Ks. Jan Kochel, ur. 07. 1963 r. Opublikowane prace twórczePobieranie 115 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar115 Kb.
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

ks. Jan Kochel, ur. 1.07.1963 r.

1. Opublikowane prace twórcze

1.1. Książki

1. J. Kochel, Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria kard. Martiniego, (Opolska Biblioteka Teologiczna 31), Opole 1999 [praca doktorska].

Rec.: R. Chałupniak, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 5 (1999) 2, s. 176-177 oraz „Katecheta” 43 (1999) 11, s. 69.

2. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz (red.), Dyscyplina w szkole i na katechezie (OBT 67), , Opole 2003 [współautor].

3. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz (red.), Wokół katechezy posoborowej. Księga pamiątkowa ks. biskupowi Gerardowi Kuszowi, wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, z okazji 65. rocznicy urodzin (OBT 70), Opole 2004 [współautor].

Rec.: R. Chałupniak, “Katecheta” 48 (2004) 11, s. 70-73; J. Michalski, „Pedagogia Christiana” 16 (2005) 2.

4. J. Kochel, Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza, (OBT 74), Opole 2005.

Rec.: A. Zellma, „Katecheta” 49 (2005) 11, s. 77-80; J. Czerski, „Scriptura Sacra” 8-9 (2004-5), s. 265-268; Z. Marek, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 11 (2005) 2, s. 145-147; Tenże, „Horyzonty Wychowania” 7 (2008) 13, s. ; M. Marczewski, „Katecheta” 50 (2006) 10, s. 71-73.

5. J. Kochel, J. Kostorz (red.), Biblia w katechezie (OBT 81), Opole 2005 [współautor].

Rec.: J. Stala, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 12 (2006) 1, s. 8-10.

Po habilitacji:

6. J. Kochel, Katecheza u źródeł Ewangelii (Biblioteka „Katechety”), Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2006.

Rec.: R. Buchta, „Studia Pastoralne” 4 (2008) z.4, s. 326-329.

7. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz (red.), Katecheza parafialna – reaktywacja. Duszpasterstwo katechetyczne w parafii (OBT 91), , Opole 2006 [współautor].

8. J. Kochel (red.), Parafialne świetlice profilaktyczno-wychowawcze (Sympozja 72), Opole 2008.

Rec.: R. Chałupniak, „Katecheta” 53 (2008) 4, s. 74-76; W. „Gliwicki Gość Niedzielny” 34 (2009), s. V.

9. J. Kochel (red.), G. Kusz, Katecheza w służbie Słowa Bożego. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Gerardowi Kuszowi z okazji 70. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy dydaktycznej i 25-lecia sakry biskupiej (OBT 116), Opole 2009.

Rec.: J. Kostorz, „Katecheta” 55 (2011) 3, s. 82-83.

10. J. Kochel (red.), Wychowanie do czystości – utopia czy zadanie (Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo, 20), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.

Rec.: A. Szkatuła, „Katecheta” 56 (2012) 1, s. 76-79; WP, „Gliwicki Gość Niedzielny” 8 (2012), s. VIII; M. Krawczyk, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 17 (2011) 2, s. 129-131.

11. J. Kochel, Z. Marek, Pedagogia biblijna w katechezie, WAM, Kraków 2012 [współautor].

1.2. Artykuły:

1. Modlitwa katechumena, „Horyzonty Wiary” 1 (1990) 5, s. 67-73.

2. Formacja chrześcijańska według czterech Ewangelii w koncepcji kardynała Carlo Maria Martiniego, „Horyzonty Wiary” 2 (1991) 8, s. 23-33.

3. Formacja sumienia (na podstawie inspiracji biblijnych), „Homo Dei” 60/4 (1991), s. 53-56.

4. Modlitwa katechisty, „Horyzonty Wiary” 2 (1991) 10, s. 43-50.

5. Modlitwa ewangelizatora, „Horyzonty Wiary” 4 (1993) 18, s. 54-60.

6. Tomasz Didymos – od rozdwojenia do dojrzałości, „Homo Dei” 63 (1994) 1, s. 44-50 [por. „W Drodze” 9 (1994), s. 27-35].

7. Jan Chrzciciel - Przyjaciel Oblubieńca, „Horyzonty Wiary” 8/32 (1997), s. 37-52.

8. Szkoła Słowa Bożego, „Horyzonty Wiary” 10 (1999) 3, s. 13-36.

9. Kryzys katechetycznego przekazu wiary, „Katecheta” 44/9 (2000), s. 18-22.

10. Katecheza ewangelizacyjna, „Horyzonty Wiary” 12 (2001) 1, s. 19-38.

11. Katedra dla niewierzących, „Ateneum Kapłańskie” 137/1 (2001), s. 48-60.

12. Wychowanie po Auschwitz, w: R. Chałupniak, J. Kostorz (red.), Wychowanie chrześcijańskie u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa (Opolska Biblioteka Teologiczna 44), Opole 2001, s. 25-31.

13. Rodzina „szkołą słowa Bożego”, w: P. Kurzela, R. Kempy, A. Liskowacka (red.), Poznać Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2001/2002. Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski, Katowice 2001, s. 247-262.

14. „Nad Jeziorem Genezaret...”. Komunikacja wiary we współczesnym świecie, „Katecheta” 45/11 (2001), s. 60-63.

15. Maryja w tajemnicy Zmartwychwstania, „Katecheta” 47 (2003) 4, s. 44-47.

16. Katecheza pierwotnego Kościoła, w: S. Dziekoński (red.), Dydaktyka w służbie katechezy, Kraków 2002, s. 27-67 [por. „Ateneum Kapłańskie” 143/3 (2004), s. 551-566].

17. Katecheza dorosłych w Kościele mediolańskim, w: K. Misiaszek (red.), Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, Warszawa 2002, s. 305-331.

18. Katechetyczna szkoła słowa Bożego, w: R. Chałupniak, J. Kostorz, W. Spyra (red.), Aktywizacja w katechezie – szansa czy zagrożenie? (Opolska Biblioteka Teologiczna 49), Opole 2002, s. 51-71.

19. Katecheza miejscem głoszenia Bożego miłosierdzia, „Katecheta” 46 (2002) 10, s. 47-53.

20. W drodze między „czarną” a „białą” pedagogią, w: R. Chałupniak, J. Kostorz, J. Kochel (red.), Dyscyplina w szkole i na katechezie (Opolska Biblioteka Teologiczna 67), Opole 2003, s. 145-157.

21. Katechetyczne przesłanie obrazu Jezusa Miłosiernego, w: R. Niparko, J. Skrzypczak (red.), Miłosierdzie jako wartość w języku współczesnej edukacji, Edukacja. Teologia i Dialog 1 (2004), s. 179-187 [por. „Katecheta” 48 (2004) 4, 45-50].

22. Kard. C. M. Martini nauczycielem w Szkole Słowa Bożego, w: H. Witczyk, S. Haręzga (red.), Uważajcie, jak słuchacie (Łk 8,18). Teoria i praktyka lectio divina (Studia Biblijne 8), Kielce 2004, s. 116-130.

23. Szkoła Słowa Bożego w programie katechezy parafialnej, „Katecheta” 49 (2005) 1, s. 46-51.

24. Powrót młodych mędrców. Papieskie kierunki odnowy katechezy młodzieżowej, „Katecheta” 49 (2005) 10, s. 61-63.

25. Miłosierdzie w religiach monoteistycznych, w: R. Niparko, J. Skrzypczak (red.), Miłosierdzie w filozofii i religii, Edukacja. Teologia i Dialog 2 (2005), s. 37-42.

26. Lectio divina a katecheza, w: J. Kochel, J. Kostorz (red.), Biblia w katechezie (OBT 81), Opole 2005, s. 35-43.

Po habilitacji:

27. Podstawowe założenia katechezy o Żydach i judaizmie, „Ateneum Kapłańskie” 146 (2006) 3, s. 546-555.

28. Jezus „Kathegetes”, „Katecheta” 50 (2006) 5, s. 3-9.

29. Obecność Biblii w procesie katechetycznym, w: B. Połeć (red.), Katecheza otwarta na Boga i człowieka. Poradnik dla katechetów, Tarnów 2006, s. 23-46.

30. Maryja w katechezie Kościoła, w: A. E. Klich (red.), Matka Pana w katechezie. Materiały z XXXVI Sympozjum Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (11 marca 2006 r.), Kraków 2006, s. 99-109.

31. „Usprawiedliwić wiarę, uzasadnić nadzieję” - Potrzeba katechezy ewangelizacyjnej w parafii, w: R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz (red.), Katecheza parafialna – reaktywacja. Duszpasterstwo katechetyczne w parafii, (OBT 91), Opole 2006, s. 145-157.

32. W kierunku wychowania do wartości – kształtowanie człowieka z charakterem, „Katecheta” 51 (2007) 7/8, s. 4-12.

33. Propozycja koncepcji katechetyki o charakterze ewangelizacyjnym, w: A. Kiciński (red.), Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku (Biblioteka „Katechety”), Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2007, s. 201-218.

34. Wkład „Katechety” w promowanie kreatywności dydaktycznej, „Katecheta” 51 (2007) 10, s. 51-63.

35. Wychowanie biblijne w Gimnazjum, w: J. Stala (red.), Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. Cz. II. Wychowanie religijne i katecheza (Academica 77), Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, s. 43-67.

36. „Kościół domowy” pierwotnym środowiskiem katechezy, „Ateneum Kapłańskie” 149 (2007) 3, s. 504-515.

37. Katecheza narracyjna o miłosierdziu Bożym w Ewangelii św. Łukasza, „Studia Pastoralne” 3 (2007) 3, s. 133-142.

38. Wymiar ewangelizacyjny katechezy szkolnej, w: K. Dola, N. Widok (red), Crux Christi – spes nostra. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Bpowi Janowi Kopcowi z okazji 60-lecia urodzin, 35-lecia prezbiteratu, 15-lecia sakry biskupiej i 25-lecia pracy naukowej (OBT 101), Opole 2007, s. 215-224.

39. Wychowanie do walki z szatanem przez katechezę, w: A. Żądło (red.), Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, s. 190-212.

40. Wychowanie biblijne młodzieży, w: J. Stala (red.), Wychowanie młodzieży na poziomie szkól ponadgimnazjalnych. Cz. II. Wychowanie religijne i katecheza (Academica 80), Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, s. 43-67.

41. Powołanie katechety – służba Słowu, w: A. Bałoniak, J. Szpet (red.), Między tradycją a współczesnością. I Krajowy Kongres Katechetyczny (Biblioteka „Katechety”), Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2008, s. 171-180.

42. Ekumeniczne przesłanie środowych katechez Jana Pawła II, w: Z. Glaeser (red.), Pontyfikat ekumenicznej nadziei. Z Janem Pawłem II na drogach ekumenizmu (Ekumenizm i Integracja 16), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 261-270.

43. Słowo Boże podstawowym źródłem katechety, w: H. Słotwińska (red.), Obecność Biblii w katechezie, Instytut Teologii Pastoralnej KUL, Lublin 2008, s. 35-46.

44. Terapeutyczne ukierunkowanie katechezy, w: J. Kochel (red.), Parafialne świetlice profilaktyczno-wychowawcze (Sympozja 72), Opole 2008, s. 19-38.

45. Formacja liturgiczna w duchu ks. Franciszka Blachnickiego, w: R. Buchta (red.), Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznica śmierci Sługi Bożego (Studia i Materiały WT Uniwersytetu Śląskiego 54), Katowice 2009, s. 165-177.

46. Prymat słowa Bożego w katechezie, „Katecheta” 53 (2009) 12, s. 4-10.

47. Katecheza o pokucie i pojednaniu, w: E. Mateja, R. Pierskała (red.), Wezwani do nawrócenia. Z teologii pokuty i pojednania. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Helmutowi Sobeczce z okazji 75. rocznicy urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, (OBT 114), Opole 2009, s. 467-488.

48. Katecheza rodzinna w Kościele starożytnym, w: R. Buchta (red.), Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o rodzinę (Studia i Materiały WT Uniwersytetu Śląskiego 56), Katowice 2010, s. 38-48.

49. Budowanie relacji mistrz – uczeń drogą w rozeznawaniu powołania, w: M. Works (red.), O kapłaństwie dziś (Sympozja 79), Opole 2010, s. 85-102.

50. Zmartwychwstanie w katechezie, Scriturae Lumen 2 (2010) 2, 459-482.

51. Wymiar ewangelizacyjny katechezy szkolnej, w: P. Mąkosa (red.), Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, Lublin 2010, s. 45-54.

52. Tajemnica kapłaństwa w świetle wielkoczwartkowych listów do kapłanów Jana Pawła II, w: K. Wolsza (red.), Oblicza kapłaństwa. Wykłady otwarte w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach w Roku Akademicki 2009/2010 (Studia i Materiały Diecezji Gliwickiej nr 3), Gliwice 2010, s. 23-36.

53. Wychowanie biblijne w rodzinie, w: D. Krok, P. Landwójtowicz (red.), Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studium interdyscyplinarne (Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo 17), Opole 2010, s. 137-158.

54. Biblijna animacja katechezy, „Katecheta” 55 (2011) 3, s. 11-19.

55. Lectio divina w duszpasterstwie młodzieży i dorosłych. Dzieło biblijne im. Jana Pawła II, w: K. Rak, M. Szczerba (red.), Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Materiały z sympozjum, Częstochowa 2011, s. 54-69.

56. Bezdroża wychowania biblijnego. Błędy, trudności i niewłaściwe sposoby odkrywania orędzia biblijnego w nauczaniu religijnym, w: K. Kantowski (red.), W dialogu ze Słowem. Biblia w katechezie i nauczaniu religii (Studia i rozprawy nr 30), Wydział teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 189-203.

57. Zmartwychwstanie w katechezie, w: A. Paciorek – A. Tronina – P. Łabuda (red.), Zmartwychwstał prawdziwie (Scriturae Lumen, 2), Lublin 2010, s. 459-482.

58. Nauka o czystości i dziewictwie w Listach św. Hieronima, w: J. Kochel (red.), Wychowanie do czystości – utopia czy zadanie (Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo, 20), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 21-35.

59. Ewangelizacyjno-wychowawczy wymiar sportu, w: Jerzy Kostorz (red.), Euro 2012 – w poszukiwaniu wartości (Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo, 21), Redakcja Wyd. Wydziału Teologicznego UO, Opole 2012, s. 81-96.

1.3. Biogramy, hasła encyklopedyczne:

1. Hryhorowicz Tadeusz, w: R. Czekalski, Z. Marek, R. Murawski (red.), Słownik katechetów polskich XX wieku, , Warszawa 2003, s. 76.

2. Katecheza biblijna, w: R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra (red.), Wokół katechezy posoborowej. Księga pamiątkowa ks. biskupowi Gerardowi Kuszowi, wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, z okazji 65. rocznicy urodzin (Opolska Biblioteka Teologiczna 70), Opole 2004, s. 155-157.

1.4. Recenzje:

1. Z młodymi w nowe tysiąclecie. Program świętowania Roku Jubileuszowego 2000, red. P. Burczyk, Opole 2000, w: „Katecheta” 44 (2000) 3, s. 72.

2. J. Wrzesiński, Żyć Ewangelią w rodzinie, Kraków 2000, w: „Katecheta” 45 (2001) 4, s. 77.

3. Wychowanie chrześcijańskie u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, red. R. Chałupniak – J. Kostorz, Opole 2001, w: „Katecheta” 45 (2001) 11, s. 78-79.

4. J. Górski, Mały słownik misjologiczny, Katowice 2001, w: „Katecheta” 45 (2001) 12, s. 69.

5. C. M. Martini, Quale bellezza salaverà il mondo. Lettera pastorale per l`anno 1999/2000, Milano 2000; La Madonna del Sabato Santo. Lettera pastorale per l`anno 2000/2001, Milano 2001, w: „Ateneum Kapłańskie” 138/3 (2002), s. 617-622.

6. Aktywizacja w katechezie – szansa czy zagrożenie? red. R. Chałupniak – J. Kostorz – W. Spyra, Opole 2002, w: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 8/2 (2002), s. 151-153.

7. R. Chałupniak – J. Kostorz, Wybrane zagadnienia z katechetyki (Podręczniki i skrypty 9), Opole 2002, w: „Katecheta” 47 (2003) 4, s. 79-80.

8. Jakiej katechezy potrzebuje Kościół? Recenzja książki E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003, w: „Gość Niedzielny” 34 (2003), s. 34.

9. A. E. Klich OSU, Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej (Duc in altum 3), Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2005, w: „Katecheta” 49 (2005) 7-8, s. 130-133 [por. „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 11/1 (2005), s. 11-13].

10. Mały Katechizm. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii św. (Wydanie studyjne), Wydawnictwo św. Krzyża, Opole 2005, w: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 12 (2006) z. 1, s. 20-22.

Po habilitacji:

11. Lectio divina na każdy dzień roku. Czas Adwentu, t. I, wybór i oprac. G. Zevini – P. G. Cabra, tłum. A. Spurgjasz, red. naukowa wyd. pl. H. Witczyk, Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2006, w: „Katecheta” 51 (2007) 1, s. 78-80 [por. „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 12 (2006) z. 2, s. 148-149].

12. (red). H. Derroitte, Catechesi e iniziazione cristiana (Seria: “Pedagogia Religiosa”), ElleDiCi, Leumann (Torino) 2006, w: „Katecheta” 51 (2007) 3, s. 81-83.

13. C. Bissoli, „Va` e Annunzia” (Mc 5,19). Maanuale di catechesi biblica (seria: “Dizionari e Manuali”), ElleDiCi, Leumann (Torino) 2006, w: „Studia Pastoralne” 3 (2007) 3, s. 352-355.

14. J. Mastalski, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie. Perspektywa pedagogiczna, Wydaw. Naukowe PAT, Kraków 2006, w: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 13 (2007) z. 2, s. 210-211.

15. A. Miller, Gdy runą mury milczenia, tł. J. Hakcuba, Wydaw. „Media Rodzina”, Poznań 2006, w: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 13 (2007) z. 2, s. 211-212.

16. A. Kiciński, Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, w: „Studia Pastoralne” 4 (2008) z. 4, s. 338-343.

17. Poznajmy miłość Boga. Podręcznik do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej, red. K. Matysek, E. Cholewka, D. Mazur, K. Mazur, Opole, Wydaw. Świętego Krzyża 2007; Poznajmy miłość Boga. Podręcznik do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej, red. K. Matysek, T. Koloch, D. Mazur, K. Mazur, Opole, Wydaw. Świętego Krzyża 2007; Poznajmy miłość Boga. Zeszyt ćwiczeń, klasa druga. Szkoła podstawowa, red. E. Cholewka, D. Mazur, Opole, Wydaw. Świętego Krzyża 2007, w: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 14 (2008) z. 1, s. 88-90.

18. Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej. Autorytet mistrza, red. A. S. Jasiński, W. J. Sztyk, Katowice-Panewniki 2008; w: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 14 (2008) z. 2, s. 133-136.

19. B. Adamczyk, Model pedagogii Jezusa w przekazie biblijnym, WAM, Kraków 2008; w: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 14 (2008) z. 2, s. 211-213.

20. R. Chałupniak, Antyklerykalizm a współczesna katecheza (Opolska Biblioteka Teologiczna nr 108), Redakcja Wydawnictw WT Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, w: „Katecheta” 53 (2009) 4, s. 76-78.

21. Pierwszy Tydzień Biblijny. Materiały, “Przegląd Biblijny” 1 (2009) 1. Biuletyn Dzieła Biblijnego, w: „Katecheta” 53 (2009) 4, s. 82.

22. C.M. Martini, R. Etchegaray, I. Gargano, G. Giuduci, Kapłaństwo. Czy warto poświęcić wszystko? Wyd. Salwator, Kraków 2009, w: „Katecheta” 53 (2009) 12, s. 73-75 (por. „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 15 (2009) z. 1-2, s. 28-30).

23. J. Zawadka, Kardinal Carlo Maria Martini – Bischof von Mailand. Ein Pastoralkonzept auf biblischem Fundament, Bernardus-Verlag, Augsburg 2007, w: „Studia Pastoralne” 5 (2009) 5, s. 355-357.

24. J. Kostorz (red.), Podręczniki do nauki religii. Sens czy bezsens? (Sympozja 78), Redakcja Wydawnictw WT Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, w: „Katecheta” 54 (2010) 4, s. 72-75.

25. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Nowe wydanie, Kraków 2010, w: „Studia Pastoralne” 6 (2010) 6, s. 384-385.

26. S. Chrobak, Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalno-chrześcijańskiej, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, w: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 17 (2011) z. 1, s. 3-6.

27. Dokument Papieskiej Rady ds. Rodziny. „Wychowanie do czystej miłości”, w: J. Kochel (red.), Wychowanie do czystości – utopia czy zadanie (Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo, 20), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 169-172.

28. A.E. Klich (red.), Dialog Boga z człowiekiem. Celebracja słowa Bożego w formacji dorosłych, młodzieży i dzieci (Seria: „Duc in altum”, t. 12), Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2011, w: „Katecheta” 55 (2011) 12, s. 84-85.1.5. Publikacje recenzowane:

1. R. Buchta (red.), Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych (Studia i Materiały WT Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 37), K. Sosna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007.

2. Studia Misjologiczne. Rocznik Misjologów Polskich, 1 (2008), Katowice 2008.

3. R. Chałupniak (red.), Antyklerykalizm a współczesna katecheza (OBT 108), Redakcja Wydawnictw WT UO, Opole 2008.

4. A.E. Klich OSU (red.), Dialog Boga z człowiekiem. Celebracja słowa Bożego w formacji dorosłych, młodzieży i dzieci (Duc in altum T. 12), Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2011.

5. D. Adamczyk, Biblijny traktat o grzechu, Wydawnictwo Print Group Sp. z o.o., Szczecin 2012.

6. A. Nocoń, A. Wuwer (red.), Święty Jacek Odrowąż – Apostoł Północnej Europy. Międzynarodowe Sympozjum. Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu ”Angelicum”. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012.
2. Inne publikacje

2.1. Sprawozdania

1. Echa spotkania z Papieżem w Gliwicach, w: Wobec sprawiedliwości. Księga dedykowana Papieżowi Janowi Pawłowi II z okazji pobytu Jego Świętobliwości na Ziemi Gliwickiej (Sympozja 33), red. S. Rabiej, Opole 1999, s. 132-134.

2. Dyskusja panelowa, w: W trosce o Kościół. Tydzień Eklezjologiczny` 99. Kościół poza Kościołem, red. K. Kowolik, A. Jarząbek, V. Kmiecik, Lublin 2001, s. 49-68.

3. Wokół stołu słowa Bożego. Katecheza dla dorosłych. Tekst przedłożony na posiedzeniu Kapituły Metropolitalnej Katowickiej, Katowice-Giszowiec, św. Barbary, 16 XI 2004 r., w: „Wiadomości Archidiecezjalne” 72/11 (2004), s. 521-527.

4. Biblijne drogi katechezy. Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego - Opole, 23 kwietnia 2005 r., „Katecheta” 49 (2005) 6, s. 74-77.

5. Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II wezwaniem i pomocą dla katechezy polskiej, „Katecheta” 50 (2006) 6, s. 68-71.

6. Świetlice profilaktyczno-wychowawcze w parafiach. Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego, Opole 5 kwietnia 2008 r., „Katecheta” 52 (2008) 5, s. 70-73.

2.2. Przekłady:

1. E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej (tytuł oryginału: La catechesi della Chiesa. Saggio di catechetica fondamentale), Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2003 (współautor).2.3. Materiały pastoralno-katechetyczne:

1. „Świadkowie Prawdy”; „Maryja wzorem wiary Ludu Bożego”, w: Człowiek wobec problemów wiary. Materiały katechetyczne, red. J. Szpet, Poznań 1992, s. 278-285 (współautor).

2. „Świadkowie Prawdy”; „Maryja wzorem wiary Ludu Bożego”, w: Człowiek wobec problemów wiary. Materiały do nauki religii dla klasy III szkoły ponad podstawowej, Poznań 1994, s. 241-250 (współautor).

3. [i A. Tronina], „Przyczyny zdumienia”. Oblicze Boga w przypowieściach Jezusa. Materiały pomocnicze do Szkoły Słowa Bożego, Laski 1995.

4. [i A. Tronina], Pojednanie i pokuta. Refleksja nad Psalmem „Miserere”. Szkoła Słowa Bożego 1996/97, Laski 1996.

5. [i A. Tronina], Postępujcie według Ducha. Owoce Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Szkoła Słowa Bożego 1997/98, Gliwice 1997.

6. [i A. Tronina], Abba, Ojcze! Rozważania o Modlitwie Pańskiej. Szkoła Słowa Bożego 1998/99, Gliwice 1998.

7. [i A. Tronina], Nowe Jeruzalem. Szkoła Słowa Bożego 1999/2000, Gliwice 1999.

8. [i A. Tronina], Piękno ocali świat. Szkoła Słowa Bożego 2000/2001, Gliwice 2000.

9. Rozmowa z moim telewizorem, „Katecheta” 44 (2000) 7-8, s. 69-72.

10. [i A. Tronina], Pokaż nam Ojca. Oblicze Boga w cudownych znakach. W szkole Słowa Bożego 2001/2002, Katowice 2001.

11. Celebracje biblijne, w: Poznać Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2001/2002. Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski, red. P. Kurzela, R. Kempny, A. Liskowacka, Katowice 2001, s. 271-280.

12. Paschalna droga Światła i Słowa, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 54/3 (2001), s. 225-244.

13. W Szkole Słowa Bożego. Medytacje w rytmie lectio divina (Pomoce duszpasterskie 1), Opole 2001.

Rec.: R. Chałupniak, „Katecheta” 46 (2002) 5, s. 75-76.

14. [i A. Tronina], Świadkowie Miłości. W szkole Słowa Bożego 2002/2003, Gliwice 2002.

15. [i A. Tronina], Pójdź za Mną. W szkole Słowa Bożego 2003/2004, Gliwice 2003.

16. W Szkole Słowa Bożego. Drugi tom medytacje w rytmie lectio divina, Gliwice 2004.

17. Projekt podyplomowych studiów z katechetyki terapeutycznej i profilaktyki wychowawczej, w: Parafialne świetlice profilaktyczno-wychowawcze (Sympozja 72), red. J. Kochel, Opole 2008, s. 123-128.

18. Droga z Apostołem Narodów, „Przegląd Biblijny” 1 (2009) nr 1, s. 16-25.

19. W drodze z Apostołem Narodów. Medytacji w rytmie lectio divina, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2010.

Rec.: R. Chałupniak, „Katecheta” 55 (2011) 1, s. 70.

20. [red.] A. Sepioło, J. Kasperczyk, Młodzi na progu. Materiały do pracy z młodzieżą przy parafii. Przygotowanie do bierzmowania, Szkoła Nowej Ewangelizacji, Gliwice 2010.

21. Śląscy święci i błogosławieni. Świadkowie prawdy z tej ziemi, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012.


3. Sympozja i konferencje naukowe:

3.1. Udział

1. Sympozjum studentów katechetyki KUL i ATK pt. Katechizacja młodzieży – 26 kwiecień 1995, Warszawa.

2. Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne zorganizowane przez Specjalizację Katechetyki KUL pt. Postawy katechetów – 24/25 listopada 1995, Lublin.

3. Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne zorganizowane przez Specjalizację Katechetyki KUL pt. Dialog w katechezie – 13/14 listopada 1998, Lublin.

4 Ogólnopolskie sympozjum katechetycznym Sekcji Katechetyki Instytutu Pastoralnego KUL pt. Celebracje w katechezie – 26/27 listopad 1999, Lublin. Udział.

5. Tydzień Eklezjologiczny KUL nt. Kościół poza Kościołem – 16-19 marzec 1999 r. Lublin. Udział w dyskusji i artykuł do publikacji.

6. Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce pt. Sto lat polskiej katechezy – 26/27 wrzesień 2000, Częstochowa.

7. Ogólnopolskim sympozjum katechetycznym Sekcji Katechetyki Instytutu Pastoralnego KUL pt. Jezus Chrystus centrum katechezy – 17/18 listopad 2000, Lublin.

8. Konferencji Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski. Wykład pt. Rodzina szkołą Słowa Bożego – 16 styczeń 2001, Zakopane. Artykuł do publikacji.

9. Konferencji dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich diecezji polskich. Wykład pt. Odnowa praktyki lectio divina w Kościele polskim – 3 kwiecień 2001, Niepokalanów.

10. Ogólnopolskim sympozjum katechetycznym Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa zorganizowanego przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego – 27/28 kwiecień 2001, Opole.

11. Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce pt. Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej – 25/26 wrzesień 2001, Częstochowa.

12. Ogólnopolskim sympozjum katechetycznym Sekcji Katechetyki Instytutu Pastoralnego KUL pt. Ocena w katechezie – 16/17 listopad 2001, Lublin.

13. Ogólnopolskim sympozjum katechetycznym Aktywizacja w katechezie. Szansa czy zagrożenie? zorganizowanego przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Katechetyczny Kurii Opolskiej i Koło Naukowe Teologów – 26/27 kwiecień 2002, Opole.

14. Tydzień Biblijny zorganizowanego przez Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykład pt. Kard. C.M. Martini nauczycielem w „Szkole Słowa Bożego” – 25-29 listopada 2002, Lublin. Artykuł do publikacji.

15. Ogólnopolskiego sympozjum katechetycznego Dyscyplina w szkole i na katechezie zorganizowanego przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Katechetyczny Kurii Opolskiej i Koło Naukowe Teologów – wykład pt. Między „czarną” a „białą” pedagogią] – 9/10 maja 2003, Opole.

16. Prezentacja Księgi Pamiątkowej dla ks. bpa Gerarda Kusza – Wokół katechezy posoborowej (Opole 2004). Inauguracja roku akademickiego – 14 październik 2004, Gliwice.

17. Konferencja naukowa organizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. Rodzimy charakter Kościołów kontynentalnych – 28 październik 2004, Katowice.

18. Sympozjum katechetyczne nt. Biblia w katechezie przygotowanego przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz wykład pt. Katecheza a lectio divina – 23 kwiecień 2005, Opole. Redakcja i artykuł do publikacji.

19. Sympozjum naukowe zorganizowanego przez Zakład Misjologii i Teologii Religii Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego wraz z Sekretariatem ds. Misji Polskiej Prowincji SVD – „Sympozjum misjologiczne w starym opactwie” pt. Przyszłość Indian w Paragwaju – 20 maja 2005, Rudy Raciborskie.

20. Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce pt. Katecheza w Kościele i dla Kościoła – 20/21 wrzesień 2005, Częstochowa. Udział w dyskusji. Artykuł do publikacji.

Po habilitacji:

21. Sympozjum pt. Język katechezy szkolnej zorganizowane przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN [Komisja Języka Religijnego i Komisja Dydaktyki]; Papieską Akademię Teologiczną [Katedra Komunikacji Religijnej], Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego [Sekcja Katechetyki], Uniwersytet Jagielloński [Wydział Polonistyki], Uniwersytet Zielonogórski [Instytut Filologii Polskiej] – 17-19 listopada 2005, Głogów. Udział w dyskusji i przewodniczenie panelu.

22. Sympozjum w ramach Międzyzakładowego Wyższego Instytutu Katechetycznego nt. Matka Pana w katechezie. Wykład pt. Maryja w katechezie Kościoła – 11 marca 2006, Kraków. Artykuł do publikacji.

23. Sympozjum nt. Katecheza parafialna – reaktywacja. Duszpasterstwo katechetyczne w parafii przygotowane przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego – 22 kwietnia 2006, Opole. Artykuł do publikacji.

24. Sympozjum Wykładowców Katechetyki. Wykład pt. Propozycja koncepcji katechetyki o charakterze ewangelizacyjnym – 19/20 września 2006, Częstochowa. Artykuł do publikacji.

25. Cykl wykładów nt. Katecheza ewangelijna – źródła katechezy współczesnej w ramach Programu Sokrates - Erasmus na Wydziale Teologiczny Uniwersytetu w Trnavie (Bratysławie) – 14-18 maja 2007, Bratysława i Trnava (Słowacja).

26. Konferencja naukowa i wykład pt. Wychowanie do walki z szatanem przez katechezę organizowana przez Zakład Liturgiki i Hagiografii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Katedrę Liturgiki i Hagiografii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu nt. Egzorcyzmy w Tradycji Kościoła i jego współczesnym duszpasterstwie – 24 maja 2007, Katowice. Artykuł do publikacji.

27. Krajowy Kongres Katechetyczny z okazji jubileuszu 50-lecia „Katechety” pt. Między tradycją a współczesnością. Wykład pt. Wymiar katechetyczny posługi Słowa – 25/26 września 2007, Poznań. Artykuł do publikacji.

28. Sympozjum pt. Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista. Dwudziestą rocznice śmierci Sługi Bożego zorganizowane przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego – 29 listopad 2007, Katowice. Udział w dyskusji.

29. Międzynarodowe seminarium naukowe nt. Edukacji o Holokauście w Europie – Institute Yad Vashem. The Holocaust Martyrs` and Heroes` Remembrance Authority The International School form Holocaust Studies – The ICHEIC Program for Holocaust Education in Europa – 20 stycznia - 3 luty 2008, Jerozolima (Israel).

30. Sympozjum nt. Otwórzmy na nowo salki katechetyczne! – Świetlice profilaktyczno-wychowawcze w parafiach przygotowane przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego – 5 kwietnia 2008, Opole. Organizacja, wykład i redakcja publikacji po sympozjum.

31. Nadbałtycka Debata Katechetyków Polskich, nt. Wspólnota jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy – Katedra Katechetyki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego – 9/10 czerwca 2008, Trzęsacz (Szczecin). Udział w dyskusji.

32. Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki pt. W trosce o optymalny model podręczników katechetycznych – 22-24 września 2008, Częstochowa. Udział w dyskusji.

33. Sympozjum organizowane przez Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu pt. Ekumeniczne przesłanie Jana Pawła II z okazji 30. rocznicy wyboru Sługi Bożego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – 22 październik 2008, Opole. Artykuł do publikacji.

34. Sympozjum organizowane przez Katedrę Katechetyki Integralnej KUL pt. Obecność Biblii w katechezie – 21/22 listopad 2008, Lublin. Wykład pt. Słowo Boże podstawowym źródłem katechezy. Artykuł do publikacji.

35. Sympozjum katechetyczne nt. Podręczniki do religii – sens czy bezsens? przygotowane przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego – 25 kwietnia 2009, Opole. Przewodniczenie sesji.

36. Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna pt. Ecclesia in Africa – Africa in Ecclesia zorganizowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii Wydziału Teologicznego UŚ Katowice, Stowarzyszenie Misjologów Polskich i Pontificia Univesita Urbaniana Roma – 2 czerwca 2009, Katowice.

37. Konferencja Naukowa nt. 750-lecie Opactwa Pocysterskiego w Rudach zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego i Ośrodek Formacyjno-Edukacyjny Diecezji Gliwickiej – 5/6 czerwca 2009, Opole / Rudy. Udział w dyskusji.

38. Międzynarodowe Sympozjum Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych Celebrating 100 Years on the Shores of SS. Cyril & Methodius Seminary in Orchard Lake – 28-30 sierpnia 2009, Orchard Lake / Chicago, USA. Udział w dyskusji.

39. Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki nt. Ewangelizacyjne zadania katechezy. Wykład pt. Wymiar ewangelizacyjny katechezy szkolnej – 22/23 września 2009, Częstochowa. Artykuł do publikacji.

40. Międzynarodowe sympozjum nt. Wychowanie seksualne w rodzinie i szkole zorganizowane przez Katedrę Teologii Moralnej i Etyki Społecznej Wydziału Teologicznego UO – 17 marzec 2010, Opole.

41. Nadbałtycka Debata Katechetyków Polskich, nt. Pismo Święte źródłem nauczania religii i współczesnej katechezy – Katedra Katechetyki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego – 10/11 maja 2010, Trzęsacz (Szczecin). Wykład pt. Bezdroża wychowania biblijnego oraz udział w dyskusji. Artykuł do publikacji.

42. Międzynarodowa Konferencja Teologiczna pt. Razem dla ewangelizacji świata. Stulecie nowoczesnej myśli misjologicznej i ekumenicznej – Stowarzyszenie Misjologów Polskich i Zakład Misjologii i Teologii Religii, Zakład Teologii Ekumenicznej WT Uniwersytetu Śląskiego – 13 maja 2010, Katowice. Artykuł do publikacji.

43. Cogrès de l`Èquipe Européenne de Catéchèse [Kongres Europejskiej Ekipy Katechetycznej] – pt. La dimension narrative de la catéchèse [Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej]26-30 maja 2010 roku, Kraków-Łagiewniki. Atelier [Warsztaty] pt. Celebrazione della via con l’Apostolo delle genti [w języku włoskim]. Artykuł do publikacji w jęz. włoskim, niemieckim, angielskim, francuskim.

44. Duszpasterskie Wykłady Akademickie pt. Biblia a moralność. Celebracja biblijna Maryja, Matka Słowa, wzorem chrześcijańskiej moralności – 27-28 sierpnia 2010, KUL, Lublin. Artykuł do publikacji.

45. VIII Kongres Teologów Polskich pt. Między a bezsensem ludzkiej egzystencji. Udział z spotkaniu sekcji katechetyków – Poznań 13-16 września 2010.

46. Nadbałtycka Debata Katechetyków Polskich, nt. Doświadczenie ludzkie w katechezie – Katedra Katechetyki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego – 13/14 maja 2011, Trzęsacz (Szczecin). Przewodniczenie debacie. Artykuł do publikacji.

47. International meeting nt. E l`esistenza divina una immensa certezza – 21-27 sierpnia 2011, Rimini Fiera (Italia).

48. Zjazd Ojców Duchownych Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych nt. Metodyka pracy Ojca duchownego. Wykład pt. Wprowadzenie alumna w pogłębione spotkanie ze Słowem Bożym – 29/30 sierpnia 2011 – Płock. Artykuł do publikacji.

49. Sympozjum Wykładowców Katechetyki. Wykład pt. Jaka katecheza misyjna (dla Polski) wobec propozycji zawartych w „Verbum Domini” – 14/15 września 2011, Częstochowa. Artykuł do publikacji.

50. Sympozjum Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Wykład pt. Nowa ewangelizacja inspiracją dla misji ad gentes (Dz 26,28) – 17 października 2011, Rudy Wielkie. Artykuł do publikacji.

51. Wykłady akademicko-formacyjne dla Księży Salwatorianów pt. Animacja biblijna duszpasterstwa – 12 kwiecień 2012, Ośrodek Salwator, Kraków.

52. Konferencja naukowa nt. EURO 2012 – w poszukiwaniu wartości przygotowana przez Wydział Wychowania Fizycznego i Fizykoterapii Politechniki Opolskiej oraz Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego – 19 kwietnia 2012, Opole. Wykład pt. Ewangelizacyjno-wychowawczy wymiar sportu. Artykuł do publikacji.

53. Cogrès de l`Èquipe Européenne de Catéchèse [Kongres Europejskiej Ekipy Katechetycznej] – pt. „Le verte s`est fait chair” (Jn 1, 14). Langage et langages en catéchèse [Język i języki katechezy], 30 maj – 4 czerwca 2012 r., Malta. Udział.

54. Pierwszy Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji – Kostrzyn nad Odrą – 28-31 lipiec 2012. Udział.

55. Międzynarodowe sympozjum organizowane przez Papieską Radę ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych oraz Papieski Kościelny Instytut Polski nt. Święty Józef Sebastian Pelczar – Miłosierny Samarytanin – 19 styczeń 2013, Rzym. Wykład pt. Viva lectio est vita bonorum – św. J.S. Pelczar w perspektywie Roku Wiary. Artykuł do publikacji.

3.2. Organizacja

1. Sympozjum katechetyczne (konferencja naukowa) pt. Aktywizacja w katechezie – szansa czy zagrożenie (Opole – 26/27 kwiecień 2002).

2. Sympozjum katechetyczne (konferencja naukowa) pt. Dyscyplina w szkole i na katechezie (Opole – 9/10 maja 2003).

3. Sympozjum katechetyczne (konferencja naukowa) pt. Biblia w katechezie (Opole – 23 kwiecień 2005).

4. Sympozjum katechetyczne (konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych) pt. Katecheza szkolna – reaktywacja. Duszpasterstwo katechetyczne w parafii (Opole – 22 kwiecień 2006).

Po habilitacji:

5. Sympozjum nt. Otwórzmy na nowo salki katechetyczne! – Świetlice profilaktyczno-wychowawcze w parafiach przygotowane przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego – 5 kwietnia 2008, Opole.

6. Międzynarodowe sympozjum nt. Wychowanie do czystości – utopia czy oczywistość zorganizowane przez Katedrę Katechetyki i Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego UO – 13/14 kwietnia 2011, Opole.


4. Prace pisane pod kierunkiem:

a) doktorskie

1. Piotr Napieralski, Katecheza nadziei dla młodych w nauczaniu Jana Pawła II, Opole 2010 (mps B. UO).

2. Agnieszka Szkatuła, Katecheza inicjacyjna w gimnazjum. Studium teoretyczno-empiryczne, Opole 2012 (mps B. UO).

3. Roman Pińkowski, Formacja świeckich wychowawców parafialnych świetlic profilaktyczno-wychowawczych, Opole 2012 (mps B. UO).b) magisterskie

1. Weronika Adamek, Posługa katechetyczna S.S. Boromeuszek w Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim, Opole 2005 (praca magisterska; mps B. UO).

2. Joanna Primus, Katecheza młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną w Gimnazjum specjalnym nr 23 w Gliwicach. Studium empiryczno-porównawcze, Opole 2005 (praca magisterska; mps B. UO).

3. Katarzyna Krzyszczuk, Kerygmatyczna odnowa katechezy w ujęciu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, Opole 2005 (praca magisterska; mps B. UO).

4. Dorota Kowalska, Przypowieści ewangeliczne w polskich programach katechetycznych z roku 1971 i 2001, Opole 2006 (praca magisterska; mps B. UO).

5. Elżbieta Brefka, Katechetyczne zadania rodziny w okresie wczesnoszkolnym, Opole 2007 (praca magisterska; mps B. UO).

6. Justyna Maciuga, Katechetyczna dydaktyka modlitwy różańcowej w nauczaniu Jana Pawła II, Opole 2007 (praca magisterska; mps B. UO).

7. Sławomira Tajer-Sobańska, Katecheza dorosłych realizowana w ramach Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Opole 2007 (praca magisterska; mps B. UO).

8. Barbara Foks, Metoda lectio divina w katechezie, Opole 2008 (praca magisterska; mps B. UO).

9. Agnieszka Kwiatkowska, Język katechezy radiowej, Opole 2008 (praca magisterska; mps B. UO).

10. Michał Wójcik, Re-ewangelizacja w posłudze Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej, Opole 2008 (praca magisterska; mps B. UO).

11. Marek Teska, Samowychowanie w koncepcji pedagogicznej ks. Józefa Kentenicha, Opole 2008 (praca magisterska; mps B. UO).

12. Kornelia Szmidt (S.M. Damiana), Wychowanie do wolności w pedagogii św. Jana Bosko, Opole 2011 (praca magisterska; mps B. UO).

13. Barbara Kurda, Współczesny kryzys autorytetu nauczyciela-wychowawcy, Opole 2011 (praca magisterska; mps B. UO).

14. Urszula Strzałkowska, Wychowawczy wpływ rodziców na rozwój dziecka z Zespołem Downa, Opole 2011 (praca magisterska; mps B. UO).

15. Jolanta Brommer, Pozytywna komunikacja oraz kreatywna zabawa sposobem radzenia sobie z agresją wśród dzieci w wieku szkolnym, Opole 2011 (praca magisterska; mps B. UO).

16. Magdalena Jawor-Cieślok, Aktualność systemu prewencyjnego w wychowaniu współczesnej młodzieży na przykładzie Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych im. Św. Dominika Savio w Zabrzu, Opole 2011 (praca magisterska; mps B. UO).

17. Sylwia Partuś, Katechetyczne prezentacje multimedialne w młodszym wieku szkolnym, Opole 2011 (praca magisterska; mps B. UO).c) licencjackie

1. A. Gatner, Rola osoby starszej w życiu rodziny wielopokoleniowej jako problem wychowawczy, Opole 2009 (praca licencjacka; mps B. UO).

2. P. Musialska, Niepełnosprawność intelektualna dzieci w rodzinie i szkole, Opole 2009 (praca licencjacka; mps B. UO).

3. K. Wdowiak, Koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II w świetle orędzi na Światowe Dni Młodzieży, Opole 2009 (praca licencjacka; mps B. UO).

4. U. Strzałkowska, Wychowawczy wpływ rodziców na organizację czasu wolnego dzieci w wieku szkolnym, Opole 2009 (praca licencjacka; mps B. UO).

5. T. Knoppek, Migracja zarobkowa i jej wpływ na wypełnianie roli ojcowskiej w rodzinie – na przykładzie badań ankietowych w miejscowości Dziewkowice, Opole 2009 (praca licencjacka; mps B. UO).

6. K. Lechicka, Kształtowanie postaw rodzeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie, Opole 2009 (praca licencjacka; mps B. UO).

7. J. Brommer, Wpływ świetlic środowiskowych na niwelowanie agresji wśród dzieci w wieku szkolnym, Opole 2009 (praca licencjacka; mps B. UO).

8. B. Kurda, Autorytet rodziców a wychowanie dzieci w wieku szkolnym, Opole 2009 (praca licencjacka; mps B. UO).
5. Recenzje prac naukowych:

a) habilitacje:

1. Andrzej Kiciński, Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną, Lublin 2007 (KUL)b) doktorskie:

1. Janusz Zawadka MIC, Kardinal Carlo Maria Martini – Bischof von Mailand. Ein Pastoralkonzept auf biblischem Fundament, Bernardus-Verlag, Augsburg 2007 (nostryfikacja doktoratu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego).

2. Radosław Mazur, Wychowawcze znaczenie Starego Testamentu we współczesnej polskiej katechezie młodzieży w wieku szkolnym – praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. UKSW dra hab. Piotra Tomasika, Warszawa 2010 (mps BUKSW).

c) magisterskie

1. E. Gardzińska, Rosnące wymagania odnośnie chrześcijańskiego stylu życia w różnych sformułowaniach nowego przykazania. Studium egzegetyczno-teologiczne (Mk 12,31; Mt 22,38; Łk 10,27; J 13,34-35; 15,13) (promotor ks. dr W. Borek).

2. W. Dajnarowicz, Współczesne uwarunkowania katechezy rodzinnej (promotor ks. dr hab. R. Chałupniak).

3. M. Dziubański, Piotr i szkoła Jezusowej formacji w świetle Ewangelii wg św. Marka. Studium egzegetyczno-teologiczne (promotor ks. dr W. Borek).

4. A. Lenort, Maryja Matka Kościoła w świetle wybranych katechez Ojca św. Jana Pawła II (promotor o. prof. dr hab. B. Smolka).

5. T. Hajok, Rola sportu w chrześcijańskim wychowaniu dzieci i młodzieży, (promotor ks. dr hab. Jerzy Kostorz).

6. J. Witeczek, Katecheza kształtująca wiarę dojrzałą (promotor ks. dr hab. Jerzy Kostorz).

7. M. Garncarz, Konflikty małżeńskie a poradnictwo w ujęciu Elżbiety Sujak, (promotor prof. dr hab. Krystian Wojaczek; pod kierunkiem ks. dr Pawła Landwójtowicza).

8. Ż. Nowak, Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej a kierunki strategii profilaktyczno-terapeutycznej (promotor prof. dr hab. Krystian Wojaczek; pod kierunkiem ks. dra Jerzego Dzierżanowskiego).

9. M. Manuszkiewicz, Wpływ wartości na rozeznanie powołania. Studium w świetle teorii Rullistów (promotor ks. prof. dr hab. Piotra Morcińca; pod kierunkiem ks. dra Krzysztofa Grzywocza).

10. M. Kuna, Zarys idei reinkarnacji w wybranych szkołach oraz sektach wywodzących się z Indii (promotor ks. dr hab. Józef Urban, prof. UO).

11. W. Salańczyk, Wpływ stosowania przemocy fizycznej przez rodziców na trudności funkcjonowania dziecka w życiu (promotor ks. dr hab. R. Chałupniak).

12. P. Feliks, Rodzina a dziecko niepełnosprawne w świetle polskiej literatury przedmiotu (promotor ks. prof. dr hab. Józef Król).

13. N. Siembab, Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze (promotor ks. prof. dr hab. Józef Król).

14. K. Kubiak, Problem kary w wychowaniu rodzinnym (promotor ks. dr hab. R. Chałupniak).

15. J. Koszyk, Dziecko z Zespołem Mózgowego Porażenia dziecięcego a wybrane psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodziny (promotor prof. dr hab. Krystian Wojaczek; pod kierunkiem ks. dra Jerzego Dzierżanowskiego, Opole 2010).

16. Ł. Zdrójkowski, Aspiracje życiowe młodego człowieka (promotor ks. dr hab. Józef Mikołajec, prof. UO, Opole 2010).

17. D. Kubiński, Katecheza młodzieży w świadomości uczniów Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Zabrzu (promotor ks. dr hab. R. Chałupniak, prof. UO, Opole 2011).18. I. Klimiszyn, Wpływ socjoterapii na jednostki niedostosowane społecznie na przykładzie Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Głuchołazach (promotor prof. dr hab. Krystian Wojaczek; pod kierunkiem ks. dra Pawła Landwójtowicza, Opole 2011).

19. A. Gatner, Znaczenie okresu prenatalnego dla rozwoju psychicznego dziecka, Opole 2011 (promotor ks. prof. dr hab. J. Król, pod kierunkiem dr Alicja Kalus, Opole 2011).©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy