Strona główna

Konkursy ekologiczne


Pobieranie 40.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar40.84 Kb.
Program
pn.: „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z powiatu łowickiego”


realizowany ze środków Wojewódzkiego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

oraz

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Łowiczu 1. Konkursy ekologiczne:


Ad-1) Zbiórki plastikowych nakrętek pt. „Mali ekolodzy”.
Konkurs skierowany jest do przedszkolaków z powiatu łowickiego. Polega na zbiórce przez dzieci nakrętek od plastikowych butelek po napojach i chemii gospodarczej do worków dostarczonych przez P.O.M. „Eko-Serwis”, który poza ewidencjonowaniem zebranych przez dzieci nakrętek zajmuje się ich odbiorem.

Rola przedszkola w konkursie polega na przekazaniu dzieciom podstawowych informacji na temat odpadów, pomocy w realizacji tego zadania oraz na udostępnieniu pomieszczenia do składowania surowca.

Podstawowym kryterium w konkursie jest ilość zebranych nakrętek [w szt.] w przeliczeniu na jednego przedszkolaka. Konkurs trwać będzie od kwietnia do czerwca 2007 roku.

Ad-2) III Edycja Powiatowego Konkursu Zbiórki Zużytych Baterii.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego. Polega na zbiórce zużytych baterii – niebezpiecznych dla środowiska odpadów powstających głównie w ich domach – do pojemników dostarczonych przez Organizację Odzysku „Reba” S.A, która zajmuje się ewidencjonowaniem zebranych przez uczniów baterii oraz odbiorem od szkół surowca
po zapełnieniu pojemników.

Rola szkoły w konkursie polegać będzie na przekazywaniu uczniom informacji na temat selektywnej zbiórki baterii i omówieniu znaczenia recyklingu odpadów oraz


na udostępnieniu pomieszczenia do składowania surowca.

Podstawowym kryterium oceny w konkursie będzie ilość baterii [w kg] w przeliczeniu na 1 ucznia w szkole.

Konkurs trwać będzie od kwietnia do października 2007 r.

Ad-3) IV Edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego Zbiórki Aluminiowych Puszek.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego. Polega na zbiórce przez uczniów aluminiowych puszek po napojach do worków dostarczonych przez P.O.M. „Eko-Serwis”. Firma zajmuje się ewidencjonowaniem zebranych puszek oraz odbiorem od szkół surowca po zapełnieniu worków.

Rola szkoły w konkursie na przekazywaniu uczniom informacji na temat selektywnej zbiórki puszek i omówienia znaczenia recyklingu odpadów oraz na udostępnieniu pomieszczenia do składowania surowca.

Podstawowym kryterium oceny w konkursie będzie ilość zebranych puszek [w kg] w przeliczeniu na 1 ucznia w szkole.

Konkurs trwać będzie od kwietnia do października 2007 r.
Ad-4) II Edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej pod hasłem „Woda źródłem życia”.
Konkurs, który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego przebiegał w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. Każda klasa, która zgłosiła swój udział w konkursie, opracowała jedną pracę pisemną na temat ”Woda źródłem życia”. Poszczególne prace wykonane w danej szkole oceniali nauczyciele, a następnie typowali max. 4 prace (czterech klas) do etapu powiatowego. Finał turnieju obejmował prezentację wykonanej wcześniej pracy – max. 5 minut oraz odpowiedź na pytania ogólne na temat gospodarki wodnej. Turniej trwał od kwietnia do maja 2007 roku.

Ad-5) Konkurs plastyczny pt.: "Czysta woda-wspólne dobro".

Konkurs realizowany był w II Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu i skierowany został do wszystkich uczniów w szkole. Celem konkursu pod hasłem: „Spójrz wnikliwie, życzliwie, krytycznie i z przymrużeniem oka , subiektywnie i twórczo na otaczający świat”. jest rozbudzanie wrażliwości ekologicznej i potrzeby ochrony środowiska naturalnego oraz kształtowanie postawy człowieka świadomego swego wpływu na środowisko.Ad-7) Konkurs fotograficzny pt.: „Chrońmy naszą przyrodę".
Konkurs realizowany był w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży problematyką ochrony przyrody, ukazanie młodzieży roli jaką odgrywa w kształtowaniu świadomości lokalnej oraz kształtowanie upodobań artystycznych.


II. Wycieczki edukacyjne
Ad–1) Udział uczniów klasy o profilu biologiczno-chemicznym I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w programowych zajęciach przyrodniczych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie.

Celem wyjazdu studyjnego będzie miedzy innymi: 1. obserwacja przystosowań zwierząt do życia w środowisku naturalnym

 2. wysłuchanie wykładu dla młodzieży pt.: "Ginące gatunki zwierząt - kategorie zagrożeń i księgi rodowodowe, udział ogrodów zoologicznych w programach ratowania ginących gatunków.

 3. Uczestnicy wyjazdu studyjnego wraz z przewodnikiem będą mięli okazję do spaceru po ogrodzie


Ad–2) Wycieczka ekologiczna dla uczniów klasy o profilu biologiczno-chemicznym I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu do Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie
Celem wyjazdu studyjnego będzie miedzy innymi:

 1. zapoznanie z ekosystemem leśnym:

  • zajęcia warsztatowe – warstwowe rozmieszczenie roślinności w lesie,

  • zależności pokarmowe w ekosystemach leśnych,

  • rozpoznawanie różnych gatunków roślin występujących w lasach,

  • wpływ zanieczyszczeń środowiska na ekosystemy leśne,
 1. poznanie gatunków drzew i krzewów występujących w arboretum w Rogowie:

  • rośliny nagonasienne – rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych,

  • rośliny okrytonasienne – rozpoznawanie drzew i krzewów liściastych,

  • roślinność alpejska – zajęcia w alpinarium.


Ad–3) Wycieczka ekologiczna uczniów klasy o profilu biologiczno-chemicznych II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego w Łodzi.
Celem wyjazdu studyjnego będzie miedzy innymi:

 1. zwiedzanie Ogrodu,

 2. zajęcia laboratoryjno -ćwiczeniowe w pracowni dydaktycznej w celu zapoznania uczniów z bogactwem roślin krajowych i egzotycznych oraz rozbudzenie fascynacji światem i jego różnorodnością.


Ad- 4) Wycieczka edukacyjna dla uczniów klasy II o profilu przyrodniczym III Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Celem wyjazdu studyjnego będzie miedzy innymi:

 1. uczestnictwo w zajęciach terenowych na terenie Parku,

 2. zapoznanie z florą i fauną Parku.


Ad-5) Wycieczka edukacyjna dla uczniów dwóch klas III Liceum Ogólnokształcącego
w Łowiczu do Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie.

Celem wyjazdu studyjnego będzie miedzy innymi: 1. zapoznanie z ekosystemem leśnym:

  • zajęcia warsztatowe – warstwowe rozmieszczenie roślinności w lesie,

  • zależności pokarmowe w ekosystemach leśnych,

  • rozpoznawanie różnych gatunków roślin występujących w lasach,

  • wpływ zanieczyszczeń środowiska na ekosystemy leśne,
 1. poznanie gatunków drzew i krzewów występujących w arboretum w Rogowie:

  • rośliny nagonasienne – rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych,

  • rośliny okrytonasienne – rozpoznawanie drzew i krzewów liściastych,

  • roślinność alpejska – zajęcia w alpinarium.


Ad-6) Wycieczka edukacyjna uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach do Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie.
Celem wyjazdu studyjnego będzie miedzy innymi:

 1. zapoznanie z ekosystemem leśnym:

  • zajęcia warsztatowe – warstwowe rozmieszczenie roślinności w lesie,

  • zależności pokarmowe w ekosystemach leśnych,

  • rozpoznawanie różnych gatunków roślin występujących w lasach,

  • wpływ zanieczyszczeń środowiska na ekosystemy leśne,
 1. poznanie gatunków drzew i krzewów występujących w arboretum w Rogowie:

  • rośliny nagonasienne – rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych,

  • rośliny okrytonasienne – rozpoznawanie drzew i krzewów liściastych,

  • roślinność alpejska – zajęcia w alpinarium.


Ad-7) Wycieczka edukacyjna uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach do Oczyszczalni Ścieków w Łowiczu.
Celem wyjazdu studyjnego będzie między innymi:

a) zapoznanie uczniów z urządzeniami w Łowickiej Oczyszczalni Ścieków,

b) zapoznanie się uczniów z technologiami wykorzystywanymi w Łowickiej Oczyszczalni Ścieków.
Ad-8) Wycieczka edukacyjna dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Łowiczu do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Celem wyjazdu studyjnego będzie między innymi:

a) zapoznanie uczestników z pracą tych zakładów oraz stosowanymi w nich formami ochrony środowiska,

b) zapoznanie uczniów z metodą pozyskiwania węgla brunatnego w kopalni odkrywkowej oraz wpływem odkrywki na środowisko naturalne i metodami, jakie kopalnia stosuje w celu zneutralizowania negatywnego wpływu na środowisko.
Ad-9) Wycieczka edukacyjna dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Łowiczu do Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie.

Celem wyjazdu studyjnego będzie miedzy innymi: 1. zapoznanie z ekosystemem leśnym:

  • zajęcia warsztatowe – warstwowe rozmieszczenie roślinności w lesie,

  • zależności pokarmowe w ekosystemach leśnych,

  • rozpoznawanie różnych gatunków roślin występujących w lasach,

  • wpływ zanieczyszczeń środowiska na ekosystemy leśne,
 1. poznanie gatunków drzew i krzewów występujących w arboretum w Rogowie:

  • rośliny nagonasienne – rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych,

  • rośliny okrytonasienne – rozpoznawanie drzew i krzewów liściastych,

- roślinność alpejska – zajęcia w alpinarium.
Ad-10) Wycieczka edukacyjna dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Łowiczu do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego w Łodzi.

Celem wyjazdu studyjnego będzie między innymi :

a) udział uczniów w zajęciach warsztatowych mających na celu poznanie specyfiki


i bogactwa Palmiarni i Ogrodu Botanicznego w Łodzi, które prowadzone będą przez pracowników placówki.
Ad-11) Wycieczka edukacyjna uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
w Łowiczu do Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie.

Celem wyjazdu studyjnego będzie miedzy innymi: 1. zapoznanie z ekosystemem leśnym:

  • zajęcia warsztatowe – warstwowe rozmieszczenie roślinności w lesie,

  • zależności pokarmowe w ekosystemach leśnych,

  • rozpoznawanie różnych gatunków roślin występujących w lasach,

  • wpływ zanieczyszczeń środowiska na ekosystemy leśne,
 1. poznanie gatunków drzew i krzewów występujących w arboretum w Rogowie:

  • rośliny nagonasienne – rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych,

  • rośliny okrytonasienne – rozpoznawanie drzew i krzewów liściastych,

- roślinność alpejska – zajęcia w alpinarium.
Ad-12) Wycieczka edukacyjna dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie do Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie, Parku Botanicznego w Łodzi, Parku Krajobrazowego wzniesień Łódzkich.
Celem wyjazdu studyjnego będzie miedzy innymi:

 1. zapoznanie z ekosystemem leśnym:

  • zajęcia warsztatowe – warstwowe rozmieszczenie roślinności w lesie,

  • zależności pokarmowe w ekosystemach leśnych,

  • rozpoznawanie różnych gatunków roślin występujących w lasach,

  • wpływ zanieczyszczeń środowiska na ekosystemy leśne,
 1. poznanie gatunków drzew i krzewów występujących w arboretum w Rogowie:

  • rośliny nagonasienne – rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych,

  • rośliny okrytonasienne – rozpoznawanie drzew i krzewów liściastych,

- roślinność alpejska – zajęcia w alpinarium


 1. uczestnictwo w zajęciach terenowych na terenie Parku Botanicznego w Łodzi oraz Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,

d) zapoznanie z florą i fauną Parku Botanicznego w Łodzi oraz Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.


Ad-13) Wycieczka edukacyjna dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Kiernozi do Ogrodu Botanicznego w Łodzi.

Celem wyjazdu studyjnego będzie miedzy innymi:

   1. zwiedzanie Ogrodu,

   2. zajęcia laboratoryjno - ćwiczeniowe w pracowni dydaktycznej w celu zapoznania uczniów z bogactwem roślin krajowych i egzotycznych oraz rozbudzenie fascynacji światem i jego różnorodnością.III. Wydawnictwa:
Ad-1) Broszura informacyjna pt.: "W kilku słowach o wodzie....".
Każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej otrzyma broszurkę informacyjną na temat znaczenia wody opracowaną merytorycznie przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu, a następnie wydrukowaną przez zakład poligraficzny. Broszurki rozprowadzane będą w poszczególnych szkołach na terenie powiatu (bezpośrednio do szkół ponadgimnazjalnych i za pomocą urzędów gmin do szkół podstawowych i gimnazjalnych) oraz podczas wszelkich wydarzeń związanych z promocją i wzmacnianiem świadomości ekologicznej wśród młodzieży organizowanych lub współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Ulotki trafią również do instytucji zajmujących się tematyką ochrony środowiska działających na terenie powiatu łowickiego. Planowany nakład broszurek to 14 000 sztuk.

Ad-2) Wydanie mapy interaktywnej turystyczno – przyrodniczej zamieszczonej na stronie internetowej powiatu łowickiego www.powiat.lowicz.pl
Interaktywna mapa turystyczno - przyrodnicza zamieszczona zostanie na stronie internetowej powiatu łowickiego - www.powiatlowicki.pl. Mapa posiadać będzie następujące funkcje: wyszukiwarka elementów ochrony przyrody (podświetlenie kolorem i wyświetlenie nazwy wraz z opisem np. parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo - krajobrazowe, rezerwaty przyrody, ostoje CORINE, obszary sieci NATURA 2000, obszary krajobrazu chronionego, rezerwaty projektowane); rozmieszczone na mapie piktogramy np. pomniki przyrody, gdzie po wskazaniu kursorem pojawiają się nazwy poszczególnych drzew. Mapa dostępna będzie dla wszystkich osób odwiedzających stronę internetową powiatu łowickiego.


Ad-3) Realizacja filmu promocyjno – przyrodniczego.
Realizacja filmu promocyjno – przyrodniczego będzie miała na celu propagowanie zachowań proekologicznych wśród społeczności powiatu łowickiego. Film prezentował będzie walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne Ziemi łowickiej oraz Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i obszarów chronionych NATURA 2000.

W filmie, w atrakcyjny sposób przedstawionych zostanie wiele atutów powiatu, takich jak: malownicze tereny przyrodnicze Puszczy Bolimowskiej, czy dolina rzeki Bzury oraz interesujący dobytek kulturowy w gminach Nieborów, Łyszkowice, Domaniewice, Zduny, Kiernozia, Bielawy i innych. Operując nowoczesnymi środkami filmowymi przedstawiony zostanie wizerunek Ziemi Łowickiej jako regionu, który trzeba odwiedzić.

Film prezentować ma przede wszystkim niepowtarzalną przyrodę. Ukazanych zostanie w nim wiele gatunków roślin i zwierząt, pomniki przyrody oraz ujmujące krajobrazy. Uwaga widza zwrócona zostanie na ekologiczne podejście do świata.

Film na płytach zostanie dostarczony do szkół z terenu powiatu łowickiego, instytucji kulturalnych oraz związanych z ochroną przyrody. Będzie on również prezentowany podczas różnego typu targów i imprez promocyjnych, w których uczestniczyć będzie powiat łowicki.
Ad–4) Konkurs ekologiczny na antenie radia „Victoria".

Realizacja i emisja na antenie radia VICTORIA konkursu, podczas którego padać będą pytania z zakresu ekologii. Konkurs przeprowadzony zostanie w oparciu o ustalony harmonogram obejmujący serię 20 audycji emitowanych dwa razy w tygodniu przez dwa miesiące na antenie radia VICTORIA.IV. Prenumeraty czasopism.
Prenumerata czasopism „Aura”, „EKO – Świat” oraz „Przyroda Polska” ma na celu przybliżenie młodzieży szkolnej aktualnych zagadnień i wydarzeń związanych z ochroną środowiska oraz umacnianie wrażliwości ekologicznej uczniów. Czasopisma będą dostarczane do szkół raz w miesiącu.


V. Zajęcia terenowe
Ad-1) Ścieżka ekologiczno – dydaktyczna pt.: „Dolina Bzury”
Będą to zajęcia terenowe na obszarze powiatu łowickiego (wzdłuż doliny rzeki Bzury) prowadzone przez nauczycieli i uczniów klas II z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu (około 100 osób), a skierowane do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych.

Podczas kilku wspólnych wycieczek wzdłuż rzeki Bzury, ich uczestnicy wykonywać będą proste ćwiczenia umożliwiające określenie stanu środowiska przyrodniczego i zapoznanie z występującymi w dolinie rzeki Bzury gatunkami roślin i zwierząt.

W ten sposób młodzież będzie zapoznawała się z otaczającą przyrodą, a jednocześnie od razu przekazywała zdobytą wiedzę swoim młodszym kolegom.


Ad-2) Badanie jakości wód gruntowych

W zajęciach terenowych na obszarze powiatu łowickiego udział wezmą uczniowie


z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu w ramach realizacji projektu badania jakości wód gruntowych.

Celem projektu jest poznanie jakości wód gruntowych oraz potwierdzenie lub zaprzeczenie wpływu działalności rolniczej na skład tych wód. Badania przeprowadzane będą raz w miesiącu w oznaczonych miejscach na obszarach miejskich i wiejskich. Badania te będą prowadzone na lekcjach kółka chemicznego. Wyniki badań zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.


Ad-3) Dosadzanie iglaków i uzupełnienie żywopłotu na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi
Zakupione sadzonki roślin i drzewek pozwolą uzupełnić puste miejsca na terenie Ośrodka. Będą to robić osoby posiadające wiedze w tym zakresie oraz wychowawcy i ich wychowankowie. W ten sposób dzieciaki zdobędą podstawowe informacje z zakresu sadzenia drzew i krzewów, a jednocześnie przyczyni się to do poprawy stanu środowiska i niewątpliwie wpłynie na estetykę Ośrodka.
VII. Inne przedsięwzięcia ekologiczne
Ad-1) Selektywna zbiórka odpadów w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu łowickiego.
Do wybranych szkół z powiatu łowickiego zostaną dostarczone pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Uczniowie wyrzucać będą do nich odpady, a po ich zapełnieniu pojemniki te zostaną opróżnione przez specjalistyczną firmę, zaś odpady oddane do recyklingu.

Przedsięwzięcie to będzie mieć na celu propagowanie wśród młodzieży wzorców zachowań związanych z selektywną zbiórką odpadów, a tym samym oszczędnością nieodnawialnych zasobów środowiska.Poprzez możliwość wyboru odpowiedniego pojemnika na odpady uczniowie kształtować będą właściwy model zachowania w tym zakresie.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość