Kontrfaktyczna I alternatywnaPobieranie 10.96 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.96 Kb.
HISTORIA

KONTRFAKTYCZNA I ALTERNATYWNA.

WIZJE, NARRACJE, METODOLOGIA
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Szanowni Państwo,


Zakład Metodologii Historii UMCS oraz Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS mają zaszczyt zaprosić doktorantów i pracowników naukowych na ogólnopolską konferencję naukową „Historia kontrfaktyczna i alternatywna – wizje, narracje, metodologia”, która odbędzie się w dniach 14-15 maja 2015 roku w Instytucie Historii UMCS przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie.
Celem konferencji jest prezentacja ustaleń badaczy dotyczących metodologii historii kontrfaktycznej i alternatywnej, refleksja nad powstałymi już narracjami i prezentacja nowych kontrfaktycznych i alternatywnych wizji dziejów. Organizatorzy konferencji pragną skłonić uczestników do dyskusji nad potrzebą uprawiania tego rodzaju praktyki narracyjnej jak też do refleksji nad jej szeroko pojętymi społecznymi funkcjami.
Obrady odbywać się będzie w ramach dwóch paneli:  1.      Narracje i wizje


Proponowane zagadnienia:
- narracje kontrfaktyczne i alternatywne w historiografii, publicystyce i literaturze

- rola historii kontrfaktycznej i alternatywnej w dyskursie historiograficznym, publicystycznym i politycznym

- tendencje dominujące w narracjach kontrfaktycznych i alternatywnych

- kontrfaktyczne i alternatywne wizje dziejów  1.   Metodologia


Proponowane zagadnienia:

- historia kontrfaktyczna a alternatywna
- miejsce historii kontrfaktycznej i alternatywnej w dyskursie akademickim,

- myślenie kontrfaktyczne, jako element procedury ustalania wydarzeń historycznych,

- metody stawiania hipotez alternatywnych dla wydarzeń przeszłych,

- „niezrealizowane ścieżki historii”, jako element wiedzy o przeszłości,

- procedury odróżniania możliwości prawdopodobnych od nieprawdopodobnych,

- wpływ paradygmatu historii kontrfaktycznej na przemiany w historiografii XX wieku,

- spór o potrzebę funkcjonowania historii kontrfaktycznej i alternatywnej.


Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 20 minut. Nie przewidujemy możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż jego autor.


Formularz zgłoszeniowy do pobrania:
Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2015 r. do godziny 23:59. Należy je przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: historia.alternatywna.2015@gmail.com
Opłata konferencyjna wynosi 240 zł (w jej skład wchodzą koszty organizacji bankietu oraz wydania publikacji pokonferencyjnej).
Organizatorzy nie zapewniają noclegów, ale służą pomocą w ich organizacji.
Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane do końca marca 2015 r.
Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.
Wszelkie informacje pod adresem e-mail: historia.alternatywna.2015@gmail.com

Z poważaniem,Komitet Organizacyjny

Historia kontrfaktyczna i alternatywna.

Wizje, narracje, metodologia


: sites -> ihuw.pl -> files
sites -> Rumunia pod koniec lat 80. uchodziła za jedną z najbardziej kuriozalnych środkowoeuropejskich dyktatur. Na mocy decyzji rządzącego od 1965 r. Nicolae
sites -> Scenariusz zajęĆ o roku 1989 w europie środkowo-wschodniej
sites -> OGŁoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego numer referencyjny sprawy: ktk. 02-01/11
sites -> Interviewer: Marta Cobel-Tokarska
sites -> Tajemnica dziennikarska jako instrument ochrony praw człowieka
sites -> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część nr 4: Realizacja programu rozwoju Gimnazjum w Wieliczkach
files -> Kontynuacja I zmiana
files -> Studium Zaoczne Historii uw rok akademicki 2014/2015 Rozkład zajęć I roku – magisterskie w semestrze letnim 2014/2015
files -> Studium Zaoczne Historii uw rok akademicki 2014/20145 Rozkład zajęć I roku – licencjat w semestrze letnim 2014/2015
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy