Strona główna

Komunikacja niewerbalna


Pobieranie 91.69 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar91.69 Kb.
Komunikacja niewerbalna


Jolanta

Antas

Gest, mowa a myśl. W: Językowa kategoryzacja świata. Red. Renata Grzegorczykowa, Anna Pajdzińska. Lublin 1996, s.71-96.

1996

Komunikacja niewerbalna







Jolanta

Antas

Co mówią ręce. Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej. W: Retoryka dziś. Teoria i praktyka. Red. Renata Przybylska i Wiesław Przyczyna. Kraków 2001, s.437-460.

2001

Komunikacja niewerbalna







Jolanta,

Aneta


Antas,

Załazińska



Mentalne ciało. Gesty jako znaki oswojonych pojęć.). W: Język trzeciego tysiąclecia III. Kraków, 4-7 marca 2004. Tom 3: Język polski i języki obce - kontakty, kultura, dydaktyka. Red. Marta Dąbrowska. Kraków 2005, s.115-134.

2005

Komunikacja niewerbalna







Antoni

Benedikt

Mowa ciała. Wrocław 2002.

2002

Komunikacja niewerbalna







Peter

Collett

Księga znaków Jak poprzez ciało wyrażamy swoje myśli i uczucia. Warszawa 2004.

2004

Komunikacja niewerbalna

Język uczuć




Andy

Collins

Mowa ciała. Co znaczą nasze gesty? Warszawa 2001.

2001

Komunikacja niewerbalna







Andy

Collins

Język ciała, gestów i zachowań. Warszawa 2003.

2003

Komunikacja niewerbalna







David

Crystal

Prozodyczne i parajęzykowe korelaty kategorii społecznych. W: Język i społeczeństwo. Wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński. Warszawa 1980, s.168.

1980

Język dzieci i młodzieży

Język płci

Komunikacja niewerbalna

Marie-France

Cyr

Prawda o kłamstwie. Jak je rozpoznawać. Jak się przed nim bronić. Warszawa 2004.

2004

Reguły zachowań językowych – etyka

Komunikacja niewerbalna




Michael

Fleischer

Komunikacja międzygatunkowa. Przypadek: człowiek – pies.). W: Język a kultura, tom 15: Opozycja homo – animal w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2003, s. 223-242.

2003

Komunikacja niewerbalna







Jacek

Florczak

Zasady funkcjonowania chwytów typograficznych w tekstach o charakterze perswazyjnym. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LX, 2004, s. 72-88.

2004

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej – reklama

Komunikacja niewerbalna

Włodzimierz

Głodowski

Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych. Warszawa 1999.

1999

Komunikacja niewerbalna







Edward T.

Hall

Bezgłośny język. Warszawa 1987.

1987

Reguły zachowań językowych – grzeczność

Komunikacja niewerbalna




Alicja

Helman

O podstawach wzajemnego oddziaływania subkodów dźwiękowych w dziele filmowym. W: Studia semiotyczne VII. Wydał i wstępem opatrzył Jerzy Pelc. Wrocław 1977, s.101-113.

1977

Komunikacja niewerbalna







Jan Franciszek

Jacko

Ideologie wyrażane przestrzenią. Przykład symboliki wertykalnej. W: Ideologie w słowach i obrazach. Red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa. Wrocław 2008, s.265-278.

2008

Język ideologii

Komunikacja niewerbalna




Jan Franciszek

Jacko

Wokatywna, sugestywna i perswazyjna funkcja symboli propagujących ideologię. W: Ideologie w słowach i obrazach. Red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa. Wrocław 2008, s.253-264.

2008

Język ideologii

Komunikacja niewerbalna




Agnieszka

Janiak

Komunikacyjna wartość ciszy. W: Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Red. I. Kamińska – Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko - Zielińska. Kraków 2006, s. 199-208.

2006

Interakcja

Komunikacja niewerbalna




Krystyna

Jarząbek

Gestykulacja i mimika. Słownik. Katowice 1994.

1994

Komunikacja niewerbalna







Krystyna

Jarząbek

Kinetyczne formy powitań i pożegnań. „Etnolingwistyka” 6. 09.1994 ·Red. Jerzy Bartmiński. Lublin 1994, s.65-81.

1994

Komunikacja niewerbalna







Irena

Kamińska – Szmaj

Uśmiech w komunikacji społecznej. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, s.311-322.

2010

Komunikacja niewerbalna







Anna

Krupska – Perek

Kod językowy a inne składniki aktu komunikacji bezpośredniej. W: Język w komunikacji, t. 1. Red. Grażyna Habrajska. Łódź 2001, s. 154-164.

2001

Komunikacja niewerbalna







Hanna

Książek – Konicka

O ikoniczności znaku filmowego.. W: Studia semiotyczne XIII. Wydał i wstępem opatrzył Jerzy Pelc. Wrocław 1983, s.151-165.

1983

Komunikacja niewerbalna







Dale G.

Leathers

Komunikacja niewerbalna. Warszawa 2007.

2007

Komunikacja niewerbalna










Mosty zamiast murów

Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Red. John Stewart. Warszawa 2000. Rozdział 4: Komunikacja niewerbalna, s. 121-157.

2000

Komunikacja niewerbalna







Zbigniew

Nęcki

Komunikacja międzyludzka. Kraków 2000.

2000

Akty mowy

Komunikacja niewerbalna

Język płci

Krystyna

Pisarkowa

Muzyka jako język. W: tejże, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień. Kraków 1994, s.191-213.

1994

Komunikacja niewerbalna







Krystyna

Pisarkowa

O komunikatywnej funkcji przemilczenia. W: tejże, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień. Kraków 1994, s. 25-33.

1994

Komunikacja niewerbalna







Susan

Quilliam

Mowa ciała. Poznać i zrozumieć. Warszawa 2000.

2000

Komunikacja niewerbalna







Jolanta

Rokoszowa

Język a milczenie. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt XL, s. 129-137.

1986

Komunikacja niewerbalna







Jolanta

Rokoszowa

Milczenie jako fakt językowy. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt L, 1994, s. 27-47.

1994

Komunikacja niewerbalna







Thomas A.

Sebeok

Składniki zoosemiotyczne porozumiewania się ludzi. W: Studia semiotyczne X. Wydał i wstępem opatrzył Jerzy Pelc. Wrocław 1980, s. 43-74.

1980

Komunikacja niewerbalna







Bożena

Taras

Dyskurs taneczny Ziemi Rzeszowskiej. Analiza pragmalingwistyczne. Rzeszów 1999.

1999

Komunikacja niewerbalna







Bożena

Taras

O niewerbalnych środkach prezentacji retorycznej. W: Retoryka dziś. Teoria i praktyka. Red. Renata Przybylska i Wiesław Przyczyna. Kraków 2001, s.427-436.

2001

Komunikacja niewerbalna







Erhard

Thiel

Mowa ciała. Zdradzi więcej niż tysiąc słów. Wrocław 2001.

2001

Komunikacja niewerbalna







Bożena

Traciewicz

Wybrane aspekty kulturowego zróżnicowania języka komunikowania niewerbalnego. W: Język w komunikacji, tom 2. Red. Grażyna Habrajska. Łódź 2001, s.79-85.

2001

Komunikacja niewerbalna







Kazimierz

Wolny-Zmorzyński

Fotografia dziennikarska jako metoda przekazywania informacji. W: Ideologie w słowach i obrazach. Red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa. Wrocław 2008, s.286-295.

2008

Język wypowiedzi publicznej – media

Komunikacja niewerbalna

Język ideologii

Kazimierz

Wolny-Zmorzyński

Fotografia dziennikarska jako metoda przekazywania informacji. W: Ideologie w słowach i obrazach. Red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa. Wrocław 2008, s.286-295.

2008

Język wypowiedzi publicznej – media

Komunikacja niewerbalna

Język ideologii

Aneta

Załazińska

Schematy myśli wyrażane w gestach. Gesty metaforyczne obrazujące abstrakcyjne relacje i zasoby podmiotu mówiącego. Kraków [b. r.]

[b. r.]

Komunikacja niewerbalna







Anna

Załazińska

W poszukiwaniu narzędzia badającego komunikację niewerbalną. W: Język trzeciego tysiąclecia II. Kraków, 28 lutego – 2 marca 2002. Tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2002, s.111-118.

2002

Komunikacja niewerbalna







Elżbieta

Zawadzka

Kulturowe uwarunkowania wybranych zachowań językowych i pozajęzykowych w biznesie. W: Język trzeciego tysiąclecia II. Kraków, 28 lutego – 2 marca 2002. Tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2002, s.211-218.

2002

Język wypowiedzi publicznej

Komunikacja niewerbalna




Przemysław

Żywiczyński

Aksjologia konwersacji: aksjologiczne aspekty organizacji preferencyjnej form grzecznościowych i języka ciała. W: Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie. Red. Agnieszka Oskiera. Łódź 2007, s.163-170.

2007

Wartościowanie

Komunikacja niewerbalna





©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość