Strona główna

Kobieta w kulturze


Pobieranie 19.09 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.09 Kb.
KOBIETA W KULTURZE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2005

Wydawnictwa zwarte

 1. BORKOWSKA Małgorzata: Panny siostry w świecie sarmackim / Małgorzata Borkowska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 377 s.
  Sygnatura : Mg 36599 / w

 2. BORKOWSKA Małgorzata: Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku / Małgorzata Borkowska. - Warszawa : Państ. Inst. Wydawniczy, 1996. - ­376 s.
  Sygnatura : Czyt.M2 / ud

 3. BUDROWSKA Kamila: Kobieta i stereotypy oraz kobiety w prozie polskiej po roku 1989 / Kamila Budrowska. – Białystok : Trans Humana, 2000. - 192 s.
  Sygnatura : Mg 35886 / w

 4. DUCHOWOŚĆ i religijność kobiet dawniej i dziś / pod red. Elżbiety Pakszys i Liliany Sikorskiej. – Poznań : Wydaw. Fund. Humaniora, 2000. - 150 s
  Sygnatura : Mg 37753 / w

 5. ESTES Clarissa Pinkola: Biegnąca z wilkami : archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach / Clarissa Pinkola Estes – Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2001. - 548 s.
  Sygnatura : Mg 34399 / w

 6. KOBIETA w czasach wypraw krzyżowych / Regine Pernoud - Wyd. 2. – Gdańsk : Marabut, 2002. - 301 s.
  Sygnatura : Mg 37876 / w

 7. KOBIETY w kulturze popularnej / pod red. Edyty Zierkiewicz i Izabeli Kowalczyk. - [Poznań] : Konsola; Wrocław : MarMar, cop. 2002. - 140 s.
  Sygnatura : Mg 39157 / w

 8. KOBIETY w poznaniu naukowym wczoraj i dziś / pod red. Elżbiety Pakszys i Danuty Sobczyńskiej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM,
  1997. - 340 s.
  Sygnatura : Mg 35877 / w

 9. KOPALIŃSKI Władysław: Encyklopedia "drugiej płci" / Władysław Kopaliński. - Wyd. 2. –Warszawa : RYTM, cop. 2001. - 687 s.
  Sygnatura : Czyt.396 / ud

 10. MURZYN Andrzej: Simone de Beauvoir : filozofia a płeć / Andrzej Murzyn. - Kraków : Impuls, 1999. - 63 s.
  Sygnatura : Mg 30602 / w

 11. STUDIA kobiece z psychologii, filozofii i historii / pod red. Jolanty Miluskiej i Elżbiety Pakszys ; Uniwersytet im. Adama M ickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM,
  1995. - 208 s.
  Sygnatura : Mg 35876 / w

 12. TONER Barbara: Kochane córki! : poradnik matki / Barbara Toner. - Warszawa Diogenes,
  2001. - 207 s.
  Sygnatura : Mg 34740 / w

Artykuły z czasopism

 1. BATOR Joanna: Czy "feminizm" to brzydkie słowo? // Społeczeństwo Otwarte. - 1997 nr 4 s. 3-10

 2. BAUDLER Georg: Bóg i kobieta : historia przemocy, seksualizmu i religii. / Georg Baudler. – Gdynia: „Uraeus”, 1995 . - Rec. : Zbigniew Lew-Starowicz // Nowe Książki. - 1996 nr 2 s. 52-53

 3. BOŻEK Renata, Rychłowska Irena: Szczupła, chuda, chudsza... kulturowe uwarunkowania anoreksji i bulimii : o jedzeniu i niejedzeniu w czasopismach kobiecych // Kultura i Społeczeństwo. - 2001 nr 2 s. 141-155

 4. CIECHOMSKA Maria: Od matriarchatu do feminizmu. / Maria Ciechomska – Poznań: „Brama” – Ksiąznica Włóczęgów i Uczonych, 1996 . - Rec. : Inga Iwasiów // Nowe Książki. - 1997 nr 5 s. 66-67

 5. CZAJKOWSKA Irena: Pozycja społeczna kobiet-artystek a edukacja // Edukacja Dorosłych - 2000 nr 2 s. 65-72

 6. DUNIEC Krystyna, Krakowska-Narożniak Joanna: Shakespeare nie był kobietą // Dialog. - 2000 nr 11 s. 149-159

 7. JANKUN-DOPARTOWA Mariola: Kobieta-dziecko z temperamentem // Kino. - 2004 nr 7/8
  s. 40-42

 8. JAWORSKI Józef: Językowy obraz kobiety w tekstach publicystycznych ostatniej dekady XVIII wieku // Język Polski. - 2005 z. 1 s. 43-50

 9. KOPCIEWICZ Lucyna: Kulturowe znaczenia kobiecości a reprezentacje płciowego podziału pracy - czyli o iluzji doskonałego podziału świata // Forum Oświatowe. - 2001 t. 1 s. 5-16

 10. KOSIŃSKI Dariusz: Kobiecość w teatrze dziewiętnastego wieku // Dialog. - 2005 nr 1 s. 144-151

 11. KUSIO Urszula: Współczesna kobieta wobec macierzyństwa // Kultura i Edukacja. - 2004 nr 4 s. 40-47

 12. MELOSIK Zbyszko: Tożsamość, ciało i władza / Zbyszko Melosik . – Poznań: „Edytor”, 1996 . - Rec. : Joanna Bator // Społeczeństwo Otwarte.-1997 nr 5 s. 49-53

 13. MEYER Anouk, Meyer Jean-Marie: Kobieta - małżonka, matka - i jej misja wychowawcza // Ethos. - 1995 nr 1 s. 160-167

 14. MIZIELIŃSKA Joanna: Kim będziesz mała dziewczynko?: stereotypowy wizerunek kobiety w reklamie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996 nr 1 s. 47-83

 15. NASIŁOWSKA Anna: Tożsamość kobieca w poezji polskiej XX wieku : między androgynicznością a esencjalizmem // Teksty Drugie. - 2004 nr 1/2 s. 103-121

 16. O'CONNOR John: Kobieta w społeczeństwie rozwiniętym // Ethos. - 1995 nr 1 s. 79-88

 17. O'NEIL Mary Aquin: Emancypacja kobiet w Kościele i społeczeństwie // Ethos. - 1995 nr 1 s. 137-143

 18. POTKOWSKI Edward: Kobiety a książka w średniowieczu - wybrane problemy [ref.] // Kwartalnik Historyczny. - 1998 nr 3 s. 3-18

 19. SIUTA Magdalena: Fenomen przyjaźni w życiu kobiety i w życiu mężczyzny // Kultura i Edukacja. - 2004 nr 1, s. 56-69

 20. SZABELSKA Izabela: Kobiety i matematyka // Matematyka. - 2005 nr 1 s. 26-27

 21. SZCZAWIŃSKA Weronika: Poza celą Konrada // Dialog. - 2003 nr 10 s. 130-141

 22. WĘGIEREK Monika: Wybrane katolickie i protestanckie elementy płci kulturowej (gender)
  w stereotypie roli kobiety
  // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995 nr 1/2 s. 179-217

 23. ZAWORSKA-NIKONIUK Dorota: Studia feministyczne a (nowy) wizerunek kobiety // Kultura
  i Eduk
  acja. - 2003 nr 1 s. 7-22

 24. ZIERKIEWICZ Edyta: Szkic panoramiczny sytuacji społecznej kobiet w różnych okresach historycznych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995 nr 1/2 s. 145-176

Opracowała Magdalena Janas

Dział Udostępniania Zbiorów©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość