Strona główna

Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii odbyła swoje 24


Pobieranie 54.85 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar54.85 Kb.

ENVE-V


PL

Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —

tel. +32 22822211 — faks +32 22822325 — internet: http://www.cor.europa.eu

Bruksela, 16 września 2014 r.
PROTOKÓŁ
24. posiedzenia
Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii,
które odbyło się w siedzibie Komitetu w Brukseli
19 czerwca 2014 r.
_____________


Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii odbyła swoje 24. posiedzenie w siedzibie Komitetu w Brukseli w dniu 19 czerwca 2014 r. w godz. 11.00–14.00.


LISTA OBECNOŚCI
Chair
Ms Marialuisa Coppola (IT/EPP)
Members present (40)


BAKER Paula (UK/ALDE)

BIELSKUS Audrius (LT/ALDE)

BÓKA István (HU/EPP)

BONELLO Peter (MT/EPP)

BORBOLY Csaba (RO/EPP)

HRANIC Bruno (HR/EPP)

DA CUNHA COSTA José (PT/PES)

DESGAIN Xavier (BE/NI)

GABRIČ Jasna (SI/ALDE)

GÂJU Mariana (RO/PES)

GILLHAM Linda (UK/EA)

GOMES Luís (PT/EPP)

HERTELL Sirpa (FI/EPP)

JAEGER Annabelle (FR/PES)

KEISER Anne-Marie (FR/PES)

KUHN-THEIS Helma (DE/EPP)

LAMERS Cor (NL/EPP)

LEBRUN Michel (BE/EPP)

MANDADZHA Madzhid (BG/ALDE)

MATONIENĖ Daiva (LT/ECR)

MCCHORD Corrie (UK/PES)

MCDONNELL Declan (IE/ALDE)

MOHR Erwin (AT/EPP)

NAGY Sándor (HU/EPP)

PLACÉ Jean-Vincent (FR/PES)

REEPALU Ilmar (SE/PES)

RIBÁNYI József (HU/EPP)

SGOUROS Ioannis (EL/PES)

SHEAHAN John (IE/EPP)

SOWA Marek (PL/EPP)

STAVARACHE Romeo (RO/ALDE)

STRUZIK Adam (PL/EPP)

SWANNICK Neil (UK/PES)

TIETARI Satu (FI/ALDE)

TWITCHEN Kay (UK/ECR)

VAŇHOVÁ Jana (CZ/PES)

VARGA Zoltán (HU/PES)

VESSELINOV Luydmil (BG/PES)

ZACHARIAŠ István (SK/EPP)

ŽAGAR Ivan (SI/EPP)


Alternates present (34)


BANASZAK Adam (PL/ECR)

for ADAMOWICZ PawełGKOTSOPOULOS Theodoros (GR/PES)

for ARNAOUTAKIS StavrosDURDU Agnès (LU/ALDE)

for BEISSEL SimoneBRANDA Pavel (CZ/ECR)

for BENEŠÍK OndřejBIRMPAS Dimitrios (GR/PES)

for BOUTARIS IoannisROUILLON Christophe (FR/PES)

for COMMEINHES FrançoisCUTAJAR Frederick (MT/PES)

for CORDINA JosephTILLEMANN Kadri (EE/EPP)

for ERIKSON UrveFORD Gillian (GB/EA)

for EVANS RogerPALAU TÁRREGA María Victoria (ES/EPP)

for FABRA PART AlbertoMARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo (ES/PES)

for FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JavierCHATZITTOFIS Kiriakos (CY/PES)

for GEORGIOU GeorgiosKUHN Hermann (DE/PES)

for HILLER UlrikeHÖFER Heinz-Joachim (DE/PES)

for HONÉ BirgitOSVALD Petr (CZ/PES)

for HUDEČEK TomášBARTKEVIČS Edvīns (LV/ALDE)

for JAUNSLEINIS AndrisKOVÁČIKOVÁ Sylva (CZ/EPP)

for JIRÁNEK DanCARLEFALL LANDERGREN Ulrika (SE/ALDE)

for KARLSSON Ewa-MayYIANGOU Dimos (CY/EPP)

for KATTIRTZI Christodoulos CostaMARAVELIAS Dimitris (GR/EPP)

for KOTRONIAS GeorgiosZAFEIROPOULOS Grigorios (GR/EPP)

for LEHMANN HeinzPARKKINEN Sanna (FI/PES)

for LIIKKANEN AnttiSÄLLRYD Rolf (SE/EPP)

for LINDQUIST PaulSKUTULIENĖ Stasė (LT/PES)

for MALINAUSKAS RičardasSALIERA Simonetta (IT/PES)

for MARINI CatiusciaSIMMONDS David (GB/ECR)

for MAXWELL StewartBARRASA SÁNCHEZ Enrique (ES/EPP)

for MONAGO TERRAZA José AntonioSÄLLSTRÖM Marie (SE/PES)

for NORRMAN Mona-LisaVAN DE NADORT André (NL/PES)

for ROMBOUTS AntonROSSIGNOL Christophe (FR/PES)

for ROSSIGNOL StéphanBOĶIS Inesis (LV/ALDE)

for SALCEVIČS LeonīdsKOKALJ Anton (SI/EPP)

for SMRDELJ RobertŚWIĘTALSKI Leszek (PL/PES)

for STĘPIEŃ WitoldKÕOSAAR Kersti (EE/ALDE)

for VITSUT Toomas
Guests speakers:
Mrs Mercedes Bresso, First Vice-President Committee of the Regions
Experts
Mr Henricus Engelbertus Van Bergen
European Parliament
Mr Claude Turmes (LU/Green), Member of the European Parliament
European Commission
Mr Niels Anger, DG Energy

Mr Carsten Bermig, Member of the cabinet of EU Commissioner for Climate Action

Mr Thomas Verheye, DG Environment
Political Group Secretariats
Ms Karolina Horbaczewska, EPP Secretariat

Mr Abdul Diallo, ALDE Secretariat

Mr Endrik Marfia, EA Secretariat

Ms Neva Cansu Sadikoglu, ECR Secretariat

Mr Justus Schönlau, PES Secretariat
Directorate for Consultative Works
Mr Michael Collins, Deputy Director for Consultative Works

Ms Elisa Garosi, Head of Unit C2

Mr Carsten Brauns, Administrator, ENVE commission

Mr Jens Zvirgzdgrauds, Administrator, ENVE commission

Ms Audrey Parizel, Administrator, ENVE commission

Ms Maria-Antonietta Manca, Assistant, ENVE commission

*
* *


1.Projektu porządku obrad komisji (COR-2014-02731-00-01-CONVPOJ-TRA)

Projekt porządku obrad został przyjęty, ze zmianami w formie przeniesienia punktu 7 na miejsce pomiędzy punktem 2 i 3, zaś większość elementów punktu 3 i punktu 4.7 została omówiona pod koniec posiedzenia.2.Zatwierdzenie protokołu 23. posiedzenia komisji (COR-2014-02733-00-00-PV-TRA)

Protokół został zatwierdzony.
  1. Komunikat przewodniczącej (zob. załącznik)3.Organizacja przyszłych prac komisji:Do decyzji

3.1Opinie sporządzane na podstawie wniosku o konsultację, art. 41 lit. a)

3.2Opinie z inicjatywy własnej, art. 41 lit. b) ppkt i)

3.3Opinie z inicjatywy własnej, art. 41 lit. b) ppkt (ii)Wyznaczenie nowych sprawozdawców
Komisja ENVE wyznaczyła 2 sprawozdawców następujących opinii:
Mariana Gâju (RO/PES)

Opinia w sprawie „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: przegląd prawodawstwa UE w zakresie odpadów”

Komunikat Komisji w sprawie: „Ku gospodarce obiegowej: program «zero odpadów» dla Europy”, COM(2014) 398 final

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, COM(2014) 397 final – 2014/0201 (COD)


Csaba Borboly (RO/EPL)

Opinia w sprawie zrównoważonych budynków

Komunikat Komisji „Możliwości efektywnego gospodarowania zasobami w sektorze budowlanym”, COM(2014) 445 final

3.4Odstąpienia od opracowania opinii

Brak.


3.5Program prac bieżących (COR-2014-02765-00-01-TCD-TRA)
3.6Posiedzenie wyjazdowe i konferencja Komisji ENVE (pismo COR-2014-03094-00-00-TCD-TRA i propozycje COR-2014-03099-00-00-TCD-TRA)

Członkowie zatwierdzili propozycję Simonetty Saliery (IT/PES) dotyczącą posiedzenia wyjazdowego oraz konferencji w sprawie: „Koordynacja strategii lokalnych i regionalnych na rzecz walki ze zmianą klimatu i adaptacji do niej”, które odbędą się w Bolonii we Włoszech w dniach 16–17 października 2014 r. Posiedzenie to zastąpi posiedzenie Komisji ENVE przewidziane wcześniej na 24 września w Brukseli.Do wiadomości

3.7Działania następcze dotyczące opinii (COR-2014-02773-00-00-TCD-REF)

Przewodniczący wskazał na pewne kluczowe działania, podjęte lub planowane przez członków Komisji ENVE i sekretariat ENVE. Działania te zostały uwzględnione w wymienionym dokumencie.


Omówiono następujące opinie:

4.Opinia w sprawie pakietu dotyczącego polityki w zakresie czystości powietrza


COM(2013) 918 final; COM(2013) 919 final; COM(2013) 920 final

ENVE-V-046

COR-2014-01217-00-01-PA-TRA

Sprawozdawca: Cor Lamers (NL/EPL)


Sprawozdawca przedstawił projekt opinii, po czym nastąpiła prezentacja Thomasa Verheye, kierownika działu ds. polityki dotyczącej powietrza, DG ds. Środowiska, Komisja Europejska.
Podjęto następujące decyzje odnośnie do 32 poprawek i 3 poprawek sprawozdawcy:

Poprawki przyjęte: 1, 2, 4, 5, 7R, 8, 10, 11, 14R, 16, 17, 18R, 24, 25, 28, 30

Poprawki przyjęte w wyniku kompromisu: 3, 9, 27,

Poprawki wyeliminowane: 7, 14, 15, 18, 19

Poprawki odrzucone: 6, 12, 13, 20, 21, 26, 29, 31, 32

Poprawki wycofane: 22

Poprawki językowe: 23
Opinia została poddana pod głosowanie i przyjęta większością głosów.
Przyjęcie opinii przewidziane jest na sesji plenarnej w dniach 7–8 października 2014 r.

5.Opinia w sprawie ram politycznych na okres 2020–2030 dotyczących klimatu i energii


COM(2014) 15 final: konsultacja fakultatywna

ENVE-V-047

COR-2014-02691-00-00-PA-TRA

Sprawozdawca: Annabelle Jaeger (FR/PES)


Sprawozdawczyni przedstawiła projekt opinii.
Głos zabrali:


  • Claude Turmes (LU/Zieloni), poseł do Parlamentu Europejskiego

  • Carsten Bermig, członek gabinetu komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu

  • Niels Anger, DG ds. Energii, Komisja Europejska

Podjęto następujące decyzje odnośnie do 19 poprawek i 5 poprawek sprawozdawcy:

Poprawki przyjęte: 1, 2, 4, 5R, 6, 7R, 9, 10, 11R, 12, 13R, 14, 15, 16, 18R

Poprawki przyjęte w wyniku kompromisu: 3

Poprawki wyeliminowane: 5, 7, 11, 13, 18, 19

Poprawki odrzucone: 8, 17
Opinia została poddana pod głosowanie i przyjęta większością głosów.
Przyjęcie opinii przewidziane jest na sesji plenarnej w dniach 7–8 października 2014 r.
7. Wyniki Europejskiej Platformy Efektywnego Gospodarowania Zasobami (EREP)
Pierwsza wiceprzewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso, reprezentująca KR w EREP, przedstawiła wyniki EREP o największym znaczeniu dla Komitetu Regionów.
8. Sprawy różne
Brak.
9. Potwierdzenie terminu następnego posiedzenia
Czwartek, 16 października, a następnie konferencja w piątek, 17 października w Bolonii (Włochy).
Appendix: Statements by the Chair of the ENVE commission
ENVE conference within the framework of the annual EU Sustainable Energy Week

The Chair informed the members that on 26 June, the ENVE Secretariat will organise a conference within the framework of the annual EU Sustainable Energy Week on the subject of 'Local and regional perspectives on the EU energy policy 2030 - investment framework conditions and climate implications.' The session will be chaired by Mr Bruno Hranic, Vice Chair of the ENVE Commission. Confirmed speakers included three rapporteurs Mrs Hertell, Mr Graas and Mr Illedits. Further to her invitation, the Commissioner for Energy, Mr Oettinger had confirmed his participation, as members could see from the agenda found on their desk.


ENVE study visit to Copenhagen, 3 September 2014

The Chair informed the members that on 3 September, the ENVE study visit to the European Environment Agency and Copenhagen as European Green Capital 2014 would take place. Members would receive by end of June the invitation letter to apply for participation.

Mr Neil Swannick (UK/PES), who extended the invitation for this study visit, provided with some update on the programme of the study visit.
ENVE study visit on 'Low carbon, energy and environment - Sustainable solutions for environmental and resource management and innovative research', Swansea, United Kingdom, 29 April 2014

On 29 April, the ENVE study visit on 'Low carbon, energy and environment - Sustainable solutions for environmental and resource management and innovative research' to Swansea, United Kingdom, took place.

The Chair informed the members that they would find in their dossiers a report of the study visit in English. 12 members participated, among them 4 rapporteurs on energy and environmental issues and 1 rapporteur on a technology innovation related subject. The overall aim of this study visit was to look closely at links between the promotion of renewable energy, environmental protection, innovative technologies and post-industrial regeneration in a cross-sectorial perspective.

Mrs Linda Gillham (UK/EA) gave a short summary of the study visit


ENVE follow-up of the Athens Declaration

On 7 March 2014, the Bureau adopted the CoR's Athens Declaration "A Territorial Vision for Growth and Jobs" in view of the mid-term review of the Europe 2020 Strategy.

The Chair informed the members about the invitation she had received on 27 May from the CoR President to support the follow-up of the Athens Declaration by ensuring that the principles and substance of the Declaration inspire the consultative work of the ENVE Commission, in particular the work of ENVE rapporteurs of Europe 2020-related Opinions.

The Chair announced that she would further explore the kind offer of the political coordinator of the Europe 2020 Monitoring Platform to present at the ENVE Commission key points of relevance for our the ENVE Commission work.COR-2014-04002-00-00-PV-TRA (EN) /3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość