Strona główna

Konferencja podsumowująca projekt „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu” Ambasada Brytyjska w Warszawie była godnym miejscem konferencji podsumowującej projekt „Odnawiane źródła energii dla domu i biznesu”


Pobieranie 7.91 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.91 Kb.
Konferencja podsumowująca projekt „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”
Ambasada Brytyjska w Warszawie była godnym miejscem konferencji podsumowującej projekt „Odnawiane źródła energii dla domu i biznesu”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację na rzecz Polskiego Rolnictwa we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jako partnera projektu oraz Ambasadę Brytyjską, która od lat wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Konferencję współfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Konferencję otworzył Pan Ric Todd, Ambasador Wielkiej Brytanii, jako gospodarz. Następnie głos zabrała Monika Szymańska, Prezes Zarządu FDPA, która zaprezentowała realizację projektu i jego efekty. W ramach realizacji projektu przeprowadzono ankiety badające potrzeby szkoleniowe słuchaczy. Wstępne wyniki przedstawił Krzysztof Mościcki, Dyrektor CDR w Brwinowie.
Konferencję podzielono na dwie sesje. W pierwszej sesji wystąpili przedstawiciele ministerstw i instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Moderatorem tej części był dr Leszek Karski z UKSW. Jako pierwszy wystąpił Marek Kucharski, Z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, który przestawił wyniki prac nad Krajowym Planem Działania podkreślając wagę tego dokumentu jako drogowskaz rozwoju OZE w perspektywie 2020 r. Natomiast Kazimierz Żmuda Wicedyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentował politykę resortu w zakresie bioenergii oraz udziału rolnictwa w rozwoju OZE. Przedstawił również założenia rozwoju OZE co do niedalekiej prezydencji Polski w UE. Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska zaprezentował stanowisko Polski wypracowane na szczyt klimatyczny w Meksyku. Możliwości finansowania odnawialnych źródeł energii przedstawiła Agnieszka Zagrodzka, Z-ca dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na zakończenie pierwszej sesji wystąpił Michael Dembiński reprezentant Head of Policy, z British-Polish Chaber of Commerce przedstawiając możliwości współpracy z innymi krajami UE oraz wykorzystanie obcego kapitału i innowacyjnych technologii.
Druga sesja konferencji poświęcona była praktycznym aspektom wdrażania OZE. Sesję otworzyła prof. Anna Grzybek z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Warszawie. Głos zabrali dwaj uczestnicy szkoleń specjalistycznych: Bogusław Kiedrowski z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawiając praktyczną ścieżkę dydaktyczną dotyczącą OZE, przygotowaną w siedzibie LODR. Natomiast Hubert Ćwik z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaprezentował nowe technologie uprawy i zbioru wierzby w gospodarstwach rolnych proponowanych przez Spółdzielnie „Agroenergia”. Obie prezentacje stanowią doskonałe przykłady dobrych praktyk do wykorzystania przez innych. Następnie dr Piotr Gradziuk przedstawił efektywność ekonomiczną i ekologiczną biomasy. Z kolei dr Dariusz Czekalski omówił możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych i elektrowni wiatrowych. Tematykę biogazu i program budowy biogazowni przedstawił Leszek Ciurzyński. Na zakończenie sesji Marzena Rutkowska-Filipczak przedstawiła projekt Coach BioEnergy – Międzynarodowa Sieć Wiedzy wspomagająca rozwój produkcji oraz wykorzystanie biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych potrzeb. Po zakończeniu wystąpień wywiązała się dyskusja w której uczestnicy wskazywali na przyśpieszenie prac legislacyjnych dotyczących rozwoju i wdrażania OZE w naszym kraju.
Konferencję zakończyła prof. Grzybek prezentując wnioski wynikające z konferencji i realizacji projektu.
Konferencja stanowiła doskonalą okazję do wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy reprezentantami ministerstw, przedstawicielami nauki i doradcami rolnymi, którzy na co dzień współpracują z rolnikami zbierając sugestie potrzebnych rozwiązań. Poruszona problematyka, dyskusja i wnioski ze zrealizowanego projektu nakreśliły kierunek dalszych prac i działań, które będą wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.
Materiały konferencyjne zamieszczone są na stronie Fundacji; www.fdpa.org.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość