Strona główna

Komisja Europejska – Komunikat prasowy


Pobieranie 14.43 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.43 Kb.

Komisja Europejska – Komunikat prasowy


Prawa własności intelektualnej: Ogłoszono zwycięzców konkursu „Hands off my Design”

Bruksela, 1 lutego 2012 r. - podrabianie towarów i piractwo są coraz większym zagrożeniem dla naszej gospodarki. W latach 2005-2010 liczba zarejestrowanych na granicach UE przypadków wykrycia towarów podejrzanych w związku z naruszeniem własności intelektualnej zwiększyła się z 26 704 do 80 0001. Jednocześnie przemysł kreatywny szacuje, że piractwo kosztowało europejski przemysł muzyczny, filmowy, telewizyjny i oprogramowania 10 miliardów euro i ponad 185 000 miejsc pracy w samym tylko 2008 r. Aby zwrócić uwagę na ten problem, europejskie obserwatorium zajmujące się zjawiskiem podrabiania i piractwa zorganizowało ogólnounijny konkurs zatytułowany „Hands off my Design” („To mój projekt”). Studentów wzornictwa i projektantów zaproszono do konkursu polegającego na przygotowaniu plakatów i filmów wideo podkreślających negatywne skutki podróbek i piractwa dla europejskiej gospodarki i społeczeństwa.

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w dniu dzisiejszym w Parlamencie Europejskim.

W swoim przemówieniu komisarz Michel Barnier powiedział:

Konkurs ten stanowi znaczący krok w kierunku uświadomienia decydentom politycznym i społeczeństwu złożonego charakteru problematyki ochrony praw własności intelektualnej. Cieszę się, że młodzi projektanci potraktowali go z takim entuzjazmem. W tym roku przedstawię istotne propozycje dotyczące praw własności intelektualnej: niektóre z wyrażonych tu pomysłów będą pomocne w naszej analizie”.

Przewodniczący Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW), António Campinos, powiedział:

W epoce cyfrowej musimy znaleźć sprawiedliwy sposób wynagradzania artystów, muzyków, autorów i realizatorów filmów. Konkurs ten był okazją do przedstawienia osobistych poglądów projektantów z całej Europy. Bez względu na to, czy poglądy te są przez wszystkich akceptowane, jestem pewien, że odegrają one istotną rolę w stymulowaniu konstruktywnej, jakże potrzebnej w UE, debaty poświęconej tej kwestii.”.

Ogólnounijny konkurs „Hands off my Design”, który miał miejsce na przestrzeni 2011 r., był skierowany do studentów wyższych uczelni artystycznych i przedstawicieli branży. Zarówno w kategorii plakatu, jak i filmów wideo, w nadesłanych z całej Europy pracach podkreślono skutki podrabiania towarów i piractwa dla gospodarki europejskiej i społeczeństwa. Prawie 60 studentów i projektantów przedstawiło swoje prace niezależnemu jury.

Nagrody, przyznane w każdej kategorii, wynosiły: 8 000 EUR (pierwsze miejsce), 2 500 EUR (drugie miejsce) i 1 500 EUR (trzecie miejsce).

Tegoroczni zwycięzcy to:W kategorii studentów wzornictwa:

pierwsze miejsce: Julien Moreau, z ECV Atlantique School we Francji

drugie miejsce: Nejc Levstik, z Akademii teatru, radia, filmu i telewizji w Słowenii

trzecie miejsce: Lauri Särak, Daniel Levi Viinalass i Elmo Soomets z Tartu Art College w EstoniiW kategorii projektantów:

pierwsze miejsce: Gergely Szőnyi i Tamás Helényi, Węgry

drugie miejsce: Christoph Brehme, Włochy

trzecie miejsce: Dimitris Haidas, Grecja

Wszyscy laureaci zostali zaproszeni do Brukseli, gdzie nagrody wręczyli im posłowie do Parlamentu Europejskiego zajmujący się walką z podrabianiem i piractwem (Edit Herzog, Antonio Masip Hidalgo, Andreas Schwab oraz Bill Newton Dunn), komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, oraz przewodniczący UHRW, António Campinos.

Kontekst

Konkurs

Konkurs zorganizowało europejskie obserwatorium zajmujące się zjawiskiem podrabiania i piractwa wraz z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, przy współpracy z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW). Konkurs uzyskał również wsparcie posłów do Parlamentu Europejskiego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów i Uczelni Artystycznych, Wydziałów Projektowania i Medialnych (Cumulus).

Zwycięzców wyłonił międzynarodowy panel, w skład którego wchodziły niezależne osobistości reprezentujące przemysł wzornictwa i uczelnie artystyczne, jak również podmioty reprezentujące obserwatorium.

Po zakończeniu konkursu filmy wideo i plakaty będą mogły być wykorzystane jako potencjalne narzędzia marketingowe w kampaniach podkreślających zagrożenia związane z podrabianiem i piractwem.

Filmy wideo zostaną umieszczone na następującej stronie internetowej:

www.handsoffmydesign.com

Obserwatorium

Obserwatorium zostało utworzone przez Komisję w 2009 r. jako platforma służąca ułatwianiu współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, jak również gromadzeniu danych dotyczących naruszania w UE prawa własności intelektualnej.

UHRW, którego siedziba znajduje się w Alicante w Hiszpanii, jest jedyną agencją UE zajmującą się wyłącznie problematyką praw własności intelektualnej. Urząd ten zarządza prawami do wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, które obowiązują w całej UE, oraz współpracuje ściśle z krajowymi organami odpowiedzialnymi za kwestie własności intelektualnej w celu stworzenia unijnej sieci znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Urząd ten oferuje również wsparcie techniczne i pomoc obserwatorium, zgodnie z protokołem ustaleń uzgodnionym z Komisją w kwietniu 2011 r. Takie rozwiązanie utrzyma się do czasu przyjęcia rozporządzenia w sprawie przeniesienia obserwatorium do struktur Urzędu, co ma być poddane głosowaniu w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej w lutym tego roku.

Podrabianie towarów i piractwo

W ciągu ostatnich dziesięciu lat gwałtowny rozwój zjawiska podrabiania towarów i piractwa stał się jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi boryka się światowy biznes. Jeszcze dwadzieścia lat temu podrabianie mogło być uznawane za problem dotyczący głównie producentów markowej odzieży, zegarków i drogich torebek. Obecnie produkcja podrabianych towarów dotyczy również sprzętu elektrycznego, części samochodowych i zabawek, a nawet lekarstw. Zgodnie z najnowszymi danymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) światowy handel towarami podrobionymi szacuje się na 250 miliardów dolarów w 2007 r. W 2010 r. unijne służby celne zatrzymały ponad 80 000 przesyłek zawierających towary podrabiane lub pirackie, których łączną wartość ocenia się na ponad 1 miliard euro, co oznacza prawie dwukrotny wzrost liczby zatrzymanych przesyłek w stosunku do 2009 r.Dodatkowe informacje:

www.handsoffmydesign.com

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm

Osoby wyznaczone do kontaktów :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/882&format=HTML&aged=1&language=pl&guiLanguage=en


IP/12/93


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość