Die Fahrt ins Grüne”


Cele szczegółowe:


 • Uczeń potrafi ze słuchu ustalić prawidłową kolejność tekstu

 • Uczeń potrafi przyporządkować pytania do odpowiedzi

 • Uczeń potrafi wyszukać w tekście żądaną informację

 • Uczeń utrwala formy czasu przeszłego Imperfekt

 • Uczeń potrafi napisać kilkuzdaniowy tekst w czasie przeszłym Imperfekt z wykorzystaniem podanych wyrazów

 • Uczeń kształci umiejętność samooceny i obiektywnej oceny prac kolegów według wcześniej ustalonych kryteriów

 • Uczeń rozwija umiejętność efektywnego współdziałania w grupiePrzebieg lekcji

sprawdzenie pracy domowej

 • U. odczytują prace na temat: Wo möchtest du übernachten und warum? Oceniamy je według wcześniej ustalonych kryteriów (zał. 1)

ćwiczenia przedkomunikacyjne

 • U. spontanicznie odpowiadają na pytanie: Was machen die Schüler auf der Klassenfahrt?

 • U. przypominają formy czasu przeszłego Imperfekt układając w czteroosobowych grupach domino (zał. 2)prezentacja nowego materiału

 • N. wprowadza nowe słownictwo w kontekście, u. powtarzają je:

Die Schüler haben einen Rucksack und einen Schlafsack mit. - hatten

Die Schüler bewundern die Natur. - bewunderten

Die Schüler verteilen die Pflichten. - verteilten

Die Schüler bestehen die Prüfung. - bestanden

 • Nauczyciel podaje temat lekcji. U. zapisują pod tematem słownictwo.

 • U. otrzymują kopię tekstu do ponumerowania. U. słuchają tekstu z kasety i ustalają prawidłową kolejność tekstu. (zał. 3)

 • U. odczytują tekst na głos . (książka der, die, das neu 2 str. 10)ćwiczenia automatyzujące

 • U. pracują samodzielnie, wyszukują w tekście brakujące wyrazy (zał. 4)

 • U. pracują w parach i na podstawie tekstu przyporządkowują karteczki z pytaniami do karteczek z odpowiedziami. Która para pierwsza poprawnie wykona zadanie otrzymuje plusa. (zał. 5)
ćwiczenia utrwalające

 • Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach i na szarych papierach wypisują czynności, które wykonywali uczniowie na wycieczce. Grupy prezentują swoje prace na tablicy.

 • U. pracują w czteroosobowych grupach. Każda osoba ma swoją kartkę na niej zapisuje dowolne słowo związane z wycieczką i kartkę przekazuje koleżance zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kartka wraca do właściciela z czterema słowami związanymi z wycieczką. U. z wykorzystaniem tych wyrazów tworzą sześciozdaniowy spójny tekst opisujący wycieczkę klasową. Teksty zostaną ocenione według określonych wcześniej kryteriów


ewaluacja

 • Uczniowie samodzielnie wypełniają formularz samooceny (zał. 6)

 • N. nagradza plusami uczniów aktywnie uczestniczących w lekcjipraca domowa

 • U. wykonują ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń B4 i B5 / 13, 14
Opracowała: Ewa Jurzyk – Niedziółka

Nauczyciel jęz. niemieckiego

w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach

Zał. 1

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH


 • Komunikatywność tekstu (0 – 2 pkt)

 • Bogactwo leksykalne tekstu (0 – 2 pkt)

 • Bogactwo struktur (0 – 2 pkt)

 • Poprawność gramatyczna (0 – 2 pkt)

 • Poprawność formalna (układ, struktura) (0 - 1 pkt)

 • Trafny dobór argumentów (0 – 1 pkt)LICZBA PUNKTÓW OCENA

10 – 9 5
8, 5 5-
8 – 7 4
6,5 3+
6 – 5 3
4,5 2+
4 – 3 2

Zał. 2


START


WIR PLANEN
WIR PLANTEN
ES GABES GIBT
ER TRIFFT SICH


ER TRAF SICH
ICH HATTE


ICH HABE
WIR KOMMEN


WIR KAMEN
UNSERE KLASSE BEWUNDERTE


UNSERE KLASSE BEWUNDERT
DIE PRÜFUNG BESTEHEN


DIE PRÜFUNG BESTANDEN
WIR SANGEN


WIR SINGENER IST


ER WARSIE WOLLTE


SIE WILL
ZIEL

Zał. 3
1. Nummeriere die richtige Reihenfolge

DIE FAHRT INS GRÜNE

.............. der Rucksack war schwer, wir hatten Hunger und Durst, und unser Lehrer bewunderte die Natur. Endlich kamen wir am Ziel an und gleich am Anfang gab es einen Streit. Wir verteilten die Pflichten und unsere

.............. sollte auch gute Laune mitbringen. Im Zug sangen wir und Andreas spielte Gitarre. Nach zwei Stunden stiegen wir in einem Dorf am Ende der Welt aus. Und dann wanderten wir volle zwei Stunden durch einen Wald. Es war sehr heiß,

............ Der große Schock kam in der Früh: Morgentoilette mit eiskaltem Wasser. Auch diese Prüfung bestanden wir vorzüglich. Lange noch war dieser Ausflug ein Gesprächsthema in unserer Klasse.

............. Mädchen wollten Zelte aufstellen. Kaum zu glauben, aber wir Jungen sollten für alle kochen. Gar nicht schlecht. Es schmeckte erstaunlich gut, aber auch unsere Zelte fielen uns nicht auf den Kopf.

.............. Unsere Klasse plante einen Ausflug ins Grüne. Alle wollten das, nur der Boris nicht. Montag früh trafen wir uns in der Bahnhofshalle. Jeder hatte einen Rucksack und einen Schlafsack mit. Jeder

............ Am Abend machten wir natürlich ein Lagerfeuer. Mit Musik und Romantik. Wir wollten die ganze Nacht aufbleiben, aber um Mitternacht mussten wir leider ins Bett oder besser in den Schlafsack.
Zał. 4

Ergänze die Sätze 1. Montag früh trafen wir uns in der .................................

 2. Im Zug ..................... wir.

 3. Es war ...........

 4. Unser Lehrer ................. die Natur.

 5. Wir ............... die Pflichten.

 6. Am Abend machten wir ein .......................


Zał. 5
Wohin fuhren die Schüler?

Wo trafen sie sich?

Womit fuhren sie?

Wie verteilten die Schüler ihre Pflichten auf dem Zeltplatz?

Was machten sie am Abend?
Die Schüler fuhren ins Grüne.

Sie trafen sich in der Bahnhofshalle.

Sie fuhren mit dem Zug.

Die Mädchen stellten Zelte auf und die Jungen kochten.

Am Abend machten sie ein Lagerfeuer.

Es war heiß.

Sie wanderten durch einen Wald.
Zał. 6

FORMULARZ SAMOOCENY


DAS KANN ICH SCHON

+ +- -

 1. Znam formy czasu przeszłego Imperfekt

 2. Potrafię napisać krótki tekst w Imperfekcie

z wykorzystaniem podanych wyrazów

 1. Potrafię ze słuchu prawidłowo ponumerować tekst

 2. Potrafię wyszukać w tekście żądaną informacjęsangen, spielten Gitarre, schwammen, spielten Volleyball, wanderten, machten ein Lagerfeuer, stellten Zelte auf, kochten, bewunderten die Natur, fuhren Rad, fotografierten, schliefen


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość