Strona główna

Klub turystyczny


Pobieranie 15.87 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.87 Kb.
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ REGIONALNY W GDAŃSKU
KLUB TURYSTYCZNY

SZUWAREK

NOWY DWÓR GDAŃSKI

zaprasza na

V JUBILEUSZOWY

ŻUŁAWSKI RAJD ROWEROWYNowy Dwór Gdański, 2012

ORGANIZATORZY:

- Klub Turystyczny PTTK SZUWAREK w Nowym Dworze Gdańskim,

- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim,

- Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim.


WSPÓŁORGANIZATORZY:

- Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku,

- Malborska Załoga Rowerowa RAMA,

- Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim,

- Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich.
KOMITET ORGANIZACYJNY:

- Komandor Rajdu - Wiesław Olszewski,

- Wicekomandor - Roman Zdrojewski,

- Wicekomandor - Witold Malinowski,

- Członkowie - Andrzej Grabowski, Olga Olszewska, Andrzej Gołębiewski, Łukasz Klein, Edmund Łabieniec, Maciej Grochowski, Karol Olszewski.
TERMIN RAJDU:

01- 03. 06. 2012 roku
TRASA RAJDU:

Nowy Dwór Gdański - Myszewo - Malbork - Biała Góra - Piekło - Mątowy Wielkie - Nowy Staw - Nowy Dwór Gdański


ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24.05.2012 roku na adres: pttk.szuwarek@gmail.com

lub telefonicznie: 506 170 950.

Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 15,00 zł od osoby,

płatne na konto: Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim

41 8306 0003 0006 5100 3000 0010 .

Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia

pełnych świadczeń.

Informacja również na stronie: http://kt_szuwarek.orgdansk.pttk.pl.
CELE RAJDU:

- Uczczenie Roku Turystyki Rowerowej w PTTK,

- Popularyzacja turystyki rowerowej jako czynnej formy wypoczynku,

- Promocja zdrowia poprzez czynny wypoczynek,

- Integracja turystów kolarzy,

- Integracja społeczności lokalnej,

- Promocja kultury, tradycji oraz walorów przyrodniczych Żuław Wiślanych,

- Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się rowerzysty jako uczestnika

ruchu drogowego,

- Krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa i rozwijanie umiejętności turystycznych,

- Prezentacja Żuław Wiślanych jako krainy o szczególnych walorach przyrodniczych, geologicznych, historycznych i kulturowych.


PROGRAM RAJDU:

01.06.2012 (piątek)

14.00-16.00 - przyjmowanie uczestników na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury

w Nowym Dworze Gdańskim, wycieczka do Parku Historycznego, spacer po mieście

z przewodnikiem

16.00 - uroczyste rozpoczęcie rajdu, wyjazd na trasę I etapu: Nowy Dwór Gdański - Myszewo - Malbork

19.00 - kolacja, spacer na Zamek

20.00 - ognisko, nocleg w Schronisku Młodzieżowym

02.06.2012 (sobota)

10.00 - wyjazd na trasę II etapu: Biała Góra - Piekło - Miłoradz - Mątowy Wielkie

19.00 - cykl konkursów sprawnościowych i krajoznawczych

20.00 - ognisko, nocleg w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Bł. Doroty z Mątów03.06.2012 (niedziela)

9.00 - uroczyste zakończenie rajdu, wyjazd na trasę III etapu: Bystrze – Kończewice

- Szymankowo - Nowy Staw - Nowy Dwór Gdański
ŚWIADCZENIA:

Każdy uczestnik otrzymuje:

- pamiątkowy znaczek rajdowy,

- materiały krajoznawcze,

- potwierdzenie punktów na KOT,

- kiełbaski przy ogniskach,

- grochówkę na mecie,

- nagrody dla zwycięzców w konkursach,

- dwa noclegi z własnymi śpiworami.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

- posiadanie dokumentu tożsamości i książeczki zdrowia lub innego dokumentu

poświadczającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,

- posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z wymogami Kodeksu Drogowego,

- przestrzeganie regulaminu Rajdu, zasad ruchu drogowego, przepisów porządkowych, ppoż.

oraz zarządzeń Komandora Rajdu i kierowników tras,

- przestrzeganie ciszy nocnej,

- posiadanie ubezpieczenia na czas rajdu,

- posiadanie śpiwora, wyżywienia i dobrego humoru.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników

Rajdu osobom trzecim i odwrotnie,

- udział w Rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność,

- młodzież do lat 18 może uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych,

- na miejsce rozpoczęcia Rajdu uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie,

- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę,

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Rajdu.


Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM

ORGANIZATORZY RAJDU


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość