Klasyfikacja systematyczna nadrodziny pszczół Apoidea: LepiarkowatePobieranie 9.25 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.25 Kb.
Klasyfikacja systematyczna nadrodziny pszczół Apoidea:
Lepiarkowate Colletidae – prymitywne dzikie pszczoły żyjące samotnie.

Pszczolinkowate Andreninae – dzikie pszczoły żyjące samotnie lub gromadnie.

Smuklikowate Halictidae – dzikie pszczoły o trybie życia samotnym, gromadnym, społecznym lub kleptopasożytniczym (oznacza to zajęcie obcego gniazda i wykorzystanie zapasów zgromadzonych przez gospodarza dla potomstwa kleptopasożyta).

Spojnicowate Melittidae – mała grupa dzikich pszczół żyjących wyłącznie samotnie.

Miesierkowate Megachilidae – dzikie pszczoły o samotnym lub kleptopasożytniczym trybie życia.

Porobnicowate Anthophoridae – dzikie pszczoły żyjące samotnie, gromadnie lub jako kleptopasożyty.

Pszczołowate Apidae – rodzina, do której w Polsce należą żyjące społecznie trzmiele Bombus, ich pasożyty społeczne trzmielce Psithyrus oraz jedyny w pełni udomowiony gatunek pszczoły jakim jest żyjąca w wysoko wyspecjalizowanych społeczeństwach pszczoła miodna Apis mellifera.
Do nadrodziny pszczół Apoidea należą w Polsce (według Wykazu Zwierząt Polski) 463 gatunki owadów (znana wszystkim udomowiona pszczoła miodna Apis mellifera jest tylko jednym z tych gatunków). Wszystkie pszczoły potrzebują do swojego rozwoju pyłku i nektaru kwiatowego, dlatego w biocenozach spełniają – z jednej strony – ważną funkcję zapylania roślin przystosowanych do owadopylności, z drugiej strony – same są zależne od prawidłowego stanu środowisk bogatych w rośliny pokarmowe. Te gatunki dzikich pszczół, które prowadzą tryb życia społeczny lub gromadny, ze względu na skupiskowe występowanie w środowisku, są bardzo narażone na czynniki doprowadzające do zniszczenia gniazd. Natomiast gatunki pszczół o samotnym trybie życia występują w środowisku w większym rozproszeniu, ale podobnie jak pszczoły społeczne – są wrażliwe na wszystkie czynniki, które ograniczają ilość roślin pokarmowych. Zależności te spowodowały, że istnieje konieczność monitorowania dzikich pszczół. Na podstawie liczby notowanych gatunków dzikich pszczół oraz średniego zagęszczenia osobników na jednostce powierzchni można dokonać oceny zmian, jakie zachodzą w środowiskach ich życia a także prognozować kierunek tych zmian.
Tryb życia w nadrodzinie pszczół Apoidea (za Banaszakiem 1998):
Samotny – w równym stopniu występują samice i samce. Pojedyncza samica buduje gniazdo, prowiantuje komórki lęgowe i składa jaja. Po zamknięciu ostatniej komórki więcej nie interesuje się potomstwem.

Podspołeczny – osobniki dojrzałe opiekują się przez pewien czas swoimi larwami.

Gromadny – członkowie jednego pokolenia używają tego samego złożonego gniazda, ale nie wykazują współdziałania w opiece nad potomstwem.

Niemal społeczny - członkowie jednego pokolenia używają tego samego złożonego gniazda i wspólnie opiekują się potomstwem.

Półspołeczny – zachowanie jest podobne do niemal społecznego, ale występuje podział pracy, polegający na tym, że kasta robotnic opiekuje się młodymi z kasty płciowej.

Właściwie społeczny – osobniki jednego gatunku wspólnie opiekują się potomstwem, istnieją kasty (płciowe, robotnice), współwystępują co najmniej dwa pokolenia zdolne do pracy dla całej rodziny (potomstwo pomaga rodzicom).
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy