Strona główna

Komunikat prasowy 2977. posiedzenie Rady Środowisko naturalne


Pobieranie 29.43 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar29.43 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

16454/09 (Presse 346 )

(OR. en)


KOMUNIKAT PRASOWY

2977. posiedzenie RadyŚrodowisko naturalne

Bruksela, 23 listopada 2009 r.


Przewodniczący Andreas CARLGREN
szwedzki minister środowiska


Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada omówiła przygotowania do konferencji kopenhaskiej w sprawie zmiany klimatu (7–18 grudnia), która poświęcona zostanie światowym zasadom i procedurom dotyczącym zmiany klimatu mającym wejść w życie po zakończeniu w roku 2012 pierwszego okresu rozliczeniowego przewidzianego w protokole z Kioto. Rada potwierdziła aktualne stanowisko, które UE przyjmie podczas dyskusji w Kopenhadze, i podkreśliła, że UE musi odgrywać przewodnią rolę na tej konferencji.

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY Error: Reference source not found

OMAWIANE PUNKTY

ZMIANA KLIMATU: PRZYGOTOWANIA DO KONFERENCJI KOPENHASKIEJ W SPRAWIE ZMIANY KLIMATU Error: Reference source not foundINNE ZATWIERDZONE PUNKTY

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

  • Przygotowania do posiedzenia Wspólnej Rady CARIFORUM – UE Error: Reference source not found

  • Posiedzenie komitetu współpracy UE – Ukraina Error: Reference source not found

POLITYKA GOSPODARCZA I FINANSOWA

  • Wyłączenie z zakresu stosowania przepisów UE dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności – procedura komitetowa Error: Reference source not found

UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich oraz Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:Belgia:

Evelyne HUYTEBROECK minister rządu Regionu Stołecznego Brukseli odpowiedzialna za środowisko, energetykę i politykę wodnąBułgaria:

Nona Karadżowa minister środowiska i gospodarki wodnejRepublika Czeska:

Ladislav MIKO minister środowiskaDania:

Troels Lund POULSEN minister środowiska

Connie HEDEGAARD minister ds. klimatu i energetyki

Niemcy:

Norbert RÖTTGEN federalny minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa reaktorówEstonia:

Jaanus TAMKIVI minister środowiskaIrlandia:

John GORMLEY minister ds. środowiska, dziedzictwa kulturowego i samorządu lokalnegoGrecja:

Konstantina BIRBILI minister ds. środowiska, energetyki i zmiany klimatuHiszpania:

Elena ESPINOSA MANGANA minister środowiska, obszarów wiejskich i gospodarki morskiejFrancja:

Jean-Louis BORLOO minister stanu, minister ekologii, energii, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki morskiej, odpowiedzialny za zielone technologie i negocjacje w sprawie klimatuWłochy:

Stefania PRESTIGIACOMO minister środowiska i ochrony zasobów naturalnych i morskichCypr:

Egly PANTELAKIS stały sekretarz w Ministerstwie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i ŚrodowiskaŁotwa:

Raimonds VĒJONIS minister środowiskaLitwa

Gediminas KAZLAUSKAS minister środowiskaLuksemburg:

Claude WISELER minister ds. służby cywilnej i reformy administracji, minister robót publicznych

Marco SCHANK minister ds. mieszkalnictwa, minister stanu ds. zrównoważonego rozwoju

Węgry:

István KLING sekretarz stanu, Ministerstwo Środowiska i Gospodarki WodnejMalta:

George PULLICINO minister ds. zasobów i spraw wiejskichNiderlandy:

Jacqueline CRAMER minister ds. mieszkalnictwa, zagospodarowania przestrzennego i środowiskaAustria:

Nikolaus BERLAKOVICH federalny minister rolnictwa, gospodarki leśnej, środowiska i gospodarki wodnejPolska:

Maciej NOWICKI minister środowiska

Piotr SERAFIN podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej

Portugalia:

Dulce PASSARO minister środowiska i zagospodarowania przestrzennegoRumunia:

Ioana BIVOLARU zastępca stałego przedstawicielaSłowenia:

Karl Viktor ERJAVEC minister środowiska i planowania przestrzennegoSłowacja:

Jozef MEDVEĎ minister środowiskaFinlandia:

Paula LEHTOMÄKI minister środowiskaSzwecja:

Andreas CARLGREN minister środowiska

Åsa-Britt KARLSSON sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

Zjednoczone Królestwo:

Edward MILIBAND minister ds. energii i zmiany klimatu

Stewart STEVENSON wiceminister ds. transportu, infrastruktury i zmiany klimatu (rząd Szkocji)

Komisja:

Stavros DIMAS członekOMAWIANE PUNKTY

ZMIANA KLIMATU: PRZYGOTOWANIA DO KONFERENCJI KOPENHASKIEJ W SPRAWIE ZMIANY KLIMATU

Rada omówiła stan przygotowań do konferencji kopenhaskiej w sprawie zmiany klimatu (7–18 grudnia).

Przedstawiono jej krótkie sprawozdanie na temat różnych aspektów rozmów prowadzonych na arenie międzynarodowej w sprawie światowych zasad i procedur dotyczących zmiany klimatu przewidzianych na okres po roku 2013. Duńska minister Connie Hedegaard, która będzie przewodniczyć posiedzeniu w Kopenhadze, polski minister Maciej Nowicki oraz sekretarz wykonawczy UNFCCC Yvo de Boer wypowiedzieli się na temat przygotowań do międzynarodowej konferencji w sprawie zmiany klimatu. Komisarz Stavros Dimas przedstawił tendencje występujące w UE w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz propozycje zmniejszenia tych emisji zgłoszone przez inne strony, a norweska minister Hanne Bjurstrøm zabrała głos w sprawie inicjatyw, które mają na celu ograniczenie wylesiania w krajach rozwijających się. Na zakończenie francuski minister Jean-Louis Borloo przedstawił swój plan w zakresie „sprawiedliwości klimatycznej”.

Podczas obiadu ministrowie przeprowadzili debatę orientacyjną na ten temat. Przewodniczący podsumował dyskusje w następujący sposób:

Ministrowie potwierdzili aktualne stanowisko, które UE przyjmie podczas rozmów w Kopenhadze, i podkreślili, że UE musi pełnić przewodnią rolę na tej konferencji. UE nadal dąży do zawarcia prawnie wiążącego porozumienia, które wejdzie w życie w roku 2013, a jego podstawą będzie protokół z Kioto. Takie porozumienie miałoby objąć wszelkie elementy planu działania z Bali i dotyczyć wszystkich państw.

UE będzie nadal wywierać presję na pozostałe strony, aby przedstawiły ambitne deklaracje co do zmniejszenia emsiji gazów cieplarnianych. Ministrowie z zadowoleniem przyjęli ostatnie zmiany, a mianowicie fakt, że niektóre strony podniosły swoje stawki, a inne po raz pierwszy zaproponowały ograniczenie emisji. Jednocześnie UE nie zrezygnuje ze swojej podlegającej warunkom oferty, zgodnie z którą redukcja do 2020 roku ma osiągnąć 30% względem poziomu z roku 1990; oferta ta ma zmotywować inne strony do złożenia bardziej ambitnych zobowiązań.

Ministrowie dyskutowali także o tym, jakie są oczekiwania UE w sprawie wyniku konferencji kopenhaskiej. Zaznaczono, że w Kopenhadze muszą zostać podjęte główne decyzje, w tym dotyczące wiążących zobowiązań w zakresie zmniejszenia emisji oraz harmonogramu sporządzania tekstu, który może zostać ratyfikowany. Następstwem tych decyzji muszą być natychmiastowe działania, m.in. szybka pomoc finansowa dla krajów rozwijających się i zapobieganie wylesianiu.

Stanowisko UE na konferencję w Kopenhadze, przyjęte w październiku 2009 roku, jest przedstawione w dok. 14790/09 i 15265/09. Będzie ono ewoluować podczas 15. sesji konferencji stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Kopenhadze (7–18 grudnia 2009 r.)INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

Przygotowania do posiedzenia Wspólnej Rady CARIFORUM – UE

Rada przyjęła decyzję przed posiedzeniem Wspólnej Rady CARIFORUM – UE, która została ustanowiona na mocy umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami CARIFORUM (15 państw karaibskich). Decyzja ta dotyczy stanowiska UE w sprawie regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów, przewidzianych w umowie o partnerstwie gospodarczym (15026/09).Posiedzenie komitetu współpracy UE – Ukraina

Rada przyjęła do wiadomości informację o przygotowaniach do 12. posiedzenia komitetu współpracy UE – Ukraina, zaplanowanego na 26 listopada 2009 r. w Brukseli.POLITYKA GOSPODARCZA I FINANSOWA

Wyłączenie z zakresu stosowania przepisów UE dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności – procedura komitetowa

Rada postanowiła nie sprzeciwiać się decyzji Komisji dotyczącej wpisania SID-Slovenska izvozna in razvojna banka do wykazu instytucji wyłączonych z zakresu stosowania dyrektywy 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.

Zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą Rada może sprzeciwić się przyjęciu przez Komisję aktu, który wykracza poza uprawnienia wykonawcze Komisji, nie jest spójny z celem lub treścią aktu podstawowego i nie uwzględnia zasad pomocniczości lub proporcjonalności, jeżeli komitet regulacyjny poparł wcześniej planowany środek.


PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 9442 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

16454/09 (Presse 346 )PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość