Strona główna

Komisje i zespoły działające przy Wojewodzie Opolskim Kolegium Doradcze Wojewody Podstawa prawna


Pobieranie 256.92 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar256.92 Kb.
  1   2   3
Komisje i zespoły działające przy Wojewodzie Opolskim

Kolegium Doradcze Wojewody
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5.06.1998r. o administracji rządowej w województwie /Dz.U.nr 91, poz.577/.

Decyzja o powołaniu: Statut Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział obsługujący: Gabinet Wojewody
Uwagi:

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w kadencji 2007 - 2010
Podstawa prawna: § 6 pkt 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.04.1998r. w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa /Dz. U nr 22, poz.154/
Skład Komitetu:


 1. Ryszard Wilczyński - przewodniczący Komitetu

Wojewoda Opolski
2. Małgorzata Raczyńska – Łukaniszyn - wiceprzewodniczący Komitetu

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej 1. Liliana Wawrzynkiewicz - sekretarz Komitetu

Inspektor Wojewódzki w Wydziale

Polityki Społecznej


Komisja Konserwatorsko – Plastyczna

1. Iwona Solisz - przewodnicząca Komisji

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków2. Marek Świetlik - członek

Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Geodezji
 1. Ryszard Emmerling - członek

 2. Fotografik

 3. Andrzej Koziar - członek

 4. Kierownik Muzeum Czynu Powstańczego

 5. Bogdan Wedemski - członek

 6. Architekt

 7. Tadeusz Waloszczyk - członek

 8. Plastyk

 9. Adam Zbiegieni - członek

 10. Plastyk

 11. Jacek Tabor - członek

 12. Urząd Marszałkowski

 13. Elżbieta Molak - członek

 14. Przedstawiciel Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 15. Jan Trzos - członek
  Uniwersytet Opolski

 16. Jan Kubik - członek
  Przewodniczący Opolskiego Towarzystwa
  Opieki nad Zbytkami

Komisja historyczna

 1. Bogdan Cimała - przewodniczący Komisji

Instytut Śląski w Opolu

 1. Helena Karczyńska - członek

Uniwersytet Opolski

 1. Bogdan Bocheński - członek

Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych

 1. Józef Swaczyna - członek

Starosta Strzelecki

 1. Krzysztof Kawalec - członek

Naczelnik Delegatury IPN w Opolu

 1. Magdalena Matyjaszek - członek

Urząd Marszałkowski

 1. Violetta Rezler-Wasilewska - członek

Zastępca Dyrektora Centralnego Muzeum

Jeńców Wojennych w Łambinowicach -Opolu 1. Stanisław Senft - członek

Instytut Śląski w Opolu

 1. Marek Masnyk - członek

Uniwersytet Opolski

Komisja Obchodów Świąt Państwowych i Regionalnych

 1. Jerzy Kliszewski - przewodniczący Komisji

Dyrektor Generalny OUW

 1. Szymon Ogłaza - członek

Dyrektor Gabinetu Wojewody Opolskiego

 1. Krzysztof Puszczewicz - członek

Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego

 1. Bogdan Bocheński - członek

Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych

 1. Hubert Kurzał - członek

Burmistrz Miasta i Gminy Leśnica

 1. Andrzej Kućmierz - członek

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu

 1. Bogusław Wierdak - członek

Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego

 1. Ryszard Zembaczyński - członek

Prezydent Miasta Opola

 1. Tomasz Karpiński - członek

Wójt Łambinowic

 1. Wiesław Fąfara - członek

Prezydent Kędzierzyna-Koźla

 1. Krzysztof Werner - członek

Prezes Zarządu Koła Miejskiego Światowego

Związku Żołnierzy AK w Opolu
 1. Stefan Szelka

Zarząd Okręgu Związku Kombatantów

RP i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu - członek

 1. Zarząd Okręgu Związku Kombatantów - członek

RP i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu

Decyzja o powołaniu: Zarządzenie nr 96/09 Wojewody Opolskiego z dnia 26.05.2009 r.
Wydział obsługujący: Polityki Społecznej

Zespół opiniujący oferty podmiotów świadczących usługi socjalne na rzecz osób bezdomnych celem udzielenia im wsparcia finansowego
Podstawa prawna: art. 25 ust.1 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej /Dz.U.nr 64, poz.593 z późn. zm./.
Uwagi: zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej, udzielanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania:

- organizacjom pozarządowym prowadzającym działalność w zakresie pomocy społecznej,

- osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o

stosunku państwa do kościoła katolickiego w RP, stosunku państwa do innych kościołów

i związków wymienionych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele

statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Zadaniem powołanego Zespołu będzie dokonanie podziału otrzymanych przez

województwo opolskie środków dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie

programów w zakresie świadczenia usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych .
Skład zespołu:
1. Joanna Chmura Kierownik Oddziału Pomocy Społecznej i Świadczeń
Rodzinnych w Wydziale Polityki Społecznej,
2. Małgorzata Szymczykowska Kierownik Oddziału Analiz i Planowania w Wydziale
Polityki Społecznej,
3. Edward Ambicki Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Logistycznego

w Wydziale Zarządzania KryzysowegoDecyzja o powołaniu: Zarządzenie nr 206/08 Wojewody Opolskiego z dnia 10.09..2008r.

Wydział obsługujący: Polityki Społecznej.


Komisja w sprawie powołania Państwowych Komisji Specjalistycznych przeprowadzających postępowanie kwalifikacyjne lekarzy w celu rozpoczęcia specjalizacji w wybranych dziedzinach medycyny.

Podstawa prawna: na podstawie § 19 ust.8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U.nr 213 poz.1779 /.
Składy osobowe Państwowych Komisji Specjalizacyjnych w poszczególnych dziedzinach medycyny:


I. W dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w składzie:


1. dr n. med. Józef Bojko

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

2. lek. med. Antonina Buchowiecka

specjalista II stop. anestezjologii i intensywnej terapii,

ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu.


3. lek. med. Jakub Zalasiński

specjalista II stop. anestezjologii i intensywnej terapii,

starszy asystent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,

przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii.II. W dziedzinie chirurgii ogólnej w składzie:


1. dr n. med. Janusz Pichurski

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej

2. dr n med. Zbigniew Kowalik

specjalista II stop. chirurgii ogólnej i naczyniowej,

ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3.dr n. med. Krzysztof Kamiński

specjalista II stop. chirurgii ogólnej,

ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej ZOZ w Nysie,

przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Chirurgii Ogólnej.
III. W dziedzinie chirurgii stomatologicznej w składzie:


 1. lek. dent. Jolanta Smerkowska-

Mokrzycka

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

2. lek. dent. Bronisław Fischer

specjalista II stop. chirurgii stomatologicznej,

Dyrektor Centrum Stomatologicznego Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Prudniku,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3. lek. dent. Wiesław Latała

specjalista II stop. protetyki,

Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej - Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Polskiego Towarzystwa stomatologicznego.
IV. W dziedzinie chorób wewnętrznych w składzie:


1. lek. med. Lech Kunicki

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych,


2. lek. med. Stanisław Kowarzyk

specjalista II stop. chorób wewnętrznych oraz endokrynologii,

zatrudniony w ZOZ Nysa, przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu,3. lek. med. Janusz Wysota

specjalista II stop. chorób wewnętrznych oraz kardiologii,

ordynator Oddziału Chorób Układu Krążenia i Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,

przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Chorób Wewnętrznych.V. W dziedzinie chorób zakaźnych w składzie:


1. lek. med. Wiesława Błudzin

Przewodnicząca Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych,


2. lek. med. Gizela Wójcik

specjalista II stop. chorób zakaźnych,

starszy asystent,

zatrudniona w Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,3. lek. med. Anna Kulina

specjalista chorób zakaźnych,

starszy asystent, zatrudniona w Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,

przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Chorób Zakaźnych.VI. W dziedzinie kardiologii w składzie:


1. dr n med. Władysław Pluta

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii,

2. dr n. med. Andrzej Wester

specjalista II stop. chorób wewnętrznych i kardiologii,

starszy asystent Oddziału Kardiologii PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3. dr n. med. Zdzisław Juszczyk

specjalista II stop. chorób wewnętrznych i kardiologii,

ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Białej,

przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologii.VII. W dziedzinie medycyny pracy w składzie:


1. lek. med. Helena Kozłowska

Przewodnicząca Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy.


2. lek. med. Krystyna Orłowska

specjalista II stop. medycyny pracy,

zatrudniona w Przychodni Przyzakładowej ,,Megavita” przy elektrowni Brzezie w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3. lek. med. Elżbieta Sobczak

specjalista II stop. medycyny pracy,

zatrudniona w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Medycyny Pracy.VIII. W dziedzinie medycyny ratunkowej w składzie:

1. lek. med. Piotr Jastrzębski

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej,

2. lek. med. Wojciech Rębisz

specjalista medycyny ratunkowej,

ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Nysie

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3. lek. med. Marek Dryja

specjalista medycyny ratunkowej,

ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Medycyny Ratunkowej.
IX. W dziedzinie medycyny rodzinnej w składzie:


1. lek. med. Ludwik Rduch

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej,


2. lek. med. Irena Inglot - Różańska

specjalista medycyny rodzinnej, zatrudniona w N ZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Turawie,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,3. lek. med. Maria Tarczyńska - Kaczan

specjalista medycyny rodzinnej oraz pediatrii,

zatrudniona w Grupowej Praktyce Lekarzy Rodzinnych w Brzegu, przedstawiciel Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

X. W dziedzinie neonatologii w składzie:


1. lek. med. Zofia Kucharska

Przewodnicząca Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neonatologii,


2. lek. med. Andrzej Salij

specjalista II stop. pediatrii i neonatologii, zatrudniony NZOZ ,,ARS - MED” s.c. w Lubszy,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,3. lek. med. Maria Hamuda

specjalista II stop. pediatrii i neonatologii, zatrudniona w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole nad Matką i Dzieckiem w Opolu,

przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Neonatologii.
XI. W dziedzinie neurochirurgii w składzie:


1. dr n. med. Dariusz Łątka

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii,


2. dr n. med. Tomasz Krzeszowiec

specjalista w dziedzinie neurochirurgii, starszy asystent Oddziału Neurochirurgii PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,3. lek. med. Paweł Kita

specjalista w dziedzinie neurochirurgii, starszy asystent,

zatrudniony w Oddziale Neurochirurgii PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Neurochirurgii.
XII. W dziedzinie neurologii w składzie:


1. dr n. med. Michał Glonek

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurologii,

2. lek. med. Arkadiusz Tabora

specjalista II stop. neurologii,

zatrudniony w N ZOZ Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,3. lek. med. Sławomir Romanowicz

specjalista II stop. neurologii,

ordynator Oddziału Neurologii A Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

XIII. W dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w składzie:


1. lek. med. Rafał Swaton

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,


2. lek. med. Jan Wojciech Danel

specjalista II stop. chirurgii urazowo – ortopedycznej,

ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,
3. lek. med. Włodzimierz Brzęczek

specjalista II stop. chirurgii urazowo – ortopedycznej,

ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala w Oleśnie, przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.


XIV. W dziedzinie pediatrii w składzie:


1. dr n med. Teresa Szymczyk

Przewodnicząca Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii,


2. lek. med. Ewa Sahaj

specjalista II stop. pediatrii,

ordynator Oddziału Dziecięcego ZOZ w Nysie,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3. lek. med. Barbara Szczepanik

specjalista II stop. pediatrii,

ordynator Oddziału Dziecięcego PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrii.
XV. W dziedzinie położnictwa i ginekologii w składzie:


1. dr n. med. Wojciech Guzikowski

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii,


2. dr n. med. Jarosław Karoń

specjalista II stopnia położnictwa i ginekologii,

ordynator Oddziału Położnictwa i Ginekologii Szpitala w Kędzierzynie – Koźlu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3. dr n. med. Krzysztof Wiśniewski

specjalista II stopnia położnictwa i ginekologii,

starszy asystent, zatrudniony w Samodzielnym Specjalistycznym ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu, przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Położnictwa i Ginekologii.

XVI. W dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w składzie:


1. lek. med. Włodzimierz Dębski

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,


2. lek. med. Andrzej Sznajder

specjalista II stopnia radiologii i diagnostyki obrazowej,

kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3. lek. med. Elżbieta Krzymowska

specjalista II stopnia radiologii i diagnostyki obrazowej,

kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala w Nysie,

przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.XVII. W dziedzinie radioterapii onkologicznej w składzie:


1. lek. med. Lidia Czopkiewicz

Przewodnicząca Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej,


2. lek. med. Wojciech Redelbach

specjalista II stop. chirurgii onkologicznej, dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,
3. lek. med. Piotr Tokar

specjalista II stop. radioterapii onkologicznej,

ordynator Oddziału Radioterapii Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.


Specjalności szczegółowe
I. W dziedzinie chorób płuc w składzie:


1. lek. med. Zygmunt Konieczny

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób płuc,


2. lek. med. Krystyna Rasławska

specjalista II stop. chorób płuc, zatrudniona w SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazy, przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,

3. lek. med. Barbara Żurek

specjalista II stop. chorób płuc i alergologii,

zatrudniona w Poradni Alergologicznej w Opolu,

przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.II. W dziedzinie nefrologii w składzie:1. dr n. med. Grażyna Bogdanowicz

Przewodnicząca Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie nefrologii,

Ordynator Oddziału Nefrologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.2. dr n. med. Jarosława Jaworska –Wieczorek

specjalista II stop. nefrologii, zatrudniona w Oddziale Nefrologicznym Wojewódzkiego Centrum Medycznego, przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,

3. lek. med. Krystian Kościów

specjalista II stop. nefrologii,

zatrudniony w Oddziale Nefrologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.I. W dziedzinie reumatologii w składzie:


1. lek. med. Katarzyna Suchoń

Przewodnicząca Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie reumatologii,


 1. lek. med. Małgorzata Falenta –

Hitnarowicz

specjalista II stop. chorób wewnętrznych i reumatologii,

zatrudniona w Samodzielnym Publicznym Zespole Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,
3. lek. med. Grażyna Jaworska – Górna

specjalista w dziedzinie reumatologii, zatrudniona w Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Pokoju, przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologii.
Decyzja o powołaniu: Zarządzenie nr 16/09 Wojewody Opolskiego z dnia 20.02.2009 r.
Wydział obsługujący: Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego
Uwagi: powoływana raz do roku.


Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
Podstawa prawna: art.6a ust..4 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U.nr 123, poz.776 z późn. zm./.
Uwagi: do zadań Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności należy :

1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów ds. orzekania o

niepełnosprawności,

2) pełnienie bezpośredniego nadzoru nad powiatowymi zespołami poprzez :

a/ kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania standardów postępowania w

sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu

niepełnosprawności,

b/ analizę sporządzanych informacji o realizacji zadań powiatowych zespołów.

3) sporządzanie okresowych informacji Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.


Skład osobowy Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

pracownicy etatowi:

Przewodniczący Zespołu: Aleksandra Zwarycz

Sekretarz Zespołu: (nie obsadzono – zatrudnienie planowane od marca 2009r.)

Pracownik administracyjny: Aleksandra Plata


pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie:

 1. Elżbieta Baran - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista chorób wewnętrznych

 2. Jolanta Junkiert - Bojczewska - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista chorób wewnętrznych

 3. dr Mirosław Małowski - lekarz medycyny, członek Zespołu, internista

 4. Beata Sekyra - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista pediatra

 5. Barbara Średzka - Burman - lekarz medycyny, członek Zespołu, pediatra, specjalista medycyny ogólnej

 6. Elżbieta Sadowska - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista psychiatra

 7. Marek Blajer - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista psychiatra

 8. Marek Jaworski - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista ortopeda

 9. Krystyna Wierzbicka - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista neurolog

 10. Mariusz Paks – lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista ortopeda

 11. Izabela Sikorska - psycholog, członek zespołu

 12. Anna Namysło - psycholog , członek zespołu

 13. Joanna Chmura - członek zespołu, pracownik socjalny

 14. Aniela Bury - członek zespołu, pracownik socjalny

 15. Iwona Rejnhardt - członek zespołu, pracownik socjalny

 16. Dominika Medyńska – członek zespołu, pedagog

 17. Bogusław Mateja – lekarz medycyny, specjalista kardiolog


Osoby powołane, bez certyfikatu lub nie orzekające:


 1. Halina Latawiec - lekarz medycyny, członek Zespołu, pediatra

 2. Teresa Lontkowska - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista okulista

 3. Maria Gabriel-Smuda - lekarz medycyny, członek Zespołu, internista

 4. Elżbieta Daciuk - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista medycyny pracy

 5. Krystyna Orłowska - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista medycyny pracy

 6. Anna Werman -Słodzińska - lekarz medycyny, członek Zespołu, neurolog

 7. Joanna Pluta - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista internista, specjalista chorób zakaźnych

 8. Sławomir Gajewski - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista ortopeda

 9. Piotr Kudełka - członek Zespołu, psycholog

 10. Bożena Kwiatkowska - członek zespołu, psycholog

 11. Małgorzata Rajczyk - członek zespołu, pedagog


Decyzja o powołaniu:
Wydział obsługujący: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Podstawa prawna: art.16 ust.2 i art.18 ust.3 ustawy z dnia 6.07.2001r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczej i Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 29.01.2003r.
Skład Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego:
Prezydium:
1. Ryszard Wilczyński Przewodniczący WKDS, Wojewoda Opolski, 2

2. Krystyna Ciemniak Wiceprzewodnicząca WKDS, Zarząd Regionu Opolskiego Ogólnopolskiego

Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

3. Alojzy Drewniak Wiceprzewodniczący WKDS, PHU "ALDREW" w Opolu ,

4. Cecylia Gonet Wiceprzewodnicząca WKDS, Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ

"Solidarność" Śląska Opolskiego,

5. Andrzej Goździkowski - Wiceprzewodniczący WKDS, Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.,

6. Teresa Karol - Wiceprzewodniczący WKDS, Wicemarszałek Województwa Opolskiego

7. Józef Piechota Wiceprzewodniczący WKDS, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa

Opolskiego,

8. Stefan Porada Wiceprzewodniczący WKDS, Izba Rzemieślnicza w Opolu,

9. Adam Szlęzak Wiceprzewodniczący WKDS, Prezes Zarządu Przychodni Lekarskiej

"OPTIMA" Sp. z o.o. w Prudniku,
Członkowie:
1. Szymon Ogłaza - Dyrektor Gabinetu Wojewody,

2. Violetta Porowska - Dyrektor Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Opolu

4. Kazimierz Kłos - Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego,

5. Marek Stelmach - Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego,

6. Andrzej Mazur - Rada OPZZ Województwa Opolskiego, ul. Planetorza 2,

7. Wanda Sobiborowicz - Rada OPZZ Województwa Opolskiego,

8. Jerzy Kotkiewicz - Forum Związków Zawodowych, Brzezie 1, Elektrownia Opole

9. Ignacy Krasicki - NSZZ Policjantów, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Opolu

10. Roman Skrzypkowski - Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w

Namysłowie,

11. Tomasz Zawadzki - Prezes Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A. w

Niemodlinie,

12. Jarosław Rudno- Rudziński - "GASTRO - SERWIS" s. c. w Brzegu,

13. Mieczysław Nastaj - Izba Rzemieślnicza w Opolu,

14. Józef Kamiński - Izba Rzemieślnicza w Opolu,

15. Wojciech Gątkiewicz - Przewodniczący Zarządu Firmy "BRAAS" Polska Spółka z o.o.,

16. Stanisław Starzec - Prezes Przedsiębiorstwa "MULTI" Spółka z o. o.,

17. Józef Kotyś - Wicemarszałek Województwa Opolskiego,

18. Jacek Suski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,
Decyzja o powołaniu:
Wydział obsługujący: Gabinet Wojewody


Komisja sprawdzająca kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
Podstawa prawna: art. 105 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U z 2005 r. nr 908 ze zm.) w związku z § 40 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U nr 217, poz. 1834 ze zmianami)
Uwagi: zadaniem komisji jest sprawdzanie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów, szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

Skład Komisji:

Komisja nr 1

Przewodniczący – Kazimierz Marcinków.

Członek – Włodzimierz Twardoń. 1. Członek – Arkadiusz Roskosz.

 2. Członek – Maciej Kalitan.

 3. Sekretarz – Edward Kinder.

Komisja nr 2

 1. Przewodniczący – Renata Szczerba.

 2. Członek – Jan Ledwig.

 3. Członek – Józef Wojewoda.

 4. Członek – Tomasz Woźniak.

 5. Sekretarz – Iwona Turko.

Komisja nr 3

Przewodniczący – Zdzisław Krzysztofka. 1. Członek – Andrzej Rak.

 2. Członek – Leon Czarnecki.

 3. Członek – Henryk Dojka.

 4. Sekretarz – Danuta Skoberla.


Decyzja o powołaniu: zarządzenie nr 56/06 z dnia 28.03.2006 r. ;w zarządzeniu nr 255/07 Wojewody Opolskiego z dnia 7.09.07r zmienił się skład osobowy komisji nr 2 i 3.
Wydział obsługujący: Infrastruktury i Geodezji
Wojewódzka Komisja Lekarska, i powiatowe komisje lekarskie do kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
Podstawa prawna:

Na podstawie art. 26 ust. 2, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.


o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.
nr 241, poz. 2416 ze zmianami) oraz § 6 ust. 2, § 8, § 9, § 10 ust. 1 i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. nr 18, poz. 142 ze zmianami)

Składy osobowe komisji: ze względu na ich obszerność znajdują się w załącznikach do zarządzeń nr 36/09 i nr 37/09 Wojewody Opolskiego z dnia 25.03.2009 r. które w całości opublikowane są na stronie intranetowej Urzędu.
Decyzja o powołaniu: zarządzenie nr 36/09 i 37/09 Wojewody Opolskiego z dnia 25 marca 2009 r. oraz zarządzenie nr 54/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r .- zmieniające skład osobowy komisji lekarskich w Brzegu i Oleśnie; zarządzenie nr 55/09 Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. powołuje dodatkowy skład komisji; zarządzenie nr 61/09 Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. wprowadzające zmiany powiatowej komisji lekarskiej nr 2 w Opolu i Prudniku; zarządzenie nr 80/09 Wojewody Opolskiego z dnia 12 maja 2009 r. – dot. pełnienia funkcji członka Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Opolu;

Wydział obsługujący: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Zespół do Spraw Opiniowania Wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
Podstawa prawna: art. 2 ust.3 i art. 29 ustawy z dnia 16.10.1992r o orderach i odznaczeniach /Dz.U. nr 90 poz.450 z późn. zm./.
Uwagi: do zadań Zespołu należy ocena przedkładanych wniosków pod względem merytorycznym i przygotowanie opinii Wojewodzie.
Zespół w składzie:


 1. Szymon Ogłaza – przewodniczący,

 2. Agnieszka Królikowska – wiceprzewodniczący,

 3. Henryk Ferster,

 4. Mirosława Kwatek - Hoffmann,

 5. Tomasz Poznański,

 6. Katarzyna Ścipień,

 7. Marek Świetlik.


Decyzja o powołaniu: Zarządzenie nr 253/08 Wojewody Opolskiego z dnia 10.12..2008r.
Wydział obsługujący: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Opolski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego
Podstawa prawna: art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U z 2004r. nr 116, poz. 1206, zm. Z 2005r. nr 90, poz. 759, nr 267, poz. 2251, zm. Z 2006r. nr 149, poz. 1074, nr 249, poz. 1832).
Uwagi: zadaniem Komitetu jest monitorowanie:

- komponentu regionalnego ZPORR oraz przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa opolskiego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A,

- wojewódzkiego programu operacyjnego finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego wyłącznie z publicznych środków krajowych, w tym realizacji inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego,

- opiniowanie projektu decyzji wojewody o wstrzymaniu wypłaty dotacji na realizacje projektu,

- występowanie wojewody z wnioskiem o rozwiązanie umowy finansowej z podmiotami uprawnionymi,

- zapoznanie się z raportami monitoringowymi na temat przebiegu i sposobu wdrażania programów realizowanych w ramach IW INTERREG III A i objętych Kontraktem Wojewódzkim,

- postępu w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów, określonych w programach uzupełnieniach programów,

- rezultatów realizacji programów, w szczególności osiągnięcia celów programu wyznaczonych dla poszczególnych działań oraz oddziaływania realizacji programów na osiąganie celów wyznaczonych w Narodowym Planie Rozwoju,

- opiniowanie i rekomendowanie raportów okresowych, rocznych oraz raportów na zakończenie realizacji programów przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego albo Instytucji Zarządzającej ZPORR,

- i zgłaszanie instytucji zarządzającej programem/ ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego propozycji dostosowań lub zmian pomocy w ramach programu,

- opiniowanie i rekomendowanie propozycji zmian zapisów w programach, w tym zmian i przesunięć alokacji pomiędzy działami w ramach jednego priorytetu,

- opiniowanie i rekomendowanie planu działań promocyjnych w ramach programów operacyjnych i sugerowanie zmian oraz korekt
Komitetowi przewodniczy Wojewoda, a funkcję Zastępcy Przewodniczącego pełni Marszałek Województwa.

W skład Komitetu wchodzą ponadto przedstawiciele :

  1. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego

  2. ministrów właściwych ze względu na zakres programów objętych Kontraktem Wojewódzkim:

 1. ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego

 2. ministra właściwego ds. transportu

 3. ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi

 4. ministra właściwego ds. środowiska

 5. ministra właściwego ds. zdrowia

 6. ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu

  1. instytucji wdrażającej w ramach projektów objętych Kontraktem

  2. wojewody

  3. zarządu województwa

  4. właściwych miejscowo samorządów powiatowych i gminnych

  5. partnerów społecznych i gospodarczych a obszaru województwa

   1. Przewodniczący zapewnia zachowanie w składzie Komitetu równej proporcji pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

   2. W składzie Komitetu dąży się do zachowania zasady równości płci.

CZŁONKOWIE OPOLSKIEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMY ROZWOJU REGIONALNEGO - ( z prawem głosu) :

 1. RYSZARD WILCZYŃSKI Wojewoda Opolski Przewodniczący Opolskiego

Komitetu Monitorującego

 1. JÓZEF SEBESTA Marszałek Województwa Opolskiego Zastępca

Przewodniczącego Opolskiego Komitetu Monitorującego


 1. EWA WNUKOWSKA Przedstawiciel Ministra Rozwoju Regionalnego

jako Instytucji Zarządzającej ZPORR
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość