Strona główna

Komitet Organizacyjny Konferencji Przewodniczący


Pobieranie 225.42 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar225.42 Kb.


Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Krzysztof Turowski

Prof. dr hab. Józef Bergier

Dr Józef Jasik

Członkowie:
Dr n. przyr. Kazimiera Adamczyk

Dr n. med. Regina Lorencowicz

Dr n. med. Stanisława Spisacka

Sekretariat Konferencji
Wanda Lewicka

Zdjęcie na okładce
Podleśniczy Sławomir Wróbel

Konsultacja naukowa

Prof. dr hab. Józef Bergier

Prof. dr hab.n.med. Marian Czochra

Prof. dr hab.n.med. Jadwiga Daniluk

Prof. dr hab.n.med. Jerzy Mosiewicz

Prof. dr hab. Elżbieta Rutkowska

Prof. dr hab.n.med. Krzysztof Turowski

Prof.dr hab. Irena Wrońska

Prof. dr hab.n.med. Edward Zderkiewicz


02 czerwiec 2006Ośrodek Wypoczynkowy Riwiera

Godz. 16 00 - Otwarcie Konferencji

Prof. dr hab. Krzysztof Turowski

Prof. dr hab. Józef Bergier


Poleski park narodowy

Godz. 1615 - 1630 Podleśniczy Sławomir Wróbel

godz. 1630 - 1800 Sesja Plenarna (A)

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Przewodniczą

:

Prof.dr hab. Krzysztof Turowski

Prof.dr hab. Józef Bergier

Prof.dr hab. Stanisław Sterkowicz

Prof.dr hab. Janusz Iskra
 • Jan Supiński

Lesław Kulmatycki

Marek Duda(Wrocław)


-

Kryteria zdrowia w opinii osób uczestniczących w różnych formach aktywności z promocji zdrowia

 • Krzysztof Puchalski

(Łódź)


-

Edukacyjne” koncepcje promocji zdrowia

 • Andrzej Krawański

(Poznań)


-

Konsolidacja kierunków i strategii edukacyjnych jako jedno z zadań promocji zdrowia


 • Zofia Kubińska

(Biała Podlaska)


-

Społeczny i indywidualny aspekt promocji zdrowia w opinii pielęgniarek

 • Patrycja Wojtaszczyk

(Łódź)


-

Promocja zdrowia a standardy zarządzania przedsiębiorstwami

 • Elżbieta Korzeniowska

(Łódź)-

Gotowość do angażowania się w ponadstandardowe działania dla zdrowia personelu przyszłych menedżerów

 • Dominika Korzeniowska

(Łódź)

-

Rozwiązania prawno-finansowe a upowszechnianie programów promocji zdrowia w miejscu pracy


 • Iwona Klisowska

Jadwiga Staniszewska

Krystyna Misiak

Mariola Seń

Anna Felińczak

Grażyna Szymańska-Pomorska

(Wrocław)


-

Promocja zdrowia i profilaktyka w opiece środowiskowej nad rodzinami z małymi dziećmi

 • Grzegorz Gałuszka

Renata Gałuszka

Jacek Wilczyński(Kielce)


-

Rola Nauczyciela specjalisty gimnastyki korekcyjnej w procesie edukacyjno-opiekuńczo-medycznym dzieci niepełnosprawnych

 • Kazimierz Chojnacki

Teresa Jarmułka-Kliś

Luiza Litwin

Wacław Srokosz

(Kraków)


-

Jak nie zniechęcić uczniów do aktywności ruchowej?

godz. 1800 - 1815 przerwa

godz. 1815 - 1930 Sesja Plenarna (B)Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna


Przewodniczą

:

Prof.dr hab. Ryszard Asienkiewicz

Prof.dr hab. Józef Tatarczuk

Prof.dr hab. Ewa Szczepanowska

Prof.dr hab. Michał Szepelawy
 • Jerzy Eider

(Szczecin)


-

Instruktor współczesnych zajęć rekreacyjnych


 • Mariola Seń

Krystyna Misiak

Anna Felińczak

Iwona Klisowska

Grażyna Szymańska

Beata Kurzeja

(Wrocław)


-

Promocja zdrowia ludzi w wieku podeszłym

 • Krzysztof Maksymowicz

Tomasz Jurek

Barbara Świątek(Wrocław)


-

Komunikacja pomiędzy pacjentem a personelem medycznym – aspekty prawne i medyczne

 • Katarzyna Rutkowska

(Lublin)


-

Inteligencja emocjonalna pielęgniarek

 • Agnieszka Strama

Sylwia Krzemińska

Izabella Uchmanowicz

Magdalena Milan

Jacek Piechocki(Wrocław)


-

Edukacja pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego

 • Anna Walentukiewicz

(Gdańsk)


-

Choroby cywilizacyjne w świadomości prozdrowotnej rodziców uczniów liceum ogólnokształcącego


 • Bożena Zawadzka

Elżbieta Nowak

(Kielce)


-

Edukacja zdrowotna elementem promocji zdrowia pacjentów neurologicznych

 • Weronika Wrona-Wolny

(Kraków)


-

Współdziałanie szkoły z rodzicami w zakresie edukacji zdrowotnej – wybrane uwarunkowania prawne i organizacyjne


Igor Chęciński

Dorota Zyśko

Joanna Rosińczuk-Tonderys

Monika Kosmala

Sylwester Mordarski

Witold Korycki

Marek Maślicki

(Wrocław)


-

Uczestnictwo personelu medycznego w szkoleniach z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w jednostkach ochrony zdrowia

 • Anil Kumar Agrawal

Zygmunt Grzebieniak

Krzysztof Zwoliński

Krzysztof Maksymowicz

Igor Chęciński

Witold Jakubaszko

Jacek Piechocki

Joanna Lewicka

(Wrocław)


-

Edukacja prozdrowotna a poziom wiedzy społeczeństwa polskiego w zakresie urazów klatki piersiowej i chorób układu oddechowego

 • Maria Borysewicz-Lewicka

Maria Kruszyńska-Rosada

(Poznań)


-

Stomatologiczna edukacja prozdrowotna w środowisku wielkomiejskim - doświadczenia własne

Ośrodek Wypoczynkowy Riwiera - sala 1


03 czerwca 2006 godz. 800 do 900 śniadanie

godz. 900 – 1030 Sesja I (A)


Zdrowe i niezdrowe style życia


Przewodniczą

:

Prof.dr hab. Krzysztof Spodarek

Prof.dr hab. Halina Zaporowska

Prof.dr hab. Józef Wojnar

Prof.dr hab. Iwan Glazirin
 • Joanna Gromadzka-Ostrowska

Emilia Piotrowska

Elżbieta Olczak(Warszawa)-

Rola stylu życia w utrzymaniu homeostazy fizjologicznej organizmu

 • Małgorzata Łukjan

Dorota Lipka-Nowak

Dorota Dudek(Kraków)


-

Czy umiemy dbać o zdrowie

 • Barbara Mróz

(Wrocław)


-

Hierarchia wartości i jej konsekwencje dla wybieranych stylów życia u młodych ludzi


 • Beata Adamczyk

Grażyna Franek

Zofia Nowak-Kapusta(Katowice)


-

Czynniki warunkujące długowieczność

 • Teresa Jarmuła-Kliś

Anna Pawlikowska

(Kraków)


-

Zdrowie i uroda: syntonia czy antynomia

 • Justyna Dębicka

Barbara Stawarz

(Szczecin)


-

Potoczna świadomość zdrowotna wśród osób studiujących

 • Stanisława Morawska

Barbara Kubik

Zofia Musiał(Tarnów)


-

Wybrane zachowania zdrowotne dorosłych na przykładzie odbiorców usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej miasta Tarnowa

 • Dorota Borzucka

Zbigniew Rektor

Bożena Wojciechowska-

Maszkowska

(Opole)


-

Aktywność fizyczna – droga do zdrowia – w życiu każdego człowieka

 • Barbara Wilk

Sylwia Formela

(Gdańsk)


-

Hipokinezja jako przyczyna niektórych chorób cywilizacyjnych w opinii mieszkańców Trójmiasta

 • Dorota Lipka-Nowak

(Kraków)


-

Choreoterapia – taniec w terapii
człowieka

godz. 1030 – 1100 - przerwagodz. 1100 – 1230 Sesja I (B)Zdrowe i niezdrowe style życia


Przewodniczą

:

Prof.dr hab. Kazimierz Chojnacki

Prof.dr hab. Bohdan Gworys

Prof.dr hab. Helena Stokłosa

Prof.dr hab. Stanisław Zagórny
 • Paweł Ławniczak

(Łódź)


-

Sport dzieci i młodzieży w perspektywie wartości zdrowia

 • Cezary Kuśnierz

(Opole)


-

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej

 • Regina Żuralska

Aleksandra Gaworska-Krze-

mińska


Ewa Hussein

Andrzej Dziedziczko

Andrzej Marcinowski

(Gdańsk)


-

Postawy młodzieży szkolnej wobec higieny osobistej i otoczenia

 • Magdalena Lemska

Katarzyna Leoniuk

Szymon Formela

Hanna Nowakowska

Katarzyna Kretowicz(Gdańsk)


-

Środki audiowizualne jako stymulatory niezdrowych zachowań wśród młodzieży szkolnej – analiza socjologiczna na podstawie badania ankietowego w gdańskich gimnazjach w roku szkolnym 2004/2005

 • Bożena Waszkiewicz-Robak

Joanna Rachtan

(Warszawa)


-

Wpływ palenia tytoniu na stan zdrowia

 • Lucyna Wilczewska

Renata Piotrkowska

Halina Nowakowska

Janina Książek

Grażyna Tatur

Mirella Racka

(Gdańsk)


-

Narkomania jako problem wśród młodzieży gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

 • Piotr Supranowicz

(Warszawa)


-

Używanie środków uzależniających jako czynnik ryzyka wczesnego podejmowania współżycia seksualnego


 • Bożena Zawadzka

(Kielce)


-

Kumulacja zachowań ryzykownych dorastającej młodzieży zagrożeniem dla ich zdrowia


 • Ireneusz Kantor

Beata Zielnik-Jurkiewicz

Andrzej Wojdas

Piotr Rapiejko

(Warszawa)


-

Hałas w życiu codziennym dzieci

 • Dominik Dudek

Henryk Knapik

(Katowice)


-

Zdrowy styl życia w wieku podeszłym

godz. 1230 - 1330 przerwa
godz. 1330 do 1500 obiad


godz. 1500 – 1630 Sesja II (A)

Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności


Przewodniczą

:

Prof.dr hab. Henryk Knapik

Prof.dr hab.Jan Szczegielniak

Prof.dr hab. Aleksander Tyka

Prof.dr hab. Lesław Zub
 • Urszula Dębska

Kalina Komorowska

(Wrocław)


-

Poczucie jakości życia – w poszukiwaniu korelatów osobowościowych

 • Grażyna Franek

Lesław Niebrój

(Katowice)


-

Niepełnosprawność jako wartość czy nierozwiązany problem: aborcja eugeniczna

 • Grażyna Czerwiak

Romuald Lewicki

(Kielce)


-

Jakość życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej

 • Agata Ewa Banaszkiewicz

Grzegorz Żurek

(Wrocław)


-

Ocena jakości życia dorastającej młodzieży

 • Marta Muszalik

Zbigniew Bartuzi

Kornelia Kędziora-

Kornatowska

Alicja Marzec(Bydgoszcz)


-

Jakość życia chorych przewlekle w badaniu profili zdrowia

 • Agnieszka Grochulska

Małgorzata Bieńkowska

(Słupsk)


-

Jakość życia osób po 65 roku życia – aspekt zdrowia, mobilności i samodzielności • Marek Zwoliński

Barbara Mroziak

(Warszawa)


-

Jakość Życia Pacjentów z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów (RZS): Weryfikacja Modelu Salutogenetycznego

 • Genowefa Gaweł

Joanna Kin

Krystyna Twarduś

Monika Wolińska

(Kraków)


-

Jakość życia mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza i rakiem prostaty

 • Monika Przestrzelska

Zdzisława Knihinicka-

Mercik


Iwonna Kazimierczak
Edyta Jungowska

Barbara Wojewoda

Krzysztof Kazimierczak

(Wrocław)


-

Jakość życia kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

 • Piotr Kogut

Małgorzata Pasek

Joanna Bonior

Ryszard Żarów

(Tarnów)


-

Jakość życia pacjentów po zabiegu alloplastyki stawu biodrowego

godz. 1630 – 1700 przerwa

godz. 1700 – 18 30 Sesja II (B)


Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności


przewodniczą

:

Prof.dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka

Prof.dr hab. Ewa Pisula

Prof.dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

Prof.dr hab. Janusz Jerzemowski
 • Elżbieta Horodyska

Sylwester Mordarski

Jacek Smereka(Wrocław)


-

Wpływ leczenia przeciwbólowego na jakość życia pacjentów z przewlekłym bólem krzyża

 • Grażyna Dąbrowska

Krystyna Rożek

Anna Biernat

Waldemar Wysokiński

(Wrocław)


-

Styl życia chorych po zawale mięśnia sercowego

 • Dorota Talarska

Krystyna Rzepka

Aleksandra Zielińska(Poznań)


-

Jakość życia pacjentów po przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyce tętnic wieńcowych (PTCA) • Bogumiła Kowalczyk-Sroka

Barbara Lelonek

Maria Michalska(Chęciny)


-

Jakość życia chorych na cukrzycę w aspekcie stopnia akceptacji choroby

 • Joanna Kozaka

(Gdańsk)


-

Dynamika jakości życia i jej uwarunkowania na różnych etapach leczenia choroby nowotworowej


 • Anna Słowik-Gabryelska

Grażyna Kowalewska

(Szczecin)


-

Znaczenie chemioterapii paliatywnej dla poprawy jakości życia chorych z zaawansowanym rakiem płuca

 • Czesława Mrowca

Maria Łyżnicka

Jolanta Sułek

Wioletta Ławska

Monika Korbel-Pawlas(Nowy Targ)


-

Jakość życia osób sprawujących opiekę nad chorymi po udarze mózgu w warunkach domowych

 • Beata Ogórek-Tęcza

J. Zalewska-Puchała

M. Zastępa(Kraków)


-

Wpływ depresji na jakość życia pacjentów – doniesienie wstępne

 • Ewa Lange

Kinga Chałabis

(Warszawa)


-

Ocena jakości życia otyłych kobiet

 • Renata Woźniacka

Stanisław Matusik

Ryszard Żarów(Kraków)


-

Ocena jakości życia osób widzących i z dysfunkcją wzroku

Ośrodek Wypoczynkowy Riwiera - sala 2

03 czerwca 2006 godz. 900 – 1030 Sesja III (A)


Czynniki ryzyka i profilaktyka


Przewodniczą

:

Prof.dr hab. Leszek Bidzan

Prof.dr hab. Anna Burdukiewicz

Prof.dr hab. Irena Pufal-Struzik

Prof.dr hab. Sławomir Drozdowski
 • Zofia Babińska

Barbara Trzeciak

Katarzyna Nowicka-Sauer

Piotr Bandosz

Bartosz Trzeciak

Wanda Komorowska-

Szczepańska

Małgorzata Pietrzykowska

Janusz Siebers(Gdańsk)


-

Profilaktyka i leczenie chorób sercowo-naczyniowych – Program „Kiełpino” – założenia i cele

 • Wiesława Mojsa

Bożena Popławska

(Białystok)


-

Częstość występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia u osób uczestniczących w programie profilaktycznym

 • Elżbieta Sygnowska

Anna Waśkiewicz

(Warszawa)


-

Czynniki ryzyka chorób układu krążenia, w tym sposób żywienia, palaczy i osób niepalących. Badanie Pol-MONICA bis

 • Beata Tatałaj-Pastuszak

Andrzej Wysokiński

(Lublin)


-

Wybrane czynniki ryzyka choroby wieńcowej w grupie mężczyzn poddanych rehabilitacji w „Kardiologicznym Szpitalu Uzdrowiskowym” w Nałęczowie po leczeniu inwazyjnym zmian w tętnicach nasierdziowych


 • Marta Obremska

Dorota Zyśko

Jacek Smereka

Jacek Gajek

Igor Chęciński

Walentyna Mazurek

(Wrocław)


-

Palenie tytoniu jako czynnik przyspieszający rozwój choroby niedokrwiennej serca w grupie chory z populacji wrocławskiej

 • Ewa Klimek-Piskorz

Barbara Sokół

Andrzej T. Klimek(Kraków)


-

Wpływ kardiologicznej rehabilitacji ambulatoryjnej na wydolność fizyczną pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego

 • Małgorzata Łukjan

Jarosław Omorczyk

(Kraków)


-

Gimnastyka jako jedna z form aktywności ruchowej podejmowanej przez osoby starsze

 • Michał Kuczyński

Daniel Piasecki

(Wrocław)


-

Rekreacyjne pływanie poprawia stabilność pozycji stojącej ludzi starszych

 • Iwona Bodys-Cupak

Anna Majda

(Kraków)


-

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca a stan zdrowia pacjentów leczonych inwazyjnie CABG

 • Anil Kumar Agrawal

Zygmunt Grzebieniak

Krzysztof Zwoliński

Krzysztof Maksymowicz

Igor Chęciński

Witold Jakubaszko

S. Smolarek

P. Kasprzak-Smolarek

(Wrocław)


-

Czynniki ryzyka rozwoju nowotworów

godz. 1030 – 1100 przerwa

godz. 1100 – 1230 Sesja III (B)Czynniki ryzyka i profilaktyka


Przewodniczą

:

Prof.dr hab. Ewa Dybińska

Prof.dr hab. Andrzej Jopkiewicz

Prof.dr hab. Wiesław Kurlej

Prof.dr hab. Andrzej Krawański
 • Monika Hoffmann

Renata Brzezińska

Hanna Jędrzejczyk(Warszawa)


-

Oświadczenia zdrowotne probiotycznych produktów spożywczych w świetle wymagań FAO/WHO

 • Barbara Trzeciak

Bartosz G. Trzeciak

Zofia Babińska

Janusz Siebiert

(Gdańsk)


-

Internet w profilaktyce chorób przewlekłych na przykładzie programu „Ryzyko”

 • Janusz Jerzemowski

(Gdańsk)


-

Wpływ czynników zagrożenie na powstawanie nowotworów jelita grubego

 • Jacek Bujko

Joanna Myszkowska-Ryciak

Sa’eed Bawa

Izabela Nitka

(Warszawa)


-

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na częstość zakażenia helicobacter pylori u studentów SGGW

 • Władysław Berny

Wojciech Zub

Włodzimierz Jarmundowicz

Janusz Mierzwa

Artur Weiser

Krzysztof Dzierżyński

Tomasz Szczepański(Wrocław)


-

Czynniki ryzyka udarów niedokrwiennych – zadania edukacyjne i profilaktyczne pielęgniarek

 • Jolanta Lewko

Małgorzata Kowalczuk

Matylda Sierakowska

Barbara Jankowiak

Krystyna Kowalczuk

Elżbieta Krajewska-Kułak

(Białystok)


-

Występowanie czynników ryzyka nietrzymania moczu u kobiet po 50 roku życia znajdujących się pod opiką położnej środowiskowo-rodzinnej

 • Maria Balunowska

Ewa Dąbrowska

Ewa Ostasiewicz(Białystok)


-

Nadwrażliwość zębów, przyczyny, leczenie, profilaktyka

 • Ewa Dąbrowska

Rafał Letko

Barbara Mazurkiewicz

Maria Balunowska

Katarzyna Błahuszewska(Białystok)


-

Fluorkowa, zbiorowa profilaktyka próchnicy zębów – metody i środki

 • Danuta Waszkiel

Ewa Rodakowska

Anna Klimiuk(Białystok)


-

Roczna obserwacja powierzchni żujących zębów 6-tych poddanych egzogennej profilaktyce fluorkowej u dzieci sześcioletnich

 • Stanisław Żak

Michał Spieszny

(Kraków)


-

Wpływ otłuszczenia ciała na rozwój sprawności motorycznej dziewcząt w wieku 7,5-14,5 lat

godz. 1230 - 1330 przerwagodz. 1330 do 1500 obiad

godz. 1500 – 1630 Sesja IV (A)


Wsparcie w zdrowiu i chorobie


Przewodniczą

:

Prof.dr hab. Zbigniew Makarewicz

Prof.dr hab. Joanna Niegowska

Prof.dr hab. Anna Szczęsna-Kaczmarek

Prof.dr hab. Stanisław Zak
 • Stanisław Zagórny

(Opole)


-

Choroba jako problem socjologiczny

 • Wioletta Tuszyńska-Bogucka

Jacek Bogucki

Ewa Gajuś-Lankamer

Anna Maria Wójcik

(Lublin)


-

Zrozumienie i pomoc dzieciom z trudnościami w nauce – potrzeba współpracy interdyscyplinarnej


 • Małgorzata Tartas

Waldemar Budziński

Maciej Walkiewicz(Gdańsk)


-

Czy studenci medycyny są nastawieni obronnie wobec sytuacji życiowych? Znaczenie potrzeby aprobaty społecznej w procesie przystosowania do studiów medycznych


 • Joanna Zalewska-Puchała

Beata Ogórek-Tęcza

(Kraków)


-

Znaczenie wsparcia emocjonalnego i wartościującego w opiece nad dziećmi chorymi na padaczkę

 • Renata Woźniacka

Katarzyna Matusik

(Kraków)-

Ocena integracji osób widzących oraz słabowidzących i niewidomych

 • Renata Piotrkowska

Janina Książek

Lucyna Wilczewska

Alicja Patoła

(Gdańsk)


-

Rola pielęgniarki w niesieniu wsparcia psychicznego pacjentom niepełnosprawnym

 • Małgorzata Pasek

Piotr Kogut

Joanna Bonior

(Kraków)


-

Wsparcie udzielane rodzinom osób chorych na nowotwór przez osoby bliskie i personel medyczny. Badania wstępne

 • Dariusz Lautenbach

Marta Gawrońska

Krzysztof Preis

Sylwia Korszlak

Agnieszka Jurga

Joanna Żuchlińska

Hanna Melloch

(Gdańsk)


-

Poród rodzinny – ocena satysfakcji kobiet oraz czynniki wpływające na podjęcie decyzji o porodzie w towarzystwie bliskiej osoby

 • Ewa Lange

Kinga Chałabis

(Warszawa)


-

Ocena wpływu wsparcia najbliższych oraz grupy osób o podobnym problemie na efekty redukcji masy ciała u otyłych kobiet


 • Irena Jelonkiewicz

Katarzyna Kosińska-Dec

(Warszawa)


-

Wsparcie rodziców i rówieśników a doświadczenie stresu u młodzieży

godz. 1630 – 1700 przerwa


godz. 1730 – 1800 Sesja IV (A)


Wsparcie w zdrowiu i chorobie


Przewodniczą

:

Prof.dr hab. Jerzy Eider

Prof.dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz

Prof.dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska

Prof.dr hab. Teresa Sławińska-Ochla
 • Jolanta Glińska

Adam Dziki

Mariola Marecka(Łódź)


-

Grupy wsparcia społecznego a jakość życia chorych ze stomią jelitową

 • Renata Gałuszka

Grzegorz Gałuszka

Jacek Wilczyński(Kielce)


-

Postawy środowiska względem rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem

 • Maria Gacek

Iwona Pieniążek

(Kraków)


-

Wybrane uwarunkowania postaw młodzieży akademickiej wobec osób niepełnosprawnych

 • Aleksandra Cieślik

Elżbieta Kamusińska

Aleksandra Słopiecka(Kielce)


-

Wsparcie a jakość życia chorych na białaczki

 • Grażyna Bączek

Ewa Dmoch-Gajzlerska

(Warszawa)


-

Skuteczna komunikacja jako warunek udzielania wsparcia w praktyce położnej

 • Anna Abramczyk

(Wrocław)

-

Wsparcie społeczne i jego uwarunkowania wśród osób z cukrzycą

 • Aleksandra Cieślik

Teresa Grzywna

Agnieszka Łysikowska

Grażyna Franek
(Katowice)


-

Postawy wobec osób chorych psychicznie – sondaż opinii studentów wybranych uczelni

 • Stanisława Nazaruk

Renata Kopytiuk

(Biała Podlaska)


-

Wsparcie osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej

 • Henryk Knapik

Achmed Farouni

(Katowice)


-

Aktywność społeczna osób na wózkach inwalidzkich

 • Mieczysław Bytniewski

(Biała Podlaska)


-

Bieg pokoju pamięci dzieci Zamojszczyzny, imprezą masową, integrującą osoby niepełnosprawne


Ośrodek Wypoczynkowy Rubin03 czerwca 2006 (sobota) godz. 800 do 900 śniadanie

godz. 900 – 1030 Sesja V (A)


Starzenie się i przemijanie


Przewodniczą

:

Prof.dr hab. Ewa Mędrala-Kuder

Prof.dr hab. Janusz Mierzwa

Prof.dr hab. Jarosław Rola

Prof.dr hab. Lidia Rutkowska-Sak
 • Zbigniew Makarewicz

Aleksander Zyśko

(Wrocław)


-

Przemijanie

 • Emilia Dolata

Marek Dolata

(Białystok)


-

Trzy spojrzenia na przemijanie

 • Zbigniew Makarewicz

Aleksander Marek Zyśko

(Wrocław)


-

Sens cierpienia – Między Arkadią a katastrofą

 • Małgorzata Kaczmarczyk

Dorota Kozieł

Elżbieta Trafiałek(Kielce)


-

Analiza poczucia celu i sensu życia wśród pensjonariuszy domów pomocy społecznej

 • Barbara Trzeciak

Agata Sadowska

Wanda Komorowska-

Szczepańska

Zofia Babińska

Janusz Siebers

(Gdańsk)


-

Geriatria – zapomniana specjalizacja

 • Ewa Kałamacka

(Kraków)


-

Dawne medyczne poglądy na temat starości

 • Magdalena Liszka

Ewa Świerczek

(Racibórz)


-

Ocena starości w percepcji osób starszych wiekiem oraz uczniów i studentów

 • Małgorzata Kołpa

Maria Lipińska

Monika Łabuzek

Urszula Romanowska

(Tarnów)-

Postawy emocjonalne osób starszych wobec własnego życia w kontekście postaw wobec aktywności fizycznej i psychicznej

 • Andrzej Jopkiewicz

(Kielce)


-

Samoocena zdrowia, zaradności życiowej i planów na przyszłość osób w wieku przedemerytalnym

 • Jakub Trnka

Felicja Lwow

(Wrocław)

-

Promocja zdrowia w aspekcie problemów starzejącej się populacji

godz. 1030 – 1100 przerwagodz. 1100 – 1230 Sesja V (B)


Starzenie się i przemijanie


przewodniczą

:

Prof.dr hab. Anna Słowik-Gabryelska

Prof.dr hab. Ludmiła Waszkiewicz

Prof.dr hab. Lucyna Nawojek

Prof.dr hab. Teresa Socha
 • Ilona Gembalczyk

Beata Fedyn

(Racibórz)


-

Zdrowie jako wartość i subiektywne koncepcje zdrowia w świadomości seniorów

 • K Kempa

B Kłapcińska

M Mossakowska

K Broczek

E Sadowska-Krępa

J Derejczyk

E Kimsa


(Katowice)


-

Sprawność funkcjonalna i obrona antyoksydacyjna u 100-letnich kobiet

 • Beata Fedyn

Ilona Gembalczyk

(Racibórz)


-

Aktywność ruchowa w starości wyzwaniem dla edukacji zdrowotnej

 • Grażyna Bączek

Ewa Dmoch-Gajzlerska

(Warszawa)


-

Okres senium – współczesne wyznania edukacyjno-zdrowotne. Projekt programu edukacyjnego

 • Grażyna Czerwiak

Ewelina Kamińska

Ewa Zaczek-Kucharska(Kielce)


-

Niedożywienie problemem klinicznym wieku podeszłego

 • Izabella Fahed-Gądek

Ireneusz Gądek

Małgorzata Schlegel-

Zawadzka

(Kraków)


-

Zachorowalność w wieku podeszłym a opieka medyczna

 • Halina Doroszkiewicz

(Białystok)


-

Kompetencje pielęgniarek środowiskowych wobec osób starszych w samodzielnych podmiotach pielęgniarskich i gabinetach lekarza rodzinnego


 • Ewa Świerczek

Magdalena Liszka

(Racibórz)


-

Wybrane determinanty wychowania do starości i jej przeżywanie

godz. 1230 – 1330 przerwa

1330 do 1500 obiad


godz. 1500 – 1630 Sesja VI (A)Variaprzewodniczą

:

Prof.dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska

Prof.dr hab. Ewa Kałamacka

Prof.dr hab. Eugeniusz Prystupa

Dr Marek Jagusz
 • Magdalena Janusz-Jenczeń

Teresa Przeorska-Najgebauer

Beata Hornik(Katowice)


-

Kompetencje kulturowe w pielęgnowaniu

 • Grażyna Szymańska-Pomorska

Krystyna Misiak

Mariola Seń

Anna Felińczak

Jadwiga Staniszewska

Iwona Klisowska

(Wrocław)


 

Praca edukacyjna pielęgniarek wśród pacjentów w starszym wieku

 • Zofia Pelc

Beata Piwowarczyk

(Kraków)

-

Możliwości zastosowania terapii poprzez sztukę w domach pomocy społecznej, w opinii dyrektorów i instruktorów ośrodków


 • Ewa Wilczek-Rużyczka

(Kraków)


-

Poziom empatii i wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek z oddziałów psychiatrycznych

 • Jolanta Świderska

(Szczecin)


-

Czynniki kształtujące jakość opieki zdrowotnej w ocenie pacjentów

 • Robert Ślusarz

Małgorzata Jóźwicka

(Włocławek)


-

Ocena opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów oddziałów zabiegowych

 • Lucyna Ścisło

Elżbieta Walewska

Marian Słowiaczek

Antoni Czupryna

Agnieszka Wilusz(Kraków)


-

Działania leczniczo-pielęgnacyjne zapobiegające powikłaniom septycznym u pacjentów z żywieniem pozajelitowym

 • Krystyna Kimak

(Lublin)


-

Opieka pielęgniarska nad chorym z anoreksją i bulimią

 • Bogumiła Kiełbratowska Krzysztof Preis

Anna Michalik

Beata Frankowicz-Gasiul(Gdańsk)


-

Zapotrzebowanie na opiekę położniczą podczas karmienia piersią

 • Włodzimierz Jarmundowicz

Władysław Berny

Bogdan Czapiga

Wojciech Zub

Danuta Grzybek

Bożena Mikrut

Kazimiera Pohnke(Wrocław)


-

Kategoryzacja chorób leczonych w Klinice Neurochirurgii w aspekcie planowania i zarządzania opieką pielęgniarską - doświadczenia własne

godz. 1630 – 1700 przerwa


godz. 1700 – 1830 Sesja VI (B)


VAria


przewodniczą

:

Prof.dr hab. Grażyna Olchowik

Prof.dr hab. Klimek Andrzej

Dr Cezary Kuśnierz

Dr Hanna Karakuła
 • Barbara Jankowiak

Krystyna Kowalczuk

Elżbieta Krajewska-Kułak

Marek Sobolewski

Matylda Sierakowska

Jolanta Lewko

(Białystok)


-

Narażenie pielęgniarek na agresję w miejscu pracy

 • Beata Hornik

Magdalena Janusz-Jenczeń

Teresa Przeorska-Najgebauer(Katowice)-

Problemy opieki nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym

 • Katarzyna Gój

Aleksandra Romańska

Dariusz Luboń

Joanna Wanot

Lucyna Porębska(Katowice)


-

Analiza pomocy przedlekarskiej udzielanej przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej poszkodowanym na terenie województwa śląskiego


 • Julia Gorbaniuk

Oleg Gorbaniuk

(Lublin)


-

Czynniki stresogenne w procesie adaptacji młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu studiującej w Polsce


 • Aleksandra Gaworska-

Krzemińska

Dorota Chrapkowska

Regina Żuralska

Hanna Grabowska

Lucyna Wilczewska

(Gdańska)


-

Proces pielęgnowania, a standaryzacja usług pielęgniarskich

 • Krystyna Kowalczuk

Barbara Jankowiak

Elżbieta Krajewska-Kułak

Krystyna Klimaszewska

Jolanta Lewko

Agnieszka Szyszko-Perłowska

(Białystok)


-

Wiedza pielęgniarek o zasadach konstruowania i przydatności stosowania standardów w praktyce zawodowej

 • Mirosława Czerniawska

Emilia Dolata

(Białystok)


-

Staż pracy a system wartości pielęgniarek

 • Mariola Bartusek

Joanna Jabcoń

Beata Podsiadło

Hanna Chłopecka

(Katowice)


-

Rola położnej w zapobieganiu występowania zakażeń szpitalnych

 • Anna Michalik

Bogumiła Kiełbratowska

Małgorzata Goluchowska-

Gostomska

Zofia Kamieniecka-Janicka

Marzena Zydorek


-

Opieka śródporodowa a prawa pacjenta

 • Katarzyna Kresowicz

Halina Nowakowska

Aleksandra Gaworska-

Krzemińska

Michał Grzegorczyk

Katarzyna Leoniak

Magdalena Lemska(Gdańsk)-

Motywy podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne, studentki uzupełniających studiów zawodowych w Akademii Medycznej w Gdańsku

 • Jacek Smereka

(Wrocław)


-

Terapia hiperbaryczna w leczeniu schorzeń i powikłań w zakresie układu nerwowegogodz. 1900 – Uroczysta kolacja

dla wszystkich uczestników Konferencji

w Ośrodku Wypoczynkowym Riwiera


04 czerwca 2006 (niedziela)

900 - Śniadanie

1030 - Piesza wycieczka

po Poleskim Parku Narodowym

1500 - Odjazd autokarem do Lublina


Informacje ogólne


 • Prace mogą być prezentowane w formie elektronicznej, na przeźroczach lub foliogramach
 • Biuro Konferencji czynne od 02 czerwca ‘06, od godz. 900 do zakończenia obrad, tel. 0503470362
 • Zakwaterowanie – Zajazd „Rubin” lub Zajazd „Riwiera” – na podstawie otrzymanego karnetu
 • Śniadania i obiady w ośrodkach zakwaterowania – na podstawie otrzymanego karnetu
 • Dojazd do miejsca obrad:

- własnym samochodem wg załączonej mapy

- autobusem „Transped” Lublin (obok dworca głównego PKS)odjazdy autobusów: Lublin – Krasne godz. 820, 1010, 1455, 1630

Krasne – Lublin godz. 1132, 1305, 1750

- autokarem z Lublina, spotkanie w dniu 02 czerwca ‘06
przed Poradnią Rehabilitacji ul. Jaczewskiego 8,
odjazd godzina 13oo (chętnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie)


 • Podczas trwania obrad będzie możliwość przemieszczania się autokarem między ośrodkami
 • Uprzejmie prosimy o telefoniczne potwierdzenie przyjazdu na Konferencję do dnia 20 maja ’06, telefon czynny całą dobę 0503470362, (081) 746-80-49. Brak potwierdzenia utrudni nam planowanie imprez towarzyszących.


Życzymy owocnych obrad

Komitet Organizacyjny
Notatki

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość