Konkurs poetycki CelPobieranie 18.84 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.84 Kb.

WYDZIAŁ STARSZOHARCERSKI GK ZHP


Konkurs poetycki
Cel: Organizacja konkursu poetyckiego w gimnazjum, przy którym działa drużyna. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas święta patrona szkoły.
Szef projektu: Andrzej
Zaangażowane osoby:

  1. Ania

  2. Kasia

  3. Wiola

  4. Adam

  5. Piotrek

Planowany czas trwania: 2 miesiące (marzec - kwiecień)
Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin

Wizyta u dyrektora szkoły w celu ustalenia terminu i ogólnych zasad na których ma odbyć się konkurs

Andrzej

(w towarzystwie drużynowego)3 marca

Stworzenie dokładnego regulaminu konkursu

Ania

5 marca (podczas zbiórki zastępu)

Projekt graficzny ulotki i plakatów promujących konkurs

Kasia

7-12 marca

Kolportaż ulotek, akcja promocyjna podczas przerw między lekcjami w gimnazjum

Piotrek

15 marca

Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych

Piotrek

16 marca – 10 kwietnia

Spotkanie z nauczycielami języka polskiego w celu ustalenia scenariusza obchodów święta patrona

Wiola

2 kwietnia

Powołanie zespołu jury (3 nauczycieli, przedstawiciel samorządu szkolnego, drużynowy, szef zespołu). Wyłonienie zwycięzców konkursu

Andrzej

15 kwietnia

Zdobycie nagród dla zwycięzców od sojuszników z pobliskich sklepów.

Adam

10-17 kwietnia

Złożenie tomiku wierszy zgłoszonych do konkursu oraz dyplomów dla uczestników

Wiola

16-18 kwietnia

DZIEN PATRONA – rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród. Kasia i Piotrek recytują podczas akademii wiersze zwycięzców. Każdy uczestnik konkursu dostaje tomik wierszy i pamiątkowy dyplom

Kasia

20 kwietnia

Umieszczenie sprawozdania z konkursu oraz foto-relacji na stronie internetowej szkoły i drużyny

Andrzej

20-25 kwietnia

Podsumowanie projektu w zespole realizującym

Andrzej

25 kwietnia

Podsumowanie projektu z Radą Drużyny

Andrzej

27 kwietnia

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy