Strona główna

Konspekt lekcji tańCÓw integracyjnych dla klas gimnazjalnych temat: Nauka tańców integracyjnych. Cel główny


Pobieranie 24.16 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar24.16 Kb.
KONSPEKT LEKCJI TAŃCÓW INTEGRACYJNYCH

DLA KLAS GIMNAZJALNYCH


Temat: Nauka tańców integracyjnych.

Cel główny: Wzmacnianie więzi.

Umiejętność: Opanowanie kroków trzech tańców integracyjnych.

Motoryczność: Koordynacja ruchowa.

Wiadomości: Formy tańców integracyjnych, wpływ ćwiczeń grupowych na koncentrację uwagi.

Klasa: I – III.

Miejsce: Sala gimnastyczna, korytarz.

Ilość: Dowolna.

Sprzęt: Magnetofon.Tok lekcji

Treść i przebieg ćwiczeń

Uwagi organizacyjne

I Część wstępna

Organizacja

lekcji.


Zbiórka, powitanie, sprawdzenie gotowości do ćwiczeń, podanie tematu lekcji.

Szereg

Zabawa ożywiająca

Zabawa: „Idąc przez świat”.

Część I

  1. 3 kroki od prawej nogi w prawo, zatrzymanie,

  1. 3 kroki od lewe w prawo, zatrzymanie,

  1. wykonujemy kołyskę od prawej nogi w prawo, przenosząc ciężar ciała na PN-LN-PN,

  1. wykonujemy kołysankę od lewej w prawo, nogi przenosząc ciężar LN-PN-LN,

  1. powtarzamy 1-16,

Część II

  1. 4 kroki do środka koła, klaśnięcie,

  1. 4 kroki tyłem, klaśnięcie,

  1. 2 kroki dostawne w prawą stronę,

  1. 2 kroki dostawne w lewą stronę,

  1. powtarzamy 1-12,
Ustawienie:

zamknięte koło, twarzami do koła.


Trzymanie: za ręce.

II Część główna

Nauka tańca: „Radosny krąg”.

- - - - - - - - - - - - - - -

Nauka tańca:

„Promenada amerykańska”.

Zabawa: „Radosny krąg”.

Część I

  1. 4 kroki do PN do środka koła,

  1. 4 kroki do tyłu,

  1. powtarzamy 1-8,

Część II

  1. dziewczyny:4 kroki do środka koła, na 4 krok klaśnięcie w dłonie,

  1. 4 kroki do tyłu,

  1. chłopcy: 4 kroki do środka koła, w 4 kroku obrót tyłem do środka koła,

  1. chłopcy podchodzą do nowej partnerki stojącej

na prawo od swojej,

Część III

  1. 8 kroków obrotu w prawo, stykając się w para prawymi płaskimi dłońmi,

  1. 8 kroków obrotu w lewo, stykając się w parach

lewymi płaskimi dłońmi,

Część IV

  1. 16 kroków promenady parami po kole (12 kroków promenady, w 4 krokach zwrot twarzami do środka koła),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Taniec: „Promenada amerykańska”.

Część I

  1. 4 kroki w kierunku tańca do przodu, zaczynając od nogi zewnętrznej, w 4 kroku obrót partnerów tyłem w kierunku tańca,

  1. 4 kroki tyłem w kierunku tańca,

  1. 4 kroki do przodu w kierunku przeciwnym do kierunku tańca, zwrot twarzą do kierunku tańca,

  1. 4 kroki tyłem w kierunku przeciwnym do kierunku tańca,


Cześć II

 1. krok partnerów nogą do siebie,

 2. dostawienie nogi wewnętrznej,

 3. krok nogą zewnętrzną od siebie,

 4. dostawienie nogi wewnętrznej do zewnętrznej,

  1. w 4 krokach zmiana miejscami partnerów – stanięcie tyłem do kierunku tańca,

  1. powtarzamy 1-8, w efekcie powracamy do pierwotnego ustawienia – osoba z pary stojąca po zewnętrznej linii koła przechodzi do partnera z przodu.

Ustawienie:

parami po kole,

twarzami do środka.

Trzymanie: za ręce.

Dziewczyna podaje chłopcu prawą dłoń,

na którą ta kładzie

swoją lewą.Przygrywka: 1 akord.

Postawa taneczna w parach – trzymanie zamknięte:

Chłopiec obejmuje prawym ramieniem dziewczynę i umieszcza swoją prawą dłoń na jej lewej łopatce. Dziewczyna opiera lewą rękę na prawym ramieniu chłopca. Wolne ręce łączymy i wznosimy na wysokość głowy

dziewczyny.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ustawienie:

Promenada parami pokole.

Trzymanie: za ręce.

Tempo: średnie lub wolne.

III Część końcowa

Uspokojenie

Zbiórka. Omówienie lekcji, pożegnanie.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość