Strona główna

Komisja Europejska – Komunikat prasowy


Pobieranie 14.66 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.66 Kb.

Komisja Europejska – Komunikat prasowy


Komisja ogłosiła laureatów nagrody RegioStars, wyróżniając najbardziej innowacyjne projekty regionalne w Europie

Bruksela, dnia 23 czerwca 2011 r. - Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej, oraz przewodnicząca jury RegioStars Ann Mettler, dyrektor wykonawcza ośrodka analitycznego Lisbon Council z siedzibą w Brukseli, ogłoszą dziś wieczorem laureatów nagrody RegioStars za rok 2011. Ceremonia wręczenia nagród stanowi okazję do wyrażenia uznania dla najbardziej innowacyjnych projektów, które były wspierane przez europejską politykę regionalną i dzięki budżetowi UE doprowadziły do utworzenia setek nowych miejsc pracy, które w przeciwnym wypadku nie powstałyby. W centrum uwagi znajdą się: Madera i Azory - Portugalia, Amsterdam - Holandia, północno-środkowa Szwecja oraz Walia – Wielka Brytania. Dzięki projektowi współpracy terytorialnej wśród laureatów znalazły się również gminy w północnych regionach peryferyjnych Finlandii, Szwecji, Norwegii, Islandii i Wysp Owczych.

Komisarz Hahn powiedział: „W kontekście znacznych zaburzeń koniunktury i ambitnej strategii przyjętej przez Europę na okres do 2020 r., powyższe projekty wzorcowe stanowią pozytywny sygnał. Pokazują one, że nasze regiony i miasta stanowią podatny grunt dla innowacyjnych pomysłów. Dobre rozwiązania służące realizacji europejskich priorytetów w zakresie zwiększania konkurencyjności i gospodarki niskoemisyjnej już istnieją. Wystarczy tylko dowiedzieć się więcej na ich temat.”

Przewodnicząca jury Ann Mettler dodała: „Sądzimy, że projekty, które uznano za zwycięskie w odpowiednich kategoriach, są innowacyjne, inspirujące i godne naśladowania. Mogą one służyć jako wzorce i być źródłem dobrych praktyk dla innych regionów. Pokazują one również dobre wykorzystanie środków UE, co jest niezmiernie ważne w świetle intensywnych negocjacji, które będą się toczyć w sprawie perspektyw finansowych na lata 2013-20.”

Do składania projektów zostały zaproszone wszystkie regiony UE, które otrzymały finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności po dniu 1 stycznia 2000 r. Z 18 państw członkowskich nadesłano 66 wniosków spełniających kryteria, spośród których do dalszej części konkursu jury wybrało 31 projektów. W tym roku przyznanych zostanie sześć nagród: dwie w dziedzinie „konkurencyjności gospodarczej ”, dwie w dziedzinie „gospodarki niskoemisyjnej” oraz dwie nagrody w dziedzinie informacji i komunikacji.

Dzisiejsza ceremonia odbędzie się wieczorem w Centrum Sztuki (Bozar) w Brukseli. Stanowi ona część dorocznej konferencji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, będącej dla polityków i specjalistów z różnych regionów Europy okazją do przedyskutowania kluczowych zagadnień z dziedziny europejskiej polityki spójności i modelowych projektów finansowanych z funduszy regionalnych UE.Kontekst ogólny

Laureaci:

W dziedzinie konkurencyjności gospodarczej

Kategoria 1. Sieci i klastry wspierające rozwój regionalny oraz dostęp małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do rynków globalnych

Rozwój nauki o morzu, Walia, Wielka Brytania (1,31 mln EUR unijnego dofinansowania z EFRR)

Projekt ma na celu wsparcie walijskich przedsiębiorstw zajmujących się nauką o morzach i innych zbiornikach wodnych. Mimo że projekt dopiero zaczyna przynosić efekty, dotychczasowe osiągnięcia są znaczące: udzielono wsparcia 92 MŚP, założono cztery nowe przedsiębiorstwa, stworzono 20 nowych miejsc pracy, a 60 osobom fizycznym udzielono pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej.Kategoria 2. Przewidywanie zmian gospodarczych

SLIM (Zarządzanie systemami dla innowacyjnych platform), północno-środkowa Szwecja (1,30 mln EUR unijnego dofinansowania z EFRR)

Projekt ten połączył organizacje i przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrach, uniwersytety i władze regionalne w trzech regionach (Dalarna, Gävleborg i Värmland) w celu wspierania innowacji, rozwoju regionalnego i wzrostu.W dziedzinie gospodarki niskoemisyjnej

Kategoria 3 „CityStar”. Promowanie zrównoważonej energii w miastach

Inteligentne miasto Amsterdam (Amsterdam Smart City), Holandia (1,56 mln EUR unijnego dofinansowania z EFRR)

Miasto Amsterdam, działając zgodnie z unijnymi celami „20-20-20” związanymi z ochroną klimatu, postawiło sobie jeszcze ambitniejsze cele: Poprzez program „Amsterdam, inteligentne miasto” pokazano, w jaki sposób spowodować, że wszystkie organizacje gminne staną się neutralne dla klimatu do 2015 r., a także jak do 2025 r. obniżyć emisję CO2 o 40% w porównaniu z poziomem z 1990 r. przy jednoczesnym promowaniu wzrostu gospodarczego opartego na innowacji.Kategoria 4 „CityStar”. Projekty w zakresie zintegrowanego, czystego transportu miejskiego

Innowacyjna i zrównoważona mobilność w Funchal (CIVITAS MIMOSA), Madera, Portugalia (2,01 mln EUR unijnego dofinansowania z EFRR)

Miasto Funchal charakteryzuje się zróżnicowanym, pagórkowatym krajobrazem, co powoduje szybkie zużycie silników w jeżdżących po nim autobusach, a także niską wydajność energetyczną, zwiększenie emisji zanieczyszczeń i hałas. Celem tego projektu było zwiększenie całkowitej liczby osób korzystających z transportu publicznego, poprawa poziomu zadowolenia pasażerów, zwiększenie efektywności transportu, a także promowanie przejścia na alternatywne środki transportu.W dziedzinie informacji i komunikacji

Kategoria 5. Promocyjne zdjęcie współfinansowanego projektu

Wybrane w drodze głosowania w plebiscycie internetowym:

Latarnia morska Capelinhos, Azory, Portugalia (3,37 mln EUR unijnego dofinansowania z EFRR)

Zwycięskie zdjęcie wykorzystano do promocji projektu rewitalizacji latarni morskiej Capelinhos i przekształcenia jej w centrum informacyjne. Pokazuje ono wnętrze latarni morskiej, która znajduje się w pobliżu wulkanu Capelinhos. Celem projektu było przekształcenie budynku w przyjazną dla środowiska i zbudowaną z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju atrakcję turystyczną, prezentującą walory historyczne tego miejsca.Wybór jury:

Wiek nie ma znaczenia, partnerzy: Gminy w północnej Szwecji, Finlandii, Norwegii, Islandii i na Wyspach Owczych (438.000 EUR unijnego dofinansowania z międzynarodowego programu współpracy „Północne peryferia” i z EFRR)

Zdjęcie wykorzystano do promocji projektu “Our Life as Elderly II” („Nasze życie w starszym wieku II”), stanowiącego część europejskiego programu terytorialnego „Peryferia północne”. Celem projektu było przygotowanie północnych regionów peryferyjnych Szwecji, Finlandii, Norwegii, Islandii i Wysp Owczych do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa.Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4

Kontakt :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)IP/11/775


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość