Strona główna

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy


Pobieranie 38.68 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.68 Kb.
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

dotyczącej projektu ustawy

o zmianie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego


KOMUNIKAT nr 1
28 maja 2012 r. zawiązał się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST, w skład którego weszli obywatele:


Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w mieście/gminie/powiecie

Funkcja w ogólnopolskiej organizacji JST

1.

Ryszard Grobelny

Prezydent Poznania

Prezes Związku Miast Polskich

2.

Mariusz Poznański

Wójt Czerwonaka

Przew. Związku Gmin Wiejskich RP

3.

Wojciech Długoborski

Zastępca burmistrza Chojny

Prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich

4.

Ryszard Brejza

Prezydent Inowrocławia

Członek Zarządu Związku Miast Polskich

5.

Marek A. Miros

Burmistrz Gołdapi

Wiceprezes Związku Miast Polskich

6.

Andrzej Dziuba

Prezydent Tychów

Członek Zarządu Związku Miast Polskich

7.

Janusz Gromek

Prezydent Kołobrzegu

Członek Zarządu Związku Miast Polskich

8.

Janusz Żmurkiewicz

Prezydent Świnoujścia

Członek Zarządu Związku Miast Polskich

9.

Marek Tramś

Starosta polkowicki

Prezes Związku Powiatów Polskich

10.

Jan Bronś

Burmistrz Oleśnicy

Członek Zarządu Związku Miast Polskich

11.

Stanisław Bodys

Burmistrz Rejowca Fabr.

Wiceprezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich

12.

Andrzej Pietrasik

Burmistrz Płońska

Skarbnik Związku Miast Polskich

13.

Tomasz Bystroński

Wójt Nowosolnej

Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP

14.

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Terespola

Wiceprzewodn. Związku Gmin Wiejskich RP

15.

Andrzej T. Kosztowniak

Prezydent Radomia

Sekretarz Związku Miast Polskich

16.

Stanisław Małachwiej

Burmistrz Sokółki

Członek Zarządu Związku Miast Polskich

17.

Dariusz Strugała

Wójt Jaraczewa

Skarbnik Związku Gmin Wiejskich RP

18.

Zbigniew Podraza

Prezydent Dąbrowy Górniczej

Członek Zarządu Związku Miast Polskich

19.

Jarosław Wilczyński

Prezydent Ostrowca Świętokrzysk.

Członek Zarządu Związku Miast Polskich

20.

Małgorzata Stępień-Przygoda

Burmistrz Podkowy Leśnej

Sekretarz Unii Miasteczek Polskich

21.

Arkadiusz Godlewski

Przewodniczący RM Katowice

Członek Zarządu Związku Miast Polskich

22.

Andrzej Porawski

-

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

23.

Piotr J. Jedliński

Prezydent Koszalina

Członek Zarządu Związku Miast Polskich

24.

Paweł Tomczak

-

Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP

25.

Rudolf Borusiewicz

-

Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawo-dawczej przez obywateli, Komitet wyznaczył pełnomocnika Komitetu i jego zastępcę. Zostali nimi: Andrzej Porawski (pełnomocnik) i Paweł Tomczak (z-ca).

Członkowie Komitetu działają w jego ramach honorowo – jako obywatele wnoszący projekt ustawy. Jednocześnie są oni członkami władz statutowych, reprezentujących ogólnopolskie stowarzyszenia gmin i powiatów.

21 czerwca br. pełnomocnik Komitetu złożył w Biurze Podawczym Sejmu RP zawiadomienie o utworzeniu komitetu wraz z projektem ustawy, wymaganymi załącznikami i podpisami ok. 9,5 tys. osób popierających projekt.

5 lipca 2012 r. pełnomocnik Komitetu został poinformowany o podpisaniu w tym dniu przez Panią Marszałek Sejmu postanowienia o przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, co oznacza, iż od tego dnia biegnie termin 3 miesięcy na zebranie co najmniej 100.000 podpi-sów osób popierających projekt.

Poznań, 6 lipca 2012 r. (-) Andrzej Porawskipełnomocnik Komitetu


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość