Strona główna

Klasa: II temat: Powstanie kościuszkowskie I iii rozbiór Polski


Pobieranie 67.78 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar67.78 Kb.
Konspekt lekcji historii
I. Część informacyjna

 1. Szkoła: gimnazjum

 2. Klasa: II

 3. Temat: Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski.

 4. Cele:

A. Uczeń pamięta

  1. kim byli: Tadeusz Kościuszko, Jan Kiliński, Bartosz Głowacki, Aleksander Suworow

  2. czym był: Uniwersał Połaniecki

  3. najważniejsze wydarzenia związane z powstaniem kościuszkowskim

  4. pojęcia: insurekcja, powstanie, kosynierzy

  5. jakie tereny dostały się zaborcom po trzecim rozbiorze Polski

B. Uczeń rozumie

 1. wyżej wymienione pojęcia

 2. przyczyny i skutki powstania

C. Uczeń potrafi:

 1. wskazać szlak wyprawy kościuszkowskiej

 2. wskazać najważniejsze wydarzenia na osi czasu

 1. Metody:

wykład, praca w grupach, praca z mapą, praca pod kierunkiem nauczyciela z tekstem źródłowym, praca z podręcznikiem.

 1. środki dydaktyczne:

  1. podręcznik historii dla gimnazjum „Przez wieki:, klasa II, część II (K. Polacka, M.Przybyliński, S. Roszkowski), wyd. Nowa Era

  2. mapa powstania kościuszkowskiego

  3. mapa ścienna powstania kościuszkowskiego i III rozbioru Polski

  4. biogramy, teksty uniwersału połanieckiego

  5. mapa ścienna dotycząc Rzeczypospolitej w latach rozbiorów

 2. Forma: praca frontalna i w grupach

 3. Typ: nowa lekcja

II. Część wykonawcza – tok lekcji

Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia


Uwagi metodyczne

1.

Czynności organizacyjno- porządkowe.
Powitanie klasy, przedstawienie się prowadzącego zajęcia
Sprawdzenie listy obecności uczniów.
Uporządkowanie klasyWykonują polecenia

Uczniowie odpowiadają na powitanie


Potwierdzają swoją obecność
Zgłaszają nauczycielowi sprawy indywidualne

1-5 min. lekcji

Wprowadzenie ładu zewnętrznego w klasie

Przygotowanie materiałów do zajęć


2.

Rekapitulacja wtórna


Wykonują polecenia

6-10 min. lekcji


Nauczyciel wybiera kilku uczniów, by pokazali swoje zadania domowe
Nauczyciel zadaje pytania

Pożądane odpowiedzi

Co to była konfederacja Targowicka?

Zawiązana 27 IV 1792 przez polskich opozycjonistów Konstytucji 3 maja w Petersburgu, a ogłoszona 14 V 1792 w pogranicznym miasteczku Targowica, Jej twórcami byli Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski i Franciszek Ksawery Branicki. Zaproszona przez nią do interwencji armia rosyjska wkroczyła 18 V 1792 r. na teren Polski, a 24 VII 1972 Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji niwecząc dzieło Sejmu Wielkiego.

Kiedy był II rozbiór Polski?

22 VII 1793 zatwierdzono traktat z Rosją

25 IX 1973 zatwierdzono traktat z PrusamiJakie państwa dokonały tego rozbioru?

Rosja i Prusy

Wybrany uczeń wskazuje na mapie tereny zajęte przez państwa obce w II rozbiorze.

Rosja: prawie cała Białoruś i Ukraina (250 tys. km2, ponad 3 miliony ludności)

Prusy: reszta Wielkopolski, Kujawy, część Mazowsza (57 100 km2, ponad 1 milion mieszkańców).Nauczyciel dopowiada to, czego uczniowie nie powiedzieli.

Uczniowie słuchają

- Zapiszcie temat dzisiejszych zajęć
„Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski”.

Uczniowie zapisują temat w zeszytach.

Nauczyciel zapisuje temat na tablicy.

3.

Opracowanie nowego materiału.
- Będziecie pracować w małych grupach. Otrzymacie na kartkach zadania do wykonania. Macie 5 minut, po tym czasie każda z grup będzie prezentować swoją pracę.

Uczniowie w 2-3 osobowych grupach czytają odpowiedni tekst.

11-17 min. lekcji

Gdy uczniowie czytają nauczyciel rozdaje mapki, na których klasa będzie zaznaczać szlak powstania w czasie gdy będzie o nim mowa na zajęciach.
Nauczyciel na tablicy zaznacza na osi punktem Kraków, gdzie rozpoczęło się powstanie. Następnie prosi by uczniowie z pierwszej grupy opowiedzieli co się działo w Krakowie 24 marca 1794 r.

Wybrana grupa prezentuje swoją pracę, podczas gdy reszta klasy słucha.

18 min. lekcji


Po prezentacji prosi uczniów o zaznaczenie na mapkach Krakowa – początek powstania.
19 min. lekcji


Następnie proszę wybranego ucznia o wskazanie Krakowa na mapie ściennej.
Wytłumaczyć - insurekcja


Nauczyciel zaznacza na osi Racławice i prosi odpowiednią grupę o prezentację wydarzenia.

Uczniowie z drugiej omawiają wydarzenie.

20min. lekcji

Po prezentacji każę uczniom zaznaczyć na mapkach Racławice i połączyć je linią z Krakowem, potem wybieram ucznia aby wskazał Racławice na mapie ściennej.

Uczniowie wykonują polecenia

21 min. lekcji

Wyjaśnić - kosynierzy


Nauczyciel zaznacza na osi Połaniec po czym prosi trzecią grupę o przedstawienie wydarzenia.

Uczniowie z trzeciej grupy omawiają tekst.

22 min. lekcji

Po prezentacji każę uczniom zaznaczyć na mapkach Połaniec i połączyć go linią z Racławicami, potem wybieram ucznia aby wskazał Połaniec na mapie ściennej.
23 min. lekcji


Nauczyciel zaznacza na osi Szczekociny po czym prosi czwartą grupę o przedstawienie wydarzenia.

Uczniowie z czwartej grupy omawiają swój temat

24 min. lekcji

Po prezentacji każę uczniom zaznaczyć na mapkach Szczekociny i połączyć je linią z Połańcem, potem wybieram ucznia aby wskazał miejscowość na mapie ściennej.
25 min. lekcji


Nauczyciel zaznacza na osi Warszawę po czym prosi piątą grupę o przedstawienie wydarzenia.

Uczniowie z piątej grupy omawiają swój temat

26 min. lekcji

Po prezentacji każę uczniom zaznaczyć na mapkach Warszawę i połączyć ją linią ze Szczekocinami, potem wybieram ucznia aby wskazał miejscowość na mapie ściennej.
27 min. lekcji


Nauczyciel zaznacza na osi Maciejowice po czym prosi czwartą grupę o przedstawienie wydarzenia.

Uczniowie z szóstej grupy omawiają swój temat

28 min. lekcji

Po prezentacji każę uczniom zaznaczyć na mapkach Maciejowice i połączyć je linią z Warszawą, potem wybieram ucznia aby wskazał miejscowość na mapie ściennej.
29 min. lekcji


Pod osią zapisuję „Tadeusz Kościuszko” i proszę siódmą grupę o przedstawienie jego życiorysu

Uczniowie z siódmej grupy omawiają swój temat

30 min. lekcji


Pod osią zapisuję „Bartosz Głowacki” i proszę ósmą grupę o przedstawienie jego życiorysu

Uczniowie z ósmej grupy omawiają swój temat

31 min. lekcji


Pod osią zapisuję „Jan Kiliński” i proszę dziewiątą grupę o przedstawienie jego życiorysu

Uczniowie z dziewiątej grupy omawiają swój temat

32 min. lekcji


Pod osią zapisuję „Aleksander Suworow” i proszę dziesiątą grupę o przedstawienie jego życiorysu

Uczniowie z dziesiątej grupy omawiają swój temat

33 min. lekcji


Następnie nauczyciel pisze na tablicy datę III rozbioru i wykłada.

Uczniowie słuchają

34-39 min. lekcji

Gdy skończy wskazuje kolejnych uczniów, aby ci pokazali ziemie zabrane przy trzecim rozbiorze

Wybrani uczniowie podchodzą do tablicy i wskazują

40-41 min. lekcji


Zadanie domowe.

- Na następnych zajęciach będzie test na podstawie podręcznika, s. 111-116 i 135-155.Uczniowie zapisują

42 min. lekcji


4

Rekapitulacja pierwotna
43-45 min. lekcji


- Co było przyczyną wybuchu powstania kościuszkowskiego?
- Jakie miejscowości składają się na szlak powstania kościuszkowskiego?5

Pożegnanie się z uczniami
45 min. lekcji


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość