Strona główna

Konkurs recytatorski I fotograficzny dla szkół gimnazjalnych I ponadgimnazjalnych


Pobieranie 16.91 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.91 Kb.
    1. KONKURS RECYTATORSKI I FOTOGRAFICZNY

    2. dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


Konkurs recytatorski i fotograficzny.
    1. Organizatorzy:
    1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie


przy wsparciu Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu recytatorskiego i fotograficznego poświęconego twórczości Marii Konopnickiej oraz Aleksandra Fredry. Konkurs jest kontynuacją cyklu spotkań z twórczością artystów związanych z naszym regionem.

    1. REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGOKonkurs recytatorski

W blasku Żarnowca – Maria Konopnicka i przyjaciele po piórze: Aleksander Fredro

przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych .


Celem konkursu jest:

  • popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej i Aleksandra Fredry,

  • promocja i rozwój utalentowanej młodzieży,

  • odkrywanie i wspieranie talentów recytatorskich,

  • poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów Marii Konopnickiej i Aleksandra Fredry,

  • dbałość o kulturę słowa,

  • pobudzanie aktywności twórczej,

  • doskonalenie warsztatu artystycznego poprzez udział w konkursie.III.

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie (poprzez wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia) we właściwym terminie udziału w  konkursie oraz przygotowanie repertuaru odpowiadającego wybranej kategorii konkursowej. Jeden nauczyciel może zgłosić maksymalnie 3 uczestników .

 3. Uczestnicy zobowiązani są do osobistego dostarczenia lub przesłania kart zgłoszeń do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2014r. na adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

ul. Rzeszowska 10

38 – 404 Krosno

email: sekretariat@zsp5.krosno.pl

tel./fax: 134365564
 1. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniony.IV.

Uczestnicy konkursu prezentują utwory Marii Konopnickiej i występują w dwóch kategoriach wiekowych i wybranej kategorii tematycznej: 1. Gimnazjum

- recytacja jednego utworu poetyckiego (do 3 minut)

- recytacja fragmentu prozy (do 3 minut)

- poezja śpiewana - 1 utwór


 1. Szkoła ponadgimnazjalna

- recytacja jednego utworu poetyckiego (do 3 minut)

- recytacja fragmentu prozy (do 3 minut)

- poezja śpiewana – 1 utwór

V.
Uczestnicy konkursu prezentują utwory Aleksandra Fredry i występują w dwóch kategoriach wiekowych i wybranej kategorii tematycznej: 1. Gimnazjum

- recytacja jednego utworu poetyckiego (do 3 minut)

- inscenizacja fragmentu utworu dramatycznego(do 15 minut) 1. Szkoła ponadgimnazjalna

- recytacja jednego utworu poetyckiego (do 3 minut)

- inscenizacja fragmentu utworu dramatycznego(do 15 minut)VI.

1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie.

2. W pracach komisji konkursowej wezmą udział specjaliści współpracujący z organizatorami.

3. Jury oceniać będzie: • dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór dostosowany do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

 • interpretację utworu (odkrywcza, zaskakująca, oryginalna, konsekwentna),

 • kulturę słowa (dykcja oraz emisja głosu),

 • kostium i rekwizyt teatralny (w odniesieniu do A.Fredry)

 • ogólny wyraz artystyczny.

4. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oraz wytypuje laureatów.

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury.VII.
1. Miejsce konkursu:

 • Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

2. Przewidywany termin konkursu: • 16 października 2014r.


VIII.
1.Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń dostępne są również na stronie internetowej szkoły: www.zsp5.krosno.pl

2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania i rejestracji prezentacji konkursowych.

3.Informacji na temat konkursu udzielają:
Anna Kosztyła

Barbara Kurowska

Anna Lichoń

Katarzyna Zajdeltel. 134365564


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość