Strona główna

Księga Przypadków (Casebook) Edycja 2013


Pobieranie 0.88 Mb.
Strona1/12
Data19.06.2016
Rozmiar0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Księga Przypadków (Casebook)

Edycja 2013

Komisja Przepisów Gry FIVB
Spis treści
Spis treści 2

Słowo wstępne 3

Część I: Teoretyczne podstawy stosowania Przepisów Gry 3

Część II: Przypadki 5

ROZDZIAŁ 1: UCZESTNICY GRY 5

ROZDZIAŁ 2: STRUKTURA GRY 7

ROZDZIAŁ 3: PRZEBIEG GRY 9

ROZDZIAŁ 4: PRZERWY I OPÓŹNIENIA 17

ROZDZIAŁ 5: ZAWODNIK LIBERO 25

ROZDZIAŁ 6: NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE 32

ROZDZIAŁ 7: SĘDZIOWIE I ICH UPRAWNIENIA 35

ROZDZIAŁ 8: SZCZEGÓLNE PRZYPADKI 38

Aneks 41Słowo wstępne


Piłka siatkowa to wspaniała gra – wystarczy zapytać miliony ludzi, którzy w nią grają, oglądają, analizują i sędziują. Przez ostatnie lata intensywnie promowana i rozwijana, stała się jednym z najpopularniejszych sportów. Zwiększenie prędkości gry, więcej emocji i dynamicznych akcji, dobry wizerunek sportu i świetne wyniki oglądalności w telewizji stanowią bodziec do dalszego rozwijania siatkówki i trafiania z nią do coraz to nowych odbiorców.

Powyższe stwierdzenia są podstawą dla dokonywanych zmian w Przepisach Gry. Równie ważna, jak sam ich tekst, jest zdolność do prawidłowego i jednolitego stosowania Przepisów Gry na całym świecie.

Księga Przypadków – Casebook jest zbiorem sytuacji, jakie miały miejsce na meczach piłki siatkowej, opatrzonych oficjalną interpretacją zatwierdzoną przez Komisję Przepisów Gry FIVB i opartą o najnowszą edycję Przepisów Gry. Te interpretacje wyjaśniają znaczenie poszczególnych przepisów i ich ducha oraz stanowią obowiązkową linię postępowania na zawodach FIVB.

Poprzez Casebook najtrudniejsze w ocenie sytuacje meczowe zostały opisane i służą unifikacji sposobu postępowania na zawodach. Mamy więc nadzieję, że także najnowsza edycja Księgi Przypadków będzie cennym narzędziem dla zawodników, trenerów i szczególnie dla sędziów, aby każdy znał rozstrzygnięcie dla opisanych sytuacji, niezależnie od osoby sędziego, czy poziomu rozgrywek.

Obecne wydanie Księgi Przypadków zostało opracowane przez Klausa Fezera na podstawie wcześniejszego dzieła Yoshiharu Nishiwaki, wykorzystującego pierwotny układ dokumentu, stworzony przez dra Jima Colemana. Szczególne podziękowania kierujemy do pozostałych członków Komisji Przepisów Gry FIVB oraz Prezydenta Komisji Sędziowskiej FIVB Hassana Mohameda wraz z innymi kolegami z jego Komisji.

Aktualna edycja Księgi Przypadków opiera się na Przepisach Gry edycja 2013-2016 zatwierdzonych przez Kongres FIVB we wrześniu 2012 roku w Anaheim.


Sandy Steel

Prezydent Komisji Przepisów Gry FIVBCzęść I: Teoretyczne podstawy stosowania Przepisów Gry


Sędzia jest tą osobą, który wprowadza przepisy gry w życie. Aby właściwie zastosować przepisy sędziowie muszą doskonale znać przepisy i stosować je w sposób odpowiedni i stanowczy. Lecz najważniejszą rzeczą jest znać podstawowe zasady formułowania przepisów. Jeśli tego zabraknie, nigdy właściwie nie zrozumieją przepisów, a co za tym idzie będą mieli duże trudności dobrze je stosować. Nawet gdy sytuacja, która nastąpi nie jest ściśle określona w przepisach, sędzia jest w stanie podjąć prawidłowe decyzje. Przepis 23.2.3 stwierdza, że sędzia jest upoważniony do decydowania w każdej sytuacji dotyczącej gry włączając te, które nie są zapisane w przepisach Może się tak stać tylko na podstawie pełnego poznania fundamentalnych zasad zastosowania przepisów.

W celu prawidłowej interpretacji przepisów, sędziowie muszą mieć kompletną wiedzę o następujących funkcjach oraz teoretycznych założeniach zastosowania przepisów:

1/ Funkcja przepisów

Naturalnie, jeśli chce się właściwie stosować przepisy, trzeba znać jakie są ich funkcje. Generalnie Przepisy jako całość spełniają następujące zadania:

A/ Charakterystyka gry

Przepisy nadają specyfikę siatkówce i odróżniają ją od innych sportów.

a/ przepisy określają właściwe warunki oraz wyposażenie używane podczas gry, powierzchnię boiska , jego rozmiary oraz dane dotyczące siatki, piłki itp.

b/ przepisy regulują ilość uczestników, zawodników biorących udział w grze, ich pozycje, kolejność rotacji itp.

c/ przepisy ustanawiają metody gry, jak utrzymać piłkę w grze, przestrzeń przejścia oraz jak zdobyć punkt, wygrać set i mecz

B/ Określenie właściwej techniki

Wiele przepisów daje jasną definicję i wyraźnie określa różnice między właściwymi oraz niedozwolonymi technikami. Muszą więc być dokładnie przestudiowane w celu prawidłowego zastosowania.

C/ Gra zgodna z przepisami:

Wszystkie przepisy dotyczące boiska, właściwych warunków i sprzętu, technik a nawet zachowania odnoszą się tak samo do obu drużyn. To jest SPRAWIEDLIWOŚĆ. Jest to bardzo wrażliwy i trudny aspekt sędziowania. Stosowanie przepisów różne w stosunku do obu drużyn, nawet jeżeli zostało popełnione przypadkowo, jest niesprawiedliwe. Dlatego też dokładność w rozumieniu i stosowaniu przepisów jest fundamentem sprawiedliwości i uczciwości.

D/ Funkcja edukacyjna

Sportowe zachowanie jest podstawą zachowania zawodnika w każdej dziedzinie sportu. Rozdział siódmy „zachowanie uczestników” jest napisany specjalnie w tym celu. Wszyscy sędziowie muszą kłaść duży nacisk na tę funkcję, ponieważ jest ona sednem całego sportu. Celem nie jest wyłącznie rywalizacja, ale także stworzenie atmosfery uczciwości, aby pogłębić zrozumienie i powszechną przyjaźń.

2. Czynniki wpływające na kształtowanie przepisów

Przepisy muszą iść w parze z rozwojem sportu. Dlatego właśnie w formułowaniu i modyfikacji Przepisów należy brać pod uwagę następujące czynniki:

A/ Rozwój techniki i taktyki

Przepisy nie powinny jedynie dopasowywać się do zaistniałego postępu techniki i taktyki, ale same powinny inicjować rozwój dyscypliny.

B/ Aspekt widowiskowości

Promocja i popularność każdego widowiska sportowego w dużym stopniu, zależy od jego atrakcyjności. Świadczy o niej stopień emocjonalnego zaangażowania i kibicowania. Jest to więc miara widowiskowej części generowanej przez grę.

C/ Aspekt społeczny

Rozwój współczesnego sportu zależy w ogromnym stopniu od aspektu społecznego. Publiczność stanowi najważniejszą i najbardziej efektywną drogę do wzbudzenia zainteresowania i akceptacji społecznej dla sportu. Dlatego też jest to jeden z kluczowych czynników, które muszą być uwzględnione.

D/ Aspekt ekonomiczny

Oczywiście w promowaniu każdej dziedziny sportu niezbędne jest wsparcie finansowe. Należy uwzględnić również te czynniki.

3. Fundamentalne zasady stosowania przepisów

Fundamentalne zasady stosowania przepisów bazują naturalnie na dwóch założeniach: na funkcji przepisów i na czynnikach na nie wpływających. Na podstawie wymagań powyższych zasad, kolejne punkty mogą być uznane jako główne założenia w stosowaniu przepisów:

A/ Dobre i uczciwe warunki gry

Podstawowym założeniem jest przygotowanie możliwie najwłaściwszych warunków i szans dla zawodników, by mogli wykazać swe umiejętności. Poziom widowiska wskazuje na poziom samej dyscypliny. Zawodnicy trenują wiele lat aby uczestniczyć w zawodach. Dlatego też, są dla nich ważnym wydarzeniem , w którym mogą zaprezentować swoje umiejętności i jeszcze bardziej doskonalić efekty treningów. Sprawiedliwa ocena klasy zawodników i wynik meczu będzie możliwa tylko podczas takiego widowiska. Dla sędziego istotne jest, aby ciągle był świadomy faktu, iż każda jego decyzja będzie miała oczywisty psychologiczny wpływ na zawodników. Każde psychologiczne oddziaływanie będzie powodowało pozytywny lub negatywny efekt. Dlatego, jedno z zasadniczych wymagań w stosunku do sędziego polega na tym, aby dał szansę grać zawodnikom na jak najwyższym poziomie. Z tego punktu widzenia, bardzo istotnym punktem dotyczącym sędziowania jest bezstronność i konsekwencja, a ich podstawę stanowi dokładność i uczciwość. Kolejnym punktem ułatwiającym grę na wysokim poziomie jest kontrola właściwego tempa gry. Nie powinno być ani za szybkie ani za wolne.

B/ Dążenie do widowiskowości

Widowisko to samo sedno promocji sportu. Pobudzenie entuzjazmu kibiców jest czynnikiem, który powinien być także uwzględniany przez sędziego. Dla przykładu, sędzia powinien rozważyć jak skrócić przerwy i wyeliminować wszelkie zakłócenia oraz jak uatrakcyjnić mecz. Sędzia nie musi wykazywać inicjatywy w motywowaniu kibiców, ale nie może zniechęcać widzów i gasić entuzjazmu. Sędzia jest również odpowiedzialny za promocję sportu.

C/ Współpraca Komisji Sędziowskiej

Administracyjną podstawą dla jak najlepszej pracy sędziego i prowadzenia meczu jest współpraca między komisją sędziowską. Każdy jej członek posiada szczególne kompetencje i ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach. Ma również określone miejsce na boisku, optymalne dla wyznaczonego mu zadania. Mimo że może to powodować ograniczenie widzenia przebiegu gry przez sędziego, to cały zespół sędziów ma dobry widok na całość gry.

Tak więc, pełna współpraca między sędziami jest jedynym sposobem, aby zapewnić właściwą ocenę i wypełnić powierzone zadania.

Podsumowując wszystkie powyższe punkty, można stwierdzić, że sędzia nie jest tylko osobą, która prowadzi mecz i właściwie stosuje przepisy, ale również musi brać pod uwagę psychologiczne, społeczne i techniczne czynniki wpływające na grę. Sędzia jest nie tylko sędzią i organizatorem, ale także promotorem pełniącym rolę edukacyjną.
FIVB Casebook 2013

Księga Przypadków 2013 jest odzwierciedleniem przepisów, które zostały zatwierdzone przez Kongres FIVB w 2012 roku. Podczas gdy ogólne zasady i założenia filozoficzne są ciągle analizowane, skoro zmienia się sport i społeczeństwo, to należy pamiętać, że przedstawione tu przypadki są obowiązujące na dzień dzisiejszy.

Dokonano następujących zmian w stosunku do edycji 2012:

Większość przypadków pozostała ta sama, dokonano jedynie niewielkich korekt.

Usunięto przypadki 5.27 oraz 8.8.

Poprawione lub uzupełnione przypadki to: 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.5, 3.5, 3.10a (przenumerowane), 3.14, 3.47, 4.27, 4.30, 4.33, 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.13, 5.16, 5.17, 5.18, 5.21, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.9, 7.8, 8.3.

Nowe przypadki to: 3.10b, 5.27, 5.29, 5.30.

W załączniku przyporządkowano przypadki poszczególnym przepisom.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość