Strona główna

Komisja Międzyzakładowa Polimex- mostostal-Siedlce S. A. Rozmowy z zarządem


Pobieranie 27.47 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.47 Kb.

Komisja Międzyzakładowa Polimex- Mostostal-Siedlce S.A.Rozmowy z zarządem

Na początku lutego odbyła się pierwsza tura rozmów płacowych. Zostały ustalone procentowe wysokości podwyżek i indeksacji. Sposób indeksacji i pozostałe szczegóły regulacji płacowych zostaną ustalone na następnym spotkaniu. Niestety, dalsze rozmowy są przez Zarząd opóźniane. Motywacji Zarządu w tej sprawie nie znamy, można się tylko domyślać....

KM skierowała do Zarządu Spółki stanowisko na temat nieprawidłowości, jakie miały miejsce w Z3. Oczekujemy na odpowiedź Zarządu wyjaśniającą tę sytuację.

A. Hojna

Aleksandrie dla naszego Kapelana.

Z przyjemnością informujemy, że ksiądz Prałat Józef Miszczuk otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Siedlce nagrodę za szczególne zasługi dla naszego miasta.

Z bogatego życiorysu Księdza prałata pragnę przytoczyć wątek związany z Solidarnością. W 1980 został kapelanem Solidarności w Siedlcach, a od stanu wojennego aż do 1989 r. był przewodniczącym Diecezjalnego Komitetu Pomocy Represjonowanym i Uwięzionym.

Siedlecki Komitet jako drugi w Polsce, skupiał ludzi, którzy bezinteresownie nieśli pomoc, a przy tym prowadzili podziemną działalność społeczno-polityczną oraz kulturalną. W ostatnich latach bp Zbigniew Kiernikowski ponownie mianował, ks. Józefa duszpasterzem ludzi pracy.

Przypominam, że ks. Miszczuk pisze do Echa Katolickiego, prowadzi audycje w Katolickim Radiu Podlasia a ostatnio wydał książkę „ Polsko, Ojczyzno moja”.

Również na naszych skromnych łamach gościliśmy teksty ks. Prałata.

Gratulujemy nagrody.Red.
Szanujmy swoje zdrowie

W czasie grudniowych spotkań Zarządu z załogą Wice Prezes A. Jonek przypomniał nam wszystkim – „Nie może być dobrej pracy bez zachowania standardów bhp”. Na pewno na bezpieczeństwie i higienie pracy, w ogólnym rozrachunku nie da się zaoszczędzić. Słowa Prezesa to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Związki Zawodowe bezpieczeństwo pracowników traktują w sposób priorytetowy. Dlatego przypominam, że Związki Zawodowe, Społeczna Inspekcja Pracy, kierownik bhp: Pan Leszek Chaciński, wychodząc naprzeciw zadaniom ochrony zdrowia i życia pracowników, wprowadzili w życie konkurs w ramach podnoszenia standardów bhp w naszej firmie. Regulamin konkursu jest dostępny w pokoju BHP.

W roku 2006 nagrodzone zostaną cztery najlepsze brygady. Wyniki będą ogłoszone w miesiącu grudniu. Nagroda wynosi 200 zł na każdego pracownika z brygady.Jak już informowaliśmy w poprzedniej edycji zwyciężyła brygada z Rudnika prowadzona przez Stanisława Bujaka i Mieczysława Kumięgę

Bezpieczeństwo pracy wiąże się również z higieną. Na początku tego roku w Z-1 nie wydano środków czystości. Wydano je dopiero 7 lutego. W końcu stycznia codziennieLuty 2006

otrzymywałem sygnały o tym, że pracownicy sami kupują mydło do mycia.

Po sprawdzeniu problemu wpisałem w Książce Zaleceń i Uwag zalecenie dla Dyrektora Z1 by środki czystości były wydawane w pierwszych 15 dniach każdego rozpoczynającego się kwartału.

S. Szczepanik

Delegaci na WZD KM Polimex- Mostostal Siedlce S.A.

Kończy się czteroletnia kadencja władz w naszym związku. Na koniec lutego odbędzie się ostatnie spotkanie Zarządu w obecnym składzie. Zostanie podsumowany czteroletni okres pracy. W tym czasie udało się nam zrealizować wiele projektów, które były korzystne dla pracowników. To, że wychodziło nam nie najgorzej świadczy stały wzrost ilości członków. Nowe władze, które zostaną wybrane na WZD 17 marca, staną przed nowymi wyzwaniami. Jednak najważniejsze jest to, byśmy nigdy nie zapomnieli, że najważniejszą wartością jest człowiek.

Poniżej drukujemy listę delegatów na WZD Solidarności Polimex- Mostostal Siedlce. Te osoby będą najwyższą władzą naszej Komisji przez następne cztery lata.Zakład Z1


Baniak Konrad, Bąbol Kazimierz, Dmitrzuk Zdzisław, Drożdż Wiesław, Gałązka Jerzy, Grodzicki Andrzej, Kozioł Jacek, Laskowski Andrzej, Lipiński Bogusław, Lipiński Marian, Ługowski Tadeusz, Niedziółka Bogusław, Rabczuk Sławomir, Sobecki Mariusz, Staręga Jacek, Szczepanik Sławomir

Zakład Z3


Aftyka Cezary, Chwedczyk Ryszard, Ciok Antoni, Garbacik Edward, Ilińska Zofia, Kiciak Janusz, Kozieł Adam, Narożnik Ewa, Sawczuk Arkadiusz, Szybka Stanisław, Świderski Czesław, Przeździak Piotr, Śledź Edward

Zakład Z2


Iliński Wojciech, Czerkas Andrzej, Izdebski Ryszard, Olszewski Marek, Laszuk Jan, Głozak Andrzej, Gryczewski Włodzimierz, Radzikowski Grzegorz

Ocynkownia Dębica


Cyran Janusz, Kmiecik Józef, Przybyło Jan, Surowiec Krzysztof, Zajchowski Wiesław

Administracja


Ambroziak Danuta, Chajewski Karol, Chybowski Stanisław, Gołąbek Piotr, Górski Stanisław, Kalita Grzegorz, Niedziółka Janusz, Mielczarek Wiesław, Sisik Danuta, Giźińska Halina

Rudnik

Lech Krzysztof, Wydro Stanisław

Stalowa Wola


Bełzak Bogusław, Guzik Zbigniew, Sala Marian, Pryga Bronisław, Stelmach Józef, Przybyło Henryk.

Lublin

Zając Krzysztof

ZUT


Bartosiak Jerzy. Bonat Grzegorz, Bontruk Zenon, Rzążewski Tadeusz, Gołęgowski Piotr Jan, Krzyszczak Dariusz

Transport

Gajkowski Józef

Emeryci


Drwęcka Halina, Lech Adam, Leśniak Marian, Sawicki Ryszard.

Remedium


Wszystko przemija. Piszę tą prawdę w trosce o tych, którzy są tak zaabsorbowani zdobywaniem kolejnych zaszczytów czy pieniędzy, że zapominają o tej prawdzie. Pozostaje pytanie, a w zasadzie spór filozoficzny, czy ma to przełożenie na pozycję potem?...

Ma, w każdej jednej płaszczyźnie, ale patrząc na to z perspektywy materialistycznej - na krótką metę. Pozostają spadkobiercy i zasada „łatwo przyszło-łatwo poszło”, czasami pomniki, które podobnie jak masa spadkowa podlegają erozji.

Pozostaje dusza, istota człowieczeństwa, ale gdy człowiek jest bezduszny to co wtedy?

Mamy kapitalizm, jako alternatywę dla socjalizmu. Majątek narodowy „ulotnił się”, pojawili się kapitaliści, którzy zaprowadzili nowe porządki, zmieniając Kodeks pracy, ustawę o Związkach Zawodowych. Słabe Związki Zawodowe i pracownicy, ogarnięci perspektywą bezrobocia, nie byli w stanie przeciwstawić się cywilizacyjnemu cofnięciu w XIX wiek.

Ostatnie zdarzenia we Francji, dyrektywa Parlamentu Europejskiego zakazująca pracy w starej Unii na warunkach jakie obowiązują w niektórych państwach nowej Unii, pokazuje jak skuteczne potrafią być tam Związki Zawodowe. Pokazują również, że wybrańcy narodu (deputowani) reprezentują interesy również pracowników a nie tylko pracodawców. Nie zgodzili się na zliberalizowanie rynku usług na warunkach obniżonych standardów socjalnych i kilkukrotnie niższych wynagrodzeń. Nam się wmawia, że dla nas to było zła wiadomość. Tak, patrząc na to z punktu braku pracy w tej części Polski w której mieszkam: tak, gdyż być może, iluś tam ludzi wyjechałoby do pracy z firm za 400 euro miesięcznie.

Patrząc na to z innego punktu: nie, gdyż wierzę, że nastąpi wzrost poziomu świadomości wśród pracowników, że pracownicy wymuszą podjęcie faktycznych działań przez „wybrańców” narodu, Związki Zawodowe, prowadzących do ucywilizowania wzajemnych relacji: pracodawca-pracownicy, czyniąc je partnerskimi.

Kiedy już się tak stanie, ocalone zostaną dusze wielu pracodawców i związkowców, którzy w wielu sytuacjach muszą podejmować dramatyczne decyzje: materia czy deklarowana uczciwość wobec pracowników, kolegów, rodzin.

Jeżeli chodzi o tych, którzy tego nie wiedzą (a są tacy), informuję ich, że pracujemy w Firmie prywatnej, że mamy właściciela, że czasy, w których „coś się należy” minęły, że jedyną rzeczą, (gwarantowaną realnie), określoną kwotowo jest minimalne wynagrodzenie. Ewentualne zmiany wynagrodzeń w przypadkach innych jak to, gdy minimalne wynagrodzenie wzrasta (lub maleje-, co się chyba jeszcze nie zdarzyło, ale realnie jest możliwe), jest w naszym przypadku efektem rozmów Zarząd – Związki Zawodowe. Rozmów dodajmy, bez wzajemnej satysfakcji. W tej dziedzinie będziemy się pewnie jeszcze długo różnili z Zarządem, również podejściem do podziału wypracowanego zysku.

Chcemy zwrócić uwagę Zarządu również na problem zatrudniania pracowników w Spółce wg umów na czas

o
Redagują: Andrzej Hojna, Sławomir Szczepanik, Bogdan Bełzak. Nasz telefon: w 236 lub 6430008


kreślony. W naszej ocenie proporcje zatrudnienia są niewłaściwe.

Przy niskich wynagrodzeniach, powstanie problem zatrzymania w Spółce pracowników, których ewentualnie przed zwolnieniem się, powstrzymywałaby zawarta na czas nieokreślony umowa o pracę. Na razie można jeszcze znaleźć nowych pracowników, chociaż coraz trudniej.

Są miejsca w Polsce, gdzie pracowników zachęca się do podjęcia pracy profitami, od których kilkanaście lat temu „na zawsze” się odżegnywano (hotele, dowozy i odwozy pracowników do pracy i z pracy). Pracownicy zatrudniani na umowy o pracę na czas określony są w gorszej sytuacji prawnej, co się ma nijak do równości wobec prawa. Chcielibyśmy to zmienić.

Bogusław Bełzak

Sprostowanie.

W poprzednim numerze informacji wkradło się kilka błędów w informacji o wolnych dniach. Poniżej drukujemy poprawiony wykaz dni wolnych i dni wypłat w Polimex-Mostostal Siedlce S.A.Dni wolne od pracy w 2006 r. oprócz niedziel.

Styczeń 7, 14, 21, 28

Luty 4, 11, 18, 25

Marzec 4, 11, 18, 25

Kwiecień 1, 8, 15, 29

Maj 6, 20, 27

Czerwiec 3, 10, 17, 24

Lipiec 1, 8, 15, 22, 29

Sierpień 5, 12, 14, 19, 26

Wrzesień 2, 9, 16, 23, 30

Październik 7, 14, 21, 28

Listopad 4, 18, 25

Grudzień 2, 9, 16, 23, 30

Harmonogram wypłat

miesiąc st. robotnicze st. nierobotnicze

Styczeń 10 31

Luty 10 28

Marzec 10 31

Kwiecień 10 28

Maj 10 31

Czerwiec 09 30

Lipiec 10 31

Sierpień 10 31

Wrzesień 08 29

Październik 10 31

Listopad 10 30

Grudzień 08 29
Zadaniowy system czasu pracy.

Nowym systemem czasu pracy jaki zostanie wprowadzony w Regulamin Pracy Polimex – Mostostal Siedlce S.A. będzie zadaniowy system czasu pracy.

System ten w swoich założeniach stara się uwzględnić interesy pracodawcy, który z uwagi na charakter lub miejsce wykonywanej pracy, nie jest w stanie prowadzić efektywnej kontroli czasu pracy pracownika.

Istotą tego systemu jest traktowanie jako czasu pracy tylko takiego okresu, który jest niezbędny do wykonania pracownikowi określonych zadań, pozostawiając mu znaczny margines swobody, co do organizacji swojego czasu pracy.

Pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustala zakres zadań i czas niezbędny do jego wykonania. Zadanie nałożone na pracownika musi być możliwe do wykonania w średnio 8 godzinnym dniu pracy i 40 godzinnym tygodniu pracy.

W stosunku do pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy nie prowadzi się ewidencji godzin pracy. Prowadzi się jednak ewidencję dni pracy.Red.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość