Konspekt zajeć wychowania fizycznego temat lekcji : Uprawiamy saneczkarstwo – zabawy na śnieguPobieranie 12.67 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar12.67 Kb.
KONSPEKT ZAJEĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Temat lekcji : Uprawiamy saneczkarstwo – zabawy na śniegu .Uczeń :

- potrafi wyjaśnić jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą zima,

- wzmacnia siłę, odwagę, koordynacje ruchowa,

- rozumie, że w grupie należy współpracować,

- potrafi zrobić i rzucić śnieżką do celu
Miejscegórka za szkołą
Klasa – V chłopcy i dziewczęta
Pomoce – sanki
Czas – 45 minut


TOK LEKCJI

ZADANIA

UWAGI

Część wstępna


Rozgrzewka

1. Czynności organizacyjne:

- zbiórka

- sprawdzenie obecności

- podanie tematu zajęć 1. Zabawa ożywiająca „Berek lawina ”- berek każdą osobę złapaną chwyta za rękę i wspólnie starają się złapać pozostałych uczniów. W ten sposób tworzy się wąż który goni pozostałych. Wygrywa uczeń złapany na końcu.

 2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe:

 • Krążenia RR w przód

 • J.w. w tył

 • Skłony do PN

 • J.w. do LN

 • Skrętoskłony do PN

 • J.w. do LN

 • Przysiady w parach

 • Wyścigi w 2 rzędach


Zbiórka w szeregu


Nauczyciel kontroluje wykonanie ćwiczeńCzęść główna
 1. Uczniowie wykonują indywidualne zjazdy na sankach w różnych pozycjach

 • Na siedząco

 • leżąc przodem

 • Leżąc tyłem

 1. J.w. wykonują zjazdy parami lub trójkami.N - kontroluje bezpieczeństwo uczniów.Część końcowa

 1. Zbiórka.

 2. W grupach lepią bałwana ze śniegu.

 3. Podsumowanie zajęć.

 4. Pożegnanie.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy