Strona główna

Konspekt lekcji


Pobieranie 5.16 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar5.16 Kb.
KONSPEKT LEKCJI
1. Przedmiot: język polski

Klasa: II ZSZ

Prowadząca: M Ważniewicz

Data: 16.03.2004

Czas: 1 godzina lekcyjna
2. TEMAT: Jak żyć naprawdę ? – M. Czapińska… ale jestem

3. Cele:


Uczeń:

 • uważnie słucha nagrania,

 • określa główną myśl utworu,

 • wypowiada się na temat treści wiersza,

 • posługuje się cytatami na poparcie swoich słów,

 • wskazuje i nazywa środki poetyckie w wierszu,

4. Metody: pogadanka, praca z tekstem, dyskusja.

5. Środki dydaktyczne: wiersz M. Czapińskiej … ale jestem , nagranie piosenki A. M. Jopek, duże arkusze papieru, karteczki, flamastry.

6. Formy: praca z całą klasą, praca w parach.


Przebieg lekcji:


 1. Na dużych arkuszach papieru widnieje niedokończone zdanie: Żyć naprawdę to …- uczniowie uzupełniają je w ten sposób, że na karteczkach zapisują dokończenie i przyklejają karteczki na przygotowanych arkuszach. Poszczególne wypowiedzi zostają odczytane.

 2. Głośne czytanie tekstu M. Czapińskiej

 3. Próba odpowiedzi na pytanie Jak żyć naprawdę ? – uczniowie podają cytaty z utworu.

 4. Wyjaśnienie roli powtórzeń.

 5. Przytaczając cytaty, uczniowie wyjaśniają, jak długo trwa życie człowieka.

 6. Uczniowie w parach wskazują i nazywają środki poetyckie w wierszu.

 7. Słuchanie piosenki A. M. Jopek z omawianym tekstem M. Czapińskiej – uczniowie wypowiadają się na jego temat, wskazując która wersja bardziej im odpowiada i dlaczego.

 8. Praca w domu.

 9. Napisz w kilku zdaniach, jaką prawdę o życiu człowieka przekazuje w utworze Magdalena Czapińska ?


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość