Strona główna

Komisje i Zespoły działające przy Wojewodzie Opolskim Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego


Pobieranie 204.93 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar204.93 Kb.
  1   2   3


Komisje i Zespoły działające przy Wojewodzie Opolskim


Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Podstawa prawna: art.16 ust.2 i art.18 ust.3 ustawy z dnia 6.07.2001r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczej i Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 29.01.2003r.
Skład Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
Strona rządowa:
Opolski Urząd Wojewódzki

Ryszard Wilczyński

Szymon Ogłaza

Mieczysław Wojtaszek


Strona samorządowa:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Roman Kolek

Barbara Kamińska

Jacek Suski


Strona pracowników:
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"

Cecylia Gonet

Kazimierz Kłos

Marek Stelmach


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Andrzej Mazur

Józef Piechota

Wanda Sobiborowicz


Forum Związków Zawodowych

Krystyna Ciemniak

Ignacy Krasicki

Małgorzata Pandel


Strona pracodawców:
Pracodawcy RP (dawniej Konfederacja Pracodawców Polskich)

Roman Skrzypkowski

Adam Szlęzak

Tomasz Zawadzki


Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”

Alojzy Drewniak

Jarosław Rudno-Rudziński

Ewa Rurynkiewicz


Związek Rzemiosła Polskiego

Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz

Józef Kamiński

Mieczysław Nastaj


Business Centre Club - Związek Pracodawców

Lesław Adamczyk

Andrzej Goździkowski

Stanisław Starzec


Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego:
Przewodniczący WKDS - Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski
Wiceprzewodniczący WKDS:

Roman Kolek

Krystyna Ciemniak

Grażyna Dębicka - Ozorkiewicz

Alojzy Drewniak

Cecylia Gonet

Andrzej Goździkowski

Józef PiechotaAdam Szlęzak
Decyzja o powołaniu: zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 77/02 z dnia 27 maja 2002r., zmienione .zarządzeniem Wojewody Opolskiego nr 87/02 z dnia 10 czerwca 2002r.,zmienione zarządzeniem Wojewody Opolskiego nr 20/03 z dnia 29 stycznia 2003r.
Wydział obsługujący: Biuro Wojewody


Komisja sprawdzająca kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi

Podstawa prawna: art. 105 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U z 2005 r. nr 908 ze zm.) w związku z § 40 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U nr 217, poz. 1834 ze zmianami)
Uwaga: zadaniem Komisji jest sprawdzanie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów, szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów pokrywane są z budżetu Wojewody Opolskiego.

Składy komisji:

Komisja nr 1

 1. Przewodniczący – Kazimierz Marcinków

 2. Członek - Włodzimierz Twardoń

 3. Członek - Arkadiusz Roskosz

 4. Członek - Maciej Kalitan

 5. Członek - Edward Kinder

 6. Sekretarz - Ewa Radyjowska


Komisja nr 2

 1. Przewodniczący – Renata Szczerba

 2. Członek - Jan Ledwig

 3. Członek - Tomasz Woźniak

 4. Członek - Norbert Małek

 5. Sekretarz - Iwona Turko


Komisja nr 3

 1. Przewodniczący – Zdzisław Krzysztofka

 2. Członek – Andrzej Rak

 3. Członek – Leon Czarnecki

 4. Członek – Daniel Kansy

 5. Sekretarz – Danuta Skoberla


Decyzja o powołaniu: zarządzenie nr 194/09 Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2009r., zmienione zarządzeniem nr 24/11 Wojewody Opolskiego z dnia 16 marca 2011 r.
Wydział obsługujący: Infrastruktury i Nieruchomości


Komisja egzaminacyjna do spraw potwierdzających kwalifikację wstępną i wstępną uzupełniającą
Podstawa prawna: art. 39b¹ ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2088 ze zmianami), w związku z § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2008 r. nr 124 poz. 805)
Uwaga: do zadań Komisji należy przeprowadzanie oraz ustalenie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikację wstępną i wstępną uzupełniającą.

Przewodniczący i członkowie Komisji nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w ramach ośrodka szkolenia realizującego kursy kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz podejmować jakichkolwiek zajęć związanych ze szkoleniem na tych kursach.
Komisja w składzie:
Przewodniczący – Mariusz Tuszakowski

Członek – Krzysztof Kawałko

Członek – Karol Mrokoń

Decyzja o powołaniu: zarządzenie nr 100/09 Wojewody Opolskiego z dnia 4 czerwca 2009 r.

Wydział obsługujący: Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
Komisja egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy.
Podstawa prawna: art. 115j ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. nr 77, poz. 458).
Uwaga: do zadań Komisji należy przeprowadzanie oraz ustalanie wyników egzaminów kandydatów na instruktorów techniki jazdy.
Komisja w składzie:

1. Przewodniczący - Grażyna Wieszołek.

2. Członkowie:: 1) Edward Kinder,

2) Feliks Kałuża.

3. Sekretarz Komisji

1) Iwona Turko.


Decyzja o powołaniu: zarządzenie nr 16/11 Wojewody Opolskiego z dnia 22 lutego 2011 r.

Wydział obsługujący: Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

Wojewódzka Komisja Lekarska i powiatowe komisje lekarskie do kwalifikacji wojskowej w 2013 roku
Podstawa prawna: art. 26 ust.2, art.35 ust 1 ustawy z dnia 21listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz..2416 z póź.zm.) oraz § 3, § 4, § 5 ust. 1 i § 6
i § 8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. nr 202, poz.1556 z późn.zm.)

Uwaga: w porozumieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego powołuje się do kwalifikacji wojskowej w 2013r. Wojewódzką Komisję Lekarską oraz powiatowe komisje lekarskie.

Skład Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej:

Członkowie i zastępcy członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Opolu:
1. Członkowie:

1) przewodniczący - Jan Rączka - chirurg specj. 2. st.,

2) członek - Witold Madej - internista specj. 2. st.,

3) sekretarz - Magdalena Średniawska - starszy inspektor WSOiC OUW

4) zastępca sekretarz a - Krzysztof Kiełbasa - starszy inspektor WSOiC OUW
Składy powiatowych komisji lekarskich:

I. Powiatowa Komisja Lekarska w Brzegu:
1. Członkowie:

1) przewodniczący - Ryszarda Romanowicz - internista,

2) sekretarz - Janusz Koronkiewicz - pracownik Starostwa;
2. Zastępcy członków:

1) z-ca przewodniczącego - Joanna Sworobowicz-Sztymar - internista,

2) z-ca przewodniczącego - Barbara Suzanowicz - laryngolog,

3) z-ca sekretarza - Monika Oleszczuk - pracownik Starostwa.II. Powiatowa Komisja Lekarska w Głubczycach:
1. Członkowie:

1) przewodniczący - Irena Kaśków - Szpiech - chirurg,

2) sekretarz - Wanda Junka - pracownik Starostwa;
2. Zastępcy członków:

1) z-ca przewodniczącego - Radosław Gorzko - specjalista chorób wewnętrznych,

2) z-ca sekretarza - Wioletta Makselan - pracownik Starostwa.
III. Powiatowa Komisja Lekarska w Kędzierzynie - Koźlu:
1. Członkowie:

1) przewodniczący - Barbara Rybczyńska - internista,

2) sekretarz - Bożena Przepióra - pracownik Starostwa;
2. Zastępcy członków:

1) z-ca przewodniczącego - Andrzej Drukowski - lekarz medycyny,

2) z-ca sekretarza - Jerzy Marzec - pracownik Starostwa.

IV. Powiatowa Komisja Lekarska w Kluczborku:
1. Członkowie:

1) przewodniczący - Janusz Lubczyński - chirurg,

2) sekretarz - Jan Myślecki - pracownik Starostwa;
2. Zastępcy członków:

1) z-ca przewodniczącego - Dariusz Domagała - lekarz medycyny,

2) z-ca sekretarza - Rafał Michalewski - pracownik Starostwa.

V. Powiatowa Komisja Lekarska w Krapkowicach:
1. Członkowie:

1) przewodniczący - Aleksandra Jasińska - internista,

2) sekretarz - Bartosz Janiszewski - pracownik Starostwa;

2. Zastępcy członków:

1) z-ca przewodniczącego - Witold Jasiński - internista,

2) z-ca sekretarza - Anna Walczak - pracownik Starostwa.
VI. Powiatowa Komisja Lekarska w Namysłowie:
1. Członkowie:

1) przewodniczący - Anna Kos - pediatra,

2) sekretarz - Halina Dzidowska - pracownik Starostwa;
2. Zastępcy członków:

1) z-ca przewodniczącego - Grażyna Ciok - lekarz chorób wewnętrznych,

2) z-ca sekretarza - Katarzyna Kucharska - pracownik Starostwa.

VII. Powiatowa Komisja Lekarska w Nysie:
1. Członkowie:

1) przewodniczący - Wanda Wachółka-Leśniczek - internista 2 st.,

2) sekretarz - Magdalena Gorząd - pracownik Starostwa;
2. Zastępcy członków:

1) z-ca przewodniczącego - Marek Hankus - chirurg,

4) z-ca sekretarza - Henryka Wołochacz - pracownik Starostwa.


VIII. Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oleśnie:
1. Członkowie:

1) przewodniczący - Jerzy Kuźniak - chirurg,

2) sekretarz - Andrzej Wiecha - pracownik Starostwa;
2. Zastępcy członków:

1) z-ca przewodniczącego - Witold Pilarski - chirurg,

2) z-ca sekretarza - Mariola Flank - pracownik Starostwa.

IX. Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 dla miasta Opola:
1. Członkowie:

1) przewodniczący - Bogumiła Wasylenki - chirurg,

2) sekretarz - Jolanta Nabrdalik - pracownik Starostwa

2. Zastępcy członków:

1) z-ca przewodniczącego - Jarosław Raducki - internista,

2) z-ca sekretarza - Jolanta Zaprzał - pracownik Starostwa
X. Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 w Opolu:
1. Członkowie:

1) przewodniczący - Bogusław Kudyba - chirurg,

2) sekretarz - Adam Szkulik - pracownik Starostwa.
2. Zastępcy członków:

1) z-ca przewodniczącego - Maria Pamucka - onkolog,

2) z-ca przewodniczącego - Helena Pasek - internista,

3) z-ca sekretarza - Halina Śmieja - pracownik Starostwa.XI. Powiatowa Komisja Lekarska w Prudniku:
1. Członkowie:

1) przewodniczący - Celestyn Kalisz - chirurg,

2) sekretarz - Katarzyna Kret - pracownik Starostwa;

2. Zastępcy członków:

1) z-ca przewodniczącego - Tadeusz Wylęgała - internista

2) z-ca przewodniczącego - Elżbieta Korykora - internista,

3) z-ca sekretarza - Regina Przyklenk - pracownik Starostwa.XII. Powiatowa Komisja Lekarska w Strzelcach Opolskich:
1. Członkowie:

1) przewodniczący - Tadeusz Żelazny - lekarz pediatra 2 st.,

2) sekretarz - Olaf Misz - pracownik Starostwa;

2. Zastępcy członków:

1) z-ca przewodniczącego - Andrzej Marcinowski - lekarz pediatra,

2) z-ca sekretarza - Krystyna Tybura - pracownik Starostwa.

Decyzja o powołaniu: zarządzenie nr 4/13 Wojewody Opolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r.; zarządzenie zmieniające nr 15/13 Wojewody Opolskiego z dnia 23 stycznia 2013r; zarządzenie zmieniające nr 20/13 Wojewody Opolskiego z dnia 31 stycznia 2013r.;zarządzenie zmieniające nr 26/13 Wojewody Opolskiego z dnia 11 lutego 2013r.

Wydział obsługujący: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Zespół do Spraw Opiniowania Wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Podstawa prawna: art.18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 31 poz. 206 z późn.zm.).
Uwagi: do zadań Zespołu należy ocena przedkładanych wniosków pod względem merytorycznym i przygotowanie opinii Wojewodzie.
Zespół w składzie:


 1. Szymon Ogłaza – przewodniczący,

 2. Agnieszka Królikowska – wiceprzewodniczący,

 3. Grażyna Ciosek - Karawan

 4. Mirosława Kwatek - Hoffmann,

 5. Katarzyna Ścipień,

 6. Tomasz Poznański,

 7. Marek Świetlik.


Decyzja o powołaniu: zarządzenie nr 50/11 Wojewody Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2011r.

Wydział obsługujący: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w kadencji 2011 – 2014.
Podstawa prawna: § 6 pkt 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.04.1998 r. w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa (Dz. U. nr 22, poz.154).
Skład Komitetu:


 1. Ryszard Wilczyński - przewodniczący Komitetu

Wojewoda Opolski

2. Małgorzata Raczyńska – Łukaniszyn - wiceprzewodniczący

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej


3. Liliana Wawrzynkiewicz - sekretarz

Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki SpołecznejKomisja Konserwatorsko – Plastyczna

 1. Iwona Solisz - przewodnicząca Komisji

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 1. Ryszard Emmerling - członek

Fotografik

 1. Adam Zbiegieni - członek

Plastyk

4. Jolanta Paszkiewicz - członek

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Urzędzie Marszałkowskim5. Jan Kubik - członek
Przewodniczący Opolskiego Towarzystwa Opieki nad Zbytkami 1. Marek Świetlik - członek

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości


 1. Zbigniew Bomersbach - członek

Architekt, Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów


 1. Beata Szczegielniak - członek

Architekt


 1. Krystyna Piecuch - członek

Architekt


 1. Joanna Lewandowska - członek

Plastyk

Komisja Historyczna

 1. Bogdan Cimała - przewodniczący Komisji

Instytut Śląski w Opolu

 1. Marek Mazurkiewicz - członek

Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 1. Józef Swaczyna - członek

Starosta Strzelecki

 1. Krzysztof Kawalec - członek

Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Opolu

 1. Magdalena Matyjaszek - członek

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 1. Violetta Rezler-Wasilewska - członek

Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu

 1. Stanisław Senft - członek

Instytut Śląski w Opolu

 1. Marek Masnyk - członek

Uniwersytet Opolski

Komisja Obchodów Świąt Państwowych i Regionalnych

 1. Jerzy Kliszewski - przewodniczący Komisji

Dyrektor Generalny OUW

 1. Szymon Ogłaza - członek

Dyrektor Biura Wojewody Opolskiego

 1. Janusz Wójcik - członek

Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

 1. Mirosław Karasek - członek

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu

 1. Bogusław Wierdak - członek

Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego

 1. Ryszard Zembaczyński - członek

Prezydent Miasta Opola

 1. Tomasz Karpiński - członek

Wójt Łambinowic

 1. Łukasz Jastrzembski - członek

Burmistrz Leśnicy

 1. Franciszek Fejdych - członek

Burmistrz Prudnika

10. Krzysztof Werner - członek

Prezes Zarządu Koła Miejskiego Światowego Związku Żołnierzy AK w Opolu


11. Stefan Szelka - członek

Zarząd Okręgu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w OpoluDecyzja o powołaniu: zarządzenie nr 8/11 Wojewody Opolskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.; zmienione zarządzeniem nr 51/12 Wojewody Opolskiego z dnia 30 marca 2012r; zmienione zarządzeniem nr 117/12 Wojewody Opolskiego z dnia 29 czerwca 2012 r.
Wydział obsługujący: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Komisja do Spraw Pomocy Socjalnej

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70. poz. 335 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 1 Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 108/2008 Wojewody Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu funduszu świadczeń socjalnych.
Uwagi: Komisja ds. pomocy socjalnej działa w składzie co najmniej 4-osobowym, a jej pracami kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustala 4-osobowe składy komisji i ustala termin posiedzeń z których sporządzane są protokóły.

Komisja w składzie:1) Iwona Bonich - Przewodniczący

Biuro Dyrektora Generalnego2) Elżbieta Lindmajer - Wiceprzewodniczący

emeryt OUW3) Anna Porębska - Członek

Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

przedstawiciel Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność

4) Teresa Matczyńska - Członek

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli5) Danuta Rechowicz – Jabłecka - Członek

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników OUW

6) Justyna Kostuś - Członek

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi7) Małgorzata Spyrka - Członek

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców8) Mirosława Sakwińska - Członek

emeryt OUW


Decyzja o powołaniu: zarządzenie nr 70/09 Wojewody Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Wydział obsługujący: Biuro Organizacyjno – Administracyjne


Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
Podstawa prawna: art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.), w związku z § 18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 139, poz. 1328 z późn. zm.)

Skład Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:


 1. Aleksandra Zwarycz - Przewodniczący Zespołu, doradca zawodowy

 2. Elżbieta Dominiak - Sekretarz Zespołu - pracownik socjalny

 3. Elżbieta Baran - Członek Zespołu - lekarz

 4. Małgorzata Bihun - Członek Zespołu - lekarz

 5. Iwona Gawda - Członek Zespołu - lekarz

 6. Barbara Iwan - Członek Zespołu - lekarz

 7. Marek Jaworski - Członek Zespołu - lekarz

 8. Jolanta Junkiert – Bojczewska - Członek Zespołu - lekarz

 9. dr Mirosław Małowski - Członek Zespołu - lekarz

 10. Mariusz Paks - Członek Zespołu – lekarz

 11. Elżbieta Sadowska - Członek Zespołu – lekarz

 12. Barbara Średzka – Burman - Członek Zespołu – lekarz

 13. Anna Namysło - Członek Zespołu – psycholog

 14. Izabela Sikorska - Członek Zespołu – psycholog

 15. Dominika Medyńska - Członek Zespołu – pedagog

 16. Aniela Bury - Członek Zespołu – pracownik socjalny

 17. Iwona Rejnhardt - Członek Zespołu - pracownik socjalny, doradca zawodowy

 18. Agnieszka Sołtys - Członek Zespołu - doradca zawodowy, psycholog

 19. Karina Miernik - Grędzińska - Członek Zespołu - pracownik socjalny i doradca zawodowy

 20. Elżbieta Kościelak - Członek Zespołu - pedagog

 21. Małgorzata Kawecka – Kaszucka - Członek Zespołu - lekarz

 22. Bogusława Rogowska - Członek Zespołu - lekarz


Decyzja o powołaniu: zarządzenie nr 158/10 Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2010r.;zmienione zarządzeniem nr 15/11 Wojewody Opolskiego z dnia 18 lutego 2011r.; zmienione zarządzeniem nr 170/11 Wojewody Opolskiego z dnia 23 września 2011r.;zmienione zarządzeniem nr 159/12 Wojewody Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r.
Wydział obsługujący: Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o

Niepełnosprawności w Opolu.Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Opolskim
Podstawa prawna: art.77 ust 1 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela oraz § 7 ust.
1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998r . w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U nr 15, poz.6).

Uwagi: zadaniem komisji jest orzekanie w I instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wszystkich szkół na terenie województwa opolskiego. Komisja działa w okresie od dnia 10 sierpnia 2011 r. do 9 sierpnia 2015 r.
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość