Strona główna

Kryptografią


Pobieranie 7.37 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.37 Kb.
1. Jaką wartości będzie miała litera Q (ASCII=81) jeżeli spróbujemy zaszyfrować ją kluczem publicznym równym parze liczb (143,7)

S

PR

2. Z podanych poniżej odpowiedzi wybierz tą, która jest wynikiem kodowania wyrazu ”ALABAMA” klasycznym szyfrem Cezara

DODEDPD

CNCDCOC


EPEFERE

3. Jak nazywamy naukę zajmującą się sposobami deszyfracji czyli łamaniem szyfrów ?

kryptologią

kryptografią

kryptoanalizą

4. Który z poniższych opisów charakteryzuje synchroniczny szyfr strumieniowy

jest to szyfr, w którym strumień klucza jest generowany niezależnie od zawartości tekstu jawnego oraz szyfrogramu

jest to szyfr, w którym strumień klucza jest generowany w zależności od zawartości tekstu jawnego oraz szyfrogramu

generator strumienia szyfrującego używa kilku poprzednich bitów szyfrogramu przy generowaniu kolejnego elementu ciągu

5. Który z poniżej wymienionych matematyków jest współtwórcą algorytmu szyfrującego z publicznym kluczem szyfrującym

N. Koblitz

W. Diffe


A. Turing

6. Na czym polega steganografia?

na komunikacji w taki sposób aby w momencie kiedy wiadomość zostanie przechwycona nie można było jej odczytać

na komunikacji w taki sposób aby przeciwnik mógł go odczytać i tym samym aby został wprowadzony w błąd

na komunikacji w taki sposób aby obecność wiadomości nie mogła być wykryta przez niepowołane osoby

7. Który z poniżej wymienionych polskich matematyków był współtwórcą maszyny wspomagającej znajdowanie klucza szyfrującego niemieckie szyfrogramy przed II wojną światową?

Marian Rejewski

Hugon Steinhaus

Stefan Banach

8. Który z poniżej wymienionych metod szyfrujących najtrudniej złamać?

szyfr podstawieniowy (Cezara)

szyfr Playfaira

szyfr podstawieniowy ze słowem szyfrowym

9. Jaki znany algorytm znalazł zastosowanie w algorytmie szyfrowania z publicznym kluczem nazywanym RSA

algorytm Luhna

algorytm NWW

algorytm NWD

10. Co nazywamy kluczem symetrycznym?

to informacja umożliwiająca dokonania operacji szyfrowania lub deszyfrowania

to informacja umożliwiająca dokonania tylko operacji szyfrowaniato informacja umożliwiająca dokonania tylko operacji deszyfrowania


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość