Strona główna

Komenda naczelna


Pobieranie 11.03 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.03 Kb.
Kraków, dnia 14 IV 2014 r.

ZWIĄZEK Dom im. J. Piłsudskiego w Oleandrach

LEGIONISTÓW POLSKICH Aleja 3-go Maja 7

KOMENDA NACZELNA 30-960 Kraków 1, skrytka poczt. 87

ciągłość prawna od 30.V.1918 r. tel. (12) 633-47-15, tel/fax (12) 632-20-35

wyłączność nazwy prawnie zastrzeżona

L. dz. 7065/14Pan

Donald TUSK

Prezes Rady Ministrów

Rzeczypospolitej Polskiej

(bardzo pilne, wyłącznie do rąk własnych)
W ślad za wcześniejszą korespondencją , w tym Listem otwartym, z dnia 10 VI 2013 r. (l.dz. 6880/13), przesłanym na ręce Pana Premiera,

Związek Legionistów Polskich zwraca się po raz kolejny do Pana, jako Prezesa Rady Ministrów RP o RATUNEK dla historycznych krakowskich Oleandrów; dla Domu im. Józefa Piłsudskiego; dla Związku Legionistów Polskich, Muzeum Czynu Niepodległościowego, Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Kraju Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski.

Prosimy o pilne podjęcie konkretnych działań dla przerwania wreszcie tego pasma bezprawia, krzywd, represji, dezinformacji.

To, co się dokonuje w stosunku do Oleandrów, do Związku i Muzeum, ale i Federacji i Instytutu – pozwala na stwierdzenie i stanowi to dowód, że żyjemy w kraju bezprawia, represji.

W stosunku do Związku Legionistów Polskich i Muzeum Czynu Niepodległościowego obowiązuje nadal haniebne prawo okupantów, na które powołują się niektóre Sądy III RP!

Nie tylko prosimy, ale żądamy podjęcia tych działań dla RATOWANIA istnienia i zabezpieczenia zbiorów Muzeum Czynu Niepodległościowego stanowiących wyjątkowe dziedzictwo narodowe.

Domagamy się tego w roku stulecia Czynu Legionowego, gdy nadal jesteśmy dyskryminowani, represjonowani, gdy nas – których Ojcowie przed stu laty stanęli do walki o niepodległość Ojczyzny – usiłuje się zniszczyć.

Żądamy tego, by uniknąć kolejnego skandalu o wyjątkowej wymowie; skandalu na skalę nie tylko polską.

Jesteśmy zdeterminowani; nasza cierpliwość wyczerpała się; wiara w sprawiedliwość okazała się płonna.

Jesteśmy zdecydowani podjąć ostry protest.
Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej I. Z-ca Komendanta Naczelnego

Związku Legionistów Polskich Związku Legionistów Polskich

Dyrektor Muzeum Czynu Niepodległościowego

dr Anna Morańska, MH

Córka Legionisty Aleksandra Mora-Morańskiego mgr Zofia Korczyńska, VC

Członek Rady Instytutu J.Piłsudskiego w Kraju Córka Legionisty dr. praw Stanisława Korczyńskiego

Członek Komendy Głównej Federacji PZOO Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari

Komendanta Naczelnego

Związku Legionistów Polskich 1939-74

działaczka opozycji niepodległościowejCzłonek Kapituły Orderu Polonia Restituta I kad.

V-Prezes Instytutu J.Piłsudskiego w Kraju


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość