Strona główna

Konsulowi Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej od Pana (Pani) / To the Consul of the Republic of Kazakhstan in Republic of Poland from


Pobieranie 9.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar9.33 Kb.
Konsulowi Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej

od Pana (Pani) / To the Consul of the Republic of Kazakhstan in Republic of Poland from

__________________________________

(obywatelstwo / Citizenship)

__________________________________

(nazwisko / Surname)

__________________________________

(imię / First name)

__________________________________

(pełny adres zamieszkania w Polsce / home address in

Poland)


__________________________________

(telefon kontaktowy w Polsce/ contact phone number in

Poland)
Podanie / Application
Uprzejmie zwracam się z prośbą o wystawienie wizy jednokrotnego / dwukrotnego wjazdu do Kazachstanu na okres / Please issue one entry/exit visa to the Republic of Kazakhstan for the period of:

od / from______/___________________20 roku / year

(dzień / day) (miesiąc / month)

do / till______/___________________20 roku / year

(dzień / day) (miesiąc / month)
Cel podróży do Kazachstanu / Purpose of travel:

Służbowa (business) / turystyczna (tourism) / prywatna (private) (należy podkreślić właściwe / underline the correct).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(szczegółowy opis celu wyjazdu Pana (Pani) / the detailed description of purpose of your travel)


Zapraszająca organizacja lub zapraszające osoby z Kazachstanu / The inviting organization or the citizen of Kazakhstan inviting you:

_____________________________________________________________________________

(nazwa oraz adres jurydyczny zapraszającej organizacji / Name and juridical address of the inviting organization)

_____________________________________________________________________________(Nazwisko, imię, imię ojca i pełny adres zamieszkania osoby zapraszającej w Kazachstanie / Name and home address of the inviting person)
Dodaktowo są dołączone / Enclosures:

  1. wypełniony kwestionariusz wizowy / visa application form;

  2. jedno zdjęcie kolorowe (rozmiar 3,5x4,5 cm) / 1 photo (3,5x4,5 size);

  3. kserokopia pierwszej strony paszportu z podstawowymi danymi składającego dokumenty / the copy of the first page of applicant’s passport;

  4. oryginał zaświadczenia z miejsca pracy / original certificate from the workplace;

  5. dla obcokrajowców spoza Polski kserokopię dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Polski / for foreigners the copy of the document certifying the residence on Polish territory.

_____________________ ______________________

(podpis / signature) (data / date)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość