Strona główna

Komenda naczelna


Pobieranie 13.92 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.92 Kb.
Kraków, dnia 10 VII 2013 r.

ZWIĄZEK Dom im. J. Piłsudskiego w Oleandrach

LEGIONISTÓW POLSKICH Aleja 3-go Maja 7

KOMENDA NACZELNA 30-960 Kraków 1, skrytka poczt. 87

ciągłość prawna od 30.V.1918 r. tel. (12) 633-47-15, tel/fax (12) 632-20-35

wyłączność nazwy prawnie zastrzeżona

L. dz. 6902/13Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny RP


bardzo pilne, wyłącznie do rąk własnych
Związek Legionistów Polskich, wnosi formalnie o wznowienie postępowania w sprawie skargi kasacyjnej Związku Legionistów Polskich; Wyrok: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Izba Ogólnoadministracyjna Wydział I, sygn. akt I OSK 485/12 z dnia 24 X 2012 r.

Wyrok w tej sprawie Związek Legionistów Polskich otrzymał w dniu 3 VI 2013 r., a więc po ponad 6 miesiącach. Odpowiedzialność za zwłokę w przekazaniu Związkowi Legionistów Polskich wyroku ponosi Mec. Tomasz Wójcik, który wyrok ten otrzymał w dniu 8 I 2013 r. i mimo wielokrotnych zapytań w monitów, ze strony Związku dopiero w dniu 3 VI 2013 r. – po interwencji Związku Legionistów Polskich w NSA – przesłał ten wyrok faksem do Związku.

I Z-ca Komendanta Naczelnego Komendant Naczelny

Związku Legionistów Polskich Związku Legionistów Polskich

Dyrektor Muzeum Czynu Niepodległościowego

kpt.Krystian A.Waksmundzki,VC

mgr Zofia Korczyńska,VC Członek Rodziny Legionisty Edwarda Śmigłego-Rydza

Córka Legionisty Stanisława Korczyńskiego,VM Syn oficera WP: Wrzesień 39, ZWZ-AK

Komendanta Naczelnego Związku w latach 1939-74 Wnuk Żołnierza wojny polsko-bolszewickiej

Członek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski I kat. działacz opozycji niepodległościowej

Działaczka opozycji niepodległościowej od pocz. lat 60-tych XX w., represjonowany

V-Prezes Instytutu J.Piłsudskiego w Kraju


Z-ca Komendanta Naczelnego Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej

Związku Legionistów Polskich Związku Legionistów Polskich


dr por. Tadeusz Ryłko,MH dr Anna Morańska,MH

Syn Legionisty Franciszka Ryłko Córka Legionisty Aleksandra Mora-Morańskiego

Członek Rady Instytutu J.Piłsudskiego w Kraju Działaczka opozycji solidarnościowej
Członek Komendy Naczelnej Sekretarz Generalny

Związku Legionistów Polskich Związku Legionistów Polskich


mjr mgr inż. Józef Zastawniak,MH Stanisław Chmurzyński,MH

Syn Legionisty Stanisława Zastawniaka Komendant Okręgu Południowego

Żołnierz Września 39, AK Sekretarz Generalny Instytutu J.Piłsudskiego w Kraju
Członek Komendy Naczelnej Członek Komendy Naczelnej

Związku Legionistów Polskich Związku Legionistów Polskich


Mirosława Skulska,MH dr Danuta Różycka

Harcerka z Kresów Wsch. II RP Członek Rodziny mjr. Władysława Wolanina

zamordowanego w Katyniu

Członek Komendy Naczelnej

mgr Włodzimierz Wowa-Brodecki

Członek Komendy Głównej Federacji PZOOSyn Ułana Wołyńskiej Brygady Kawalerii

Szef Środowiska 27 Wołyńskiej DP AK


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość