Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego Katedra GermanistykiPobieranie 18.71 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.71 Kb.
Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego

Katedra Germanistyki

we współpracy z

Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej oraz Instytutem Filologii Polskiej

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego


zapraszają na IV ogólnopolską konferencję naukową
JĘZYK – RYTUAŁ – PŁEĆ
Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 października 2010 r. w Bydgoszczy. Przedmiotem dyskusji będą m.in. następujące zagadnienia:


  • język jako system semiotyczny,

  • użycie języka w różnych sytuacjach komunikacyjnych oraz jego rola w komunikacji opartej na rytuale,

  • związki między rytuałem a normą językową,

  • proces akumulacji i stygmatyzacji językowej a płeć,

  • androcentryzm w języku oraz możliwości przeciwdziałania asymetriom językowym.

Opłata konferencyjna wynosi 220,00 zł i obejmuje wyżywienie oraz finansowanie publikacji (bez noclegów). Rezerwacji noclegów prosimy dokonać we własnym zakresie.

Zgłoszenia wraz z abstraktem (objętość tekstu max. 200 słów) prosimy kierować wyłącznie w wersji elektronicznej (na załączonym formularzu) do 30. czerwca 2010 r. na adres:
karol.gliszczynski@op.pl
Serdecznie zapraszamy!

Sekretarz Organizatorzy

mgr Karol Gliszczyński prof. UKW dr hab. Marek Cieszkowski dr Jacek Szczepaniak
Zgłoszenie

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

JĘZYK – RYTUAŁ – PŁEĆ

18-19 października 2010 Bydgoszcz


1. Imię i nazwisko (wraz ze stopniem i tytułem naukowym):

2. Tytuł referatu:

3. Uczelnia (pełna nazwa, adres):

4. Kontakt (adres, telefon, e-mail):

5. Dane do faktury za opłatę konferencyjną:


  • nazwa instytucji:

  • ulica:

  • kod pocztowy/miejscowość:

  • NIP:

6. Inne życzenia i uwagi:

Opłatę konferencyjną w wysokości 220,00 zł należy wnieść do 15. lipca 2010 r. na konto Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (BTN) z dopiskiem IV konferencja naukowa.
Bank Pocztowy S.A. I O/Bydgoszcz, nr konta: 02132011172034289820000001
Miejscowość, data i podpis:
A b s t r a k t
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….Uwaga:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji i odrzucenia nadesłanych propozycji.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy