Strona główna

Konkurs geograficzny dla uczniów szkóŁ gimnazjalnych woj. Podlaskiego w roku szkolnym 2011/ 2012 etap rejonowy


Pobieranie 62.23 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar62.23 Kb.
KOD UCZNIA: ..............................................

Ilość punktów: ...............................................KONKURS GEOGRAFICZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJ. PODLASKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012

ETAP REJONOWYSerdecznie witamy na etapie rejonowym konkursu geograficznego. Twoim celem jest rozwiązanie 33 zadań. Arkusz liczy 9 stron. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki zgłoś je Komisji Konkursowej. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną. W przypadku testu wyboru prawidłową odpowiedź zaznacz stawiając znak X na literze poprzedzającej treść wybranej odpowiedzi. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X inną odpowiedź. Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które zostały umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania za jego rozwiązanie.

Na rozwiązanie masz 90 minut.ŻYCZYMY CI POWODZENIAKOMISJA KONKURSOWA


1. Określ, która z wymienionych planet należy do grupy planet zewnętrznych: 1 p.

a. Merkury

b. Uran

c. Wenus

d. Mars
2. Spośród wymienionych skutków ruchów Ziemi, zaznacz ten, który jest wynikiem ruchu obiegowego Ziemi: 1 p.

a. zmiana miejsca wschodu i zachodu Słońca nad widnokręgiem

b. pozorny ruch Słońca i innych gwiazd na niebie

c. różnica czasu słonecznego między miejscowościami położonymi na tym samym południku

d. występowanie dnia i nocy
3. W jakim czasie Ziemia obróci się o 55: 1 p.

a. 3 godz. 35 min.

b. 2 godz. 40 min.

c. 3 godz. 40 min.

d. 2 godz. 35 min.
4. Długość rzeki Wołgi w terenie wynosi 3 531 kilometrów. Jej długość na mapie w skali

1:20 000 000 wynosi: 1 p.

a. 2,45 cm.

b. 17,7 cm.

c. 1,77 cm.

d. 24,6 cm.


5. Jezioro Ładoga zajmuje na mapie w skali 1:3 000 000 obszar o powierzchni około 19

cm2. Wybierz powierzchnię, jaką ma to jezioro w rzeczywistości: 1 p.

a. 1 710 km 2

b. 18 700 km 2

c. 177 km 2

d. 1 7100 km 26. Wybrzeża fiordowe są charakterystyczne dla Norwegii. Są to: 1 p.

a. zatoki powstałe przez zalanie dolin górskich ułożonych równolegle do wybrzeża

b. zatoki powstałe przez częściowe zatopienie jaru

c. zatoki powstałe przez odcięcie mierzeją

d. zatoki powstałe przez zatopienie dolin lodowcowych w górskim terenie
7. Okresowe występowanie pokrywy lodowej jest typowe dla: 1 p.

a. Zatoki Fińskiej

b. Cieśniny Gibraltarskiej

c. Cieśniny Bosfor

d. wybrzeży Balearów

8. Wskaż najgłębsze miejsce na Morzu Bałtyckim: 1 p.

a. Głębia Bornholmska

b. Głębia Landsort

c. Głębia Gotlandzka

d. Głębia Gdańska
9. Wskaż jednostkę tektoniczną Europy, której częścią jest Nizina Podlaska: 1 p.

a. Platforma Paleozoiczna

b. obszary fałdowań alpejskich

c. Platforma Wschodnioeuropejska

d. Obszary fałdowań kaledońskich i hercyńskich
10. Surowce mineralne mające największe znaczenie w krajach skandynawskich to: 1 p.

a. rudy żelaza, ropa naftowa i gaz ziemny,

b. rudy cynku i ołowiu, rudy żelaza, siarka,

c. rudy żelaza, fosforyty, sól kamienna,

d. rudy niklu, rudy żelaza, baryty
11. Niemcy to państwo będące potęgą gospodarczą Europy. Wskaż zestaw, w którym

wymieniono tylko koncerny niemieckie: 1 p.

a. Hoechts, BMW, Fiat, Daewoo,

b. Siemens, Thyssen, Vattenfall, Pliva,

c. Volkswagen, Bosch, Gazprom, LG Electronics,

d. Volkswagen, Siemens, Thyssen, Bosch


12. Dobrze rozwinięta hydroenergetyka, turystyka wysokogórska, usługi bankowe oraz

ubezpieczeniowe są charakterystyczna dla: 1 p.

a. Szwajcarii i Niemiec

b. Austrii i Szwajcarii

c. Austrii i Niemiec

d. Austrii i Wielkiej Brytanii


13. Zagłębie Tunguskie, Zagłębie Peczorskie, Zagłębie Zachodniosyberyjskie to wielkie

regiony przemysłowe znajdujące się na terenie: 1 p.

a. Kazachstanu

b. Ukrainy

c. Rosji

d. Białorusi14. Na podstawie opisu wskaż region Europy: 1 p.

Łagodny klimat regionu sprzyja rozwojowi rolnictwa. Do typowych upraw

należy winorośl, oliwki, owoce cytrusowe. W regionie produkuje się wino:

a. Kraje alpejskie

b. Kraje basenu Morza Śródziemnego

c. Środkowa i Północna Francja

d. Nizina Niemiecka

15. Do podanych przyczyn opadów atmosferycznych przyporządkuj ich rodzaje: 1 p.

A. – opady frontalne

B. – opady orograficzne

C. – opady konwekcyjne
a) Wznoszenie się wilgotnego powietrza po stoku

b) Unoszenie się masy wilgotnego i ciepłego powietrza ku górze

c) Zetknięcie się masy wilgotnego i ciepłego powietrza z masą powietrza zimnego


16. W każdym z czterech zestawów odszukaj i podkreśl element nie spełniający kryterium przyporządkowania do grupy: 2 p.

a). lód szelfowy - lód pływający – wieczna zmarzlina – góra lodowa


b). bazalt – granit – sól kamienna - pumeks
c). jęzor lodowcowy – pole firnowe – lądolód – morena boczna
d). grzyb skalny – klif – dolina U-kształtna - wydma
17. Oblicz jak daleko od Bieguna Północnego leży Poznań (1656’E, 5230’N). 2 p.

Uwaga: Przyjmij w obliczeniach iż 1 odpowiada 111 km
Obliczenia …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź …………………
18. Oznacz literą P – zdanie prawdziwe, literą F – zdanie błędne: 2 p.
a). Zagęszczenie izobar na mapie wskazuje na duże poziome różnice ciśnienia atmosferycznego …….

b). Wywierzysko, czyli źródło krasowe cechuje się dużą wydajnością wody …….

c). Warstwa nieciągłości MOHO oddziela płaszcz Ziemi od jądra Ziemi …….

d). Najpospolitszym minerałem występującym na Ziemi jest kwarc …….


19. Na podstawie opisów rozpoznaj i wybierz spośród zaproponowanych państw Europy

i wpisz w odpowiednie miejsce w tabeli. 2 p.Państwa do wyboru:

Finlandia, Litwa, Włochy, Grecja, Dania, Holandia, Islandia, Białoruś
Opis państwa

Państwo


98% obywateli tego państwa wyznaje prawosławie. Ciepłe morza,

piękna pogoda, zabytki starożytności powodują iż miliony turystów odwiedza ten kraj, którego 20% powierzchni stanowią wyspy.


Na terenie tego kraju u ujścia Renu do Morza Północnego znajduje się największy port świata. 1/3 powierzchni kraju leży w depresji. Kraj ten słynie z uprawy tulipanów.
70% terytorium tego najbardziej wysuniętego na północny – wschód kraju UE zajmują lasy, a 8% grunty orne. Podstawą rolnictwa tego kraju jest hodowla reniferów. Znajduje się tam około 55 tys. jezior.
Państwo połączone niegdyś z Polską Unią Personalną. Występuje w nim krajobraz polodowcowy. Najważniejszym portem nadbałtyckim jest Kłajpeda.

20. Uzupełnij zdania będące informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej (UE): 2 p.

A. UE w obecnej postaci powstała w ……….. roku na mocy Traktatu z Maastricht.

B. Największe rozszerzenie UE o 10 państw miało miejsce 1 maja ………… roku.

C. Najmłodsi członkowie UE to ………………….. i ………………….. .

D. Polska wstąpiła do UE w………………….. roku.
21. Rozpoznaj miasta Europy, a następnie zaznacz na mapie odpowiednimi cyframi państwa, gdzie znajdują się wymienione obiekty. 3 p.

1. W tym mieście znajduje się zamek na Hradczanach .............................................. .

2. Miasto z Bramą Brandenburską oraz Muzeum Pergamońskim .......................................... .

3. Stolica państwa gdzie główną atrakcją turystyczną są: Wielki Gejzer, Hekla, kąpieliska termalne Blue Lagoon ...........................................

4. Miasto zwane „Wenecją Północy”, miejsce wręczania nagród Nobla ...........................................

5. W tej stolicy nad Dunajem znajdują się liczne źródła mineralne, cieplice, które najbardziej znane są na wyspie Świętej Małgorzaty ....................................................... .

6. Miasto z Tower Bridge ........................................ .

7. Główną atrakcją turystyczną tej stolicy jest Akropol .................................................

8. Miasto w którym tworzył dzieła architektoniczne Antoni Gaudi, np. Sagrada Familia, oraz siedziba słynnego hiszpańskiego klubu piłkarskiego ............................................... .

9. Znajdują się tu Bazylika Św. Marka oraz Pałac Dożów, miasto kanałów i gondoli ....................... .

10. „Port Kupców”, miasto zwane Paryżem Północy, przy wejściu do tego bałtyckiego portu znajduje się Mała Syrenka ................................................... .


22. Podane wydarzenia geologiczne ułóż w kolejności od najstarszego do najmłodszego. 2 p.


 1. Powstanie złóż rud żelaza w okolicy Suwałk.

 2. Powstanie morza w obrębie Kotliny Sandomierskiej.

 3. Sfałdowanie Sudetów.

 4. Gorący i suchy klimat, w wyniku którego powstały pokłady soli kamiennej na Kujawach.

 5. Utworzenie Żuław Wiślanych.
Wydarzenie najstarsze
Wydarzenie najmłodsze


23. Wymienione poniżej nazwy rzek przyporządkuj do odpowiedniej grupy. 2 p.

Dunajec, Nysa Łużycka, Pilica, Barycz, Noteć, Bug, Brda
a) Dorzecze Wisły: .................................................................................................................

b) Dorzecze Odry: ...................................................................................................................


24. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F 2 p.
a) Niemal cała energia elektryczna produkowana w Polsce pochodzi z elektrowni cieplnych ....

b) Największa w Polsce elektrownia opalana węglem brunatnym znajduje się w Żarnowcu ....

c) Największe znaczenie spośród elektrowni niekonwencjonalnych w Polsce mają elektrownie wiatrowe ....

d) W naszym kraju na niewielką skalę do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się wody geotermalne .... .


25. Do podanych rzek przyporządkuj sztuczny zbiornik wodny, który na niej występuje. Rozwiązanie zapisz w tabeli. 2 p.

A

Warta

B

Pilica

C

Nysa Kłodzka

D

Dunajec

E

Brda
1

Jezioro Otmuchowskie

2

Jezioro Koronowskie

3

Jezioro Jeziorsko

4

Jezioro Sulejowskie

5

Jezioro Czorsztyńskie

6

Jezioro Solińskie
A

B

C

D

E

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...


26. Napisz, jaki typ genetyczny reprezentuje każdy z wymienionych jezior. 2 p.

 1. Dąbie – .................................................................

 2. Jamno – ................................................................

 3. Niegocin – ............................................................

 4. Czarny Staw pod Rysami – ..............................................................

27. Przyporządkuj zakładom przemysłowym odpowiednie czynniki lokalizacji. Właściwe oznaczenia literowe wpisz w miejscu przeznaczonym na odpowiedź. 2 p.

 1. zakłady celulozowo-papiernicze

 2. fabryka mikroprocesorów

 3. fabryka kosmetyków

 4. cementowniaA. wykwalifikowana kadra

B. rynek zbytu

C. baza energetyczna

D. dostęp do wody

E. baza surowcowa


Odpowiedź: a) ........; b) ..........; c) ...........; d) .........28. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie terminy. 2 p.

Termin

Opis
osoba, która opuściła swój kraj z powodu zagrożenia życia lub prześladowań
stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo
osoba, która wyemigrowała z miejsca swego zamieszkania i po dłuższej nieobecności powróciła
powrót do kraju osób, które z powodów niezależnych od siebie znalazły się poza granicami swojego państwa
zmiany liczby ludności spowodowane przyrostem naturalnym i migracjami zewnętrznymi


29. Posługując się wykresem przedstawiającym ruch naturalny ludności Polski, wykonaj polecenia.

3 p.


A. Zakreskuj na wykresie obszar odpowiadający wielkości przyrostu naturalnego; następnie oblicz,

w którym roku przyrost naturalny był najwyższy, a w którym najniższy.

Wartość

Rok

Najwyższy przyrost naturalnyNajniższy przyrost naturalny


B. Wskaż współczynnik, który silniej wpływa na zmiany przyrostu naturalnego. Uzasadnij wybór.

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….


30.Wykonaj polecenia, korzystając z wykresu przedstawiającego strukturę ludności Polski według płci i wieku w latach 1988 i 2006 oraz z własnej wiedzy. 3 p.

A. Posługując się informacjami odczytanymi z wykresów, uzasadnij stwierdzenie, że społeczeństwo polskie się starzeje.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

B. Wymień dwie przyczyny i dwa skutki starzenia się społeczeństwa polskiego.Przyczyny

Skutki


31. Zakreśl wszystkie zdania prawdziwe. 2 p.

a) Polska należy do krajów europejskich o najniższym odsetku gruntów użytkowanych rolniczo.

b) Zboża zajmują w Polsce około 40% gruntów ornych.

c) Wprowadzenie pszenżyta było przyczyną zmniejszenia powierzchni uprawy żyta.

d) Pogłowie bydła w Polsce jest mniejsze od pogłowia trzody chlewnej.

e) Powierzchnia użytków rolnych w Polsce jest mniejsza niż w połowie XX w.

f) Rozdrobnienie gruntów rolnych jest cechą sprzyjającą rozwojowi polskiego rolnictwa.

g) Towarowość rolnictwa w Polsce systematycznie wzrasta.

h) Statystyczny Polak spożywa więcej mięsa drobiowego niż wołowiny.

i) Lesistość Polski systematycznie maleje.


32. Korzystając z tekstu, wymień trzy czynniki sprzyjające rozwojowi przemysłu zaawansowanych technologii. 2 p.

Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, najlepsze warunki rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii mają województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, pomorskie i śląskie. W województwie śląskim korzystne warunki tworzą m.in.: Politechnika Śląska, filia Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, autostrady A1 i A4, Centralna Magistrala Kolejowa, firmy MBM Ontrack oraz Logotec Engineering Group.

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................- ....................................................................................................................................................

33. Uzupełnij tabelę, wpisując we właściwe miejsca walory turystyczne Europy Południowej wybrane spośród wymienionych poniżej: 2 p.
bogata baza noclegowa, liczne imprezy kulturalne, rozbudowana sieć komunikacyjna,

liczne zabytki architektoniczne, urozmaicona rzeźba terenu


Walory kulturowe

Infrastruktura turystyczna

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość