Strona główna

Komisja petycji


Pobieranie 83.44 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar83.44 Kb.

PARLAMENT EUROPEJSKI

PE/XVII/OJ/07-149
KOMISJA PETYCJI
POSIEDZENIE
Czwartek, 7 czerwca 2007 r., o godz. 15.00
ASP A1G-2

rue Wiertz

BRUKSELA

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

od godz. 15.00 do 15.30
Spotkanie koordynatorów


***


godz. 15.30


  1. Przyjęcie projektu porządku dziennego1 PE 390.446

FdR 669427Zatwierdzenie protokołu

- 27 marca 2007 r.


- 11 kwietnia 2007 r.
PE 388.398

FdR 662812

PE 388.464

FdR 663540

  1. Komunikaty przewodniczącego
  1. Sprawy różne

Ogłoszenia przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów
W obecności Komisji Europejskiej
A. Petycje podlegające dyskusji w komisji na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji Europejskiej
Urząd do spraw młodzieży (Jugendamt)


7a.
Petycja 38/2006, którą złożył Wojciech Pomorski (Polska i Niemcy), w sprawie dyskryminacji dotyczącej prawa do odwiedzin w oparciu o język
Petycja 712/2006 złożona przez Lidię Jochimsen (Polska) w sprawie rzekomej dyskryminacji osób posługujących się językiem polskim przez niemieckie instytucje opieki nad młodzieżą
Petycja 713/2006 złożona przez Beatę Monikę Pokrzeptowic-Meyer (Polska) w sprawie rzekomej dyskryminacji osób posługujących się językiem polskim przez niemieckie instytucje opieki nad młodzieżą
Petycja 848/2006 złożona przez Mirosława Kraszewskiego (Polska)

oraz petycja 849/2006 złożona przez Brygidę Pokrzeptowicz (Polska),

w sprawie rzekomej dyskryminacji osób posługujących się językiem polskim przez niemieckie instytucje opieki nad młodzieżą
Petycja 1008/2006, złożona przez Iwonę Laube (Polska) w sprawie rzekomej dyskryminacji osób posługujących się językiem polskim przez niemieckie urzędy ds. dzieci i młodzieży (Jugendamt)
Petycja 77/2007, którą złożył André Bamberski (Francja i Polska), z 13 podpisami, w sprawie sprzeciwu wobec represyjnych działań niemieckich urzędów ds. młodzieży (Jugendamt) w odniesieniu do praw i obowiązków rodziców pozostających w separacji wobec dzieci w sytuacjach, gdy jedno z  rodziców jest obywatelem Niemiec

PE 388.684

FdR 667043


FdR LT/ 647024

FdR DV/ 668349


PETI20070130_sir712-06_en
PETI20070130_sir713-06_en
PETI20070607_sir848-849-06_en

PETI20070607_sir1008-06-77-07_en
7.b.

Petycja 81/2007, którą złożyła Barbara Fischer (Niemcy), w sprawie zakazu kontaktowania się z córką wydanego przez niemiecki urząd ds. młodzieży (Jugendamt)
Petycja 127/2007, którą złożył Erhard Wick (Niemcy), w sprawie arbitralnych środków podejmowanych przez niemiecki urząd ds. dzieci i młodzieży (Jugendamt)
Petycja 128/2007, którą złożył Thomas Porombka (Niemcy), w sprawie arbitralnych środków podejmowanych przez niemiecki urząd ds. dzieci i młodzieży (Jugendamt)
Petycja 151/2007, którą złożyła Petra Heller (Niemcy), w sprawie arbitralnych środków podejmowanych przez niemiecki urząd ds. dzieci i młodzieży (Jugendamt)
PETI20070607_sir81-127-128-151-07_en

Petycja 450/2006 złożona przez François Chevalier (Francja), w sprawie odmowy ze strony władz niemieckich uznania jego ojcostwa nadanego we Francji
PE 386.627

FdR 660023

OpodatkowaniePetycja 418/2006 złożona przez Danutę Wilińską (Polska), w sprawie niezgodności polskiego prawa podatkowego z przepisami pierwszej dyrektywy Rady 67/227/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych oraz szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku
PE 386.457

FdR 656935

KonkurencjaPetycja 406/2006, którą złożył Marek Stępień (Polska), w sprawie rzekomych naruszeń głównych zasad franchisingu w związku z umową zawartą pomiędzy firmą „Cyrus” ze Szczecina i francuską firmą „Groupe Casino”
PE 386.455

FdR 656933Petycja 992/2005 złożona przez Willego Roeriga (Niemcy), w imieniu Rady Zakładowej spółki Deutsche Lufthansa AG, w sprawie przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa pasażerskich przewozów lotniczych
PE 386.437

FdR 656837

Środowisko naturalnePetycja 612/2004 złożona przez Adama Będkowskiego (Polska), w sprawie ochrony różnorodności biologicznej w Polsce
PE 357.721/REV. III

FdR 646392Petycja 360/2006 złożona przez Radosława Szymczuka (Polska), w imieniu „Pracowni na rzecz Wszystkich Istot”, w sprawie domniemanego naruszenia prawodawstwa UE w związku z modernizacją i przebudową kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch w obrębie tatrzańskiego obszaru „Natura 2000”
PE 384.391

FdR 650317


Petycja 920/2005 złożona przez Evangelosa Alexosa (Grecja), w imieniu Grupy Działania Mieszkańców Domokos, z 3 podpisami, w sprawie nielegalnego składowiska odpadów w Domokos Ftiotidas w Grecji
PE 374.217

FdR 639495Petycja 74/2006 złożona przez Djamilę Saidi Rebbadj (Francja), w sprawie planów administracji lokalnej Marsylii (Francja) dotyczących budowy spalarni śmieci z gospodarstw domowych w Fos sur Mer
PE 382.492

FdR 645553


Petycja 972/2004 złożona przez Gaetano Montefusco (Włochy), w imieniu stowarzyszenia „Avvocato del mare”, w sprawie zanieczyszczeń morza spowodowanych przez ścieki przybrzeżne
PE 367.731/REV.

FdR 635105Petycja 163/2006 złożona przez Rosę Dolores Valles Martinez (Hiszpania), w imieniu „Foro Social contra el Travase Fuensanta-Taibilla”, z 7500 podpisami, w sprawie naruszenia przepisów UE dotyczących środowiska naturalnego w związku z przedsięwzięciem zaopatrzenia w wodę „Conexión Fuensanta-Taibilla”
PE 384.367

FdR 650277Petycja 284/2004 złożona przez Charlesa Winfielda (Wielka Brytania), w sprawie jakości wody pitnej w Alicante (Hiszpania)
PE 362.432/REV. II

FdR 657022Petycja 570/2005 złożona przez Heinza Brünglinhausa (Niemcy), w sprawie jakości wody pitnej w prowincji Alicante
PE 374.202/REV.

FdR 657097


Petycja 381/2006 złożona przez Giuseppe Brau (Włochy), w sprawie zniesienia opodatkowania opakowań ulegających biodegradacji
PE 386.453

FdR 656931

DyskryminacjaPetycja 396/2004 złożona przez dr Andreę Raccanelliego (Włochy), w sprawie domniemanej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową doktorantów z UE w Towarzystwie Maxa Plancka w Niemczech
PE 365.078/REV.

FdR 640301Petycja 781/2003 złożona przez Marie-Thérèse Fauré (Francja), w sprawie domniemanej dyskryminacji ze względu na narodowość
PE 370.060/REV.

FdR 651046Petycja 105/2005 złożona przez Davida Brennera (Austria), w imieniu salzburskiego stowarzyszenia SPÖ, w sprawie transgranicznego egzekwowania kar za przekraczanie dozwolonej prędkości w Europie
PE 372.038/REV.

FdR 657093

Swoboda przemieszczania sięPetycja 7/2005 złożona przez Franka Semmiga (Niemcy), w sprawie skomplikowanych procedur dotyczących podróżowania do Irlandii dla obywateli państw niebędących członkami UE, posiadających zezwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii i Niemczech
PE 369.930/REV.

FdR 657078Petycja 277/2006 złożona przez Vitora Chatinho (Portugalia), w sprawie rzekomego nieprzestrzegania przez portugalskie władze przepisów UE dotyczących swobodnego przepływu osób i towarów
PE 380.628

FdR 634934Petycja nr 1087/2002 złożona przez Panagiotisa Hatzisa (Grecja), w imieniu Greckiego Stowarzyszenia Gier Elektronicznych, w sprawie ustawy zakazującej gier komputerowych w Internecie
PE 337.323/REV. IV

FdR 656998Petycja 488/2006 złożona przez Nikolaosa Maliakkasa (Grecja), w sprawie zakazu korzystania z gier elektronicznych w kawiarenkach internetowych w Grecji
PE 386.461

FdR 656940

Nostryfikacja uprawnieńPetycja 930/2005 złożona przez Marca Stahla (Niemcy), w sprawie uznania w Niemczech dyplomów z fizjoterapii uzyskanych w Holandii
PE 376.533/REV.

FdR 646405

Sprawy socjalnePetycja 88/2006 złożona przez Clausa Dietera Mosta (Niemcy), w sprawie problemów dotyczących zwrotu kosztów poniesionych w związku z kształceniem zawodowym
PE 380.617

FdR 634921


Petycja 656/2001 złożona przez Vítora Martinsa Correię (Portugalia), w sprawie swojej renty
PE 317.247/REV. IV

FdR 646447Petycja 177/2006 złożona przez Claude’a Karsentiego (Francja), w imieniu Fabrice’a Kellera, w sprawie przysługujących mu uprawnień po zmianie miejsca zamieszkania z Francji na Austrię
PE 380.625

FdR 634931Petycja 358/2003 złożona przez Nelsona Nunesa (Portugalia), w sprawie jego prawa do zabezpieczenia społecznego
PE 341.483/REV. II

FdR 646450Petycja 236/2005 złożona przez Pasquale Galluccio (Włochy), w sprawie niestosowania przez Włochy orzeczenia Gottardo dotyczącego terytorialnego zakresu stosowania wspólnotowego systemu zabezpieczenia społecznego
PE 374.196/REV.

FdR 657094
B. Petycje, których rozpatrywanie proponuje się zakończyć, w świetle odpowiedzi pisemnej Komisji EuropejskiejPetycja 793/1999 złożona przez Harrisa Synodinosa (Grecja), w imieniu D. Markatosa, w sprawie odmowy właściwych władz greckich udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu optyka osobom, które odbyły studia przygotowujące do tego zawodu we Włoszech
PE 290.566/REV. XIII

FdR 656994Petycja 555/2003, którą złożył Afonso Serafim Gonçalves (Portugalia), w sprawie swojej renty inwalidzkiej
PE 343.944/REV. II

FdR 556493Petycja 489/2005 złożona przez Günthera Webera (Niemcy), w sprawie odmowy zatwierdzenia przez fundusz chorobowy leczenia w innym państwie członkowskim UE
PE 376.501/REV.

FdR 661026Petycja 825/2005 złożona przez Panagiotisa Georgiadisa (Grecja), w sprawie problemów z emeryturą, z którymi boryka się jego ojciec
PE 374.299/REV.

FdR 661030Petycja 923/2005 złożona przez Antonio Aranda Dato i Dolores Rodrighuez Martinez (Hiszpania), w sprawie nieuwzględnienia ich w funduszu emerytalnym firmy Philips
PE 386.616

FdR 660012Petycja 978/2005 złożona przez Dietmara Biebera (Niemcy), w sprawie rzekomego naruszenia przez Niemcy przepisów dyrektywy Rady 90/396/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych
PE 378.479/REV.

FdR 661031Petycja 280/2006 złożona przez Aboulgasma Omara Younesa Saida (Liban), w sprawie odebrania mu prawa do swobodnego przemieszczania się na Malcie w następstwie rozwodu z obywatelką Malty
PE 386.622

FdR 660018Petycja 338/2006 złożona przez Daniela Gyoere (Niemcy), w sprawie zapotrzebowania osób chorych na cukrzycę na insulinę zwierzęcą
PE 386.624

FdR 660020Petycja 434/2007, którą złożył Marco Neves da Silva (Portugalia), w sprawie domniemanych niewłaściwych standardów bezpieczeństwa na lotnisku w Porto
PE 386.626

FdR 660022Petycja 620/2006 złożona przez Marca Russmeiera (prawdopodobnie Francja), w sprawie domniemanego naruszenia swobody konkurencji w przypadku zakładów pogrzebowych w Tuluzie
PE 386.633

FdR 660029


o O o  1. Termin i miejsce następnego posiedzenia2
1 Zgodnie z decyzją komisji z dnia 30 września 1997 r., na podstawie dokumentu roboczego PE 223.544, punkty sekcji B projektu porządku dziennego nie będą omawiane podczas obecnego posiedzenia. Każdy poseł może zwrócić się jednak przed końcem posiedzenia o przesunięcie dowolnego punktu sekcji B do sekcji A; w ten sposób zostanie on automatycznie włączony do sekcji A i poddany pod dyskusję w trakcie następnego posiedzenia.


2Następne posiedzenie wyznaczono na:

poniedziałek, 25 czerwca 2007 r., o godz. 15.00 i

wtorek, 26 czerwca 2007 r., o godz. 9.00

w Brukseli.

___________________________

29.05.07 WERSJA KOŃCOWA / SP


OJ\669427PL.doc


PE 390.446

PL PL©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość