Strona główna

Kod cpv: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 45261900-3 Naprawa I konserwacja dachów 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45453000-7 Roboty remontowe I renowacyjne zamawiająCY


Pobieranie 150.17 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar150.17 Kb.

Zał. nr 5 do SIWZ

PROGRAM


FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne


ZAMAWIAJĄCY: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 WARSZAWA 49, skr. poczt. 50


NIP: 527-020-63-00

REGON: 012122900
tel. 22 683 90 41

fax. 22 683 91 79

www.wat.edu.pl

slawomir.kadalski@wat.edu.pl

NAZWA ZADANIA: Zaprojektowanie i wykonanie remontu oraz termomodernizacji Domu Studenckiego Nr 2.
BRANŻA: Ogólnobudowlana


ADRES OBIEKTU: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 11

00-908 Warszawa, Dzielnica BemowoDATA OPRACOWANIA: 28 marca 2012r.


Wyszczególnienie

Imię i nazwisko

Podpis

OPRACOWAŁ

Michał Perec
SPRAWDZIŁ

Andrzej Maciejewski
UŻYKOWNIK

Teresa Kwiatos

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

Zawartość


Zawartość 2

1.Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 7

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 9

1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych 9

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 9

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 12

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 13

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 13

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 14

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 17

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 19

1.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 19

2.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: 20
 1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
 1. Podstawa opracowania: art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o treści:

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych


w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.
 1. Charakterystyczne parametry określające wielkość Budynku DS2.
 • Rok budowy: 1971

 • Funkcja obiektu: PKOB 1130 Budynki zbiorowego zamieszkania

 • Kubatura: 12 850 m3

 • Powierzchnia ogólna: 3 901 m2

 • Powierzchnia użytkowa: 2 864 m2

 • Powierzchnia dachu: 900 m2

 • Kondygnacji nad powierzchnią: 5

 • Kondygnacji pod powierzchnią: 1

 • Konstrukcja budynku: murowana

 • Strop: niepalny

 • Konstrukcja dachu: żelbet

 • Pokrycie: papa

 • Instalacje: elektryczna, co., wod-kan. 1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
 1. Opis stanu istniejącego:

 • Zużycie techniczne obiektu ustalone w czasie kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej:

18.76%

 • Stan techniczny obiektu na podstawie książki obiektu budowlanego z ostatnich 5 lat oraz protokołów oceny stanu technicznego - budynek aktualnie jest użytkowany jako Dom Studencki, w dobrym stanie technicznym, pozwalającym na przeprowadzenie remontu.
 1. Stan wymagany:

 • Wykonanie termomodernizacji budynku z uzyskaniem:

  • przewidywanego efektu energetycznego powyżej 30%,

  • rocznych oszczędności kosztów energii powyżej 30%.

  • Poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki budynku. 1. Roboty budowlano-montażowe do zaprojektowania i wykonania na zewnątrz budynku;

 • Wykonanie termomodernizacji budynku powyżej poziomu gruntu - elewacje

 • Wykonanie termomodernizacji budynku poniżej poziomu gruntu

 • Wykonanie opaski wokół budynku

 • Wykonanie izolacji pionowej ścian w piwnicy

 • Wykonanie termomodernizacji stropodachu

 • Remont pokrycia dachowego

 • Modernizacja głównego wejścia do budynku- okładzina granitowa, pochwyty ze stali nierdzewnej, daszek nad wejściem (konstrukcja stal nierdzewna)

 • Wykonanie instalacji odgromowej całego budynku

 • Wykonanie projektu kolorystyki elewacji

 • Wykonanie napisu podświetlanego „ DOM STUDENCKI NR 2”

 • Modernizacja wszystkich bocznych wejść wraz z wykonaniem daszków oraz nierdzewnymi pochwytami
 1. Roboty budowlano-montażowe do zaprojektowania i wykonania wewnątrz budynku;

 • Branża elektryczna:

 • Wymiana instalacji elektrycznej całego budynku

 • Instalacja kamer na budynku (CCTV)

 • Instalacja DSO i SAP

 • Instalacje służące oddymianiu klatek schodowych

 • Instalacja kamer (CCTV) na korytarzach

 • Wymiana instalacji komputerowej

 • Wykonanie podłączenia centrali SAP do głównego budynku WAT

 • Branża sanitarna:

 • Wymiana instalacji wodociągowych wody zimnej, ciepłej, ppoż.

 • Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej

 • Wymiana instalacji C. O. i C. T.

 • Wymiana przyłącza wodociągowego

 • Wymiana kanalizacji i deszczowej i sanitarnej na zewnątrz budynku

 • Wymiana instalacji wentylacji ppoż.

 • Wymiana instalacji wentylacji i klimatyzacji

 • Modernizacja węzła cieplnego

 • Branża budowlana:

IV Piętro

 • Wymiana parapetów- konglomerat jasny gr. min. 4 cm.

 • Wymiana podłóg w pokojach i na korytarzu- tarket

 • Wyłożenie glazurą kącików przy umywalkach- Płyta 60x30 cm(2 rodzaje , wysoki standard)

 • Wyłożenie glazurą całych ścian w kuchni- płytki 60x30 cm(2 rodzaje , wysoki standard)

 • Wyłożenie podłóg płytkami gresowymi 45x45 cm( wysoki standard)

 • Wymiana szaf na szafy wnękowe z drzwiami przesuwnymi

 • Wymiana drzwi łazienkowych

III Piętro

 • Wymiana parapetów- konglomerat jasny gr. min. 4 cm.

 • Wymiana podłóg w pokojach i na korytarzu- tarket

 • Wyłożenie glazurą kącików przy umywalkach- Płyta 60x30 cm (2 rodzaje , wysoki standard)

 • Wyłożenie glazurą całych ścian w kuchni- płytki 60x30 cm (2 rodzaje , wysoki standard)

 • Wyłożenie podłóg płytkami gressowymi 45x45 cm( wysoki standard)

 • Wymiana szaf na szafy wnękowe z drzwiami przesuwnymi

 • Wyłożenie glazurą ściany przy zlewozmywaku w pomieszczeniu gospodarczym( płytka 30x30)

 • Wymiana drzwi łazienkowych

II Piętro • Wymiana parapetów- konglomerat jasny gr. min. 4 cm.

 • Wymiana podłóg w pokojach i na korytarzu- tarket

 • Wyłożenie glazurą kącików przy umywalkach- Płyta 60x30 cm(2 rodzaje , wysoki standard)

 • Wyłożenie glazurą całych ścian w kuchni- płytki 60x30 cm (2 rodzaje , wysoki standard)

 • Wyłożenie podłóg płytkami gresowymi 45x45 cm( wysoki standard)

 • Wymiana szaf na szafy wnękowe z drzwiami przesuwnymi

 • Wyłożenie glazurą całych ścian w kuchni- płytki 60x30 cm (2 rodzaje , wysoki standard)

 • Malowanie świetlic – farba lateksowa

 • Wymiana drzwi łazienkowych

I Piętro

 • Wymiana parapetów- konglomerat jasny gr. min. 4 cm.

 • Wymiana podłóg w pokojach i na korytarzu- tarket

 • Wyłożenie glazurą kącików przy umywalkach- Płyta 60x30 cm(2 rodzaje , wysoki standard)

 • Wyłożenie glazurą całych ścian w kuchni- płytki 30x30 cm (2 rodzaje , wysoki standard)

 • Wyłożenie podłóg płytkami gresowymi 45x45 cm( wysoki standard)

 • Wymiana szaf na szafy wnękowe z drzwiami przesuwnymi

 • Wyłożenie glazurą ściany przy zlewozmywaku w pomieszczeniu gospodarczym( płytka 30x30)

 • Malowanie świetlic – farba lateksowa

 • Wymiana drzwi łazienkowych

Parter

 • Wymiana parapetów- konglomerat jasny gr. min. 4 cm.

 • Wymiana podłóg w pokojach i na korytarzu- tarket

 • Wyłożenie glazurą kącików przy umywalkach- Płyta 60x30 cm(2 rodzaje , wysoki standard)

 • Wyłożenie glazurą całych ścian w kuchni- płytki 60x30 cm (2 rodzaje , wysoki standard)

 • Wyłożenie podłóg płytkami gresowymi 45x45 cm( wysoki standard)

 • Wymiana szaf na szafy wnękowe z drzwiami przesuwnymi

 • Wyłożenie glazurą ściany przy zlewozmywaku w pomieszczeniu gospodarczym( płytka 30x30)

 • Wymiana drzwi wejściowych do budynku- wszystkich

 • Remont łazienki dla personelu

 • Wyburzenie ściany działowej

 • Zamurowanie drzwi przejściowych z świetlicy do sali bilardowej

 • Adaptacja 2 pokoi na magazyn pościeli

 • Wymiana drzwi łazienkowych

 • Świetlica: Podłoga-gres 45x45 cm 2 kolory wysoki standard, ściany- farba lateksowa, wymiana drzwi

 • Sala bilardowa: Podłoga-gres 45x45 cm 2 kolory wysoki standard, ściany- glazura na 1.5m wyżej farba lateksowa

 • Wejście główne: Podłoga- tarket, schody wewnątrz- tarket

 • Aranżacja hallu wraz z efektownymi okładzinami ścian

Piwnica


 • Wymiana drzwi do trzech pomieszczeń piwnicy oraz drzwi wejściowych do piwnicy

 • Wyłożenie podłóg i schodów gresem ( 2 kolory)

 • Wygładzenie i malowanie ścian- farba lateksowa

 1. Udzielenie gwarancji jakości na 5 lat.

 2. Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi wnioskiem do Urzędu Dzielnicy Warszawa Bemowo o warunki techniczne zabudowy i pozwolenie na budowę.

 3. Zespół budowlany wraz z budynkiem DS2 jest ujęty w ewidencji Stołecznego Konserwatora Zabytków.

 4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą poniższe elementy projektowania:

  1. Audyt energetyczny z uzyskaniem:

  • przewidywanego efektu energetycznego powyżej 30%,

  • rocznych oszczędności kosztów energii powyżej 30%,
  1. Inwentaryzacja budynku do celów projektowych.

  2. Wykonanie ekspertyzy ppoż. oraz zatwierdzenie jej w Wojskowej Delegaturze Pożarniczej w Warszawie – zamawiający posiada nieaktualną ekspertyzę z 2005r.
  1. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej:
 1. projekt budowlany montażu (PB) i wykonawczy (PW) w zakresie uwzględniającym specyfikację robót budowlanych 5 kompletów (jeden nie zszyty); oraz w formie elektronicznej w formacie CAD (DWG) i PDF

 2. warunki techniczne wykonania i odbioru robót zakresu objętego przedmiotem zamówienia – 5 kompletów, oraz w formie elektronicznej w formacie DOC
  i PDF

 3. kosztorysy inwestorskie w branży budowlanej, elektrycznej z zestawieniem kosztów zadania – 5 kpl., oraz w formie elektronicznej w formacie .ath rozpoznawanym przez program „NORMA” oraz w formacie PDF,

 4. przedmiary robót w branży budowlanej, elektrycznej – 5 kpl., oraz w formie elektronicznej w formacie .ath rozpoznawanym przez program „NORMA” oraz w formacie PDF,

 5. informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.


 1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.WYTYCZNE PROJEKTOWE DO OCIEPLENIA BEZSPOINOWEGO
1.1. Zakwalifikowanie do PKOB

Obiekt zaliczony został do klasy: 1130 – Budynki zbiorowego zamieszkania

stosownie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r. Nr 112, poz. 1316 ze zm.)


1.2. Przedmiot PFU

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno użytkowego(PFU) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian Domów Studenckich Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.1.3. Zakres stosowania PFU

Program funkcjonalno użytkowy (PFU) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Wykonawca sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.1.4. Przedmiot i zakres robót objętych PFU

Program dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznej powierzchni ściany budynku istniejącego, w ramach robót termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszym PFU są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w PFU „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7

Dodatkowo w Programie używane są następujące terminy:

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników:


 1. zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,

 2. materiału do izolacji cieplnej,

 3. jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

 4. warstwy wykończeniowej systemu.

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.

Systemy BSO można podzielić ze względu na: 1. rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),

 2. sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

 3. rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

 4. stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające.


Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.

Łączniki mechaniczne określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych


Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:

 1. przedmiar robót sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami);

 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami);

 3. dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów;

 4. protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych;

 5. dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – (t.j.: Dz. U. z 23 grudnia 2010r. Nr 243, poz. 1623), jeżeli ma zastosowanie.

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.


1.8. Nazwy i kody CPV robót objętych zamówieniem

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe - bezspoinowe systemy

ocieplania ścian budynków2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w PFU „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 1. oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

 2. deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

 3. oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

Program standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.

2.2.3. Płyty termoizolacyjne:

 1. płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163;

 2. płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164;

 3. płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162;

 4. inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Łączniki mechaniczne:

 1. kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych;

 2. profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.


2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.

2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

 1. zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony);

 2. masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych;

 3. masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany;

 4. masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):

 1. profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,

 2. narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi;

 3. – listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),

 4. – profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO;

 5. taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

 6. pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej;

 7. siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu);

 8. siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile);

 9. profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane;

 10. podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów.


2.3. Wariantowe stosowanie materiałów


Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 1. są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

 2. są właściwie oznakowane i opakowane,

 3. spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

 4. producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu
  i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach


i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania: 1. środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać
  w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

 2. materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,
  w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

 3. izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać
  w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

 4. siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI


3.1. Sprzęt do wykonywania BSO

3.1.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,

3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,

3.1.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,

3.1.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,

3.1.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi powierzchni płyt (boniowanie),

3.1.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),

3.1.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni,

   1. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PFU „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu
i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem


i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.


5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w PFU „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5


5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 1. przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

 2. wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,

 3. wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

 4. wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy,

 5. wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie).

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych


w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość(stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,

5.4. Przygotowanie podłoża

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 1. oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,

 2. usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),

 3. usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,

 4. w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,

 5. wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,

 6. wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.


5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.5.5.1. Gruntowanie podłoża

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.5.5.3. Wykonanie detali elewacji W następnej kolejności ukształtować detale BSO
– ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki
i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić-siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocować(nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej


– nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PFU „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.6.2.1. Badania materiałów

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.6.2.2. Ocena podłoża

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych


w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków
i połączeń,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:

 1. tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,

 2. malowania – pod względem jednolitości i koloru.6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 1. zgodności ze specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

 2. jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

 3. prawidłowości przygotowania podłoża,

 4. prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały siędo wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.6.4.2. Opis badań odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004r.

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach:


Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji

pionowego

poziomego

III

nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m

nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości

nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)

nie większe niż 3 mm na 1 m

Obowiązują także wymagania: 1. odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm,

 2. dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji
  i 30 mm na całej wysokości budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT


7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w PFU „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.

   1. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.


 1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
  (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze. zm.).

 2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
  (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

 4. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008r. Nr 223, poz. 1459)

 5. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu
  i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytowych,
  a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

 6. (Dz. U. Nr 43, poz. 346)
 1. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 marca 2009 r. w sprawie sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonywanie weryfikacji audytów

 2. (Dz. U. Nr 43, poz. 347)
 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
  (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)


 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
  (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
  (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 224 poz. 1796). 1 EURO=4.0196 zł

 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej a dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. nr 29, poz. 844).


 1. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:


  1. Dokumentacja fotograficzna

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość