Strona główna

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna Polish National Veterinary Chamber


Pobieranie 9.93 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.93 Kb.
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Polish National Veterinary Chamber
Warszawa, dnia 12.05.2006 r.

KRLW/060/06/06

Pan
Kazimierz Marcinkiewicz
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

W dniu 11 maja 2006 r. odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w którym uczestniczyli posłowie Sejmu RP – Krzysztof Czarnecki, Andrzej Fedorowicz, Jerzy Gosiewski, Marian Daszyk, Józef Klim i Marek Strzeliński oraz Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski i zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maria Boratyn-Laudańska.

Tematem posiedzenia były dwa projekty ustaw zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP:  • o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,

  • o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji inspekcji.

Wspólnie z posłami i przedstawicielami rządu wymieniliśmy opinie dotyczące przedmiotowych projektów.

W załączeniu przesyłam do wiadomości Pana Premiera stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem,

dr n. wet. Tadeusz Jakubowski Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Załącznik: stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie projektów ustaw: - o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji inspekcjial. Przyjaciół 1 tel./fax: (+48 22) 628 93 35, tel.:(+48 22) 622 09 55

00-565 Warszawa e-mail: vetpol@vetpol.org.pl  www.vetpol.org.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość