Strona główna

Konferencja-szkolenie pt. „Controlling i rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie – wdrożenie oraz funkcjonowanie z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych” realizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network


Pobieranie 163.98 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar163.98 Kb.
Konferencja-szkolenie pt. „Controlling i rachunkowość zarządcza
w przedsiębiorstwie – wdrożenie oraz funkcjonowanie z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych” realizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network


Informacje podstawowe o konferencji/szkoleniu:


Celem konferencji/szkolenia jest zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu. W toku konferencji/szkolenia omawiane zagadnienia teoretyczne przedstawiane są wraz z systemami informatycznymi, umożliwiającymi ich praktyczne zastosowanie oraz z konkretnymi rozwiązaniami przyjętymi przez polskie przedsiębiorstwa. Program szkolenia przewiduje urozmaicone formy zajęć (wykłady, warsztaty, panel dyskusyjny), realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych.

Konferencja/szkolenie skierowane jest do:


szerokiego grona kadry stykającej się w praktyce z problematyką opłacalności projektów inwestycyjnych, rachunkowości zarządczej i controllingu lub osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku. W szczególności zaproponowana oferta programowa skierowana jest do: właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej, dyrektorów i kierowników finansowych oraz aktualnych i przyszłych controllerów finansowych.

Okres szkolenia:

26 - 27 marzec 2013r w godzinach 9.00 -14.30.

Zapisy: załączony formularz zgłoszeniowy (maks. 2 osoby z jednego przedsiębiorstwa);
szkolenie bezpłatne.

PROGRAM KONFERENCJI/SZKOLENIADzień 1


 1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu.

 2. Obszary wykorzystania rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej i controllingu.

 3. Sprawozdawczy rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej.

 4. Instrumenty decyzyjne oparte na informacjach pochodzących z rachunku kosztów zmiennych.

 5. Rachunek kosztów działań i jego wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 6. Rachunek kosztów standardowych (planowanych).

Prelegent: dr Alfred Szydełko - Adiunkt w Zakładzie Finansów i Bankowości na Wydziale


Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej


 1. Ośrodki (centra) odpowiedzialności w controllingu przedsiębiorstwa.

 2. Sprawozdawczość zarządcza.

 3. Budżetowanie operacyjne.

 4. Budżetowanie kapitałowe.

 5. Zrównoważona karta wyników w tworzeniu i realizacji strategii przedsiębiorstwa.

 6. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu ekonomicznej wartości dodanej (EVA)

Prelegent: mgr Łukasz Szydełko - Asystent w Zakładzie Finansów i Bankowości na


Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki
Rzeszowskiej


 1. Zastosowanie metody Ernead Value do zarządzania projektami (budżet, odchylenia czasowe i kosztowe, wskaźniki EV – praktyczny controlling projektu).

Prelegent: mgr Michał Janas – Członek Zarządu Stowarzyszenia International


Project Management

Dzień 2


 1. Rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce: potrzeby, zasady wdrażania, narzędzia, konieczne zmiany, korzyści
 1. Jakich informacji dostarcza, a jakich nie dostarcza rachunkowość finansowa

 2. Potrzeby zbudowania osobnego systemu informacji wynikające m.in. z:

 1. wyodrębnienia wewnątrz firmy centrów zysków i odpowiedzialności osób za decyzje kosztowe,

 2. określenia rodzaju kosztów nie rejestrowanych w rachunkowości finansowej,

 3. uchwycenia opłacalności usług wewnętrznych w firmie w transakcjach pomiędzy jednostkami organizacyjnymi (centrami zysków),

 4. mocnego podbudowania od strony kosztów polityki cenowej stosowanej w firmie,

 5. zbudowania systemu premiowego uzależniającego wysokość premii od miesięcznego wyniku jednostki organizacyjnej (centrum zysku) indywidualnie dla wszystkich pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych ( obiektywizacja zasad przyznawania premii uznaniowej),

 6. dostosowania systemu miar i wskaźników do misji i celów danej firmy wykorzystującego informacje z różnych źródeł i w przekroju jednostek organizacyjnych.

 1. omówienie na przykładzie Skonsolidowanej Karty Wyników wykorzystywanej w firmie: kolejne kroki budowania SKW, dobór informacji, przykłady rozwiązywania problemów mierzalności zadań.

Prelegent: dr Krystyna Jaskowska - adiunkt na Wydziale Finansów i Rachunkowości


w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie;
Członek Zarządu „Igloocar” Sp. z o.o. w Debicy –
specjalista ds. rachunkowości zarządczej i controllingu


 1. Wykorzystanie praktyczne arkusza excell dla potrzeb analizy opłacalności projektów inwestycyjnych i rachunkowości zarządczej


Prelegent: mgr Roman Wisz - finansista/analityk ds. opłacalności projektów
inwestycyjnych (pracownik RARR S.A.) 1. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i controlling (architektura systemów informatycznych i zasady ich przystosowania do potrzeb konkretnej organizacji, kryteria oceny systemów informatycznych pod kątem potrzeb organizacji; wykorzystanie systemów informatycznych w praktyce)

a) prezentacja systemu zarządzania „Komadres - Controling kosztów” przez firmę Etob-Res


b) prezentacja systemów zarządzania i controllingu przez firmę Proferis –
Systemy Informatyczne dla Biznesu

 1. Usługi doradcze i finansowe RARR S.A. dla przedsiębiorstw, w tym na potrzeby wdrażania projektów, zarządzania projektami, rachunkowości zarządczej i controllingu

a) usługi doradcze proinnowacyjne w ramach projektu Enterprise Europe Network oraz
w ramach innych projektów Centrum Transferu Technologii Innowacji i Informatyzacji

b) usługi doradcze w ramach Krajowego Systemu Usług i usługi konsultingowe


świadczone przez RARR S.A. jako element wdrożenia rachunkowości zarządczej
i controllingu

c) Fundusz pożyczkowy RARR S.A. jako m.in. źródło sfinansowania projektu a także


wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie

 1. Panel dyskusyjny - pytania do prelegentów, wymiana doświadczeń uczestników konferencji/szkolenia w stosowaniu i wdrażaniu controllingu w swoich firmach


Harmonogram konferencji/szkolenia
I dzień
9.00 – rozpoczęcie; wystąpienia pracowników RARR

Krzysztof Kłak – Prezes Zarządu RARR S.A.


Grzegorz Tabisz – Kier. Centrum Transferu Technologii Innowacji
i Informatyzacji

Barbara Kostyra – Dyr. Centrum Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo -
Technologicznym

Przemysław Grzebyk - Kier. Centrum Współpracy Gospodarczej


9.30 – 11.15 Alfred Szydełko (rachunkowość zarządcza i controlling finansowy)

11.15 – 11.30 przerwa kawowa

11.30 – 13.15 Łukasz Szydełko (rachunkowość zarządcza i controlling finansowy)

13.15 – 13.45 przerwa cateringowa

13.45 – 14.30 Michał Janas – metoda Earned Value w zarządzaniu projektami

14.30 – zakończenieII dzień
9.00 – rozpoczęcie; wystąpienia pracowników RARR

Grzegorz Tabisz – Kier. Centrum Transferu Technologii Innowacji
i Informatyzacji

Jolanta Wiśniowska – Dyr. Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości


9.20 – 10.50 dr Krystyna Jaskowska – controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce

10.50 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 – 11.30 Roman Wisz - wykorzystanie arkusza Excel w analizie opłacalności projektów
inwestycyjnych i rachunkowości zarządczej

11.30 – 12.40 Etob-Res, Proferis – systemy informatyczne dla controllingu


i rachunkowości zarządczej

12.40 – 13.10 przerwa cateringowa

13.10 – 13.45 pracownicy RARR

Przemysław Grzebyk - Kier. Centrum Współpracy Gospodarczej

Justyna Placha Adamska - Kier. Punktu Konsultacyjnego Krajowego
Systemu Usług

Ireneusz Salamon - Kier. Funduszu Pożyczkowego RARR S.A.


13.45 – 14.30 panel dyskusyjny

14.30 – zakończenie
Informacje o prelegentach:


Wykłady prowadzić będą przede wszystkim pracownicy naukowi, praktycy finansiści i specjaliści ds. controllingu wdrażający i stosujący praktycznie podstawy rachunkowości zarządcze i controllingu) także przedstawiciele firm informatycznych projektujących systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu finansami i controllingu w przedsiębiorstwie. Udział praktyków w prowadzeniu zajęć zapewni słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy. • dr Alfred Szydełko – Adiunkt w Zakładzie Finansów i Bankowości na Wydziale
  Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej
Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego oraz data ukończenia

Uzyskany stopień lub dyplom

Akademia Ekonomiczna w Krakowie (10/1979)-(04/1983)

Mgr ekonomii

WSP Rzeszów (10/1985-06/1986)

Studia podyplomowe w zakresie dydaktyki

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (05/2003)

Doktor nauk ekonomicznych – specjalność rachunkowość


Członkostwo w organizacjach zawodowych:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (wiceprezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce)

Przewodniczący Komisji Szkoleniowej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Certyfikacji Zawodu Księgowego SKwP w Rzeszowie

Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Członek Zespołu ds. Certyfikacji Zawodu Specjalista Rachunkowości Zarządczej/Controllingu w ramach SKwP
Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem uczestnictwa w realizacji projektów) :

Daty: od

(m-c/rok)

do (m-c/rok)


Miejsce

Firma

Stanowisko

Opis obowiązków

10/1983

– 01/1992Rzeszów

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie

Asystent

Dydaktyka i prace badawcze

z zakresu rachunkowości ,10/1985

– 09.1984Stalowa Wola

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Wykładowca

Szkolenia z zakresu rachunku kosztów dla Huty Stalowa Wola


02/1986

-08/1986


Bielsko-Biała

Fabryka Aparatów Elektrycznych „Apena”

Konsultant

Wdrażanie wewnętrznego systemu zarządzania kosztami

10/1989

– 05/1995Jasło

Zakład Produkcyjno-Naprawczy

Główny księgowy

Stworzenie systemów rachunkowości finansowej i zarządczej oraz nadzór nad tymi systemami

01/1990

-12/2004


Wola Rafało-

wska


Biuro Usług Finansowo

-KsięgowychWłaściciel

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, doradztwo podatkowe

03/1990

– 12/1992Rzeszów

Polsko

-Amerykański Instytut PrzedsiębiorczościWykładowca

Prowadzenie zajęć z zakresu zarządzania finansami małych

i średnich przedsiębiorstw11/1991

– 03/1992Rzeszów

Polsko-Amerykański Instytut Przedsiębiorczości

Doradca

-analityk kosztowyDoradztwo w zakresie tworzenia systemów kosztowych wspomagających zarządzanie

09/1991

– 06/1998Stalowa Wola,

Sando-


mierz


Szkoła Bankowa

Wykładowca, doradca, promotor

Prowadzenie zajęć dla studentów, wykładów na kursach dla praktyków, promocja prac dyplomowych

12/1998

- 06/1999Tarno-

brzeg


Izba Skarbowa w Tarnobrzegu

Wykładowca

Wykłady dla pracowników aparatu skarbowego z zakresu rachunkowości

10/1994

- 06/2010Warszawa,

Stalowa WolaCentrum Edukacji i Rozwoju Biznesu

Wykładowca

Prowadzenie zajęć na kursach dla praktyków na terenie całego kraju

10/1994

- aktualnieRzeszów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Wykładowca

Wykłady i promocja prac dyplomowych licencjackich i magisterskich

10/1994

-06/1998


Warszawa

Agencja Kształcenia Kadr

Wykładowca

Wykłady na kursach z zakresu zarządzania kosztami

10/1998

- aktualnieRzeszów

Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wykładowca

Wykłady na studiach podyplomowych „Finanse i rachunkowość” oraz promocja prac

10/1995

- 06/2010Warszawa,

Stalowa WolaWyższa Szkoła Bankowości i Finansów „OLYMPUS” (aktualnie „Olympus” Szkoła Wyższa)

Wykładowca

Wykłady i promocja prac dyplomowych licencjackich i magisterskich

04/1992

– 12/2000Rzeszów

Rzeszowska Szkoła Menedżerów

Wykładowca, konsultant, trener

Prowadzenie zajęć na kursach finansowanych ze środków UE i doradztwo finansowo-księgowe dla przedsiębiorstw

01/1994

– 12/2004
Jasło

Centrum Edukacji Ekonomicznej

Udziałowiec, wykładowca

Zarządzanie firmą szkoleniową, prowadzenie zajęć z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów i controllingu10/2003

-06/2004


Jasło

Akademia Ekonomiczna

we WrocławiuWykładowca

Wykłady i promocja prac na studiach podyplomowych „Rachunkowość”

10/2004

- 05/2006Stalowa Wola

Akademia Ekonomiczna

we WrocławiuWykładowca

Wykłady i promocja prac na studiach podyplomowych „Rachunkowość”

01/1992

- aktualnieRzeszów

Politechnika Rzeszowska

Adiunkt

Wykłady, promocja prac i prace badawcze z obszaru rachunku kosztów i controllingu

05/2005

Warszawa

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Wykładowca

Wykłady i promocja prac podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego

01/2005-07/2006

Rzeszów

BMM

Trener

Warsztaty z zakresu rachunku kosztów i controllingu na terenie całego kraju, przygotowywanie projektów controllingowych

08/2007-09/2007

Stalowa Wola

Lecha Consulting Sp. z o.o.

Trener

Warsztaty z zasad prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Projekt unijny z EFS.

11/2009-

12/2009


Błażowa

Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu”

Trener

Warsztaty z zasad prowadzenia rachunkowości dla stowarzyszeń.

Projekt unijny z EFS.06/2006-aktualnie

Rzeszów

Stowarzyszenie Księgowych Oddział Podkarpacki
w Rzeszowie

Trener

Kursy z obszaru rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu


Książki:

1. Rachunek kosztów. Aspekty księgowe i zarządcze, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki, Rzeszów 2010.

2. Rachunkowość dla początkujących, Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu”, Błażowa 2010.

3. Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004,

4. Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2004,2007,

5. Rachunkowość. Teoria i zadania, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2004 (2002,2003),

6. Rozdziały w kilku monografiach.


Artykuły:

84 artykuły naukowe, opublikowane w czasopismach krajowych ( np. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, itp.)
 • mgr Łukasz Szydełko – Asystent w Zakładzie Finansów i Bankowości na Wydziale
  Zarządzania i Marketingu Politechniki RzeszowskiejNazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego oraz data ukończenia

Uzyskany stopień lub dyplom

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (10/2001)-(01/2006)

Mgr ekonomii, Kierunek: Finanse i bankowość, Specjalność: Rachunkowość i auditing

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (07-2007-aktualnie)

Otwarty przewód doktorski, praca doktorska
pt. „Controlling procesów w strategii przedsiębiorstwa” ,promotor: prof. zw. dr hab. Edward Nowak.


Członkostwo w organizacjach zawodowych:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce


Inne umiejętności:

Projektowanie systemów controllingowych i rachunku kosztów, dostosowywanie zakładowego planu kont pod potrzeby rachunkowości zarządczej.


Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem uczestnictwa w realizacji projektów) :


Data

Miejscowość

Firma

Stanowisko

3/2006-aktualnie

Rzeszów

Politechnika Rzeszowska

Asystent

Opis obowiązków:

Prowadzone zajęcia z zakresu rachunku kosztów i controllingu, rachunkowości zarządczej, podstaw rachunkowości, ewidencji podatkowych, rachunkowości podatkowej oraz


z komputerowego wspomagania rachunkowości na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) oraz zajęcia w języku angielskim z przedmiotów: Accounting, Financial Accounting and Controlling w ramach programu Erasmus Socrates.
Data

Miejscowość

Firma

Stanowisko

3/2008-aktualnie

Rzeszów

Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania

Wykładowca

Opis obowiązków:

Prowadzenie zajęć z podstaw rachunkowości i controllingu w ramach „Podyplomowych Studiów Menedżerskich”


Data

Miejscowość

Firma

Stanowisko

5/2008-aktualnie

Rzeszów

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Wykładowca

Opis obowiązków:

Prowadzenie zajęć z przedmiotów prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, funduszy inwestycyjnych oraz obligacji.


Data

Miejscowość

Firma

Stanowisko

11/2009-aktualnie

Rzeszów

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Wykładowca

Opis obowiązków:

Prowadzenie zajęć z rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej (III stopień certyfikacji) oraz z bloku „Elementy wiedzy na temat organizacji i biznesu (IV stopień certyfikacji).

Data

Miejscowość

Firma

Stanowisko

3/2006- 2/2010

Stalowa Wola

OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli

Wykładowca

Opis obowiązków:

Prowadzone zajęcia z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej


i controllingu oraz organizacji i technik rachunkowości
Data

Miejscowość

Firma

Stanowisko

3/2006- 2/2010

Stalowa Wola

OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie

Trener

Opis obowiązków:

Prowadzone kursy z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, controllingu, controllingu w sektorze finansów publicznych, rachunkowości instrumentów finansowych, planowania finansowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa.


Data

Miejscowość

Firma

Stanowisko

11/2009-12/2009

Błażowa

Regionalne Towarzystwo Rolno – Spożywcze „Dolina Strugu”

Trener

Opis obowiązków:

Prowadzenie zajęć z rachunkowości dla stowarzyszeń. Projekt unijny finansowany z EFS.


Data

Miejscowość

Firma

Stanowisko

6/2008-

8/2008


Jarosław

Agrimpex Ewa Piotrów, Agrimpex Sp. z o.o.

Konsultant

Opis obowiązków:

Opracowanie rozwiązań z zakresu grupowania , rozliczania i kalkulacji kosztów


Data

Miejscowość

Firma

Stanowisko

8/2007-11/2007

Stalowa Wola

Lechaa Consulting Sp. z o.o..

Trener

Opis obowiązków:

Prowadzone zajęcia z zasad prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Projekt unijny finansowany z EFS
Artykuły:

20- artykuły naukowe, opublikowane w czasopismach krajowych ( np. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, itp.) • dr Krystyna Jaskowska - łączy doświadczenie praktyczne z pracy w przedsiębiorstwach na stanowiskach menedżerskich z wiedzą teoretyczną wykładowcy na uczelniach. Kluczowe umiejętności: zarządzanie organizacjami, zarządzanie zmianami, doświadczenie akademickie.WYKSZTAŁCENIE


 1. Dyplom doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Planowania

I Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa)

1965 - 1969 Studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie

Skłodowskiej w Lublinie, dyplom magistra ekonomii

PRACA ZAWODOWA AKTUALNA:

Sierpień 2003 – nadal

„IGLOOCAR” Sp. z o. o. w Dębicy, 39 –200 Dębica, Al. Jana Pawła II 11. Stanowisko: Członek Zarządu,
Dyrektor Operacyjny – specjalista ds. rachunkowości zarządczej i controllingu.
1996 – nadal

Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie 35 – 064 Rzeszów, Rynek 1. Stanowisko adiunkt na Wydziale Finansów i Rachunkowości


PRACA ZAWODOWA POPRZEDNIO:


1993 - 2003

OLYMPUS Szkoła Wyższa w Stalowej, Woli, 37 –450 Stalowa Wola ul. Ks. J. Popiełuszki 1. Stanowisko: adiunkt


październik 2003 – 2010

OLYMPUS Szkoła Wyższa im. R. Kudlińskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli. 37 –450 Stalowa Wola ,ul. Ks. J. Popiełuszki 1. Stanowisko : adiunkt, w latach 2007 – 2009 Dziekan Wydziału


Lipiec 2001 – lipiec 2003

Zakład Nadwozi Chłodniczych „IGLOOCAR” w Dębicy, 39 – 200 Dębica, Al. Jana Pawła II 11. Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor

Lipiec 1995 – czerwiec 2001

„Hydrobudowa – Rzeszów” S.A., 35 – 234 Rzeszów, u;. Gen. St. Maczka 4. Stanowisko: Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
1995 – 1998

Polmozbyt – Rzeszów S. A., 35 –326 Rzeszów, ul. Rejtana 65. Stanowisko Przewodnicząca, członek Rady Nadzorczej


czerwiec 1991 – czerwiec 1995

Ministerstwo Przekształceń Własnościowych Delegatura w Rzeszowie, 35 – 959 Rzeszów,


ul. Grunwaldzka 15. Stanowisko: Gł. Specjalista
październik 1990 – wrzesień 1991

Politechnika Rzeszowska, 35 – 021 Rzeszów, ul. W. Pola 2. Stanowisko: adiunkt


kwiecień 1985 – wrzesień 1995

Szkoła Główna Handlowa Wydział Spółdzielczo – Ekonomiczny w Rzeszowie, 35 – 601 Rzeszów,


ul. M. Ćwiklińskiej 2. Stanowisko : adiunkt, st. Wykładowca, w latach 1991 – 1995 Prodziekan Wydziału
wrzesień 1969 – marzec 1985

Spółdzielczy Instytut Badawczy Oddział w Lublinie, Lublin ul. Długa 5. Stanowisko: asystent, st. asystent, adiunktPUBLIKACJE (po 2005 r.)


1) Adaptacja czy zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem pod wpływem kryzysu (na przykładzie
„IGLOOCAR” Sp. z o. o. w Dębicy). W: Podkarpackie przedsiębiorstwa w okresie integracji Polski
z Unią Europejską, red. K. Kaszuba, Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010, s.353 - 358
2) Finanse przedsiębiorstw w praktyce. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich. Wyższa
Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2005

 • Michał Janas - specjalista ds. zarządzania projektami wg metodologii IPMA (International Project Management)

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie.

Członek Zarządu Stowarzyszenia International Project Management Polska; Certyfikowany Kierownik Projektów (certyfikat IPMA poziom C); Certyfikowany trener IPMA w zakresie zarządzania projektami.
Asesor w zakresie analizy ekonomiczno – finansowej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego. Ekspert w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów, zwłaszcza projektów inwestycyjnych. Konsultant ds. pozyskiwania funduszy. Właściciel Michał Janas Consulting
Właściciel firmy Michał Janas Consulting. Autor kilkudziesięciu wniosków aplikacyjnych do funduszy unijnych, biznes planów, studiów wykonalności inwestycji oraz strategii rozwoju przedsiębiorstw
i gmin. Autor licznych kursów oraz szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy, zasad tworzenia biznesplanu, metod oceny projektów gospodarczych, itp.

Autor opracowań (m.in.): „Wpływ funduszy strukturalnych wykorzystywanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny” red. A. Lewandowska, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2008, „Strategie pozyskiwania funduszy unijnych, 4pm.pl, 2008, „Biznes plan”, praca zbiorowa „Poradnik businesswoman”, WSIZ 2007, „Gotówka - niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa”, M. Janas,


e-finanse, nr 2/2006, „Przewodnik po rynku duńskim” pod redakcją Teresa Głowaty, Adam Tittinger, „Własna firma krok po kroku”, A. Sawicki, P. Steczkiewicz, M. Janas, WSIZ, 2005, „Fundusze Unii Europejskiej dla MSP w nowym okresie programowania 2007 – 2013”, M. Janas, Europe Direct, czerwiec 2006.


 • Roman Wisz - finansista/analityk ds. opłacalności inwestycji (pracownik RARR S.A.)


Wykształcenie:

- wyższe ekonomiczne - absolwent Wydziału Ekonomii UMCS Filia Rzeszów

- podyplomowe: „Zarządzanie finansami” na Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie

- uzyskana licencja maklera papierów wartościowych (KPWiG nr 171)


Ukończone kursy/szkolenia:

1) „Rachunkowość zarządcza” prowadzone przez firmę PHU Józef Król Sp. J. Rzeszów


i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Rzeszowie (64 godz.)

2) „Zarządzanie projektami wg. metodologii IPMA” prowadzone przez firmę BMM Sp. z o.o.


w Rzeszowie (102 godz.)

3) „Ocena finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych w/g metodologii Banku Światowego” prowadzonego przez


firmę konsultingową. “EFFECT” sp. z o.o. z Warszawy (180 godzin)

4) „Analizy finansowe i ekonomiczne komunalnych projektów inwestycyjnych” - Lemtech Consulting


Sp. z o.o. w Krakowie (2-dniowe)

5) „Luka w finansowaniu” - Niedzielski&Borys Consulting Sp. z o.o. Katowice (certyfikat nr 59/2009)

5) „Partnerstwo publiczno – prywatne” - Instytut Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Warszawie (2-dni)
Przebieg pracy zawodowej :

od 08.2008r do dzisiaj - Konsultant Finansowy w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego


w Dziale – Centrum Współpracy Gospodarczej

wcześniej:

Prezes Zarządu i współwłaściciel “Budromex” sp. z o.o. Rzeszów ( budowlanka i handel)

Specjalista ds. finansów - Bydgoskie Konsorcjum Kapitałowo - Inwestycyjne S.A. O / Rz-ów.

Dyrektor Oddziału Rzeszów - makler papierów wartościowych w “Penetrator” S.A. Kraków

Doradca ds. finansowych - Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie

Analityk i doradca kredytowy - w BIG Bank S.A. (obecnie Millennium) O/Rzeszów;
i Citibank Handlowy O/Rzeszów

Dyrektor ds. finansowych w firmie DWORAK S.C. Mrowla

Doradca ds. finansowych w firmach konsultingowych: Rzeszowska Grupa Konsultingowa, „Factor” Sp. z o.o.;
Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości

Wykładowca z zakresu analizy finansowej (ćwiczenia na toku zaocznym) w Wyższej Szkole Zarządzania


w Rzeszowie

Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem uczestnictwa w realizacji projektów) :

- opracowanie analizy kosztowej produkcji dla fabryki śrub “Śrubex” S.A. w Łańcucie

- biznes-planu wdrożenia nowych produktów z elementami programu restrukturyzacji dla Zakładów Metalowych “DEZAMET” S.A. oraz dla potrzeb wejścia do Specjalnej TSSE Nowa Dęba

- biznes planu i planu strategicznego rozwoju dla “Małopolska Giełda Rolno- Towarowa” S.A. Rzeszów

- wycena Kuźnia “Glinik” sp. z o.o. Gorlice dla potrzeb konwersji długu na udziały dla Skarbu Państwa

- wycena udziałów Spółek : “Melex”, Wytwórnia Silników, Wytwórnia Aparatury Wtryskowej, Elektrociepłownia należących do grupy WSK “PZL-Mielec” na zlecenie syndyka masy upadłościowej

- biznes-plan nowych przedsięwzięć dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku.

- wycena “DEZAMET” S.A. Nowa Dęba dla potrzeb konwersji zadłużenia na akcje dla Skarbu Państwa

- wycena ZN “PLZ - Mielec” sp. z o.o.. dla potrzeb konwersji zadłużenia na udziały dla Skarbu Państwa

- wycena wartości firmy i znaku towarowego „NTB” S.C. w Głogowie,

- analiza sytuacji finansowej wraz z opracowaniem podstawowych kierunków restrukturyzacji oraz wycena Fabryki Urządzeń Wentylacyjnych “TYWENT” dla potrzeb prywatyzacji firmy

- opracowanie programu naprawczego dla Zakładów Czynników Energetycznych Sp. z o.o. Nowa Dęba,

- biznes-plan dla MARMA Polskie Folie dla potrzeb wejścia z działalnością do TSSE Nowa Dęba

- wycena wartości firmy „Zakład Produkcji Wody” w Nowej Dębie dla potrzeb sprzedaży udziałów

- biznes-plan dla "Centurion" Sp. z o.o. celem uzyskania zgody na działalność w SSE Obszar Sanok

- biznes-plan przedsięwzięcia inwestycyjnego dla Szkoły Języków i Zarządzania "Promar International"

- wycena udziałów „Biegonice-Kupno” , „Biegonice-Zesławice” .i Biegonice Nowy Sącz S.A.

- wycena przedsiębiorstw komunalnych (w 10 gminach) dla potrzeb przekształcenia w spółki handlowe.

- wnioski i studium wykonalności dla „Folpak” Sp. z o.o. „”Metalzbyt” Sp.z o.o. „Laborex” Sp. z o.o., Dębickie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, „GreinplastPlus” Sp. z o.o., „Ekotech” Jarosław, Trans Południe Sp.., „Elwid” Tarnobrzeg, Wibo Recykling Sp. z o.o., B&M Optik, „Tasta Armatura” Stalowa Wola, ZOZ Leżajski, NZOZ Mielec pod Fundusze Strukturalne (dz. 2.3, 2.4)
PHARE i RPO dz. 1.1.

- wycena Multimedia Polska Sp. z o.o Mielec, „Heliseco” S.A. Świdnik , WSK-Tomaszów Lubelski Sp. z o.o


dla potrzeb sprzedaży udziałów

- biznes-plan pod kredyt inwestycyjny (budowa stacji paliw) dla „BLUMAR” Sp. z o.o. Rzeszów

- wycena firmy „Energetyka Wisłosan” Sp. z o.o. dla potrzeb sprzedaży udziałów przez „Dezamet” S.A.

- wycena znaku towarowego i firmy „Sprzętkom” w Staszowie na potrzeby przekształcenia w spółkę akcyjną


(w tym: wniesienia aportem wartości znaku towarowego)

- opracowanie biznesplanu pod kredyt developerski dla Zakładu Remontowo-Budowlanego J. Firlej

- opracowanie biznesplanu pod kredyt dla firmy „Ultratech” Sp. z o.o. w Rzeszowie

- wnioski i biznesplany pod działanie 1.1. RPO WP: Donegal S.A. Rzeszów, Elmar Sp. z o.o. Rzeszów,
BS Dynów i Żołynia, Spółdzielnie Rolpol i Rol-Mech, Maxpol Rzeszów, Replast Dębica, KORA Zgłobień


- wnioski i biznesplany (EPO) pod dotacje z PROW (dz. 311): Carbotech Sp. z o.o., Gekon, Art.-Wik,
Drewnoland, Dom Weselny Rzegocki


- biznesplany pod kredyt technologiczny dla: Odlewnia Aluminium „Alutec,, Drewkol Kolbuszowa,
Styropianex Leżajsk, Creo Sp. z o.o. Rzeszów, Geokart S.A. Rzeszów
Doświadczenie przy projektach infrastrukturalnych (opracowanie części finansowej studium wykonalności)

 • Miasto i Gmina Rzeszów - „Realizacja II etapu podziemnej trasy i rekonstrukcji płyty Rynku”

 • Muzeum – Zamek w Łańcucie - „Ordynacja łańcucka”

 • MPEC Rzeszów - „Optymalizacja systemu ciepłowniczego Rzeszowa”.

 • Projekty kubaturowe, termomodernizacyjne, rewitalizacyjne, infrastrukturalne – Filharmonia Rzeszów, Szkoły (Sośnica, Antoniów, Przemyśl), Stadiony (Bratkowice, Grębów), obiekty użyteczności publicznej w Gminach: Kolbuszowa, Grodzisko Dln, Radomyśl Wlk., Żołynia

 • Projekty z Osi VI Kultura i turystyka - Uzdrowiska (Iwonicz Zdrój, Horyniec Zdrój), Korniaktów Łańcut, Kuria Sandomierska

 • Projekty z działu – Społeczeństwo informacyjne - ZOZ nr 2 Rzeszów i Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Rzeszów

 • Projekty POIŚ dz. 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa - Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., Zakład Komunalny w Lubaczowie

 • Projekty z zakresu RPO dz. 1.4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Gmina Kolbuszowa, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko

 • Projekty z zakresu Programu „Rozwój Polski Wschodniej” – „Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny Etap II” dla RARR ,”Park Naukowo Technologiczny – Dworzysko”
  dla Starostwa Powiatu Rzeszowskiego, Centrum Kongresowo – Wystawiennicze dla Samorządu Województwa Podkarpackiego


Publikacje:

1) Opracowanie książkowe “Poradnik inwestora giełdowego” , Wyd. Mitel – Rzeszów, 1994r

2) Seria artykułów o psychologii inwestowania i strategiach wielkich mistrzów - “Demony Giełdy”,
Wiadomości Gospodarcze Penetrator, kwiecień, maj, czerwiec 1997r (przedruk w Gazecie “Parkiet”
listopad-grudzień 1997r)

3) Artykuł “Modele wyceny firm” Gazeta Giełdy “PARKIET” nr 139 z dn. 24.07.98r
 • pracownicy firm informatycznych projektującej systemy informatyczne stosowane do zarządzania finansami firmy i controllingu – EtobRes Sp. z o.o. i Proferis S.C.

Etob-Res: Paweł Bober i Elżbieta Rataj

Proferis: Tomasz Kaleta – Współwłaściciel firmy „Proferis” S.C.

 • pracownicy RARR S.A.

Krzysztof Kłak - Prezes Zarządu RARR S.A.,

Grzegorz Tabisz - Kierownik Centr. Transferu Technologii Innowacji i Informatyzacji i Informatyzacji,

Barbara Kostyra - Dyrektor Centrum PPNT,

Przemysław Grzebyk - Kierownik Centrum Współpracy Gospodarczej,

Justyna Placha-Adamska - Kierownik Punktu Konsultacyjnego KSU,

Jolanta Wiśniowska - Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,Ireneusz Salamon - Kierownik Funduszu Pożyczkowego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość