Strona główna

Kombinatoryka, klasa III


Pobieranie 6.55 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar6.55 Kb.
Kombinatoryka, klasa III
1. Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 11?

2. Do kina wybrało się 7 znajomych osób: trzy dziewczyny i czterech chłopaków, wśród nich Kasia i Tomek. Mają bilety na kolejne miejsca, znajdujące się w jednym rzędzie. Na ile sposobów mogą zająć te miejsca, jeśli Kasia i Tomek mają siedzieć obok siebie.

3. Ze zbioru cyfr {1, 2, 3, 4, 5} wybieramy trzy cyfry i tworzymy liczby trzycyfrowe; cyfry nie mogą się powtarzać. Ile można utworzyć takich liczb, które są podzielne przez 4?

4. Ola wycięła jednakowe pasy materiału w siedmiu różnych kolorach. Ile różnych trójkolo­rowych flag można utworzyć z tych pasów, jeśli paski układamy poziomo i kolory w jednej fladze nie mogą się powtarzać?


5. Na górę prowadzi 5 różnych dróg. Michał z Wojtkiem chcą zaplanować wycieczkę na górę
i z powrotem. Ile jest różnych możliwości wyboru trasy, tak aby z powrotem chłopcy szli inną drogą niż pod górę?
6. Ile jest sześciocyfrowych liczb parzystych o różnych cyfrach?
7. Ile w zbiorze jest:

  1. pierwszych,

  2. podzielnych przez 5?

8. W zawodach uczestniczy siedmiu biegaczy. Na ile sposobów mogą dobiec do mety?

9. Oblicz, ile jest siedmiocyfrowych numerów telefonów, które spełniają łącznie następujące warunki:

 pierwszą cyfrą jest liczba nieparzysta

 druga cyfra nie zawiera 7

 cyfra czwarta oznacza liczbę większą od 5 suma dwóch ostatnich cyfr wynosi 8
10. Do kina wybrało się pięciu przyjaciół: Alina, Balbina, Celina, Diana i Eryk. Na ile sposobów mogą zająć miejsca w rzędzie (obok siebie) tak aby Alinę i Balbinę rozdzielały dwa miejsca?

11. Ile jest liczb pięciocyfrowych podzielnych przez 25, w których cyfry się nie powtarzają?


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość