Strona główna

Kontynuacja I zmiana


Pobieranie 99.38 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar99.38 Kb.
KONTYNUACJA I ZMIANA.

HISTORIOGRAFIA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ WOBEC NOWYCH TENDENCJI W NAUCE XIX–XXI wieków.

Warszawa, 25–26 września 2014 r.
PROGRAM

Obrady w językach polskim i ukraińskim.


Miejsce obrad:

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,


830–900 – Rejestracja uczestników: Instytut Historyczny UW, hol – parter


  1. RZEŚNIA 2014 (czwartek)OBRADY PLENARNE – Sala Kolumnowa
900–920 – Otwarcie konferencji.
920–940 prof. dr hab. Jerzy Maternicki (Rzeszów)

Oferta dydaktyczna lwowskiego studium historycznego wobec nowych tendencji metodologicznych historiografii europejskiej przełomu XIX i XX wieku.
940–1000 д.i.н. прoф. Леонід Зашкільняк / prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak (Львів / Lwów)

Українська історіографія і ситуація постмодерну: ретроспективи і перспективи. / Ukraińska historiografia i sytuacja postmodernu: retrospektywy i perspektywy.
1000–1020 dr hab. Ewa Domańska, prof. UAM (Poznań)

Historia w epoce antropocenu.
1020–1040 д.i.н. прoф. Ярослав Грицак / prof. dr hab. Jarosław Hrycak (Львів / Lwów)

Читаючи історію на Майдані, практикуючи історію після Майдану: про старі підходи і нові напрямки історичних досліджень. /

Czytając historię na Majdanie, praktykując historię po Majdanie: o starych podejściach i nowych kierunkach historycznych badań.
1040–1100 doc. dr Tomasz Ochinowski (Warszawa)

Czy na historii” można zrobić biznes”? Historia biznesu, historia organizacyjna i ich polskie asocjacje.
1100–1130 Dyskusja

1130–1200 PRZERWA NA KAWĘ

Obrady w trzech sekcjach (25.09.2014)
SEKCJA „A” (sala A)
1200–1220 dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. PAN (Warszawa)

O jakiej historii piszą antropolodzy? „Antropologizująca” krytyka historiografii w Polsce ostatnich 20 lat.
1220–1240 dr Dobrochna Kałwa (Warszawa)

Fantazmatyczna historia? Interpretacje polskiej historiografii w refleksji antropologicznej.
1240–1300 mgr Magdalena Popielewicz (Warszawa)

Historia i antropologia w analizie organizacji. Na przykładzie jednej ze współczesnych firm.

1300–1320 DyskusjaSEKCJA „B” (sala 125)
1200–1220 dr Alfred Toczek (Kraków)

Historycy lwowscy wobec tradycji historiografii romantycznej (1860–1914).
1220–1240 асп. Ірина Глушик/ mgr Iryna Hłuszyk (Львів / Lwów)

Між класичним історизмом та позитивізмом: історіографічні погляди Ксаверія Ліске. /

Między klasycystycznym historyzmem i pozytywizmem: historiograficzne poglądy Ksawerego Liske.
1240–1300 dr hab. Mariola Hoszowska, prof. URz (Rzeszów)

Szkoła Szymona Askenazego: problemy dydaktyczne.

1300–1320 DyskusjaSEKCJA „C” (sala 21)
1200–1220 к.і.н. Ірина Орлевич / dr Iryna Orlewycz (Львів / Lwów)

Питання історії України у русофільській історіографії міжвоєнного періоду: новий погляд чи вірність традиціям? /

Zagadnienia historii Ukrainy w rusofilskiej historiografii okresu międzywojennego: nowe poglądy czy wierność tradycji?
1220–1240 prof. dr hab. Rafał Stobiecki (Łódź)

Polscy historycy-emigranci wobec koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 r.
1240–1300 dr hab. Katarzyna Błachowska (Warszawa)

Odrzucona tradycja. Zmiana spojrzenia na dzieje Rusi w polskiej historiografii po II wojnie światowej.

1300–1320 Dyskusja


1330–1500 OBIAD


Obrady w trzech sekcjach (25.09.2014)
SEKCJA „A” (sala A)
1510–1530 dr hab. Violetta Julkowska, prof. UAM (Poznań)

Historiografia XX i XXI wieku w poszukiwaniu nowych form przekazu przeszłości.
1530–1550 dr hab. Wiktor Werner, prof. UAM (Poznań),

Forma i obecność myślenia historycznego w historiografii i naukach społecznych w XX wieku.
1550–1610 д.i.н., проф. Віталій Яремчук / prof. dr hab. Witalij Jaremczuk (Острог / Ostróg)

Успіхи, невдачі нових методологій історіописання та «соціальний двигун» історіографічної практики в сучасній Україні. /

Sukcesy, niepowodzenia nowych metodologii oraz „społeczny dźwig” historiograficznej praktyki we współczesnej Ukrainie.

1610–1630 DyskusjaSEKCJA „B” (sala 125)
1510–1530 mgr Anna Wardzińska (Warszawa)

Środowisko dziennikarskie we Lwowie w XIX w. w badaniach polskich historyków przed i po 1989 r. Czy nastąpiła zmiana?
1530–1550 dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, prof. UŁ (Łódź)

Inspiracje socjalistyczne w polskiej historiografii i publicystyce przełomu XIX i XX w. – Feliks Perl i Ludwik Kulczycki.
1550–1610 к.і.н., доцент Лазурко Лідія Миколаївна / doc. dr Lidia Łazurko (Дрогобиц / Drohobycz)

Теоретико-методологічні дискусії на шпальтах часопису „Kwartalnik Historyczny” львівської доби. /

Teoretyczno-metodologiczne dyskusje na łamach czasopismaKwartalnik Historycznyokresu lwowskiego.

1610–1630 DyskusjaSEKCJA „C” ( sala 21)
1510–1530 д.i.н., проф. Віталій Масненко / prof. dr hab. Witalij Masnenko (Черкаси / Czerkasy)

Традийiйне iсторiописання vs методологiчнi новацїi в українськiй iсторичнiй науцi у контекстi свiтоглядної кризи зламу XIX–XX ст. /

Tradycyjne pisarstwo historyczne a metodologiczne innowacje w ukraińskiej nauce historycznej w kontekście kryzysu światopoglądowego przełomu XIX i XX wieku.
1530–1550 к.і.н., доцент Микола Ґеник / doc. dr Mykoła Genyk (Івано-Франківськ / Iwano-Frankowsk)

Нова парадигма історіографії польсько-українських відносин у контексті процесів примирення. / Nowy paradygmat historiografii stosunków polsko-ukraińskich w kontekście procesów pojednania.
1550–1610 dr hab. Anna Ziębińska-Witek (Lublin)

Muzeum historyczne w XXI wieku: kontynuacja czy zmiana.

1610–1630 Dyskusja
1630–1650 PRZERWA NA KAWĘ


Obrady w sekcjach (25.09.2014)
SEKCJA „A” (sala A)
1650–1710 dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS (Lublin)

Między informacją a oceną. Tytuły monografii z dziejów historii najnowszej jako źródło analizy historycznej.
1710–1730 prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski (Gdańsk)

Metodologia badań w historii kultury materialnej i jej nowoczesnych subdyscyplinach (na marginesie przygotowywanej książki Adiutor historicus).
1730–1750 dr Tomasz Falkowski (Poznań)

Koncepcja historii nauki Wiesława Ozona – perspektywy na przyszłość.
1750–1810 Dyskusja

SEKCJA „B” (sala 125)
1650–1710 д.i.н., проф. Євген Сінкевич / prof. dr hab. Jewgen Sinkewycz (Херсон / Chersoń)

Методологічна переорієнтація в польській історіографії на зламі ХІХ–ХХ ст. /

Metodologiczna preorientacja w polskiej historiografii na przełomie XIX i XX wieku.
1710–1730 dr Wojciech Wendland (Łódź)

Historia jako przepowiednia, historyk jako prorok. W kręgu historiografii tatarskiej (XIX–XX w.).
1730–1750 к.і.н., доцент Ігор Райківський / doc. dr Ihor Rajkiwśkyj (Івано-Франківськ / Iwano-Frankowsk)

Особливості формування модерної української нації в Галичині ХІХ – початку ХХ ст. в історіографії країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз. /

Cechy kształtowania się współczesnego narodu ukraińskiego w Galicji XIX – początku XX wieku w historiografii krajów Europy Środkowo-Wschodniej: analiza porównawcza.
1750–1810 Dyskusja

SEKCJA „C” (sala 21)
1650–1710 dr hab. Tadeusz P. Rutkowski (Warszawa)

Początki historiografii dziejów najnowszych w Polsce Ludowej (1945–1956).
1710–1730 mgr Anna Kister (Warszawa)

Historiografia PRL o początkach tzw. władzy ludowej.
1730–1750 mgr Evgeniya Ivleva (Pułtusk)

Historia ZSRR okresu stalinizmu w pracach polskich historyków: od tradycji historiografii emigranckiej do koncepcji współczesnych.

1750–1810 Dyskusja26 WRZEŚNIA 2014 (piątek)
Obrady w sekcjach
SEKCJA „A” (sala A)
930–950 dr hab. Dorota Skotarczak, prof. UAM (Poznań)

Uwag kilka o historii wizualnej.
950–1010 mgr Marta Smoleń-Sidyk (Częstochowa)

Aspekt wizualny współczesnych form narracji historycznej.
1010–1030 dr hab. Grzegorz Markiewicz, prof. UŁ (Łódź)

Opera jako forma narracji historycznej.
1030–1050 mgr Karolina Stangret (Warszawa)

Ambalaż historii w teatrze Kantora.

1050–1110 DyskusjaSEKCJA „B” (sala 125)
930–950 dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ (Łódź)

Niemieckie inspiracje w historiografii polskiej przełomu XIX i XX stulecia na przykładzie Wacława Sobieskiego i Szymona Askenazego.
950–1010 prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki (Warszawa)

Przeciwko niemieckim inspiracjom w nauce polskiej.
1010–1030 dr hab. Bożena Płonka-Syroka, prof. PAN (Wrocław – Warszawa)

Niemiecka medycyna niematerialistyczna 1797–1848 w świetle historiografii z lat 1811–2013.
1030–1050 д.і.н., професор Юрій Котляр / prof. dr hab. Jurij Kotlar (Миколаїв/Mikołajów)

Сакральна історія – наукова дисципліна. /

Historia sakralna jako naukowa dyscyplina.

1050–1110 DyskusjaSEKCJA „C” (sala 21)
930–950 dr hab. Paweł Sierżęga, prof. URz (Rzeszów)

Historiografia rosyjska na łamach „Kwartalnika Historycznego” do 1918 r.
950–1010 dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW (Warszawa)

Rewolucja październikowa w historiografii przełomu XX/XXI w.
1010–1030 к.і.н., доцент Ольга Морозова / doc. dr Olga Morozowa (Київ / Kijów)

Польська історіографія щодо переломних подій ХХ століття в Україні. /

Polska historiografia wobec przełomowych wydarzeń XX wieku w Ukrainie.
1030–1050 к.і.н. Наталія Лаас / dr Natalija Łaas (Київ/Kijów)

Емоційний поворот” в історіографії та криза раціонального: як (і навіщо) писати історію емоцій в Радянському Союзі? /Emocjonalny przełom” w historiografii oraz kryza racjonalnego: jak (i dlaczego) pisać historię emocji w Związku Radzieckim?

1050–1120 Dyskusja


11.20–11.40 PRZERWA NA KAWĘ

Obrady sekcjach (26.09.2014)
SEKCJA „A” (sala A)
1140–1200 dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. UW (Warszawa)

Film fabularny w metodologii badawczej historii społecznej na przykładzie polskiego filmu lat 1944–1989.
1200–1220 dr hab. Maciej Bugajewski, prof. UAM (Poznań)

Zagadnienie recepcji filmu historycznego. Na przykładzie Enemies of the people Theta Sambatha.
1220–1240 mgr Dariusz Banek (Warszawa)

Historiofotia – dzieje jednego pojęcia.
1240–1300 dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS (Lublin)

Granie w historię.

1300–1320 Dyskusja


SEKCJA „B” (sala 125)
1140–1200 dr hab. Alojzy Czech, prof. UE (Katowice)

Problemy kierowania górnośląskim przemysłem w okresie międzywojennym – na przykładzie praktyk zarządczych Jana Zieleniewskiego.
1200–1215 prof. dr hab. Kazimierz Ziomniewicz (Poznań)

Kształtowanie solidarności międzystanowej w XIX-wiecznej Wielkopolsce.
1215–1230 mgr Tadeusz W. Świątek (Warszawa)

Historyczne uwarunkowania trudności rekonstrukcji dziejów rodzin przedsiębiorców warszawskich XIX i pierwszej połowy XX wieku.
1230–1245 mgr Piotr Gołaszewski (Warszawa)

Historia organizacyjna jako źródło dobrych praktyk dla współczesnego zarządzania na przykładzie idei Nowej Kultury Pracy (1946–1948).
1245–1300 mgr Michał Szukała (Warszawa)

Czy kategoria "self- made man" jest przydatna do badania historii biznesu w Polsce?

1300–1320 Dyskusja.


SEKCJA „C” (sala 21)
1140–1200 dr hab. Barbara Klassa (Gdańsk)

Pułkownik Dąbek i czerwoni kosynierzy. Kampania wrześniowa na Pomorzu w historiografii polskiej.
1200–1220 prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan (Kielce)

Historia i Nauka o Konstytucji (1953–1958) jako źródło historyczne. Aspekty polityczne, metodologiczne i edukacyjne.
1220–1240 mgr Andrzej Czyżewski (Łódź)

Otwarcie Muzeum Czynu Partyzanckiego w Polichnie - przesilenie polityczne 1968 r. w perspektywie symbolicznej.

1240–1300 mgr Justyna Błażejowska (Warszawa)Komitet Obrony Robotników i Komitet Samoobrony Społecznej KOR w historiografii III RP.

1300–1320 Dyskusja


13.30–15.00 OBIAD
Obrady sekcjach (26.09.2014)
SEKCJA „A” (sala A)
1500–1520 dr Marcin Moskalewicz (Poznań)

Filozofia historii: między nerwicą a psychozą.
1520–1540 mgr Joanna Średnicka (Warszawa)

Kordian czy Wokulski? O duchach romantycznych ożywających w polskich firmach.
1540–1600 д.ф.н., доцент Тетяна Цимбал / doc. dr hab. Tetiana Cymbał (Кривий Ріг / Krzywy Róg)

Від історії до філософського осягнення феномена еміграції. /

Od historii do filozoficznego osiągnięcia fenomenu emigracji.
1600–1620 Dyskusja
SEKCJA „B” (sala 125)
1500–1520 к.і.н., доцент Лариса Лехан / doc. dr Łarysa Lehan (Кривий Ріг / Krzywy Róg)

Іван Лисяк-Рудницький – інтелектуал і конструктор української історії. /

Iwan Łysiak-Rudnyckij – intelektualista i konstruktor ukraińskiej historii.
1520–1540 д.і.н., проф. Віталій Тельвак / prof. dr hab. Witalij Telwak (Дрогобыч / Drohobycz)

Марксистська рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського (перша третина ХХ століття). /

Marksistowska recepcja twórczości Mikhajły Hruszewskiego (pierwsza trzecia XX wieku).
1540–1600 к.і.н., доцент Василь Педич / doc. dr Wasyl Pedycz (Івано-Франківськ / Iwano-Frankowsk)

Михайло Грушевський та його львівські учні у міжвоєнний час: продовження чи розрив традиції? /

Michajło Hruszewskij oraz jego uczniowie w okresie międzywojennym: kontynuacja czy przerwa tradycji?
1600–1620 Dyskusja

SEKCJA „C” (sala 21)
1500–1520 к.і.н., доцент Володимир Склокін / doc. dr Wołodymyr Skłokin (Харків / Charków)

Суспільна роль історії в польській і українській історіографіях наприкінці ХХ століття. /

Społeczna rola historii w polskiej i ukraińskiej historiografiach w końcu XX wieku.


1520–1540 dr hab. Zbigniew Romek, prof. PAN (Warszawa)

Historiografia sterowana. Przykład III Rzeczypospolitej?
1540–1600 dr Piotr Witek (Lublin)

Historia Polski w filmach Andrzeja Wajdy.

1600–1620 Dyskusja


16.20–16.40 PRZERWA NA KAWĘ

OBRADY PLENARNE (Sala Kolumnowa) K. Błachowska, Z. Romek
1640–1800 dr hab. Katarzyna Błachowska, dr hab. Zbigniew Romek, prof. PAN

Podsumowanie obrad sekcji, dyskusja, zamkniecie konferencji©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość