Strona główna

Koszty uczestnictwa


Pobieranie 21.02 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar21.02 Kb.

KOSZTY UCZESTNICTWA


600 zł – opłata dla uczestników konferencji

w tym: serwis kawowy, obiady, wynajęcie sali,

materiały w formie książkowej, numer CEJI, ognisko,

uroczysta kolacja z wręczeniem dyplomów

300 zł – opłata dla osoby towarzyszącej
Koszt pobytu jednego uczestnika:

Zakwaterowanie: w pokojach 1 lub 2-osobowych
pokój 1 os. 150,00 PLN (brutto)


pokój 2 os. 180,00 PLN (brutto)

Wyżywienie: śniadanie w cenie noclegu

Obiady i kolacje 25 i 26 V 2012
w cenie opłaty konferencyjnej


Koszty noclegów płatne na miejscu (faktury VAT wg potrzeb)

ADRES DO KORESPONDENCJI

Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej


Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 13, 10-957 Olsztyn-Kortowo

tel.: (089) 523 32 17; (089) 523 39 17; 0695 12 30 11e-mail: brandy@uwm.edu.pl; siwicki@uwm.edu.pl; stenia@uwm.edu.pl.

sekretariat: Ewa Szczucińska, Roman Wójcik

POLSKIE TOWARZYSTWO IMMUNOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ


Sekcja Immunotoksykologii i Immunomodulacji

Oddział Warszawski PTIDiK


Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,

Olsztyn
Zakład Ochrony Mikrofalowej Wojskowego Instytutu

Higieny i Epidemiologii, Warszawa


Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej, Centrum Biostruktury, Uniwersytet Medyczny w Warszawieorganizują
VII Konferencję

Naukową

Aktualne problemy immunologii doświadczalnej i klinicznej”która odbędzie się w dniach

24-26 maja 2012 r.

na tereniePolsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie

KOMITET ORGANIZACYJNY


Przewodniczący :prof. Andrzej K. Siwicki i prof. Ewa Skopińska – Różewska - (504 240 998) i (eskop@wp.pl)

dr Barbara J. Bałan, prof.. Urszula Demkow, , dr Joanna Małaczewska, dr Elżbieta Górska, dr Robert Zdanowski

dr Roman Wójcik, mgr Ewa Szczucińska - sekretariat

KOMITET NAUKOWY :
prof. Aleksander Wasiutyński – przewodniczący

prof. Elżbieta Anuszewska

dr Barbara Joanna Bałan

dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko

prof. Urszula Demkow

prof. Wiesław Deptuła

prof. Adam Jankowski

prof. Marek K. Janiak

dr Leszek Jung

prof. Andrzej Koncicki

prof. Elżbieta Kucharska

doc. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska

prof Kazimierz Madaliński

prof. Sławomir Majewski

prof. Jacek Malejczyk

prof. Janusz Marcinkiewicz

prof. Włodzimierz Maśliński

prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

prof. Jacek Roliński

prof. Andrzej Krzysztof Siwicki

dr hab.. Piotr Skopiński

prof. Ewa Skopińska-Różewska

prof. Robert Słotwiński

dr hab. Sylwia Słotwińska

prof. Wanda Stankiewicz-Szymczak

prof. Anna Stasiak-Barmuta

prof. Maria Wąsik

prof. Iwona Wawer

prof. Zdzisław Wójcik

prof. Jan Żeromski

PATRONAT MEDIALNY

Wydawnictwo „Termedia”

Miesięcznik „Lek w Polsce”, Gazeta Farmaceutyczna,

Gazeta LekarskaPROGRAM KONFERENCJI PRZEWIDUJE:

  • doniesienia ustne (10-20 min), prace oryginalne w CEJI, artykuły do opracowania książkowego

  • sesję plakatową (wielkość plakatu 70-100 cm)

  • PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

  1. Streszczenie w języku polskim na jedną stronę formatu A4, czcionka Times New Roman 12, margines z każdej strony 2,5 cm, odstęp 1,5 wiersza, tytuł pogrubiony, nazwiska i adres instytucji kursywą.

  2. Praca oryginalna w języku angielskim do Central European Journal of Immunology, wg wymogów czasopisma,

  3. Artykuł przeglądowy w języku polskim (do 20 stron, wg wymogów jak streszczenie) do opracowania książkowego wydanego przez Wydawnictwo SPW Edycja

WAŻNE TERMINY

  1. Zgłoszenie uczestnictwa (patrz formularz) oraz streszczenia przesłać drogą elektroniczną na adres: brandy@uwm.edu.pl lub stenia@uwm.edu.pl do 15 lutego 2012

  2. Praca oryginalna do CEJI w terminie do 1 marca 2012 drogą elektroniczną na adres: brandy@uwm.edu.pl i stenia@uwm.edu.pl

  3. Praca przeglądowa do wydania książkowego do 1 kwietnia 2012 r. drogą elektroniczną na adres: brandy@uwm.edu.pl i stenia@uwm.edu.pl

  4. Komunikat drugi, z podanym numerem konta bankowego będzie wysłany w lutym 2012 r. do wszystkich, którzy prześlą zgłoszenia.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość