Strona główna

Komunikat prasowy warszawa, 21 lipca 2011 roku debata „demokracja w mediach, media w demokracji”


Pobieranie 13.6 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.6 Kb.KOMUNIKAT PRASOWY

Warszawa, 21 lipca 2011 roku


DEBATA „DEMOKRACJA W MEDIACH, MEDIA W DEMOKRACJI” Z UDZIAŁEM ANDRZEJA POCZOBUTA?

Europejskie Forum Nowych Idei czeka na polskiego dziennikarza

Andrzej Poczobut, dziennikarz Gazety Wyborczej i działacz Związku Polaków na Białorusi przyjął zaproszenie Europejskiego Forum Nowych Idei do uczestnictwa w panelu „Demokracja w mediach, media w demokracji”, organizowanego przez PKPP Lewiatan i TVN 24. To, czy przybędzie do Sopotu pod koniec września br., uzależnia od decyzji władz Białorusi.

„Obecnie nie mam prawa opuszczać Grodna. Taki stan będzie trwał do uprawomocnienia się wyroku, co nastąpi najprawdopodobniej pod koniec sierpnia. Nie wiadomo tylko czy pozwolą mi wyjeżdżać z Białorusi. Jeżeli tylko będzie możliwe, chętnie wezmę udział w Forum”, komentuje Andrzej Poczobut.

Panel „Demokracja w mediach, media w demokracji” odbędzie się w pierwszym dniu Europejskiego Forum Nowych Idei, tuż po otwarciu Europejskiego Forum i sesji plenarnej „Europa, przyszłość, solidarność”. Jego współgospodarzem, obok PKPP Lewiatan, jest telewizja TVN 24. Zagadnienia, które będą poruszane podczas panelu, to między innymi:

· Jak media korzystają dziś z pozycji czwartej władzy?

· Czy komercyjne media w obecnym kształcie zagrażają demokracji?

· Jak sprawić, by media były rynkowe i zarazem odpowiedzialne społecznie?

· Internet i media społecznościowe: nowe modele kształtowania opinii publicznej i ich wpływ na instytucje demokratyczne

Jeżeli Andrzej Poczobut przyjedzie do Sopotu, w panelu spotka się m.in. z Jackiem Pałasińskim - dziennikarzem TVN 24, który poprowadzi dyskusję, Anną Applebaum - korespondentką The Washington Post (tbc), prof. Magdaleną Środą - etyczką i filozofką oraz dr Peterem Bajomi-Lazarem z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Oksfordzkiego.

„Gorąco liczymy na to, że Andrzej Poczobut przybędzie na Europejskie Forum Nowych Idei i weźmie udział w dyskusji na temat demokracji i mediów. Obecność tego uosabiającego walkę o wolność słowa i wolność w ogóle dziennikarza jest bardzo ważna dla debaty i ideowych wartości, jakie niesie przygotowywane przez nas Forum”, komentuje Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, organizatora EFNI.

Europejskie Forum Nowych Idei

Europejskie Forum Nowych Idei, które odbędzie się w Sopocie w dniach 28-30 września br., ma być miejscem poszukiwania nowych rozwiązań dla najważniejszych wyzwań ekonomicznych i cywilizacyjnych, świeżego spojrzenia na skutki kryzysu i szanse wzrostu gospodarczego Europy i świata. Przedmiotem debat będą problemy, które ujawnił światowy kryzys finansowy, szybki roz­wój Azji i Ameryki Południowej, niepowodzenia inicjatyw glo­balnych związanych z ochroną klimatu czy liberalizacją handlu, a także rozwój nowych technologii. W programie EFNI znajdzie się 5 sesji plenarnych oraz 14 paneli dyskusyjnych, wydarzenia specjalne (w tym I Forum Biznesu Partnerstwa Wschodniego) oraz wydarzenia towarzyszące.

W Forum wezmą udział przedstawiciele środowiska biznesu europejskiego i światowego, laureaci Nagrody Nobla, inspirujący publicyści, politycy, naukowcy. Wśród potwierdzonych gości i paneli stów znajdują się m. in. b. premier Hiszpanii Felipe Gonzalez, noblista Oliver E. Williamson, b. komisarz UE ds. handlu Lord Peter Mandelson, amerykański ekonomista Nouriel Roubini, pisarz i futurysta Peter Schwartz, prezydent BUSINESSEUROPE Jürgen Thumann, a z Polaków m.in. Lech Wałęsa, Jan Krzysztof Bielecki, Danuta Hübner, Magdalena Środa, prezesi największych polskich lub działających w Polsce spółek.

Bezpośrednią okazją organizacji EFNI jest polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. PKPP Lewiatan – w ramach obowiązków członkowskich w BUSINESSEUROPE – pełni w tym czasie rolę lidera europejskiego biznesu. Współorganizatorami EFNI – obok PKPP Lewiatan – jest BUSINESSEUROPE i Miasto Sopot, partnerami – wiodące międzynarodowe i polskie spółki, instytucje i organizacje.

Wśród Patronów honorowych EFNI są Bronisław Komorowski, Jerzy Buzek i Herman Van Rompuy, którzy potwierdzili swoją obecność. Forum ma również oficjalny patronat polskiej Prezydencji.

* * *

Europejskie Forum Nowych Idei - międzynarodowe forum dyskusyjne środowisk biznesowych na temat roli i przyszłości Europy oraz gospodarki europejskiej i światowej. Odbędzie się w dniach 28-30 września 2011 w Sopocie, podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE. EFNI jest organizowane przez PKPP Lewiatan, współorganizatorami są: BUSINESSEUROPE i Miasto Sopot. Partnerami Forum są wiodące polskie i międzynarodowe firmy, organizacje i instytucje.

Więcej informacji: www.efni.pl

Kontakt dla mediów:

Dorota Zawadzka, tel. 22 565 18 14, e-mail: dzawadzka@pkpplewiatan.pl

Zbigniew Gajewski, tel. 22 565 18 06, e-mail: zgajewski@pkpplewiatan.pl
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatanul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa, tel. +48 (22) 845 95 50, faks +48 (22) 845 95 51, e-mail: lewiatan@pkpplewiatan.pl, www.pkpplewiatan.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość