Strona główna

Konferencja naukowa dramat w historii, historia w dramacie


Pobieranie 23.67 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.67 Kb.
KONFERENCJA NAUKOWA

DRAMAT W HISTORII, HISTORIA W DRAMACIE

PROGRAM
15.04. (wtorek)

AULA9.30 rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości, sprawy organizacyjne

obrady


9.50 – 11.00

prof. dr hab. Maria Podraza-Kwiatkowska, Wspomnienie o Profesorze Janie Nowakowskim

prof. dr hab. Bolesław Faron, Jan Nowakowski – nauczyciel (w kręgu teorii i praktyki)

prof. dr hab. Regina Lubas-Bartoszyńska, Francuska ścieżka w badaniach literackich Profesora Jana Nowakowskiego11.00 – 11.30 – przerwa

11.30 – 12.15

dr Marek Białota, Obrońca ziemi zranionej (przyczynek do biografii Jana Nowakowskiego)

prof. AP dr hab. Jerzy Waligóra, Jana Nowakowskiego badania nad twórczością Wyspiańskiego
12.15 – 12.45 – uroczystość nadania lektorium w Instytucie Filologii Polskiej imienia Profesora Jana Nowakowskiego, odsłonięcie tablicy pamiątkowej
13.00 – 14.30 – obiad
14.30 – 15.45

obrady plenarne, sala 444

prof. dr hab. Edward Kasperski (UW), Dramat historyczny – antynomie gatunku, antynomie historii. Wokół „Kleopatry i Cezara” Norwida

prof. dr hab. Janusz Skuczyński (UMK), Dramaty historyczne Juliusza Słowackiego i Henryka v. Kleista: (niektóre) miejsca wspólne i paralele

prof. UJ dr hab. Włodzimierz Próchnicki (UJ), Słowacki i Matejko w historiografii Kazimierza Wyki

prof. UO dr hab. Aneta Mazur (UO), Dramat historii – historia w dramacie. Casus twórczości Elizy Orzeszkowej


15.45 – 16.05 – przerwa
16.05 – 17.00

obrady plenarne, sala 444

prof. UMCS dr hab. Dariusz Trześniowski (UMCS), Historia jest interpretacją. O dramatach Jerzego Żuławskiego

prof. UŚ dr hab. Ewa Wąchocka (UŚ), Co się zdarzyło w „teatrze historii”?


17.00 – 18.00 – dyskusja

18.30 – wyjazd do Rydlówki

19.0021.00 – zwiedzanie Muzeum Młodej Polski „Rydlówka”. Spotkanie z Marią Rydlową, Kustoszem Muzeum, pogadanka prof. dra hab. Bolesława Farona na temat magii miejsca. Kolacja
16.04 (środa)

8.00 – 8.45 – Msza Św. w intencji Prof. Jana Nowakowskiego w Kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (ul. Misjonarska 37)
9.15 – 10.30

Sekcja I, sala 444


dr Dorota Samborska-Kukuć (UŁ), Glosa do powstania styczniowego w Inflantach. Ludwiki Platerówny „Dramat bez nazwy”

dr Maria Obrusznik-Partyka (AŚ), Małe historie „wielkich” ludzi. (Uwagi o dramacie historycznym w epoce pozytywizmu)

dr Renata Stachura-Lupa (AP), Dramat historyczny w wypowiedziach teoretycznych pozytywistów (i nie tylko)

Sekcja II, sala 550

dr Małgorzata Chachaj (UMCS), Epoka jagiellońska w dramatach Aleksandra Chodkiewicza („Jadwiga”, „Jagiełło w Tęczynie”)

dr Elżbieta Powązka (AP), Mit genezyjski wpisany w historię księcia Michała Twerskiego

Anna Koncman (UŁ), „Balladyna” – historia Polski według Słowackiego?


10.30 – 11.00 – przerwa
11.00 – 12.15

Sekcja I, sala 444


mgr Dawid Maria Osiński (UW), Świętochowskiego projekt antykizowania kultury – czyli wykład historiozofii zapisany w dramacie

dr Izabela Zeller (AP), Dramaty historyczne Wincentego Rapackiego w świetle krytyki teatralnej

dr Anna Sobiecka (Akad. Pomorska), „Kiliński” Michała Bałuckiego wobec wyznaczników poetyki dramatu historycznego

Sekcja II, sala 550


mgr Agnieszka Grela (AP), Świadomość historyczna i wizja historii w dramatach Józefa Szujskiego

dr Marek Dybizbański (Prac. Rękopisów Bibl. UAM), Od „historiozofii” do „archeologii” pod patronatem Szekspira. Józefa Szujskiego projekcja nowoczesnego dramatu w „Samuelu Zborowskim” i programowej przedmowie

dr Urszula Kowalczuk (UW), Kopernik z „dziejami” w tle. Przedstawianie i unieważnianie historii w dramatach Józefa Szujskiego i Wincentego Rapackiego na temat wielkiego astronoma
12.15 – 13.00 – dyskusja
13.00 – 14.00 – obiad
14.00 – 15.15

Sekcja I, sala 444


mgr Agnieszka Skoczylas (UŁ), Adam Asnyk – autor dramatu historycznego. Przyczynek do dyskusji o „Cola Rienzi”

dr hab. prof. KUL Jakub A. Malik (KUL), Nowaczyński. Dramaturg jako autor historycznego fresku. Restauracja obrazu

dr Krystyna Ruta-Rutkowska (UW), Historia w „Wielkim Fryderyku” Adolfa Nowaczyńskiego
Sekcja II, sala 550

dr hab. prof. AP Kazimierz Gajda (AP), Dramaty historyczne Wyspiańskiego w krytyce Konecznego i Lacka

dr Agnieszka Ogonowska (AP), „Wesela” Wajdy. Propozycja lektury transmedialnej

dr Marek Pieniążek (AP), Odys – Wyspiański – Kantor – Uczeń. Historia ciałem doświadczana, czyli ku antropologicznej dydaktyce dramatu


15.15 – 15.35 – przerwa
15.35 – 16.45

Sekcja I, sala 444

dr Sabina Brzozowska (UO), Człowiek i historia w dramatach Tadeusza Micińskiego

mgr Agnieszka Skórzewska (UW), Historyczne odsłony wieczności – „Zygmunt August” Stanisława Wyspiańskiego i „Bazylissa Teofanu” Tadeusza Micińskiego

mgr Konrad Niciński (UW), Wczesne pisma Mieczysława Limanowskiego – potencjalny klucz do wizji historii w dramaturgii Tadeusza MicińskiegoSekcja II, sala 550

dr Marek Kurkiewicz (UKW), W pułapce legend i niepewnych faktów – rozważania o „Atylli” Antoniego Langego

dr Joanna Raźny (UŁ), O „Leninie” Wacława Grubińskiego

mgr Mirosław Gołuński (UKW), Postacie historyczne w służbie idei – kreacje postaci Kaliguli w dramatach Karola Huberta Rostworowskiego i Alberta Camusa


16.45 – 17.15 – dyskusja
17.30 – kolacja
19.15 – Makbet w reż. Andrzeja Wajdy, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
17.04 (czwartek)

9.00 – 10.15

Sekcja I, sala 444

dr Lidia Ignaczak (UŁ), Drogi ku świętości – dzieje Tomasza Becketa w dramaturgicznej interpretacji T.S. Eliota i J. Anouilha

dr Marian Bielecki (PWSZ AS w Wałbrzychu), „Tango” a „Ślub”, czyli historia literatury w dramacie albo dramat w historii literatury

dr Beata Popczyk-Szczęsna (UŚ), Mit, mitologie i mikrohistorie w dramaturgii Janusza Głowackiego


Sekcja II, sala 550

dr hab. prof. UW Maria J. Olszewska (UW), Dramat władcy i państwa w dramatach historycznych Marii Dąbrowskiej „Geniusz sierocy” i „Stanisław i Bogumił”

dr Aleksandra Chomiuk (UMCS), O historii epickiej i dramatycznej. Dwa ujęcia przeszłości w twórczości Władysława Lecha Terleckiego

dr Elżbieta Konończuk (UwB), Historia jako teatr. O dramatyzacji przeszłości w „Nazo poecie” Jacka Bocheńskiego


10.15 – 10. 35 – przerwa
10.35 – 11.45

Sekcja I, sala 444

dr Krystyna Latawiec (AP), Temat niemiecki w dramacie i teatrze współczesnym

dr Wojciech Baluch (UJ), Polityka historyczna a strategie dramatyczne

dr hab. prof. AP Ewa Łubieniewska (AP), Ukąszenie McLuhana (od „history” do „story”). Wokół dramatu Władysława Zawistowskiego „Witajcie w roku 2000”


Sekcja II, sala 550

dr Dorota Wojda (UJ), Historia i fantazmat inkorporacyjny w dramatach Jarosława Marka Rymkiewicza

mgr Magdalena Zielonka-Kowalska (ISz PAN), „Sto rąk, sto sztyletów” Jerzego Żurka jako gra z historią Polski i historią teatru

dr Katarzyna Wądolny-Tatar (AP), Mechanizm dziejów w „Rzezi lalek” Anny Janko


11.45 – 12.30 – dyskusja plenarna, sala 444
12.30 – 12.45 – zamknięcie sesji, pożegnanie gości

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość