Strona główna

Kto należycie i dogłębnie poznał dobro nigdy nie będzie czynił zła. (Sokrates)


Pobieranie 0.84 Mb.
Strona1/7
Data18.06.2016
Rozmiar0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

L I D E R

PROMOCJA ZDROWIA KULTURA ZDROWOTNA I FIZYCZNA
Numer 12. 2015 /300/


Kto należycie i dogłębnie poznał dobro nigdy nie będzie czynił zła. (Sokrates)

Najbardziej to chciałbym być Ministrem Sportu (Jarosław Gowin, audycja Konrada Piaseckiego w „Piaskiem po oczach” ; TWN24 30.10.2015))Nasza specjalna wysłanniczka Olga Moskalewic odwiedziła Islandię gdzie sporo fotografowała i trochę sobie popodskakiwała.
Ten numer Lidera jest Jubileuszowy - Trzechsetny. Tylko tyle i aż tyle.

A w nim między innymi : Wstęp Redaktora Naczelnego. Sokratesa pojęcie dobra i zła. Pani Mariola B. Bednarz o Władysławie Zamoyskim. Prezentacja kolejnego tomu z Tatrzańskiego Sympozjum Edukacja Jutra 2015 (Tom IV). Profesor Janusz Bielski o metodach oceny sprawności działania nauczyciela wf. Anna Drwięga radzi jak dobrze zdać maturę. Kamil Zalewski proponuje zabawy na śniegu. Aktualne wieści z różnych portali (sygnalne).


Spis treści


Zbigniew Cendrowski

Drodzy czytelnicy – To już trzechsetny numer Lidera.

Tylko tyle i aż tyle………………………………………………………. …. 3
Sokrates : dobro i zło………………………………………………………….6
Mariola Bogumiła Bednarz przypomina postać wielkiego patrioty Władysława Zamoyskiego. (18 listopada minęła właśnie 162 rocznica Jego śmierci) …. 8
Sympozjum Edukacja Jutra Zakopane 2015, prezentacja tomu IV „Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne”………………………………………….11
Janusz Bielski

Metody oceny sprawności działania pedagogicznego nauczyciela wychowania fizycznego…………………………………………………………………… 44


Janusz Bielski

Aneks – załączniki……………………………………………………………. 52  1. Arkusz obserwacji i oceny lekcji (I)

  2. Arkusz obserwacji i oceny lekcji (II)

  3. Arkusz samooceny kompetencji pedagogicznych nauczyciela

  4. Kwestionariusz do badania stylu oddziaływania wychowawczego nauczyciela przez ucznia

  5. Gromadzenie przez nauczyciela informacjo o sobie

  6. Arkusz oceny efektywności pracy nauczyciela w oczach ucznia

  7. Projekt arkusza oceny efektywności pracy nauczyciela

  8. Poznaj swoje możliwości – test inteligencji określający predyspozycję nauczyciela do zawodu.

Anna Drwięga


Przygotowanie do matury. Sztuka zdawania egzaminów. Scenariusz lekcji….75

Kamil Zalewski

Z górki na pazurki. Program zajęć na śniegu w zakresie nauki podstaw jazdy na nartach dla dzieci 5 i 6 letnich…………………………………………………. 79
Aktualne wieści z różnych prozdrowotnych portali (sygnalne) ………………..81

Zbigniew CendrowskiDrodzy czytelnicy. Trzechsetny numer Lidera. Tylko tyle i aż tyle
25 lat temu, w styczniu 1991 roku, ukazał się pierwszy numer naszego miesięcznika : Lider Promocja Zdrowia Kultura Zdrowotna i Fizyczna. Ten numer jest trzechsetny. Z tej okazji, w sposób wysoce nieuporządkowany, przypomnę sobie i naszym licznym przyjaciołom, czytelnikom i autorom – liderom i wszystkim, z którymi mieliśmy przyjemność i satysfakcję współpracować przez te 25 lat garść spraw, którymi, z wielkim jak mniemam pożytkiem się zajmowaliśmy.
- Od początku naszą materialną i organizacyjną bazą był Szkolny Związek Sportowy i teren jego działania : szkolne wychowanie fizyczne i sport szkolny. Z czasem nasze myśli i działania kierowaliśmy ku sprawom ogólniejszym jak : edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, kultura zdrowotna, zdrowy styl życia, kondycja moralna człowieka i wszystko co tym sprawom służy (lub nie służy). Szybko też współpatronem i wspierającym (także inspirującym nasze działania) stał się Instytut Kardiologii i obszar jego celów i zadań. Stąd też ze wspólnej inspiracji powstało Polskie Towarzystwo Przyjaciół Serca i życia.
- Myślę dziś - patrząc wstecz, że Lider, jego idee, pomysły, działania i publikacje w sposób znaczący przyczyniły się do postępu w krzewieniu kultury fizycznej i zdrowotnej jako podstawy zdrowia.
- Podstawową formą działania Lidera były oczywiście publikacje (przez 25 lat 300 numerów, około 20 000 stron, ponad 2500 autorów i – co najważniejsze, tysiące czytelników. ) Od 4 lat Lider wychodzi w wersji internetowej notując ponad milion wejść rocznie). Wiele tekstów zyskało już na liczniku ponad 20 000 pobrań.
- Lider aktywnie inicjował i realizował (współrealizował) wiele oryginalnych i pożytecznych kampanii prozdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych.
- Zarekomendowaliśmy blisko 1000 książek. Tu przy okazji taki pomysł. Ponieważ Lider jest przedsięwzięciem całkowicie niekomercyjnym i nie ma żadnych dochodów ani dotacji, książki, które rekomendowałem w większości kupowałem z własnych zasobów. Teraz mnie już na to nie stać. Może znajdzie się jakiś sponsor, który za możliwość reklamowania się na łamach Lidera będzie finansował ten dział – zakup książek. (około 150 zł miesięcznie)
- W każdym numerze prezentowaliśmy wybrane myśli ludzi wybitnych – w sumie więc ponad 3000 myśli, z których każda jest ekspresją jakiegoś ważnego punktu widzenia świata.
- Patronowaliśmy medialnie wielu ważnym przedsięwzięciom (kampanie, akcje, programy, konferencje itp.).
- Toczyliśmy boje o rangę kultury fizycznej kontestując zmiany powodowane likwidacją ustawy o kulturze fizycznej i uchwaleniem kadłubowej ustawy o sporcie. Wspieraliśmy w tej sprawie inicjatywy Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk
- Mając na uwadze potrzebę tworzenia pomostów pomiędzy kulturą fizyczną a innym naukami o człowieku, współpracowaliśmy (i współpracujemy) z wieloma ważnymi placówkami naukowymi :
- Z Instytutem Kardiologii (który patronuje Liderowi od początku). Na jego zlecenie SZS i Lider realizowały wiele ważnych programów : Wywiadówki z promocji zdrowia (ponad 500 warsztatów - spotkań dla ponad 50 000 liderów), „Zielona szkoła” w sanatorium w Kamieniu Pomorskim dla dzieci ze Śląska z problemami kardiologicznymi, Wydawnictwa i publikacje, badania Współorganizowaliśmy ważne Kongresy i konferencje kardiologiczne.
- Dziś już nikt tego nie pamięta ale to SZS na zlecenie Instytutu Kardiologii i MOiW ( przy współpracy autorskiej wybitnych specjalistów) powstały dwa bardzo ważne Raporty : O stanie wychowania zdrowotnego w środowisku szkolnym oraz o stanie szkolnego wychowania prorodzinnego i seksualnego (kierownicy badań i raportów : Prof. dr hab. Maria Trawińska i dr Zofia Słońska). Z obu badań powstały obszerne Raporty i publikacje książkowe oraz powstał Popularny Słownik Zdrowego Stylu Życia (portal www.lider.szs.pl).
- Współpracowaliśmy z Instytutem Medycyny Wsi, z którym organizowaliśmy konferencje i serię warsztatów poświęconą promocji zdrowia w środowisku wiejskim (z tej okazji wydany został specjalny numer Lidera).
- Wspieraliśmy działalność promocyjną i edukacyjną (sami korzystaliśmy z ich programów i dorobku) Instytutu Onkologii, Instytutu Żywności i Żywienia, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Instytutu Medycyny Wsi, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i innych.
- Korzystając ze wsparcia wielu instytucji i organizacji zrealizowaliśmy wspólnie z SZS wielki program wydawniczy w ramach Agencji Społecznej Promo - Lider : ponad 5 milionów egzemplarzy książek, broszur, folderów, ulotek, plakatów, filmów itp. , w tym m.in. wspomniany już Popularny Słownik Wychowania Prorodzinnego i Seksualnego (wydanie książkowe) oraz Popularny Słownik Zdrowego Stylu Życia – wydanie internetowe (www.lider.szs.pl ) . Wielkim powodzeniem cieszyła się 15 tomikowa seria folderów o tematyce Narodowego Programu Ochrony Serca (w sumie nakład ponad 1,5 mln).
- Wydaliśmy wiele specjalnych numerów Lidera, wspólnie z Akademiami Wychowania Fizycznego z Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznania, Akademią Humanistyczną z Pułtuska, Instytutami Kardiologii, Medycyny Wsi.
- Możemy poszczycić się współpracą z wieloma wybitnymi osobami profesorami, z których wymienię tylko niektórych : Maciej Demel, Barbara Woynarowska, Kazimierz Denek, Stefan Rywik, Witold Zatoński, Henryk Grabowski, Józef Drabik i wielu innych.

- Lider aktywnie współpracował z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Filozofii Uniwersalistycznej (któremu prezesował prof. Janusz Kuczyński z UW), wydając między innymi w ramach tej współpracy specjalny numer Lidera w języku angielskim nt. promocji zdrowia i współorganizując Międzynarodowy Kongres tej organizacji. Przy tejh okazji Redaktor Naczelny Lidera został wyróżniony II Nagrodą tej organizacji za „Dekalog Zdrowego Stylu Życia”


- Obecnie Lider od kilku lat patronuje medialnie wielkiemu przedsięwzięciu pedagogicznemu jakimi są coroczne Sympozja Naukowe : Edukacja Jutra organizowane przez Wyższą Szkołę „Humanitas” z Sosnowca, a któremu to przedsięwzięciu przewodzi od początku profesor dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach tego patronatu publikujemy w Liderze wybrane fragmenty posympozjalnych wydawnictw (Rok 1914 - 6 tomów) (rok 2015 -11 tomów) W tym numerze rekomendujemy np. teksty z 4 tomu Sympozjum 2015.

- Równolegle z wydawaniem Lidera działa portal www.lider.szs.pl , w którym gromadzone są wszystkie teksty jakie były publikowane w Liderze i które –pozyskujemy z różnych źródeł. Portal udostępnia swoje zbiory bezpłatnie a jak wskazuje licznik zgromadzone tam materiały są obficie wykorzystywane w pracy nauczycieli, trenerów, działaczy, studentów i szerzej – zainteresowanych problematyką promocji zdrowia, kultury zdrowotnej i fizycznej.
- W ostatnich latach, przy współpracy wielu wybitnych przedstawicieli nauk z różnych środowisk pracowaliśmy nad Pomarańczową Księgą Promocji Zdrowia, Kultury Zdrowotnej i Fizycznej. Z tej okazji powstało wiele publikacji, opracowań i artykułów analizujących obszary naszych zaniedbań i zaniechań, powodujących, że problemy promocji i profilaktyki, w tym miejsce kultury fizycznej we wspieraniu zdrowia nie odgrywają takiej roli jaką spełniać powinny.
- Bardzo intensywnie zajmowaliśmy się, szczególnie w roku mijającym, problemami wynikającymi z prac nad Ustawą o Zdrowiu Publicznym i kolejnej wersji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 -2020. Następny, już 301 numer Lidera poświęcimy aktualiom tej sprawy.
- Optujemy za zwołaniem III Naukowego Kongresy Kultury Fizycznej. Tej sprawie poświęcimy wiele miejsca w Liderze w roku 2016.
Lider3000@poczta.onet.pl Zbigniew Cendrowski

Www.lider.szs.pl Redaktor Naczelny
Sokrates o etyce uniwersalistycznej – Fragment z książki ; Kazimierz Szewczyk : „Dobro, Zło i Medycyna – filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej”, Wyd. Naukowe PWN 2001

...Etyka tworzona przez Sokratesa jest etyką uniwersalistyczną- dotyczącą wszystkich ludzi - i przyjmującą istnienie Dobra najwyż­szego w hierarchii wartości moralnych. Wszystkie nasze decyzje moralne muszą być podporządkowane temu Dobru w sposób absolutny, bezwyjątkowy. Dodam - gwoli ścisłości historycznej - że Sokrates nie odnalazł i nie nazwał owego Dobra…

Konflikt wartości

Od hipotetycznej chwili rozpoznania przez ogół ludzi uniwersalnej i absolutnej Wartości wszyscy będziemy ją realizować, wszyscy będziemy kierować ku niej swe dusze - rydwany i w świecie społecznym zapanuje ład etyczny. Powozy nasze przestaną zderzać się i - mówiąc językiem fachowym — usuniemy konflikt wartości. Konflikt ten pojawia się bowiem, gdy ktoś np. twierdzi, że wartością absolutną jest świętość życia, a ktoś inny utrzymuje, że jest nią autonomia jednostki jako „świę­tość wolności wyboru". W sytuacji konfliktu osoby weń uwikłane wiodą rydwany w różnych kierunkach, co łatwo może doprowadzić do chaosu moralnego. W me­tafizyce konflikt wartości i powodowany przez niego nieład aksjologiczny (aksjo­logia - dziedzina filozofii zajmująca się wartościami w ogóle, w tym także etycz­nymi) są wynikiem braku dostatecznej wiedzy o Dobru…Według Sokratesa, cnota jest tożsama z wiedzą o Dobru

Całkowite rozpoznanie Dobra - pełna wiedza o nim - eliminuje wszelkie! konflikty moralne i jest koniecznym oraz wystarczającym warunkiem ładu etycznego. Mając wiedzę o Dobru, jednostka staje się człowiekiem cnotliwym. Stąd, zdaniem Sokratesa, cnota-dzielność, owa arete, jest tożsama z wiedzą o Dobru. Moralnie naganne postępowanie wynika z braku wiedzy o tym, co etycznie słuszne. Pełna zaś wiedza o Dobru, zdobyta przez rozum, zmusza nas - jak woźnica rydwanu swe narowiste konie - do zgodnego z nią moralnie słusznego działania. Jako „poznający woźnica", intelekt występuje u Sokratesa w podwójnej roli, mianowicie jest władzą poznawczą rozpoznającą Dobro i jednocześnie „władzą policyjną" przymuszającą do posłuchu namiętności duszy. Dyscyplinująca władza ro­zumu - twierdzi Sokrates - jest niezwykle skuteczna; kto należycie i dogłębnie poznał Dobro, nigdy nie będzie czynił zła. Zaprezentowane stanowisko nazywa się intelektualizmem etycznym i stanowi szczytowy wyraz greckiej wiary w rozumność świata i możliwości ludzkiego umysłu…

Przedstawione rozważania, z jednej strony, zilustrowały Sokratyczną tezę o obiektywnym istnieniu Dobra, z drugiej natomiast pokazały, czym jest zło. Wynika z nich wszakże, iż zło jest rezultatem braku wiedzy o Dobru. Nie znająca Dobra dusza stanowi bramę, poprzez którą wlewa się zło zakorzenione w chaosie. Wiedza etyczna natomiast zamyka ową śluzę. Zło w świecie jest jedynie zjawiskiem (feno­menem), zjawia się, gdy nie mam wiedzy o Dobru, i znika, kiedy wiedzę tę zdo­będę. Pogląd ów, zakładający, że realnie istnieje tylko Dobro, a zło ma wy­łącznie charakter zjawiska, nazywa się monizmem etycznym bądź aksjologicz­nym…

Monizm etyczny jest stanowiskiem specyficznym dla naszej zachodniej kultury, widocznym już w micie. W mitach Wschodu, szczególnie w tradycji perskiej, występują dwa bliźniacze bóstwa: Aryman - bóg zła, i Ormuzd - bóg dobra. Opo­wieść tę schrystianizował w III wieku naszej ery Pers Manes, głosząc, iż we wszechświecie działają dwaj bogowie: zły bóg ciemności i dobry bóg światła, a człowiek ma dwie dusze: jedną dobrą, świetlistą, i drugą - pochodzącą z ciem­ności. Od imienia Manesa ów dualizm etyczny, zakładający obiektywnie istnienie zarówno dobra, jak i zła, określa się często mianem manicheizmu…

Dualizm etyczny, w porównaniu z monizmem, jest doktryną pesymistyczną: będąc realnością, zło nie pojawia się za sprawą człowieka, ani nie znika dzięki niemu. Według Sokratesa natomiast, zło rozpływa się jak cień, gdy zdobywam o nim wiedzę. Człowiek moralnie dobry - cnotliwy - przypomina Platońskiego Konstruktora. Organizator bowiem, przyjrzawszy się niezrodzonemu wzorcowi świata, zdobył wiedzę o tym, jak zrobić świat z chaosu, by uczynić to dobrze. Jednostka cnotliwa zaś, poznając prawa moralne, porządkuje chaos duszy w mikrokosmos, będący odbiciem Dobra, a także zdobywa umiejętność moralnie słusz­nego postępowania. Przypomnę w tym kontekście, że już wcześniej lekarzy porównywałem do Platońskiego Boga . Wszyscy oni - Organizator, jednostka cnotliwa, medyk, wiedzę-cnotę, łączą „niebo teorii" z „ziemią praktyki". Przypominają rzemieślników biegłych w zawodzie, którzy wtedy tylko wykonują swą pracę dobrze, kiedy wiedzą, jak należy to robić. Każdy Grek zapewne wielokrotnie stykał się z rzemiosłem garncarza i widział, jak ten - kładąc na kole bezkształtną i nieprzy­jemną w dotyku grudę mokrej gliny - wprawnymi ruchami rąk nadawał owemu nieforemnemu tworzywu piękny kształt amfory. Chciałoby się rzec: tworzył z chaosu materii harmonijny kosmos naczynia. Takoż Organizator dzięki wiedzy i zdolności budował z czterech żywiołów świat widzialny; lekarz - przywracając eona harmonię elementów - tworzył zdrowie; człowiek cnotliwy zaś – wytwarzał czyny moralne…

MARIOLA BOGUMIŁA BEDNARZ,

(Teolog duchowości, publicystka, członek Klubu im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.)

WŁADYSŁAW ZAMOYSKI WIELKODUSZNY SZLACHETNY PATRIOTA


W 162 rocznicę urodzin (18 XI 1853 r.), zasłużonego dla kraju Polaka, trzeba nam przybliżyć jego postać.

 Zaglądając w Zakopanem do kuźnickiego Spichlerza pod Tatrami, obok siedziby Tatrzańskiego Parku Narodowego, oczom turystów ukaże się stała wystawa pełna fotografii z odległych już lat, informująca przybyłych o tym, kim był wybitny społecznik – hrabia Władysław Zamoyski. Trzeba nam wiedzieć, że to właśnie on wykupił od zaborców Morskie Oko i nasze piękne Tatry. Idąc w stronę kolejki na Kasprowy Wierch wstąpmy na teren dworsko – parkowy, aby odwiedzić to zasłużone dla Polski  miejsce. A kim był hrabia Władysław Zamoyski ?... Był obywatelem kraju, który przez ponad sto lat pozostawał pod rządami zaborców. Hrabia był niezwykle skromnym człowiekiem. Zawsze solidarny z najbiedniejszymi: Chodził piechotą albo trząsł się na góralskim wózku, jeździł trzecią klasą albo biegał po Paryżu za interesami rodaków (...) Często mawiał : "Polska jest w niewoli, jest uboga, przeto mnie nie stać. Nie wolno zmarnować jednego grosza". Stefan Żeromski pisząc o nim zapamiętał Zamoyskiego, który szerzył oświatę, pracowitość, czystość, kulturę - osobiście, codziennie, i nieustannie. Całym sercem ukochał hrabia Polskę i zawsze powtarzał, że wszystko co robił, czynił dla ojczyzny. Był Zamoyski gorliwie praktykującym katolikiem a jego matka - zasłużona patriotka Jadwiga z Działyńskich Zamoyska, wpoiła synowi cenne zasady wiary katolickiej. Miał więc na uwadze - umiłowanie Boga i służbę ukochanej ojczyźnie. Jego credo życiowe brzmiało: "Służyć Bogu, służąc ojczyźnie. Służyć ojczyźnie służąc Bogu!". Całe życie sławnego Polaka było przepojone modlitwą. Odmawiał różaniec, czytał Pismo św., medytował, pościł i wiele sobie sam odmawiał. Żył jak abnegat i asceta. Dawał jałmużny, wspomagał ubogich. Hojnie obdarowywał Kościół katolicki. Kierował się dobrem w  życiu codziennym. Pisał :  "Wszystko cośmy posiedli, ma służyć ojczyźnie i rodakom potrzebującym lub nieszczęśliwym, szczególnie od macierzy oderwanym".

DZIAŁAŁ Z POŚWIĘCENIEM  DLA OJCZYZNY

Zamoyski żył na przełomie XIX i XX wieku. Urodził się w Paryżu na emigracji w ( 1853 - 1924 r.), ale działania swoje skupił w Wielkopolsce, Małopolsce, oraz w Europie – we Lwowie, Wiedniu i Paryżu. Wybitny Polak po śmierci swego brata myślał nawet o wyborze stanu duchownego. Lecz w życiu pozostał tak jak misjonarz i żołnierz w służbie Bożej na rzecz Polski. Był człowiekiem wiary, nadziei i miłości do swego kraju. Pragnął hrabia Polski niepodległej i silnej, takiej jak w granicach przedrozbiorowych.  Pisano tak o Władysławie: „ (...) organizuje spółki, prowadzi fabryki, daje chleb setkom ludzi, stwarza dobrobyt, buduje koleje, chroni lasy od zniszczenia”. Patriota gorąco ukochał Tatry, które  własnoręcznie sam zalesiał,  kontynuując pracę na rzecz kraju tak jak jego ofiarni przodkowie: Zamoyscy, Działyńscy i Czartoryscy. Władysław bardzo się natrudził, aby ciężką pracą przywrócić do porządku dobra zakopiańskie, które przejął w opłakanym stanie.

Był współorganizatorem zakopiańskiego oddziału Sokoła, współtworzył Towarzystwo Tatrzańskie, którym też kierował.  Pomagał góralom, nie szczędząc sił w pracy i środków na rzecz kraju. Wielki jest jego wkład w rozwój polskiej bankowości jak i osobiste zaangażowanie w obronę narodowego stanu posiadania. Majątek rodowy Władysława w Kórniku koło Poznania, stał się swego czasu ośrodkiem pracy patriotycznej na rzecz Polski.  Dziś mieści się w nim  Biblioteka  Kórnicka, przejęta przez Polską Akademię Nauk, która posiada cenne dzieła w swych bogatych zasobach.
OFIAROWAŁ SZLACHETNIE W DARZE POLSCE 

  
Władysław, syn generała W. Zamoyskiego i Jadwigi z Działyńskich, szczycił się starannym wykształceniem. Był zawsze religijny i oddany służbie Polsce. Wychowany w poczuciu głębokiego patriotyzmu, cenił sobie nie tyle swoją pozycję, ale możliwość służenia dzięki niej ojczyźnie. Prusacy prześladowali rodzinę Zamoyskich  wysiedlając ją z Wielkopolski. A Władysław, który odziedziczył po wuju Janie Działyńskim majątek Kórnicki, postanowił sobie, że nie będzie trwonił dóbr dziedzicznych ale tak nimi gospodarował, żeby w świetnym stanie móc je podarować ojczyźnie! Wysiedlona z Kórnika rodzina Zamoyskich przeniosła się na stałe do Galicji. Pozostawała pod zaborem austro - węgierskim.

Patriota, samotnik stał się właścicielem Zakopanego i sporej części Tatr Wysokich i Zachodnich w 1889 r. Oszczędzał, aby wydźwignąć z zadłużenia rodowy majątek przejęty w Kórniku.  Z matką i siostrą, Władysław współtworzył Szkołę Domowej Pracy Kobiet - Jadwigi Zamoyskiej, która osiadła na stałe w Kuźnicach. Towarzystwo Tatrzańskie w Zakopanem nazwało Władysława "Zbawcą Tatr" bo hrabia je uratował przed szkodnikami. Po dekadzie od zakupu dóbr majątek podhalański przynosił Zamoyskiemu 2 procent dochodu. Dokupywał ziemie.

 Założył  patriotyczny Związek  Zamoyskich, dawał młodym stypendia, darowizny, pomagał też finansowo ludziom, wierząc, że to co robi służy Bogu. Zamoyski często bywał na cichej mszy św. Rozmyślał w samotności, modlił się w odosobnieniu… Pozostały piękne świadectwa poświęcenia Patrioty : pielęgnował z oddaniem chorego,  odwiedzał robotników w ich domach, pomagał prostym ludziom. Ktoś rzekł: „ Odkąd poznałem p. Władysława Zamoyskiego, czuję się lepszym Polakiem”...


Wszystko, co miał na koniec swego życia hrabia ofiarował szlachetnie Polsce. Otóż, w latach 20. minionego wieku Władysław rozpoczął starania o powołanie fundacji nazwanej "Zakłady Kórnickie". W jej skład wchodziły wszystkie dobra zakopiańskie, aby w przyszłości powstał Tatrzański Park Narodowy. 16 lutego 1924 r., na ręce prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego herbu Nałęcz, złożono projekt ustawy o powołaniu fundacji. W tym dniu Władysław Zamoyski zapisał: "Dziś najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Nie mam już nic"... 30 lipca 1925 r., Sejm przyjął ostatecznie projekt ustawy. Ale hrabia już tego nie doczekał bo zmarł w zamku Kórnickim 3 października 1924 r.
Patriota który stworzył ze swych dóbr fundację narodową nie doczekał się należnej pamięci od polskiego narodu. A przecież, to apogeum jego szlachetnej i potężnej działalności na rzecz ojczyzny i jej potomnych !
Jako członek Klubu im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, staram się promować w społeczeństwie polskim szacunek i pamięć o znakomitym Polaku. Zapraszam wszystkich do kuźnickiego Spichlerza, aby poznać bliżej stałą wystawę poświęconą życiu i działalności zasłużonego społecznika oraz jego rodziny. Zachowały się piękne słowa wybitnego patrioty: „ Nasze życie, nasze trudy (…) za nas i po nas dla Polski”…
 


  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość