Krajowa rada radców prawnychPobieranie 8.97 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.97 Kb.

KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH


CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO RADCÓW PRAWNYCH

00-478 Warszawa Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4www.kirp.pl e-mail: krol@kirp.pl

tel./fax 022 – 821 – 99 – 71; tel.022- 821 – 99 - 72 konto BPH PBK S.A. O/Warszawa 85 106000760000401020005387 NIP: 526-10-43-011L.dz.6693 /CSzU/ 2008 Warszawa, dnia 9 grudnia 2008 r.Radcowie Prawni
Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza na szkolenie n/t:

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, postępowaniu sądowoadministracyjnym i w postępowaniu administracyjnym.”


Termin 26 luty-1 marca 2009r. Miejsce szkolenia Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „ Antałówka „ w Zakopanem ul. Wierchowa 2
Zajęcia poprowadzą: sędziowie: Sądu Najwyższego Henryk Pietrzkowski i Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Paweł Tarno – pracownik naukowy UŁ.
Konferencja adresowana jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art.41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6.VII.1982r. / Dz.U. z 2002r Nr 123 poz.1045

z późniejszymi zmianami / i Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 300,- zł.w pokoju 2-os. pobyt w pokoju 1os. opłata wyższa o 150.-zł/ obejmuje : zakwaterowanie od 26 lutego 2009r. wyżywienie od kolacji 26 lutego/godz18.00 do obiadu 1 marca 2009r../godz.12.00/ i inne koszty.

Liczba miejsc ograniczona , decyduje kolejność zgłoszeń.Zgłoszenia ,tylko pisemne na załączonym druku,/z zaznaczeniem rodzaju pokoju /

wraz z kopią / xero przelewu za uczestnictwo prosimy kierować na adres: Krajowa Rada

Radców Prawnych 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4; tel./ fax.0-22 /821-99-71

w terminie do 12.02.2009 r.


Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięci listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Wpłaty na konto KRRP:BPH PBK SA O/Warszawa 85106000760000401020005387

Informacje: tel.j.w.


KIEROWNIK

Centrum Szkolenia Ustawicznego

Krajowej Rady Radców PrawnychGrażyna Błociszewska – Jankowska
: file
file -> Prowadzący – mgr Agnieszka Klata Cele operacyjne
file -> Konspekt zajeć wychowania fizycznego temat lekcji : Uprawiamy saneczkarstwo – zabawy na śniegu
file -> Diabetes Mellitus / Cukrzyca
file -> RÓb swój biznes – resztę zostaw specjalistom
file -> Ponizej podajemy slownik wspomnien z czasow prl naprawde ciekawe skojarzenia! Adapter "Bambino"
file -> Kogo najbardziej chciałbyś zobaczyć na Open'erze 2014?
file -> Urząd miasta rybnika 44-200 rybnik ul. Bolesława chrobrego 2 tel. (0 32) 4392000 fax (0 32) 42 24 124
file -> W poniższym schemacie blokowym występują: A. Dwa wejścia
file -> Regulamin ubiegania się o udział w Programie akropol stypendiów licealnych efc I warunki rekrutacji Ubiegający się o udział w Programie akropol muszą spełniać następujące kryteria w I fazie rekrutacji
file -> Kolejnych, 100 gimnazjalistów do ogólnopolskiego programu stypendiów licealnych
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy