Konkurs matematycznyPobieranie 16.77 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar16.77 Kb.
KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Wymagania konkursowe będą obejmowały i poszerzały treści matematyczne zawarte w „Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla Gimnazjum”.

Tematyka zadań dotyczyć będzie zagadnień:Etap I

 • działań na liczbach wymiernych i niewymiernych,

 • obliczeń procentowych,

 • potęg o wykładnikach całkowitych,

 • własności pierwiastków,

 • wyrażeń algebraicznych,

 • stosowania wzorów skróconego mnożenia,

 • równań i nierówności liniowych z jedną niewiadomą,

 • układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi,

 • wielkości wprost proporcjonalnych i odwrotnie proporcjonalnych,

 • własności wielokątów,

 • pól i obwodów wielokątów,

 • pól i obwodów kół,

 • symetrii osiowej i środkowej,

 • twierdzenia Pitagorasa,

 • średniej arytmetycznej i geometrycznej,

 • kąta środkowego i kąta wpisanego,

 • wykorzystanie pojęć matematycznych do rozwiazywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym,

 • rozwiązywania zadań logicznych, zagadek i łamigłówek matematycznych,

 • odkrywania i dowodzenia twierdzeń arytmetycznych, algebraicznych i geometrycznych.

Etap II

Zagadnienia wymienione w etapie I oraz • pojęcie wartości bezwzględnej i jej własności,

 • własności funkcji liniowej,

 • okręgu wpisanego w wielokąt i opisanego na wielokącie,

 • twierdzenia Talesa,

 • podobieństwa i przystawania figur,

 • graniastosłupów i ostrosłupów,

 • pól powierzchni i objętości wielościanów,

Etap III

Zagadnienia wymienione w etapie I, etapie II oraz dotyczące • kąta dwuściennego,

 • brył obrotowych,

 • pól powierzchni i objętości brył obrotowych,

 • prostych doświadczeń losowych zgodnych z podstawą programową dla gimnazjum.


FORMA ZADAŃ
Arkusze konkursowe mogą zawierać zadania typu:

 • zamknięte z jedną odpowiedzią poprawną,

 • zamknięte typu: PRAWDA- FAŁSZ,

 • otwarte wymagające przedstawienia toku rozumowania.

UWAGI

 • Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.

 • Rysunki w zadaniach geometrycznych mają być czytelne i nie mogą stanowić jedynego uzasadnienia toku rozumowania w zadaniach otwartych.

LITERATURA

 • Podręczniki szkolne i zbiory zadań.

 • Archiwalne arkusze konkursowe oraz inne ogólnie dostępne materiały pomocnicze.

 • Materiały zawarte na stronach internetowych wydawnictw, stowarzyszeń, towarzystw naukowych zajmujących się popularyzacją matematyki.

 • Polecana literatura konkursowa:

 • Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Koło matematyczne w gimnazjum, Wydawnictwo Aksjomat, Toruń 2010;

 • Bobiński Z., Jarek P., Nodzyński P., Świątek A., Uscki M., Matematyka z wesołym Kangurem, Wydawnictwo Aksjomat, Toruń 2004;

 • Bednarek W., Konkurs matematyczny w gimnazjum. Przygotuj się sam!, Wydawnictwo NOWIK. Opole 2007;

 • Bednarek W., Olimpiady matematyczne w gimnazjum i liceum. Przygotuj się sam!, Wydawnictwo NOWIK. Opole 2012;

 • Jędrzejewicz P., Bukiety matematyczne dla gimnazjum, Wydawnictwo GWO, Gdańsk 2008;

 • Janowicz J., Zbiór zadań konkursowych, Wydawnictwo GWO, Gdańsk 2005;

 • Lodzińska E., Zbiór zadań konkursowych z matematyki dla gimnazjum, Wydawnictwo NOWIK, Opole 2005;

 • Pawłowski H., Tomalczyk W., Zadania z matematyki dla olimpijczyków, Oficyna wydawnicza Tutor, Toruń 2010;

 • Narojczyk Z., Sterczewska J., Konkursy matematyczne dla gimnazjum, Wydawnictwo Aksjomat, Toruń 2007;

 • Pawłowski H., Olimpiady i konkursy matematyczne, Oficyna wydawnicza Tutor, Toruń 2006;

 • Guzicki W., Rozszerzony program matematyki w gimnazjum, Wydawca: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2013 (wersja elektroniczna dostępna na stronie www.ore.edu.pl);

 • Elsner T., Konkursy matematyczne dla gimnazjalistów, Wydawnictwo Łowcy Talentów Jersz, Wrocław 2004.

: zalaczniki -> dokumenty -> wymagania2014
dokumenty -> Konkurs matematyczny gimnazjum
dokumenty -> Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz wykaz podręczników obowiązujących w lo nr VII im. K. K. Baczyńskiego od roku szkolnego 2011/2012 do 2013/2014
dokumenty -> Lp. Szkoła – adres Zakwalifikowani
dokumenty -> Carl Gustaw Jung „ Dzieci zdolne i dzieci twórcze
dokumenty -> Podkarpackie
dokumenty -> Regulamin konkursu na projekt logotypu
dokumenty -> Regulamin konkursu na nazwę podkarpackich targów edukacyjnych § postanowienia ogólne
dokumenty -> Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Matematyki Plan i program studiów zatwierdzony na Radzie Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej dnia 10. 01. 2007r
dokumenty -> Szanowni Państwo! Dyrektorzy gimnazjów
wymagania2014 -> Cele konkursu
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy